Pohjois kymenlaakson et opetushanke ja kymipro hanke ope verkossa
Download
1 / 17

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa?. OPI06 Kuusaa-talo 14.1.2006. Mitä on verkko-opiskelu ja -oppimateriaali?. Verkko-opiskelussa hyödynnetään Internetin palveluja. monipuoliset tiedonhakumahdollisuudet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke: Ope verkossa?' - maitland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pohjois kymenlaakson et opetushanke ja kymipro hanke ope verkossa

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro-hanke:Ope verkossa?

OPI06

Kuusaa-talo 14.1.2006


Mit on verkko opiskelu ja oppimateriaali
Mitä on verkko-opiskelu ja -oppimateriaali?

 • Verkko-opiskelussa hyödynnetään Internetin palveluja.

  • monipuoliset tiedonhakumahdollisuudet

  • verkko-oppimisympäristöt (esim. Peda.net, Moodle, BSCW)

 • Verkko-oppimateriaalia voi olla verkkokurssi tai oppimisaihio

 • Verkko-oppimateriaaliin voidaan sisällyttää

  • tekstiä

  • kuvaa

  • ääntä

  • yksilöiden vuorovaikutuksen elementtejä kuten

   • sähköposti, keskustelualueet, chat ja videoneuvottelu.


Mit hy ty verkko ja et opetuksesta
Mitä hyötyä verkko- ja etäopetuksesta?

 • Verkko- ja etäopiskelu sopii joillekin opiskelijoille.

  • Erilaiset oppijat tarvitsevat erilaisia opiskelumuotoja.

   • opetuksen eriyttäminen ja monimuotoistaminen

 • Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan itsenäisen työskentelyn.

  • yksi tehtävä (oppimisaihio) tai koko kurssi etäopiskeluna

 • Verkko-opiskelutaitoja tarvitaan jatko-opinnoissa.

  • tietoyhteiskuntavalmiudet

 • Verkko-opiskelu täydentää muita opiskelutapoja.


Mit hy ty verkko ja et opetuksesta1
Mitä hyötyä verkko- ja etäopetuksesta?

 • Verkko-oppimisympäristö materiaalipankkina

  • Kurssimateriaali ja tehtävät saatavilla oppimisympäristössä

  • Tehtävät voi palauttaa oppimisympäristön palautuskansioon

   • Opettaja antaa palautetta oppimisympäristössä tai sähköpostitse

  • Materiaalin täydentäminen ja päivittäminen yksinkertaista

  • Opettajan helpompi ohjeistaa sijainen

 • Verkko-oppimisympäristö yhteisöllisyyden työkaluna

  • Opettaja voi perustaa erilaisia ryhmiä, joille hän määrittelee käyttöoikeudet

   • ryhmätyöt ja vertaispalautteen antaminen helppo toteuttaa


Mit hy ty verkko ja et opetuksesta2
Mitä hyötyä verkko- ja etäopetuksesta?

 • Verkko-oppimisympäristö vuorovaikutteisuuden työkaluna

  • Keskustelualueet eli foorumit mahdollistavat vuorovaikutuksenniin opettajan kuin opiskelijan kuin opiskelijoidenkin välillä

  • Foorumi voi toimia

   • tiedotuskanavana

   • ohjaustyökaluna

   • seurantatyökaluna

  • Keskustelufoorumi tarjoaa osallistumismahdollisuuden erityisesti sosiaalisesti aremmille opiskelijoille.

