slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentacja opracowania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Prezentacja opracowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Prezentacja opracowania. Zamawiający: m.st. Warszawa Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Wykonawca: Sener sp. z o.o. Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentacja opracowania' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prezentacja opracowania

Zamawiający:

m.st. Warszawa

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Wykonawca:

Sener sp. z o.o.

slide2

Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”

Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu

Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP

Zawartość opracowania

Program budowy na lata 2014-2018 i oszacowanie kosztów

TOM I

TOM II

TOM III

TOM IV

2

slide4

Komunikacja zbiorowa

Komunikacja indywidualna

Historia systemu Park and Ride

I

- Stany Zjednoczone

 • - Kolonia
 • - Hamburg
 • - Paryż
 • - Praga
 • Helsinki

II

III

+

IV

- dyspozycyjność

- wygoda

- elastyczność

 • wysoka efektywność wykorzystania deficytowej przestrzeni ruchu
 • ekologiczność

4

slide5

Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R

I

1. Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.st. Warszawy.

II

STREFA I – Centralna

STREFA II – Obszary o intensywnej zabudowie

STREFA III – Pozostałe obszary

III

2. Uchwała nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu mpzp w zakresie ustaleń dla systemu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i parkingów dla samochodów ciężarowych.

27 obiektów, 7 zostanie wykonane w I etapie

- Wilanowska, Marymont, Połczyńska, Annopol, Kabaty, Al. Krakowska, Metro Młociny

IV

5

slide6

Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R

I

Inne dokumenty

Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (uchwała nr XXXVIII/492/2001 Rady m.st. Warszawy z dnia 2001 r.)

II

Zasady zagospodarowania, organizacji i zarządzania parkingami typu „Parkuj i Jedź” w Warszawie, październik 2001 r.

III

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, załącznik do uchwały nr LXII/1789/2005

IV

Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006, zmieniona uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. przyjęte zostało Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 10 października 2006 r.

6

slide7

1

3

2

5

4

15

WYBUDOWANE I NIE OBJĘTE SUiKZP

6

17

WYBUDOWANE I OBJĘTE SUiKZP

16

7

8

18

9

19

10

12

23

11

21

20

24

13

27

30

22

14

25

31

28

26

29

SUiKZP

I

II

III

IV

7

slide8

Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R

I

Inne dokumenty

II

Uchwała nr LVIII/1749/2009 wraz z załącznikiem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, 9 lipca 2009 r.

III

Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035, październik 2009 r.

IV

8

slide9

Etapy budowy parkingów P+R w Warszawie

I

Metro Marymont

Metro Wilanowska

Metro Młociny

Połczyńska

I etap budowy

Wybudowano

II

Metro Ursynów

Anin

Stokłosy

Al. Krakowska

Rembertów

Kabaty

Wawer

Ursus Niedźwiadek

Falenica

Jeziorki

III

Wybudowano

II etap budowy

IV

Zaplanowano

9

slide10

Parkingi „Parkuj i Jedź”

- wybudowane w I etapie

- wybudowane w II etapie

Metro Młociny

Metro Marymont

Połczyńska

Anin

Metro Wilanowska

Metro Ursynów

Metro Stokłosy

Usytuowanie parkingów „Parkuj i Jedź” wybudowanych w I i II etapie

I

II

III

IV

10

slide12

P+R Anin

Charakteryzacja parkingu II etapu budowy

Rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i ul. VIII Poprzecznej

Przy stacji PKP Warszawa Anin

I

II

III

IV

 • Charakterystyka parkingów:
 • Położenie
 • Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i rowerów

Przykład

12

slide13

Przykładowy parking

P+R Anin

I

II

III

IV

13

slide14

P+R Anin

Ocena funkcjonowania parkingów

I

 • Możliwość przesiadki na:
 • kolej (SKM)
 • autobus

II

Parking P+R „Anin” w trakcie budowy

III

 • Autobusy obecnie zatrzymujące się na przystanku:
 • 01 – ul. Szpotańskiego, w kierunku Międzylesia:
 • 119, 521, N22;
 • 02 – ul. Widoczna, w kierunku Śródmieścia: 521,
 • N22;
 • 03 – ul. Lucerny, w kierunku Traktu Lubelskiego:
 • 119, 213;
 • 05 – u. Mrówcza, w kierunku Piechurowa: 213.

Poj./dzień

IV

Średnie napełnienie parkingu P+R „Anin”

14

slide15

Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP

I

II

III

IV

15

slide16

Parkingi wyznaczone w SUiKZP nie objęte I i II etapem budowy

Dodatkowe lokalizacje

I

II

III

IV

16

slide17

I

II

III

IV

17

slide18

I

 • Opis terenu

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

II

 • Układ drogowy

III

 • Powiązania z transportem zbiorowym

IV

 • Uwarunkowania realizacji

18

slide19

I

 • Opis terenu

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

II

III

IV

 • Strefa warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów,
 • Grunt działek (klasa bonitacyjna),
 • Powierzchnia działek,
 • Właściciel i władający działką,
 • Sieci uzbrojenia.

19

slide20

I

 • Układ drogowy

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

II

III

IV

 • Określenie możliwości dojazdu do parkingu,
 • Charakterystyka dróg przyległych do parkingu,
 • Opisanie funkcji i klasy dróg.

