Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ
Download
1 / 21

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα. Αρχεία δεδομένων στη Matlab. H Matlab μπορεί να χειριστεί αρκετά αρχεία δεδομένων Π.χ.αρχεία Excel, tiff, png, bmp (graphics) Lotus 123 WAV, AVI – αρχεία ήχου CSV, TXT, DAT, DLM, TAB κλπ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα ' - malana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ

Μάθημα 3

Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα


Matlab
Αρχεία δεδομένων στη Matlab

 • H Matlab μπορεί να χειριστεί αρκετά αρχεία δεδομένων

 • Π.χ.αρχεία Excel, tiff, png, bmp (graphics)

 • Lotus 123

 • WAV, AVI – αρχεία ήχου

 • CSV, TXT, DAT, DLM, TAB κλπ…


3
Εντολές χειρισμού αρχείων

 • Load

 • Save

 • Textread

 • Και πολλές άλλες …..


3
Παράδειγμα…..

SampleID%C%S

1010.36570.0636

1020.22080.1135

1030.53530.5191

1040.50090.5216

1050.5415-999

1060.501 -999


3
Παράδειγμα…..

%SampleIDCS

1010.36570.0636

1020.22080.1135

1030.53530.5191

1040.50090.5216

1050.5415NaN

1060.501 ΝaΝ


3
Χειρισμός Πινάκων

 • Τα δεδομένα από το αρχείο που εισάγουμε στη Matlab αποθηκεύονται σε ένα πίνακα

 • Οι στήλες του πίνακα είναι όσες και οι στήλες του αρχείου

 • Οι γραμμές του πίνακα είναι όσες οι γραμμές του αρχείου


3
Παράδειγμα…..

%SampleID%C%S

1010.36570.0636

1020.22080.1135

1030.53530.5191

1040.50090.5216

1050.5415NaN

1060.501 ΝaΝ

Τι πίνακα θα πάρουμε..??

geochem 6x3 144 double array


3
Πίνακες……

στήλες

1010.36570.0636

1020.22080.1135

1030.53530.5191

1040.50090.5216

1050.5415NaN

1060.501 ΝaΝ

 • Σε ένα πίνακα Α το στοιχείο γραμμήxστήλη συμβολίζεται σαν Α(γραμμή,στήλη)

 • Π.χ. Α(3,1)=103

 • Στον χειρισμό Πινάκων ο χαρακτήρας :είναι πολύ σημαντικός, συμβολίζει ΌΛΑ τα στοιχεία

 • Π.χ. Α(:,1)

γραμμές

Πίνακας 6x3


3
Αποθήκευση

 • Save

 • Με την εντολή Saveμπορούμε να αποθηκεύσουμε ΟΛΕΣ τις μεταβλητές που έχουν οριστεί μέσα στο περιβάλλον της Matlab σε ένα binary αρχείο το οποίο μπορούμε αργότερα να φορτώσουμε με την εντολή Load

 • Εναλλακτικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάποιες μεταβλητές μόνο ή να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε μορφή ASCII (text).

  π.χ. save('d:\mymfiles\june10','vol','temp','-ASCII')


3
Δημιουργία Διαγραμμάτων

 • Η Μatlab περιέχει πάρα πολλές συναρτήσεις για τη δημιουργία διαγραμμάτων π.χ. Plot, plot3, hist, rose, loglog, polar, semilogx κλπ.

 • Η πιο βασική είναι η plot.


Plotting
Plotting…..

 • Plot Δημιουργεί ένα απλό διάγραμμα (x,y)

 • Title Προσθέτει τίτλο

 • Axis Διαμορφώνει τους άξονες

 • Figure Δημιουργεί νέο figure…

 • Subplot Δημιουργεί περισσότερα από ένα διαγράμματα σε ένα figure

 • Hold Επιτρέπει να προσθέτουμε διαγράμματα στο ίδιο figure


Plotting1
Plotting…..

plot(...,'PropertyName',PropertyValue,...)

Line style

Line width

Color Marker type

Marker size

Marker face and edge coloring


3
Παράδειγμα….

 • x = 0 : pi/10 : 2*pi;

 • y = sin(x);


3
Παράδειγμα….

 • x = 0 : pi/10 : 2*pi;

 • y1 = sin(x);

 • y2 = cos(x);

 • plot(x,y1,'r--',x,y2,'b-')


3
Παράδειγμα….

x = 0 : pi/10 : 2*pi;

y = sin(x);

plot(x,y)

z=cos(x)

hold

plot(x,z,'r')

hold off


3
Παράδειγμα….

plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,...

'MarkerEdgeColor','k',...

'MarkerFaceColor','g',...

'MarkerSize',10)


Subplot
Subplot…..

subplot(2,2,1)

subplot(m,n,p)

income = [3.2 4.1 5.0 5.6];

outgo = [2.5 4.0 3.35 4.9];

subplot(2,1,1)

plot(income)

subplot(2,1,2)

plot(outgo)

n

m

ad
 • Login