   • myös kirjallinen ilmaisutaito kehittyy


Tvt n opetusk ytt perusopetuksessa
TVT:n opetuskäyttö perusopetuksessa

 • Opetusministeriön ja opetushallituksen suosituksia:

  • Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee edistää vuorovaikutusta ja verkko-opiskelua

  • Koulutuksen järjestäjien ja koulujen tulee hyödyntää tvt:aa omassa toiminnassaan ja toimia yhteistyössä keskenään hyvien koulutuspalvelujen turvaamiseksi

  • Etä- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen perusopetuksen tarpeisiin kansallinen kehittämiskohde


Tvt n opetusk ytt ala asteella esimerkkej
TVT:n opetuskäyttö ala-asteella –esimerkkejä

 • yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden työkalu

 • ”oppilaita ei saa laittaa päätevastuksiksi tietokoneen eteen”(Panu Villanen, Koulukanava 1999)

 • ei yksittäisiä tietopalasia, vaan osallistuvaa ja soveltavaa tiedon tuottamista

 • ”Ennen kuin voidaan oppia vuorovaikutusta verkossa, on keskusteltava sen tavoista livenä".(Marianne Bollström-Huttunen,http://www.kolumbus.fi/mabohu/tutkiva/tila.html)


Tvt n opetusk ytt ala asteella esimerkkej1
TVT:n opetuskäyttö ala-asteella –esimerkkejä

 • Pari esimerkkiä:

  • Marianne Bollstöm-Huttunen, Laajasalon ala-aste

  • laaja kokemus tietoverkkojen hyödyntämisestä ala-asteen opetuksessa

 • Oulun kaupunki:

  • Oulunlahden koulu ja weppipaja

  • Korvensuoran koulu ja mobiilioppiminen


Esimerkkej tvt n opetusk yt st
Esimerkkejä TVT:n opetuskäytöstä

 • Oppimisympäristöt tarjoavat erilaisia työkaluja

  • opetuksen eriyttämiseen ja monimuotoistamiseen

  • tietoyhteiskuntataitojen harjoittamiseen mm. jatko-opintoja ajatellen

  • etäopiskelun tueksi

 • Iitin yläasteella ja lukiossa käytössä Peda.net –ympäristö, jonka työkaluja ovat

  • Verkkoveräjä – soveltuu erinomaisesti mm. kieltenopetukseen

  • Verkkolehti – opiskelijat tuottamaan materiaalia

  • Oppimappi – vuorovaikutteisuutta verkossa


Esimerkkej tvt n opetusk yt st toisella asteella
Esimerkkejä TVT:n opetuskäytöstä toisella asteella

 • Kouvolan iltalukio on ottanut käyttöön Moodle-oppimisympäristön BSCW:n rinnalle etäopetushankkeen myötä

  • ylläpito KyAMK:ilta

  • verkkokursseja tekeillä etäopetuksen tarpeisiin mm. matematiikassa

 • Kaikki pakolliset etäkurssit mahdollista suorittaa verkkoa hyödyntämällä

  • myös lähiopetus

  • opettajan ohjaus


Pohjois kymenlaakson et opetushanke ja kymipro

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushankkeen toimenpiteitä

Koulutustarjonnan esitteleminen, suunnitteleminen ja järjestäminen

Opetushenkilöstön tukeminen verkko-oppimateriaalin laatimisessa

Oppilaitosten välisen ja kuntarajat ylittävän yhteistyön lisääminen

 aineryhmäverkoston käynnistäminen

 alueellisen etäopetustarjottimen käyttöönotto

Yhteistyö alueellisten toimijoiden välillä (mm. KymiPro, Palmenia)

 esim. alueellinen verkkoportaalin suunnittelussa

Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke ja KymiPro

KymiPro

 • Alueellinen kehittämishanke, jonka tavoitteena koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden lisääminen

  • opetushenkilöstön osaamista kehittämällä

  • tieto- ja viestintätekniikan monimuotoista käyttöä edistämällä

  • moni/multimedian mahdollisuuksia pedagogisesti järkevällä tavalla hyödyntävien oppimateriaalien tuotantoa tukemalla

