krzysztof firlej dr hab prof nadzw uniwersytet ekonomiczny w krakowie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I DYFUZJA INNOWACJI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO. Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Przemysł spożywczy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie' - major


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzysztof firlej dr hab prof nadzw uniwersytet ekonomiczny w krakowie

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I DYFUZJA INNOWACJI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ROLNO - SPOŻYWCZEGO

Krzysztof Firlej

dr hab. prof nadzw.

Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie

slide2

Przemysł spożywczy

jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych sektorów europejskiego przemysłu.

Składa się na niego około 310 000 firm,

w których pracują ponad 4 miliony osób.

Osiągając roczne przychody wynoszące ponad 900 miliardów euro ten zróżnicowany przemysł jest silnym eksporterem produkującym niezliczone ilości gotowych wyrobów w ramach niezwykle konkurencyjnych rynków krajowych i międzynarodowych.

slide3

Ogólnie uważa się, że wiedza jest podstawową potrzebą i zdolnością człowieka wyróżniającą go spośród innych jednostek, pozwalającą budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność, kształtować i wyrażać stosunek do otaczającej rzeczywistości.

 • W doktrynie nauk ekonomicznych podkreśla się rosnące znaczenie informacji i wiedzy dla rozwoju cywilizacyjnego.
slide4

Menedżerowie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego często zastanawiają się w jaki sposób zarządzać wiedzą i innowacjami, tak aby jego możliwości wykorzystać optymalnie, jak również tworzyć właściwe warunki dla jego rozwoju.

 • Realizacji tych zamierzeń może sprzyjać właściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy, która umożliwi wskazanie i wprowadzanie niezbędnych innowacji, prowadzących w długim okresie do stabilnego rozwoju.
 • Wiedza ma przyczynić się do rozwoju społeczeństw, ich gospodarek i funkcjonujących w nich przedsiębiorstw.
 • Zasoby wiedzy połączone z kreatywnością, sprawnymi procesami innowacyjnymi i tzw. kulturą innowacyjną sprzyjają wymiernemu wzrostowi ich konkurencyjności.
slide5

A. Toffler uważa, iż w dziejach ludzkości spotykamy się z tzw. trzecią falą następującą po rewolucji agrarnej i rewolucji przemysłowej – z erą informacji i erą wiedzy.

 • P. Drucker przewiduje ukształtowanie się nowego typu społeczeństwa – „społeczeństwa opartego na wiedzy”, a wraz z nim gospodarki opartej na wiedzy.
 • Jakkolwiek by nie nazywać kształtujących się obecnie makroukładów społecznych (wymiennie funkcjonują określenia: społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo postindustrialne) i dokonujących się równolegle zasadniczych zmian w gospodarce, to trzeba podkreślić - że w centralnym miejscu przeobrażeń sytuuje się wiedzę.
 • Potwierdzenie wyraźnej tendencji wzrostu roli wiedzy widoczne jest w wartości rynkowej organizacji gospodarczych, gdyż 60-80% tworzonej w przedsiębiorstwach wartości dodanej związane jest z wiedzą i ten odsetek rośnie.
slide6

Cel i metodyka badań

 • Celem metodologicznym badań było kompleksowe zaprezentowanie aktualnego wpływu zasobów wiedzy na stan funkcjonowania przedsiębiorstw i analiza ich oddziaływania na zarządzanie i rozwój
 • Celem przeprowadzonych badań jest także przedstawienie:
 • w jaki sposób zasoby wiedzy w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój,
 • jak wykorzystuje się ją w zarządzaniu jednostką,
 • czy prawidłowe jest zarządzanie posiadanymi jej zasobami,
 • czy wykorzystuje się ją w kategoriach konsultingowych.
slide7
Termin badania – został wyznaczony w przedziale od 1.05.2004 do 1.12.2012 roku i dotyczył przedsiębiorstw przemysłu spożywczego należących do indeksu WIG – Spożywczy na GPW w Warszawie.

Badania zostały wykonane metodą wywiadu kwestionariuszowego.

