Primerjalna analiza normativne ureditve in gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih dr...
Download
1 / 17

Rade Vučkovič - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Primerjalna analiza normativne ureditve in gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU. Rade Vučkovič Problemska konferenca – Zdravstveni absentizem v Sloveniji – začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov 1 9 . 5 . 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rade Vučkovič' - malana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Primerjalna analiza normativne ureditve in gibanje zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

Rade Vučkovič

Problemska konferenca–Zdravstveni absentizem v Sloveniji – začasna zadržanost od dela iz zdravstvenih razlogov

19. 5. 2009


Zdravstveni absentizem kot dru beni pojav
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM, zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EUKOT DRUŽBENI POJAV

 • Zdravstveni absentizem odraža stanje v družbi

 • Dejavniki

  • Zdravstveni

  • Delovni

  • Socialni

  • Ekonomski

  • Demografski

  • Kulturni


Gibanje zdravstvenega absentizma
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Gibanje zdravstvenega absentizma v breme ZZZS in v breme delodajalcev v obdobju 2000–2008 (vir: ZZZS)


Gibanje zdravstvenega absentizma1
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU


Gibanje zdravstvenega absentizma2
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Zdravstveni absentizem po OE


Gibanje zdravstvenega absentizma3
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Zdravstveni absentizem po OE


Gibanje zdravstvenega absentizma4
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Absentizem po razlogih začasne zadržanosti od dela


Gibanje zdravstvenega absentizma5
GIBANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Realizacija odhodkov denarnih dajatev za nadomestila plač


Zdravstveni absentizem v dr avah eu
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EUV DRŽAVAH EU

 • Povprečno število dni na delavca v staležu in odstotek v bolniškem staležu


Zdravstveni absentizem v dr avah eu1
ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EUV DRŽAVAH EU

 • Povprečno število dni na zaposleno osebo


Normativna ureditev v sloveniji
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Nadomestilo v breme delodajalca

  • do 30 delovnih dni

  • Največ 120 dni v koledarskem letu

  • Višina nadomestila

   • 80% plače delavca v preteklem mesecu za bolezni in poškodbe izven dela (lahko več na podlagi KP)

   • 100% povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecev za poklicne bolezni ali poškodbe pri delu


Normativna ureditev v sloveniji1
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Nadomestila v breme ZZZS

  • od prvega dne zadržanosti zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva

  • od 31. dne zadržanosti od dela v vseh drugih primerih (tudi za brezposelne osebe – po ZZZPB)

  • dve ali več zaporedni odsotnosti z dela zaradi iste bolezni v obdobju do 30 dni, prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot 10 delovnih dni (ZDR)

  • Višina nadomestila

   • 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega družinskega člana, izolacije

   • 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni

   • 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in spremstva


Normativna ureditev v sloveniji2
NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

 • Omejitev trajanja odsotnosti

  • po predpisih ne obstoja, obstaja pa obveznost napotitve na IK, če odsotnost traja neprekinjeno 1 leto

 • Postopki odločanja za oceno invalidnosti - ZPIZ

  • postopek je po mnenju ZZZS predolg – več kot 90 dni, se podaljšuje (čas za pripravo medicinske in delovne dokumentacije po enem podatku cca 60 dni, po drugem 14 dni)

  • zakonski rok za odločitev o pravici predolg – 6-mesečni

  • večji del pozitivno rešenih primerov se obravnava na drugi stopnji

  • okrog 10% primerov izdanih odločb ima izrek “zdravljenje ni končano “


 • Normativna ureditev v sloveniji3
  NORMATIVNA UREDITEV V SLOVENIJI zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

  • Ugotavljanje nezmožnosti za delo

   • Osebni zdravnik zavarovanca in osebni otroški zdravnik

   • Imenovani zdravnik

   • Zdravniška komisija

  • Nadzor

   • Laični nadzor (naroči – imenovani zdravnik)

   • Strokovni nadzor (Zakon o zdravniški službi; izvaja: Zdravniška zbornica Slovenije)


  Normativna ureditev v eu27
  NORMATIVNA UREDITEV V EU27 zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

  • Nadomestila v breme delodajalca

   • obdobja in odstotek zelo različna (tudi kombinacija delno v breme delodajalca in delno v breme določene javne blagajne)

   • v 6 državah delodajalci ne plačujejo zaposlenim v primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov (Češka, Estonija, Grčija, Irska, Ciper in Portugalska)

  • Nadomestila v breme javne blagajne

   • po prenehanju obveznosti delodajalca

   • trajanje pravice je praviloma omejeno (omejitve ni v Bolgariji in Sloveniji)

    • najpogosteje omejeno na 1 leto ali omejitev določena kot število mesecev v daljšem časovnem obdobju


  Normativna ureditev v eu271
  NORMATIVNA UREDITEV V EU27 zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

  • Druge značilnosti

   • Višina nadomestil

    • 100% nadomestila najdemo le v 5 državah (le za določene primere ali krajše število dni)

    • 70% in manj največ držav (11 držav)

    • nadomestilo določeno v absolutnih zneskih (6 držav)

    • določena zgornja meja višine nadomestila (7 držav)

    • znižanje nadomestila v primeru hospitalizacije (3 države)

   • Sistem čakalnih dni – ni pravice do nadomestila

    • več kot polovica držav (15 držav)

    • število čakalnih dni je od 1 do 9, najpogosteje 3 čakalni dnevi


  Zaklju ek
  ZAKLJUČEK zdravstvenega absentizma v Sloveniji in drugih državah EU

  • Primerjalno je ureditev v Sloveniji dokaj ugodna, absentizem pa relativno visok

  • Neposredne povezave med nerestriktivnostjo ureditve in obsegom absentizma ni mogoče potrditi (primer: Portugalska enak absentizem kot v Sloveniji, restriktivna ureditev)

  • Ureditev je v pristojnosti zakonodajalca, pomemben konsenz socialnih partnerjev

  • ZZZS je le izvajalec OZZ


  ad