OVER REGELS - PowerPoint PPT Presentation

Over regels
Download
1 / 31

 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL. OVER REGELS. LEZING BRBS 21 NOVEMBER 2007. INLEIDING.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OVER REGELS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Over regels

WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL

OVER REGELS

LEZING BRBS

21 NOVEMBER 2007


Over regels

INLEIDING

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM


Toen was geluk nog heel gewoon

Toen was geluk nog heel gewoon

 • Sam komt Moos tegen die in bontjas uit een dure Mercedes stapt

 • BLA, BLA, BLA

 • En van die drie procent leef ik

  Dat kan nu niet meer. Alles wordt gecontroleerd


Over regels

DEFINITIE

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM


En waar leeft u van

En waar leeft U van?

 • Enorme toename in techniek sinds 1900. Daardoor

  Ti-z + Kw= MC2

  Ti-z = Toename inkomen bij iedereen

  Kw = Korter werken

  MC= Meer consumptie

  enMC2 +Mn+ Mr = MA3

  Mn = Meer nieuwbouw

  Mr = Meer milieuregels

  MA = Meer afvalverwerking


Een wat somber man

EEN WAT SOMBER MAN

 • THOMAS HOBBES (1588-1679)

 • De mens is de mens tot wolf

 • De oorlog van allen tegen allen

 • Staat moet daarom voor orde zorgen

 • LEVIATHAN

Naarmate de staat zich meer met alles gaat bemoeien lijkt het soms op een oorlog van de overheid tegen de burgers

Wat wil die staat eigenlijk? Die staat wil orde!


Wat is orde

Wat is orde?

 • Reguleren gezagsverhoudingen

MAR

Informele hiërarchie

Formele hiërarchie


Wat is orde ii

Wat is orde II

Reguleren procedures en structuren

act

act

act

Dubbel-

Zinnigheid

(problemen)

adjust eval

adjust eval

adjust eval

Gedrag

(Enactment)

Procedures

(Selection)

Structuren

(Retention)


Probleemoplossen voor crisismanagers

PROBLEEMOPLOSSEN voor crisismanagers


Over regels

ANALYSE

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM


Uitgangspunten

uitgangspunten

 • Hoe groter de structuren, hoe groter de problemen

 • Hoe sneller de maatschappelijke processen gaan, hoe sneller we mee moeten veranderen

 • Hoe meer gericht op veiligheid en preventie, hoe minder goed men kan improviseren

 • In een democratische maatschappij is macht overal aanwezig, maar tegelijkertijd een vies woord

 • We hebben het daarom liever over regels of afspraken als we het over macht hebben


Waardoor ontstaan grote structuren

Waardoor ontstaan grote structuren?

 • Broedse kip effect

  • ‘ik zit op 38 miljoen’

 • Glijmiddel effect

  • AH

 • Wet van Parkinson

  • Hoeveelheid personeel neemt toe onafhankelijk van de hoeveelheid werk

  • Ook wel: werk dijdt uit tot het de beschikbare tijd vult

  • Basis: aanstellen ondergeschikten = promotie


Snelheid is belangrijk

Snelheid is belangrijk

}conflict

 • Macht werkt snel

 • Regels komen langzaam tot stand

  • Tegengestelde belangen

  • Beeld van onrecht

  • Veel partijen betrokken

  • Moeten passen in geheel regelgeving

  • Handhaving moet geregeld

  • Veld moet wennen aan nieuwe regels

 • Maar, als regels er eenmaal zijn, hoef je niet meer over alles te steggelen


Hoe kom je aan macht

Hoe kom je aan macht?

 • Een goed begin is door geboorte of door opleiding, maar:

 • Iedereen kan macht krijgen

 • Alleen moet je er wel iets voor doen

 • En daar moeten de anderen ook beter van worden

 • In het begin moet je door conformeren tonen dat je bij de club wilt horen. Dat is voor OSM simpel

 • Doe je dat niet, dan krijg je geen vertrouwen en wordt je niet gewaardeerd

 • Doe je dat wel, dan verzamel (of verlies) je crediet


Macht wordt gegeven

Macht wordt gegeven

 • Geboorte of opleiding helpen, maar geen garantie

 • Vertrouwen en evaluatie van gedrag (vaak prestaties, nog vaker foutvermijding) vormen het draaipunt

 • Vandaar belang van sociaal netwerk (de Waal, 1982)

 • Coalities vormen de motor van evaluaties en daarmee van statustoekenning

 • Meeste mensen zijn onrealistisch optimistisch

 • Ook collega’s, familieleden en vrienden beoordelen gedrag onrealistisch optimistisch

 • Ze proberen dit optimisme te beschermen tot het niet meer kan. Dan laten vallen en machtswisseling


De basis van macht french raven 1958

De basis van macht French & Raven (1958)

economie

 • Macht moet ergens op berusten. Machtsbronnen:

  • Beloning

  • Straf

  • Identificatie

  • Autoriteit

  • Expertise

  • Informatie

 • De bronnen van macht liggen bij de behoeften van O.