Próba celowo dobrana.

Respondentami byli pracownicy firm zatrudnieni w działach marketingu oraz organizacji i zarządzania.

W badaniach wykorzystano analizę retrospektywną.

slide8

Ponadto wyznaczono pozostałe czynniki wpływające na konkurencyjność i bezpośrednio związane z posiadanymi zasobami wiedzy, za które autor uznał:

 • redukcję kosztów,
 • wzrost poziomu innowacyjności produktów i usług,
 • wzrost wydajności,
 • poprawę relacji z klientem,
 • rozwój kapitału ludzkiego,
 • społeczną odpowiedzialność organizacji
 • oraz zachowanie jej etycznych aspektów działalności.
slide9
Próba - celowo dobrana, gdyż wybrane przedsiębiorstwa należą do dobrze funkcjonujących spółek w przemyśle spożywczym.

Respondentami w wywiadach bezpośrednich - byli pracownicy firm zatrudnieni w działach marketingu oraz organizacji i zarządzania.

W badaniach wykorzystano analizę retrospektywną, którą uznano za stanowiącą podstawę projektowania przyszłych strategii konkurencyjnych.

slide10
W analizie posłużono się także:

metodami o charakterze indukcyjno-dedukcyjnym, analogii i porównań,

metodami statystycznymi,

wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej.

Badania zostały przeprowadzone na podstawie publikowanych przez spółki informacji, sprawozdań i wyników finansowych.

slide11
FAKTOGRAFIA:

WIG-Spożywczy - indeks giełdowy spółek sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ten subindeks giełdowy indeksu WIG obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku.

slide16

Spółki z indeksu WIG – Spożywczy wg branż

ASTARTA HOLDING z siedzibą w Amsterdamie

Produkcja cukru w tys. ton

slide17

Spółki z indeksu WIG – Spożywczy wg branż

MAKARONY POLSKIE

Dane w euro na osobę

Sprzedaż dań gotowych

w UE – 2007 r

slide21

Wyniki badań

Efekty

Motywy i chęci

Wiedza

slide22

WIG Spożywczy i WIG 20 na GPW 1.05.2004 - 17.01.2012r.

WIG Spożywczy + 42%

2007-2009

2009-2011

3486

2452

2006-2007

2011-2012

2004-2006

WIG 20 +27 %

2009-2011

2240

1767

2009-2011

2011-2012

2007-2009

Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

slide23

Statystyki»

WIG 20 – WIG Spożywczy w 2011 roku

Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

slide24

Spółki spożywcze GPW - wskaźniki spółek

Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

slide25

Rola kapitału ludzkiego w firmach należących do indeksu WIG - Spożywczy.

Źródło: opracowanie własne

 • W przeprowadzonych badaniach próbowano określić rolę kapitału ludzkiego w firmach. Za wysoką uznano ją w 16 firmach (co stanowi 80% ogółu), za średnią w 3 (15%), a w przypadku 1 (5%) za słabą.
 • Respondenci zauważyli, że kapitał ludzki wraz ze swoimi elementami jest warunkiem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym.
 • Jakość tego zarządzania, wspomaganie informatycznymi systemami i ich ciągły rozwój decydują o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa.
slide26

Jakość kultury i klimatu organizacyjnego w firmach z indeksu WIG – Spożywczy.

Źródło: opracowanie własne

 • W firmach kulturę i klimat organizacyjny uznano jako za bardzo dobre w 6 przypadkach (30%), dobre w 12 (60%), a tylko w 2 (10%) uznali respondenci, że są średnie.
 • Świadczy to o bardzo efektywnym dostosowaniu się spółek Wig – Spożywczy do współczesnych standardów względem zarządzania kulturą i klimatem organizacyjnym firm.
 • Respondenci badanych firm podkreślali, że spotykają się często z pełnym zaangażowaniem pracowników w całości procesu produkcyjnego, przez co powierzone im zadania wykonywane są na bardzo wysokim poziomie.
 • Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pracowników powiększają wartość dodaną produktu, co także tworzy wizerunek firmy w otoczeniu.
slide27