  • alueellista verkostoitumista ja yhteistyötä vahvistamalla

 • Projektissa tuotetaan

  • Oppimisteknologiaportaali ja aineistopankki

  • Tukipalveluorganisaatio

  • Toimintatapa-malli tukipalveluille ja materiaalituotannolle

  • Pilottimateriaaleja ja –palveluja


Palvelukokonaisuus
Palvelukokonaisuus

alueellinen Moodle ja mediapalvelin

koulutusportaali

oppimateriaalipankki

koulutus ja tukipalvelut


Palvelukokonaisuus oppimateriaalipankki
Palvelukokonaisuus - Oppimateriaalipankki

 • hankittu KyAMK:uun 01/2006

 • otetaan koekäyttöön KyAMK:ssa 01-02/2006

 • laajennetaan käyttöä KyAMK:n ulkopuolelle kevään 2006 aikana > pilotit

 • selainpohjainen käyttöliittymä

 • yhteensopiva Virtuaali-amk:n materiaalipankin kanssa

 • toimii vaihdantaperiaatteella


Palvelukokonaisuus alueellinen moodle opiskeluymp rist
Palvelukokonaisuus - Alueellinen Moodle-opiskeluympäristö

 • kevään 2006 aikana perustetaan alueellinen Moodle-opiskeluympäristö

 • KyAMK:n palvelimella

 • KyAMK:n hallinnoima

 • kevään 2006 kuluessa KyAMK aloittaa myös mediapalvelin-palvelujen tarjoamisen

 • mm. reaaliaikainen ja on-demand -streamaus-mahdollisuus (streaming video = suoratoistovideo)


Palvelukokonaisuus koulutusportaali
Palvelukokonaisuus - Koulutusportaali

 • suunnitteilla Kymenlaakson koulutusportaali

 • KyAMK:n ohella hankkeessa mukana Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke, Etelä-Kymenlaakson opetusteknologiakeskus, Palmenia Kotka, KSAO

 • kohderyhmänä etupäässä peruskoulutus ja toisen asteen koulutus

 • tavoitteena alueellisen verkostoitumisen työkalu ja tietokeskus


Palvelukokonaisuus tuki ja koulutuspalvelut
Palvelukokonaisuus - Tuki- ja koulutuspalvelut

 • tekniikka:

  • verkko-opetuksen työpajat

  • verkko-opetuksen työkalukoulutus ja vierihoito

  • teknisen tuen portaali apula.kyamk.fi > tietoteknisen laite- ja ohjelmaympäristön ohjeita

 • verkkopedagogiikka:

  • verkko-opetukseen liittyvä koulutus (ennen kaikkea pitkäkestoinen koulutus)

  • verkkopedagoginen vierihoito > mm. verkko-opetuksen työpajoissa pedagoginen neuvonta ja tuki verkkokurssien toteuttamiseksi

  • koulutus ja tukipalvelut uuden teknologian opetuskokeiluihin (mm. liikkuvan kuvan käyttö verkko-opetuksessa, vuorovaikutteinen teknologia verkko-/monimuoto-opetuksessa


Yhteystiedot
Yhteystiedot

KymiPro

 • Mirva Pilli-Sihvola, koulutuspäällikkö, INNOMARE, Puh. (05) 220 8971 tai 044 702 8490

  [email protected]

 • Osku Kiri, lehtori/projektisuunnittelija, Muotoilu ja media, Puh. 044 702 8562

  [email protected]

  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

  Kasarminkatu 6 / Prikaatintie 2

  45100 Kouvola

  www.kyamk.fi

  Pohjois-Kymenlaakson etäopetushanke

 • Eeva [email protected]

 • Maria [email protected]

  • molemmat projektipäälliköt tavoitettavissa myös etäopetuksen vakiinnuttamishankkeiden verkkoportaalin (Kotkan opetusteknologiakeskus, www.kotka.fi/otk) pedagogisesta tuesta: [email protected]

   Kouvolan iltalukioTietotie 3-5

   45100 Kouvolawww.edukouvola.fi/iltalukio


ad