ordning och reda fr n b rjan
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ordning och reda från början

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Ordning och reda fr n b rjan - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Ordning och reda från början. Lennart Ek Admin-Konsult. Fyra steg. Rutiner, regler och planering Diarieföring Processer Registrering utan registrator. Planering. Bestäm när diarieföring skall vara utförd (skyndsamt enl. lagen)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ordning och reda fr n b rjan' - makya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ordning och reda fr n b rjan

Ordning och reda från början

Lennart Ek

Admin-Konsult

fyra steg
Fyra steg
 • Rutiner, regler och planering
 • Diarieföring
 • Processer
 • Registrering utan registrator
planering
Planering
 • Bestäm när diarieföring skall vara utförd (skyndsamt enl. lagen)
  • Sekretesslagen, förvaltningslagen och tryckfrihetsförordningen
  • Service till ”kunderna/intressenterna”
 • Bestäm vem som skall diarieföra
  • Registrator
  • Handläggaren
  • Olika i landet
sekretesslagen
Sekretesslagen
 • REGISTRERING
  • Utan dröjsmål
 • ADB/IT
  • Speciellt ärendehanteringsprogram, ofta integrerat med verksamhetsprogram
  • Generellt ärendehanteringsprogram
  • Registerbeskrivning
f rvaltningslag
Förvaltningslag
 • HANDLÄGGNING
  • Enkelt
  • Snabbt
  • Billigt
 • Muntlig handläggning
 • Anteckning av uppgift
 • Kommunikation
tryckfrihetsf rordning
Tryckfrihetsförordning
 • AV MYNDIGHET UPPRÄTTAD HANDLING
  • Expedierad
  • Diarium, journal
  • Beslut
  • Justerad handling
 • Minnesanteckning
  • arbetsmaterial
rendefl de
Ärendeflöde

Kommer in

Registreras

Handläggs

Beslut

Avskrivs

Arkiveras

Skrivelser

Rapporter

Råd

Yttranden

Muntligt

Utsorte-

ring

Arkiv-läggning

Arkivbe-

skrivning

Kommuni-

kation

Protokoll

Delgivning

Handling

Muntligt

Handling

Bevak-

ning

Posten

Telefon

Fax

E-post

Kontakt

Registrator

Handläggare

Nämnd

Handläggare

Nämnd

Handläggare

Registrator

Registrator

Bekräft-

else

Arkivplan

rutiner
Rutiner
 • Gör upp en diarieplan
  • Egen eller förvaltningens/kommunens
 • Ha en gallringsplan för diariet
  • Enligt den uppgjorda diarieplanen
rutiner9
Rutiner
 • Skriv ner rutiner för alla förekommande uppgifter som gäller diarieföring
 • Håll rutinerna levande genom att ständigt ha med någon punkt om detta på t.ex. kontorsmöten
 • Alla på förvaltningen måste göra på samma sätt för att hålla diariet aktuellt och för att man ska kunna hålla ordning och göra korrekta utsökningar!
regler
Regler
 • Sätt upp regler för vad som skall diarieföras
  • Dela upp inkommande handlingar i ärenden och övriga
 • Exempel på innehåll i ärenden
  • Alla inkommande handlingar som rör verksamheten och som kan hänföras till ett objekt, en person, en myndighet, en förening, m.fl. Detta gäller papper såväl som e-post, fax och telefonsamtal.
 • Exempel på övriga handlingar
  • Broschyrer, kallelser, reklam etc.
  • Men tänk på att dessa även kan tillhöra ett ärende!
diariet
Diariet

8-87-870

OBS! att gallringsplanen finns inbyggd i detta system

uppf ljning
Uppföljning
 • Följ upp på kontorsmöten eller andra typer av möten att verkligen man gör som man kommit överens om
 • Rosa och risa
 • Utan uppföljning kommer man lätt tillbaka till den gamla oordningen
avsluta rende
Avsluta ärende
 • Avsluta alltid ärendet när det är färdigt (det går ju att öppna igen om det är nödvändigt)
 • Anledningen är att förvaltningen kan få en revision någon gång (av JO eller RRV)
 • Skapa en händelse och ange alltid en anledning till att ärendet avslutas, t.ex. ”slutinspektion utförd” etc. i anteckning på händelsen.
renderubrik rendemening
Ärenderubrik/ärendemening
 • Om ärendehanteringssystemet tillåter det, ha fasta ärenderubriker. (Lättare att lära sig och att hålla ordning och söka i databasen).
fungerar en myndighet utan registrator
Fungerar en myndighet utan registrator?
 • Svaret är ja, under vissa förutsättningarförändringsbehov/önskemål, omorganisationer etc.
 • Båda sätten har sina för– och nackdelar+ helhetssyn, styrning, ordning på papper - fel handläggare, fel ärende
bakgrund till arbetss ttet
Bakgrund till arbetssättet
 • Effektivitet
 • Pengar
 • Större behov av inspektörer
 • Större behov av områdesspecialister
tankar
Tankar
 • Vad ska vi med uppgifterna till?
 • Planering!
 • Regler!
 • Rutiner!
 • Objekt/Ärenden/Händelser!
 • Uppföljning!
begrepp
Begrepp
 • ÄRENDEN
  • Ansökningar
  • Anmälningar
  • Tillsyn
  • Klagomål
 • HANDLINGAR
  • Skrivelser
  • Tillsynsrapporter
  • Analysprotokoll
  • Fax
  • E-post
  • Anteckningar
renderubriker
Ärenderubriker
 • Använd fasta ärenderubriker i så stor utsträckning som möjligt. Ha ett begränsat antal generella rubriker
 • För icke objektsbundna ärenden, ha alltid ”nyckelord” med i rubriken t.ex. ”remiss”, ”planärende”, ”yttrande till lst” etc. Detta gör att de blir sökbara i framtiden.
uppf ljning24
Uppföljning
 • Ta kommandot när det gäller ordningen
 • Följ upp på kontorsmöten eller andra typer av möten att man gör som man kommit överens om
 • Utan uppföljning kommer man lätt tillbaka till den gamla oordningen
 • Ta upp och diskutera erfarenheter med jämna mellanrum
 • Men ändra inte alltför ofta!
mallar underl ttar
Mallar underlättar
 • Alla har samma utseende
 • Fördel om flera personer skriver dokument
 • Blir alltid rätt
h mta data till mallar
Hämta data till mallar
 • Till de flesta verksamhetsprogram går det att hämta data direkt från databasen till mallar. Egentillverkade eller köpta.
 • Mycket arbete innan man kommer igång
 • Stor tidsbesparing när de är färdiga
 • Säker dokumenthantering (alltid rätt information till intressenten)
slide27

Slut på föredraget

Tack för uppmärksamheten

ad