Schematy realizacji przedsi wzi budowlanych
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH. DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI. CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ: POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ.

Download Presentation

SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI


CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ:

 • POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE

 • WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ


POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE


Inwestor

Projektant

Nadzór Inwestorski

Generalny Wykonawca

Generalny Wykonawca


Inwestor

Inwestor

Zastępczy

Projektant

Generalny Wykonawca

Inwestor Zastępczy


Inwestor

Projektant

Wykonawstwo Częściowe A

Wykonawstwo Częściowe B

Wykonawstwo Częściowe C

Wykonawstwo Częściowe D

Wykonawstwo Częściowe


Inwestor

Konsultant

Generalny Realizator Inwestycji – GRI

NadzórInwestorski

Projektant

Wykonawcy

Generalny Realizator Inwestycji - GRI

Konsultant – może nim być projektant określa przedmiot inwestycji, koncepcję programowo – funkcjonalną, standardy wykonania – pozwala to na powołanie GRI


Inwestor

Organizacja Kontraktu Menadżerskiego

Konsultant

Opcja Nadzór

Kierownik Kontraktu

Kierownik Budowy

Projektant

Inspektorzy Nadzoru

Wykonawcy

Dostawcy

Kontrakt Menadżerski


WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ


Zamawiający

Konsultantt

Wykonawca

Design – Bit – Build (D-B-B)Projekt – Przetarg - Budowa

Zasada podstawowa to powierzenie prac projektowych i wykonania odrębnym jednostkom.

Zalety: Z uwagi na powstanie kompletnego projektu możliwe jest poznanie przybliżonego kosztu inwestycji przed jej rozpoczęciem, możliwa jest także analiza czasowa a także sprawdzenie czy zamawiającego stać na wykonanie np. obiektu.

Wady: Dużą wadą jest duży czas jaki upływa od momentu podjęcia decyzji o budowie do momentu rozpoczęcia robót (czas projektowania i wykonywania realnego budżetu przedsięwzięcia)


Zamawiający

Zarządzający budową

Konsultant

Wykonawca

Construction Management (CM)Zarządzanie Budową


 • Zadania Zamawiającego:

 • Zatwierdzaniem zapytań ofertowych i wyborem głównego konsultanta i zarządcy budowy, wykonawców branżowych i dostawców wyposażenia inwestycji,

 • Realizacji zapłat na mocy wszystkich zawartych kontraktów,

 • Wydawaniem poleceń zmian, żądaniem ofert na zmiany i wydawaniem zgody na przedłużanie terminu ukończenia,

 • Zarządzaniem umowami z konsultantami i zarządca umowy,

 • Polecaniem podejmowania kroków przez zarządcę budowy takich jak nadrabianie opóźnień lub reakcja na uchybiania kontraktowe,

 • Zarządzaniem kontraktami na dostawy wyposażenia inwestycji.

 • Zadania Głównego Konsultanta:

 • Odpowiedzialność głównego konsultanta obejmuje opracowanie projektów wykonawczych, nadzorowanie budowy, koordynacje odbiorów oraz potwierdzanie istotnych postępów rzeczowych budowy dla kontroli harmonogramu i zatwierdzania płatności


 • Zadania Zarządcy Budowy:

 • Zarządca budową zatrudniony w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia pełni funkcje doradcze dostarczając wskazówek, co do technologiczności rozwiązań konstrukcyjnych, wymaganych środków technicznych i ich dostępności, harmonogramu, oszacowań kosztów i warunków kontraktowych

 • W fazie realizacji robót Zarządca budowy jest przedstawicielem zamawiającego. Istotne znaczenie ma określenie w umowie o przedstawicielstwie, zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Odpowiedzialność Zarządcy budowy na etapie przetargu i budowy obejmuje zwykle:

  • kierowanie przetargami na wybór wykonawców branżowych i analizę ofert,

  • zarządzanie budową przetargami jej zapleczem,

  • administrowanie kontraktami zawartymi przez zamawiającego z wykonawcami branżowymi oraz rozstrzyganie sporów.


 • Zadania Wykonawców Branżowych:

 • Wykonawcy branżowi odpowiadają za: opracowanie dokumentacji wykonawczej (a niekiedy również projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), zarządzanie i nadzorowanie powierzonych im robót oraz dbanie o bezpieczeństwo na budowie.

 • Kontrakty na roboty branżowe są zawierane bezpośrednio przez zamawiającego z poszczególnymi wykonawcami branżowymi. Wymaga się jednak by wszyscy wykonawcy przyjmowali i wykonywali polecenia wydawane przez Zarządcę budowy. Dotyczy to wszystkich aspektów zarządzania kontraktem, włącznie z zarządzaniem jakością, harmonogramami i koordynacją między branżami, a także obowiązku udzielania wszelkiej pomocy niezbędnej dla dokonania inspekcji budowy przez głównego konsultanta.


Zamawiający

Zarządzający budową jako doradca

Konsultant

Wykonawca

Warianty w ramach schematu CMZarządca Budowy jako Doradca


Zamawiający

Zarządzający budową jako agent

Wykonawca

Konsultant

Warianty w ramach schematu CMZarządca Budowy jako Agent Zamawiającego


Zamawiający

Zarządzający budową jako wykonawca

Konsultant

Warianty w ramach schematu CMZarządca Budowy jako Wykonawca


Zamawiający

Jednostka

„Projektuj – Buduj”

Wykonawca

Konsultant

Design – Build (D-B)Projektuj – BudujWariant kompleksowy


Konsultant wstępny

Zamawiający

Jednostka

„Projektuj – Buduj”

Wykonawca

Konsultant

Design – Build (D-B)Projektuj – BudujWariant z Konsultantem Wstępnym


 • Login