Bygningsarealer
Download
1 / 39

Bygningsarealer - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Bygningsarealer. Danske Byggeøkonomer, Aarhus 19. juni 2013 Danske Byggeøkonomer, København 26. juni 2013 Jørgen Bang Jakobsen, LE34 Landinspektør, partner. LE34 har 130 medarbejdere fordelt på 9 kontorer. Forretningsområde Skel og Ejendomme. Byudvikling i Ørestad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bygningsarealer' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bygningsarealer

 • Danske Byggeøkonomer, Aarhus 19. juni 2013

 • Danske Byggeøkonomer, København 26. juni 2013

 • Jørgen Bang Jakobsen, LE34

 • Landinspektør, partner


LE34 har 130 medarbejdere fordelt på 9 kontorer

... Resultater gennem dialog …

Vi baner vejen for samfundets udvikling inden for ejendomsdannelse, infrastruktur og kommunikation

Ansvarlighed • Dialog • Samarbejde • Arbejdsglæde • Gensidig respekt


Forretningsområde Skel

og Ejendomme

Byudvikling i Ørestad


Forretningsområde Landmåling og Geodata

Landmålingssoftware

LE34 3D-SKAN

www.m.dk/cityringen.aspx


Forretningsområde Ekspropriation og Jura

 • Vejlovgivning

 • Generelt

 • Vejloven

 • Ekspropriation

 • Vejbidragsloven

 • Vintervedligeholdelses- loven

 • Privatvejsloven

 • Forvaltningsloven

 • Kursusvirksomhed

 • Ledningsret

 • Rettighedserhvervelse

 • Erstatning

 • Tinglysning

 • Forvaltningsret

 • Kursusvirksomhed


Forretningsområde IT og GIS

MobilGIS

Vandplanlægning

LE34 GIS Center

Vi gør GIS åbent, anvendeligt og brugbart

Fugleinfluenza

 • Fotoregistrering

Ledningsregistrering


Bygningsarealer

 • Hvad bruger man dem til?

 • Når man skal regne byggeret og bebyggelsesprocent

 • Når man skal betale en entreprenør for opførelse af et hus

 • Når man skal udleje en bolig eller andet lejemål

 • Når man skal sælge en bolig eller erhvervsenhed

 • Når man skal indberette til BBR


Hvad bruger man dem til?

 • Når man skal søge om støtte til almene boliger

 • Når man skal beregne husleje

 • Når man skal beregne ”individuel boligstøtte” (boligsikring)

 • Når man skal beregne butiksarealer (planloven)

 • Find selv på flere situationer …


Hold fokus ..

 • … på formålet med arealopgørelsen 

 • I ”frie” aftaleforhold er det vigtigt at definere efter hvilke regler arealerne skal opgøres


Hvilke typer findes?

 • BR-arealer

 • BBR-arealer

 • Ejerlejlighedsarealer

 • 311-arealer

 • Diverse specialregler


BR-arealer

 • Formål at beregne byggeret/bebyggelsesprocent

 • Husk de arealer der kan fradrages

 • BR2010

 • Nyere lokalplaner/ingen lokalplaner

 • Gamle BR (2008-1998-1995-1985….)

 • Gamle lokalplaner – husk de rigtige regler


BR-arealer

 • Beregningsreglerne kan ikke ændres

 • - heller ikke i en lokalplan

 • Masser af lokalplaner forsøger at ændre reglerne

 • Hvordan håndteres ulovlige beregningsregler?

 • ”25cm-reglen”BBR-arealer

 • Bebygget areal

 • Areal på bygningsniveau

 • Samlet areal for hver bygning

 • Areal på enhedsniveau

 • Enheder er boliger og erhvervslokaler
Ejerlejlighedsarealer

 • Ejerlejlighedens areal

 • ”nettoareal” – ”tinglyst areal”

 • Gulvarealer i køkken og bad

 • ved gamle ejendomme311-arealer

 • Bkg. 311/1983

 • Anvendes ved udlejning

 • Regler meget kortfattet (=BBR/enhedsniveau)

 • Må nok ikke fraviges ved boliger

 • Kan nok fraviges ved erhvervslokaler


Boligsikring

 • Areal opgøres efter BBR på enhedsniveau

 • …men særegen regel ved ”identiske” boliger

 • Måske lejetab for udlejer


Butiksarealer

 • Regler i Planloven om maksimal størrelse

 • Opgøres efter BR-reglerne

 • Men husk kældre og personalerum

 • … og måske sikringsrum og overdækket varegård


Hvorfor alle de typer?

 • Forskellige formål

 • Forskellige sammenhænge

 • Ingen reel vilje til samordning

 • - hverken af regler eller begreber


Enhedsarealer

 • Areal til beboelse eller erhverv

 • Supplementsrum

 • Fællesboligarealer

 • Adgangsareal

 • Udenomsrum


Hvordan måler man?