Deklarowana przez firmy kwota z zysku z przeznaczeniem

na rozwój informatycznego wspomagania zarządzania organizacją

 • W przypadku 9 firm (45%) określono tę kwotę na 3%, 7 z nich (35%) - chce przeznaczyć 5%, 3 (15%) - przeznaczy 10%, a tylko jedna (5%) - na ten cel nie będzie przeznaczać żadnych środków.
 • Otrzymane wyniki niestety potwierdzają słabe zainteresowanie firm wykorzystaniuem tego rodzaju instrumentów.
slide28

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

[1] Elstar Oils, Perspektywy rozwoju, http://www.elstaroils.pl/articles/view/203:perspektywy-rozwoju, dostęp 4.05.2011.

[2] http://www.graal.pl/, dostęp 4.05.2011.

[3] http://www.indykpol.pl/, dostęp 4.05.2011.

slide29

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

[1] http://www.makarony.pl/firma.html, dostęp 5.03.2011.

[2]GPW: Spółka dnia: Makarony Polskie, http://www.inwestycje.pl/gpw/analizy/gpw__spolka_dnia__maka-rony_polskie;75610;0.html, dostęp 5.03.2011.

[3]http://www.wawel.com.pl/pl, dostęp 5.05.2011.

[4] Wawel S.A. podsumowuje 2010 rok, http://www.wawel.com.pl/pl/biuroprasowe/informacje/, dostęp 5.05.2011.

[5]http://www.sekosa.pl, dostęp 5.05.2011.

[6] Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SEKO S.A. za I kwartał 2011. http://grafika.parkiet.com/, dostęp 5.05.2011.

slide30

Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

[1]http://www.wilbo.pl/, dostęp 5.05.2011.

[2]http://www.mieszko.com.pl/, dostęp 5.05.2011.

[3] http://www.pamapol.com.pl/pl, dostęp 6.05.2011.

[4] http://www.pepees.pl/, dostęp 6.05.2011.

slide31

Wnioski:

 • Szeroki wachlarz instrumentów wykorzystywanych w celu podniesienia konkurencyjności firm przemysłu spożywczego pomaga w ich pozycjonowaniu na ogromnym rynku unijnym.
 • Wiedza, informacja oraz ich jakość i aktualność są dla przedsiębiorstw czynnikami wzmacniającymi sukces, który wyraża się we wzroście ich konkurencyjności i lepszej pozycji rynkowej.
 • Wykorzystanie technik informatycznych w bieżącym funkcjonowaniu spółek pomaga w zorganizowany sposób wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zagospodarować posiadany kapitał.
 • W wartości przedsiębiorstwa wysoko należy pozycjonować kapitał intelektualny, przedsiębiorczość zarówno odtwórczą, jak i kreatywną.
slide32

Wnioski:

5. W budowaniu konkurencyjności firm za niezbędne należy uznać zarządzanie kulturą i klimatem organizacyjnym oraz przekształcenia restrukturyzacyjne.

6. Przedsiębiorstwa z WIG Spożywczy wykorzystują nowoczesne systemy zarządzania, informatyczne środki pomocne zarządzaniu, dbają o kapitał intelektualny i nadzór właścicielski.

7. Koniecznym wydaje się wykorzystanie wciąż niedocenianych metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego, co wpłynie na znaczne podniesienie ich konkurencyjności.

slide33

Wnioski:

8. Zauważalne jest pozytywne nastawienie dla przeprowadzanych zmianrestrukturyzacyjnych w firmach, co rokuje nadzieję na rozwój przekształceń technologicznych i szeroko pojętego kapitału ludzkiego.

9. W badanych przedsiębiorstwach rośnie społeczna odpowiedzialność biznesu i już na średnim poziomie uwzględniane są etyczne aspekty działalności.

10. Zintensyfikowane działania w obszarze rozwoju i konkurencyjności firm spożywczych z pewnością przyczynią się do wzmocnienia ich pozycji rynkowej i w konsekwencji szerokiej ekspansji na rynki światowe.

ad