A szolgáltatások - PowerPoint PPT Presentation

A szolg ltat sok
Download
1 / 25

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A szolgáltatások. A tercier és a kvaterner szektor. A szolgáltatások jellemzői. Nem hoznak létre fizikailag megfogható terméket Fő feladatai: A gazdasági termelés „kiszolgálása” A társadalom működésének és jólétének biztosítása A világgazdaság vezető ága lett!

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A szolgáltatások

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A szolg ltat sok

A szolgáltatások

A tercier és a kvaterner szektor


A szolg ltat sok jellemz i

A szolgáltatások jellemzői

 • Nem hoznak létre fizikailag megfogható terméket

 • Fő feladatai:

  • A gazdasági termelés „kiszolgálása”

  • A társadalom működésének és jólétének biztosítása

 • A világgazdaság vezető ága lett!

 • A világgazdaság összes értéktermelésének kétharmadát állítja elő

 • Egyes országok gazdaságában betöltött aránya utal az ország általános fejlettségére → minél magasabb az aránya, annál fejlettebb az adott ország


A szolg ltat sok csoportos t sa

A szolgáltatások csoportosítása

 • Gazdasági szolgáltatás: nyereségorientált

  • közlekedés

  • hírközlés

  • kereskedelem

  • idegenforgalom

  • pénzügyi szolgáltatások

 • Társadalmi szolgáltatás: az egyének jólétének, biztonságának elősegítése

  • közigazgatás

  • igazságszolgáltatás

  • rendvédelem

  • oktatás

  • egészségügy

  • kultúra


A szolg ltat sok ar nya a vil g orsz gainak gdp j ben

A szolgáltatások aránya a világ országainak GDP-jében


Az infrastrukt ra

Az infrastruktúra

 • A gazdaság és a társadalom működtetéséhez szükséges műszaki létesítmények, termelési tapasztalat, emberi szaktudás

 • Hiányában nem fejlődik a gazdaság

 • Hosszú megtérülési idő

 • Az infrastruktúra kiépítettsége a gazdasági fejlettség egyik fontos mutatója

 • Vonalas infrastruktúra: utak, vasutak, közműhálózat

 • Pontszerű infrastruktúra: pályaudvarok, repülőterek, iskolák, kórházak, hivatali épületek


Az egyes gazdas gi szektorok r szesed se magyarorsz g gdp j b l

Az egyes gazdasági szektorok részesedése Magyarország GDP-jéből


K zleked s sz ll t s

Közlekedés, szállítás

 • A termelés és a fogyasztás legfőbb összekötője → társadalmi munkamegosztás elősegítése

 • Az emberek térbeli mozgásának elősegítése

 • A gazdasági ágak eltérő szállítási igénye:

  • Kereskedelem, ipar, bányászat: folyamatos („just in time” rendszer)

  • Mezőgazdaság: idény jellegű

  • Személyszállítás: folyamatos, napi szintű


A vas ti k zleked s

A vasúti közlekedés


A k z ti k zleked s

A közúti közlekedés


A v zi k zleked s

A vízi közlekedés


A l gi k zleked s

A légi közlekedés


A kereskedelem

A kereskedelem

 • TERMELÉS → KERESKEDELEM → FOGYASZTÁS

 • Több formája van → átalakuló vásárlási szokások

  • Hipermarketek, bevásárlóközpontok terjedése

  • On-line kiskereskedések (e-boltok) terjedése

  • Factory outlet üzletek → közvetlenül a gyártó üzemelteti


Hipermarketek bev s rl k zpontok magyarorsz gon

Hipermarketek, bevásárlóközpontok Magyarországon


Hipermarketek bev s rl k zpontok magyarorsz gon1

Hipermarketek, bevásárlóközpontok Magyarországon


Hipermarketek bev s rl k zpontok magyarorsz gon2

Hipermarketek, bevásárlóközpontok Magyarországon


Idegenforgalom turizmus

Idegenforgalom, turizmus

 • Az embereknek a szabadidő eltöltéséhez kötődő, önkéntes utazással és átmeneti tartózkodással járó tevékenysége

 • A világgazdaság egyik leggyorsabban fejlődő ága

 • Szerepe a II. világháborút követően nőtt meg

 • Kötődik egy ország fejlettségéhez

 • A külföldre utazók 60 %-a nyugat-európa, 18 %-a észak-amerikai lakos


Az inform ci s t rsadalom

Az információs társadalom

 • Sokrétű információáradat: TV, rádió, újságok, mobiltelefonok, internet

 • A gazdasági élet számára elengedhetetlen az információk elérése

 • Megfelelő működéséhez szükséges:

  • Fejlett technikai háttér

  • Komoly anyagi erőforrás

 • A világ országai között ezért óriási különbségek alakultak ki → tovább növekszik az amúgy is fennálló különbség


Az inform ci tov bb t s modern eszk zei

Az információtovábbítás modern eszközei

 • Mobiltelefonok:

 • Arányuk folyamatosan növekszik

 • Technikai színvonaluk rohamosan fejődik

 • Személyi számítógépek:

 • 1981-es megjelenésük óta folyamatosan nő az eladott PC-k száma

 • Ma már háztartási tömegterméknek számítanak

 • Internet:

 • Emelkedik az internet-előfizetők száma

 • Vezető országok: USA, Japán, Kína, Németország

 • Legdinamikusabb előretörés Ázsia fejlett országaiban figyelhető meg


 • Login