 • Omdat deze behoeften aan gewenning onderhevig zijn, kan macht slijten

 • Macht is, door de gelijktijdige werking van bronnen, altijd reciprook. (macht en tegenmacht: The balance of Power)

relatie

kennis


Hoe kom je aan regels

Hoe kom je aan regels?

 • Die moet je samen afspreken

 • Belangrijk verschil:

  • Formeel (zoals wetten, contracten) moeilijk veranderbaar, nadelig voor vertrouwen

  • Informeel (zoals gentlemen’s agreement) veranderbaar bij wederzijds vertrouwen

 • Ander:

  • Normen in vorm van regels (injunctief )

  • Normen in vorm van wat anderen doen (descriptief)

  • Als deze tegenstrijdig zijn, zijn de rapen gaar


Over regels

CONFLICT

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM


Dynamiek van intergroepsconflict escalatie

Dynamiek van Intergroepsconflict. Escalatie

EXT.ATTRIBUTIE

C

O

N

F

L

I

C

T

C

O

N

F

L

I

C

T

MISPERCEPTIE

COMPETITIE

RECIPROCITEIT

IN- OUT BIAS

STEREOTYPEN

MOREEL

(DIABOLISERING)

VIRIEL

Neg.MACHTS

TACTIEKEN

COMMITMENT

COHESIE

CATEGORISATIE

IN-G-COOPERATIE

AROUSAL


Hoe kun je conflicten voorkomen

Hoe kun je conflicten voorkomen?

 • Door macht

  • De minder machtige begint meestal niet

  • De machtige hoeft niet

  • Gevolg: de zwakke moet boeten

  • Maar: macht slijt

 • Door regels

  • Manier om machtsuitoefening te voorkomen

  • Sterke wil omdat macht dan niet slijt

  • Zwakke wil omdat dit garantie biedt

  • Maar: regels zijn niet flexibel


Over regels

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM

OVERTUIGEN


Hoe overtuig je mensen

Hoe overtuig je mensen

verwerping

aanpassing

verwerping

Een kleine cursus lobbyen

verwerping

aanpassing

verwerping

verwerping

aanpassing

verwerping

aanpassing

verwerping

verwerping

positief

negatief

neutraal


De wet van pleuris

De wet van Pleuris

Of: waar je ambtenaren mee kunt beinvloeden

P = VRM²

P= pleuris-sterkte

V= verwijtbaarheid

R= relevantie

M= mediageniekheid


Over regels

conclusies

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM


Over regels

 • Het leven is ingewikkeld maar leuk

 • Macht en regels zijn de twee vormen van invloed

 • Macht is snel

 • Regels lijken eerlijk

 • Vertrouwen is enorm belangrijk

 • Het komt te voet en vertrekt te paard

 • Preventie lijkt beter dan achteraf oplossen

 • Maar: preventie maakt minder flexibel

 • Als mensen denken dat iets waar is, dan is het waar in zijn gevolgen


Over regels

EINDE

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM

WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL


Enkele afko s

Enkele AFKO’s

AMvB AVIBABGZ BMR BRBSBREFBRLBSABVORCECICONGACROWCURFIRGFTGHAGPSGWWHHAICTIPPCIVAMKOMO KReG LAP-2LCALOMMEPMVONENNGONVRDOM REACHRI&ESEVSVMS-007TLNTNOTRIVNO-NCWVOBNVROMWMWBM


Marketing

Marketing

 • De consument weet niet wat ie wil, en dat op een behoorlijk fundamenteel niveau

 • De consument heeft niet eindeloos tijd om zich met de nieuwe media bezig te houden: 2 banen, partner & kinderen, vrienden, voetbal, vriendinnen, café, TV, druk, druk, druk

 • U bereikt dus voornamelijk eenzamen, pubers, oudenvandagen en studenten informatica

 • Diensten kosten geld, de hoeveelheid geld van de klant is meestal beperkt

 • Gevolg: een enorme strijd om het geld en de tijd van de consument


Dit heeft gevolgen voor de economie

Dit heeft gevolgen voor de economie

 • Twee dimensies zijn dominant (Geld & Macht).

 • Meeste overige dimensies (Zorg, Creativiteit, Ordening, Chauvinisme, Kwaliteit) worden gezien als te converteren in Value.

 • Geld dient te stromen

 • Omloopsnelheid wordt voortdurend opgevoerd

 • Andere behoeften dan consumeren (bijv. Service, Gezelligheid, Status en Stand, Patriottisme) worden als consument ze al vertoont, niet op prijs gesteld

 • Ideaal van consumenten maatschappij is de Melkstal


Het ideaal

Het ideaal?


 • Login