PROJEKT JADRAN – RADIONICA 14. prosinca 2009. - PowerPoint PPT Presentation

Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009
Download
1 / 24

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJEKT JADRAN – RADIONICA 14. prosinca 2009. Razina i utjecaj onečišćenja na području većih naselja – “vruće točke”. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, SPLIT Dr.sc.Ivana Ujević. PROJEKT JADRAN. KLORIRANI UGLJIKOVODICI Klorirani insekticidi HCB (heksaklorbenzen)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROJEKT JADRAN – RADIONICA 14. prosinca 2009.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

PROJEKT JADRAN – RADIONICA14. prosinca 2009.

Razina i utjecaj onečišćenja na području većih naselja – “vruće točke”

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, SPLIT

Dr.sc.Ivana Ujević


Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

PROJEKT JADRAN


Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

 • KLORIRANI UGLJIKOVODICI

 • Klorirani insekticidi

  • HCB (heksaklorbenzen)

  • HCH (heksaklorcikloheksan; lindan)

  • Aldrin

  • Dieldrin

  • DDT (diklor-difenil-trikloroetan)

   • dichlorodiphenylchloroethylene (DDE)

   • 1,1-dichloro-2, 2,-bischlorophenylethane (DDD)

   • 1,1,1-trichloro-2 ,2-bischlorophenylethane (DDT)

 • PCBs (poliklorirani bifenili) izraženi u ekvivalentima:

  • aroklor 1254

  • aroklor 1260

 • PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  Konvencijom "Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants" zabranjuje se širom svijeta proizvodnja i primjena insekticida, osim u slučajevima borbe protiv epidemija uz posebno odobrenje WHO (svjetske zdravstvene organizacije), 2001.

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  • METODA ODREĐIVANJA KLORIRANIH UGLJIKOVODIKA

  • Soxhlet ekstrakcija uz primjenu kapilarne plinske kromatografije (GC-Ni63 ECD), (UNEP 1988.)

  • Za provjeru analitičkog postupka korišten je unutarnji standard (PCB-29, ε-HCH, endosulfan Id4) i referentni materijal IAEA-406 za školjke, odnosno IAEA-408 za sediment.

  • Rezultati određivanja kloriranih ugljikovodika izraženi su u masenim udjelima u odnosu na suhu masu uzorka (x 10-9 s.m.)


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  Vremenska i prostorna raspodjela masenih udjela (μg kg-1)kloriranih ugljikovodika u školjkama na području istočne obale Jadrana u razdoblju od 2002. do 2008. godine.

  MDK = 2000

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  MDK = 20

  MDK = 200


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  MDK = 20

  MDK = 100


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  PROSTORNA RASPODJELA

  • Najonečišćenija kloriranim ugljikovodicima, prvenstveno PCB spojevim su urbanai industrijska područja:

   • Splita (Kaštelanski zaljev): IN, VR

   • Dubrovnika: GR, RD

   • Rijeke

   • Pule

   • Bakarskoga zaljeva

   • posljedicadugogodišnjeg ispuštanja industrijskih i urbanih otpadnih voda u priobalna područja.

   • zbog svoje postojanosti klorirani ugljikovodici se teško uklanjaju i time predstavljaju dugoročno opterećenje za okoliš.

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  VEMENSKA RASPODJELA

  • rezultati mjerenja kloriranih insekticida ukazuju na trend smanjenja stupnja zagađenja ispitivanim spojevima

  • smanjenje je očekivano budući da je njihova upotreba u poljoprivredi zabranjena prije 20-30 godina.

  • udjeli polikloriranih bifenila se ne smanjuju značajno u istraživanom području.

  • povećanje HCB (heksaklorbenzena) u području Splita (IN) od 2007 do 2008 za 8x.

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  • TEŠKI METALI

  • Cd, Cr, Cu, Pb, Zn i Hg

  • METODE ODREĐIVANJA TEŠKIH METALA

  • Elektrotermička atomska apsorpcijske spektrometrija (Cd, Cr, Cu i Pb)

  • Plamena atomska apsorpcijska spektrometrija (Zn)

  • Atomska apsorpcijska spektroskopija hladnih para (Hg)

  • Za provjeru analitičkog postupka korišten je standardni referentni materijal SRM 2976 za školjke, odnosno za sediment.

  • Rezultati mjerenja teških metala izraženi su u masenim udjelima u odnosu na suhu težinu uzorka (x 10-6 m.m.)


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  MDK = 1x10-6

  MDK = 1x10-6

  MDK = 1x10-6

  MDK = 1,5x10-6

  MDK = 20x10-6

  MDK = 110x10-6


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  • ANALIZA TRENDOVA

  • Godišnji trendovi za Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zn

   • – NISU ZNAČAJANI

  • Godišnji trendovi po postajama pojedinačno

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  1.Maseni udjeli Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zn u ukupnom tkivu školjkaša na većini postaja su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenimi umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana.

  2.Maseni udjeli veći od MDK:

  -Hg (IN)

  -Pb (PU, RI, BO, VR; 6 vrijednosti)

  3.Trendovi povećanja :

  Cd (2), Cr (1), Cu (1), Hg (2), Pb (4) i Zn (5)

  u blizini gradskih i lučkih središta

  4. Mogući ekološki rizik prema ERI (Ecological Reference Indeks, OSPAR): Pb, Hg (Inavinil)

  “Ekološki sigurno” područje obzirom na Cd, Cu i Zn

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  • 1. Najviši maseni udjeli Hg izmjereni su u sedimentu IN, a Cd, Cr, Cu, Pb i Zn u sedimentu VR

  • 2. Najniži maseni udjeli svih metala izmjereni su u sedimentu LV

  • 3. Maseni udjeli Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zn u sedimentu svih postaja, osim VR (svi metali osim Hg) i IN (Hg) su slični vrijednostima izmjerenim u nezagađenim i umjereno onečišćenim područjima Jadrana i Mediterana, povećani prema vrijednostima za sediment referentne postaje (Stončica)

  • 4. Trendovi:

   • Godišni trendovi statistički nisu značajni

   • Godišnji trendovi po postajama pojedinačno statistički nisu značajni

  • 5.Mogući ekološki rizik prema ERI (Ecological Reference Indeks, OSPAR): Hg (IN)

  • “Ekološki sigurno područje obzirom na Cd, Cr, Cu i Zn.

  PROJEKT JADRAN


  Projekt jadran radionica 14 prosinca 2009

  Hvala na pažnji


 • Login