20

slide21

I

 • Powiązania z transportem zbiorowym

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

 • Opis powiązań
 • z transportem zbiorowym (obecnie i w przyszłości),
 • Opis dostępnych przystanków autobusowych, tramwajowych i kolejowych,
 • Opis możliwych relacji.

II

III

IV

21

slide22

I

 • Uwarunkowania realizacji

Analiza możliwości lokalizacji parkingu

 • Opis uwarunkowań:
 • realizacji inwestycji,
 • formalno-prawnych,
 • zapisanych w MPZP,
 • wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II

III

IV

22

slide23

I

II

III

IV

23

slide24

Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych

Sam. osobowe

 • Podział na rejony komunikacyjne
 • Określenie potencjalnych podróży
 • Podział zadań przewozowych – model kosztu uogólnionego
 • Koszty
 • Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją indywidualną
 • Wydzielenie podróży P+R z podróży odbywanych wyłącznie komunikacją zbiorową
 • Określenie udziałów podróży odbywanych transportem indywidualnym, zbiorowym i w systemie P+R
 • Określenie pojemności parkingów
slide25

Określenie potrzebnej ilości miejsc parkingowych

Rowery

1. Dokument„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”, Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko,

2. Kryteria atrakcyjności i dostępności

parkingów P+R dla ruchu rowerowego

 • Kryterium 1– duża/średnia liczba ścieżek rowerowych w pobliżu parkingu (stan istniejący) - 0,5
 • Kryterium 2 – największe natężenia ruchu rowerowego (powyżej 1 500 rowerów/dzień) - 2
 • Kryterium 3 – niska lub średnia dostępność transportu publicznego
 • w dojeździe do parkingu - 1,5
 • Kryterium 4– atrakcyjność parkingu
 • P+R - 1,0
 • Kryterium 5 – potencjalne zwiększenie ruchu rowerowego po wybudowaniu parkingu P+R - 3,5
slide26

I

II

III

IV

26

slide27

I

II

III

IV

27

slide28

I

II

III

IV

Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów

Analiza wielokryterialna

28

slide29

I

1

2

3

Określenie kryteriów szczegółowych w każdej grupie

Określenie kryteriów zbiorczych

Kodowanie wartości według kryteriów

II

5

4

III

Utworzenie macierzy oceny dla kryteriów zbiorczych i szczegółowych

Ustalenie wag kryteriów zbiorczych i szczegółowych

IV

29

slide30

Kryterium zbiorcze - funkcjonalne

Kryterium zbiorcze - ruchowe

1

4

I

1.1.Natężenieruchu

1.2.Odległość P+R od centrum miasta

1.3.Dostępnośćśrodkówtransportu

zbiorowego

1.4.Szacunkowa liczba mieszkańców

w 2015 r. dla dzielnicy

4.1.Inwestycje transportowe

warunkujące powstanie parkingu

4.2.Liczba miejsc parkingowych dla

samochodów osobowych

4.3.Liczba miejsc parkingowych dla

rowerów

II

Kryterium zbiorcze - planistyczne

5

Kryterium zbiorcze - terenowe

2

5.1.Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego

m. st. Warszawy

5.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego

2.1.Dostęp do układudrogowego

2.2.Uzbrojenieterenu

III

Kryterium zbiorcze - czasowe

3

IV

Kryterium formalno-prawne

6

3.1.Czasprzygotowaniainwestycji

3.2.Czasrealizacjiinwestycji

6.1.Pozyskanie terenu

6.2.Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej

30

slide31

Wartości poszczególnych kryteriów są wyrażone w różnych jednostkach, sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania

metodą Pattern

I

II

Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w budownictwie

METODY WIELOKRYTERIALNEJ i ANALIZY PORÓWNAWCZEJ,

Janusz Szwabowski, Joanna Deszcz,

Gliwice 2001 r.

III

IV

31

slide32

Stymulanta

  • Natężenie ruchu
  • Odległość parkingu P+Rod centrum miasta
  • Dostępność środków transportu zbiorowego
  • Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy
  • Dostęp do układu drogowego
  • Uzbrojenie terenu
  • Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych
  • Liczba miejsc postojowych dla rowerów
  • SUiKZP m. st. Warszawy
  • MPZP

I

 • Destymulanta
  • Czas przygotowania inwestycji
  • Czas realizacji inwestycji
  • Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu
  • Pozyskanie terenu
  • Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej

II

III

IV

32

slide44

I

II

III

IV

Przedstawienie programu budowy parkingów P+R i oszacowanie kosztów

Oszacowanie kosztów

44

slide45

Program budowy parkingów

Scenariusz optymistyczny

I

Wynikający z potrzeb

II

III

IV

45

slide46

Program budowy parkingów

Scenariusz realny

I

Określony na podstawie dotychczasowego budżetu

II

III

IV

46

slide47

Program budowy parkingów

Scenariusz pesymistyczny

I

Związany z trudnościami

pojawiającymi się przy budowie elementów towarzyszących

II

III

IV

47

slide48

Koszty budowy parkingów

Scenariusz optymistyczny

Scenariusz realny

Scenariusz pesymistyczny

48

slide49

I

II

Dziękujemy za uwagę

III

IV

49

ad