 • Stort set ensartede måleregler

 • Forskellen er i det der medregnes/ikke medregnes

 • Man måler i gulvhøjde til yderside mur

 • Husk vinduer helt til gulv

 • ”Sjove” facaderHvordan måler man?

 • Mod andet lejemål til midte af mur

 • Mod adgangsareal til yderside mur

 • Grænse mellem adgangsareal og udenomsrum

 • (muren hører med til adgangsarealet)

 • I tagetager måles i 1,5m plan over gulv

 • Ved åbne etager måles til en linie svarende til bygningens ydervæg i øvrigt


Hvordan måler man?

 • Ved fælles væg i skel måles til skel

 • Ved egen væg i eller over skel måles til yderside væg

 • Ved huller i etagen måles til hullets kant

 • - gælder også dobbelthøje rum

 • Skakte, trapper, trapperum, elevatorer medregnes for hver etage


Nettoareal

 • Ordet ”nettoareal” er ikke defineret i reglerne

 • Bruges ofte om lokaler til lejers egen rådighed

 • ”Tinglyst areal”

 • Pas på: nogle mener gulvareal


Nettoareal

 • Hele ydermur – hele muren mod adgangsareal – halv mur mod andet lejemål

 • Husk: Hele gavlens ydermur

 • Gavlen kan ikke fordeles!

 • Skakte gennem lejemålet medregnes

 • Interne trapper medregnes for hver etage

 • Dobbelthøje rum kun den etage, hvor gulvet er


Enhedsarealet (”brutto”)

 • Enhedsarealet kaldes ofte bruttoarealet (for enheden)

 • Enhedsareal = nettoareal + andel af evt. fællesboligareal + andel af adgangsareal

 • Udenomsrum indgår ikke i enhedsarealet


Adgangsarealer

 • Normalt indendørsarealer

 • Dog: altangange og åbne trapper til altangange

 • Fælles trapper, gange, elevatorer,

 • Adgangsarealer opgøres for hver opgang

 • Adgangsarealer medregnes kun halvt, hvis de også er adgang til udenomsrum


Adgangsarealer

 • Fordeling er i princippet enkel

 • - men i praksis ofte svær

 • De lejemål der har dørforbindelse

 • Altangange fordeles på alle lejemål – også dem i stueetagen

 • Fordeling sker ligeligt – ikke efter størrelse

 • Erhvervsudlejere fordeler ofte efter størrelse


Særlig fordeling

 • Københavns Kommune har lavet egne regler ved kombination af plejeboliger og servicearealer

 • Særligt regneark


Numre og adresser

 • God ide med de rigtige etage- og dørbetegnelser

 • En etage betegnes st, 1, 2, 3 osv. og kl, k2 osv

 • Stueetagen hedder st og ikke 0

 • Stueetagen ligger i eller lige over terræn

 • Dørbetegnelse tv, th, mf, 1, 2, 3 osv

 • Ikke noget 0 foran dørnummer

 • God ide med fortløbende nummerering af enheder


Hvor findes reglerne?

 • BR2010 bilag 1 kap. B.1.1.3

 • BR2010 kap. 1.6 nr. 1 (vejl.note – 25cm reglen)

 • Kap. 2.1 stk. 4 (beregningsregler kan ikke fraviges)

 • Håndbog for Bygningsmyndigheder

 • Naturklagenævnets afgørelse af 12.06.2006 j.nr. 03-33/150-0450 om beregning af bebyggelsesprocent


Hvor findes reglerne?

 • BBR-instruks kapitel 5.1 Arealer

 • Cirk. om ejerlejligheder og om boligfællesskaber nr. 177 af 25.08.1977 punkt 35

 • Bkg. om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler nr. 311 af 27.06.1983

 • Bkg. om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven nr. 136 af 11.02.2013


Hvor findes reglerne?

 • Planlovens §5t

 • Vejledning om detailhandelsplanlægning nr. 9290 af 18.06.2010

 • Vejledning om fastsættelse af vejnavne og adresser kapitel 11 om etagebetegnelse og dørbetegnelse side 51-54

 • http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/fastsaettelse_af_adresser_vejledning.pdf


Indberetning til BBR

 • Skemaer:

 • KLE 02.00.20G01 BY 210 (01/2011)

 • KLE 02.00.20G01 BY 220 (01/2011)


Bygningsarealer

 • Danske Byggeøkonomer, Aarhus 19. juni 2013

 • Danske Byggeøkonomer, København 26. juni 2013

 • Jørgen Bang Jakobsen, LE34

 • Landinspektør, partner


ad