Bezbednost n a internetu
Download
1 / 6

Bezbednost n a Internetu - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Bezbednost n a Internetu. Stefan Vu č i ć, IV/3 Tehni č ka š kola , Knja ž evac. Za š tita r a č unara. Za ž astitu od virusa koristi neki internet security ili bilo koji antivirus koji ima tu opciju . Izbegavajte skidanje fajlova sa sajtova koji imaju mali rejting .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezbednost n a Internetu' - makara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezbednost n a internetu

Bezbednostna Internetu

Stefan Vučić,IV/3

Tehnička škola,Knjaževac


Za tita r a unara
Zaštitaračunara

 • Zažastituodvirusakoristineki internet security ilibilokoji antivirus kojiimatuopciju.

 • Izbegavajteskidanjefajlovasasajtovakojiimajumalirejting.

 • ZapodrazumevanipretrazivačkoristiteGoogle Chrome ilibilokojipretraživačkojiimazaštitu.


Za tita li nih podataka
Zaštitaličnihpodataka

 • Izbegavajtedavanjeličnihpodatakanepoznatimsajtovimakoji se predstavljajukaodruštvenemrezeili nešto slično.

 • Za online kupovinukoristitesamosajtovekojiimajulicencu.

 • Pazitekojepodatkeizlažetejavnosti.


Za tita privatnosti
Zaštitaprivatnosti

 • Ne pristupajtesajtovimai ne koristiteprogramekojimogukontrolisativašračunar.

 • Pogledajtedalineki program imapristupvašojkameribezvaše dozvole, akoimaodmahgaugaziteiuninstalirajte. U buduće ne koristitetakveprograme.

 • Akokoristiteneki downloader, dobropazitekojisadržajskida.


Bezbednst od pra enja
Bezbednstodpraćenja

 • Nikada, aliNikadanemojtepravitinalogenaozbiljnimsajtovimaakoza to nematedozvolu…


I za kraj
I zakraj…

 • Akosteispoštovalisveovoaliidaljenistebezbedni, molimo vas daNIKADA više ne PRISTUPATE INTERNETU!


ad