DownloadNAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI


Advertisement
Download Presentation
Comments
maitland
From:
|  
(971) |   (0) |   (0)
Views: 920 | Added: 28-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (I). Atestacija neprivalomaNebelieka privalomu iskaitu (yra privalomi kalbos kulturos, kompiuterinio ra?tingumo bei specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai)?Automati?kai? iskaitoma mokytojo kvalifikacine kategorija, turintiems auk?taji a
NAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. NAUJI MOKYTOJU ATESTACIJOS NUOSTATAI Patvirtinti ?MM 2007-07-27 isakymu Nr. ISAK-1578 (?in.,2007,Nr.86-3451)

2. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (I) Atestacija neprivaloma Nebelieka privalomu iskaitu (yra privalomi kalbos kulturos, kompiuterinio ra?tingumo bei specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai) ?Automati?kai? iskaitoma mokytojo kvalifikacine kategorija, turintiems auk?taji ar auk?tesniji i?silavinima ir pedagogo kvalifikacija

3. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (2) Nebelieka atestacijos i?imties tvarka, mokantiems dalyka ne pagal specialybe (atestuojami bendra tvarka, kaip leid?ia nuostatai) Numatyta galimybe siekti mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijos, turintiems auk?tesniji (spec.vidurini) i?silavinima Mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija gales igyti po 5 (buvo 6) metu darbo praktikos Mokytojo metodininko ar eksperto kvalifikacine kategorija gales igyti mokytojai, turintys reikiama dalykine (ar prilyginta) ir pedagogo(ar prilyginta) kvalifikacija

4. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (3) Nereikes savivaldybes metodinio burelio rekomendacijos, pretenduojanciam igyti mokytojo metodininko kvalifikacine kategorija (mokytojas gali pateikti savo noru) Nereikes ekspertu komisijos rekomendacijos, pretenduojanciam igyti mokytojo eksperto kvalifikacine kategorija (MKC deleguotas vertintojas atvyks i mokykla)

5. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (4) Mokytojo veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai nebus reguliari (Atestacijos komisija svarstys ?i klausima tik tada, kai mokytojo veikla kuruojantis vadovas manys,kad mokytojas nevykdo turimos kvalifikacines kategorijos reikalavimu) Atestacijos komisijos nutarimus del kvalifikaciniu kategoriju suteikimo tvirtins mokyklos vadovas Kvalifikacine kategorija suteikiama ir darbo u?mokestis nustatomas nuo sausio 1d. arba nuo rugsejo 1 d.

6. Esminiai mokytoju atestacijos tvarkos pasikeitimai (5) Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizes anketos (rengiamos kasmet) Mokytoju atestacijos programa sudaroma 3 metams (buvo 5 metams) Mokyklu steigejas tvirtina (o ne derina) mokytoju atestacijos programas Vieneriais metais (nuo 3 iki 2)sutrumpintas laikas tarp atestaciju

7. Mokytoju veiklos vertinimo kriterijai Vertinimo kriterijai i? esmes skiriasi nuo esamu: jie orientuoti i kasdieni ugomaji mokytojo darba, i mokytojo kompetencija ir gebejimus, nuo kuriu priklauso mokiniu pasiekimai ir ugdymo kokybe

8. Mokytoju veiklos vertinimas Mokytojo veikla turi buti vertinama jo darbo vietoje ; Mokytojas neturi specialiai atestacijai rengti med?iagu, apra?u ir kt. Vertintojams rodo tai, ka privalo tureti ir ka pats nori parodyti; Vertintojams reikia naudoti kuo daugiau ivairiu vertinimo metodu; Vertintojas privalo su mokytoju aptarti jo ivertinimo ir mokytojo isivertinimo skirtumus

9. Artimiausiu metu planuojama: Parengti metodines rekomendacijas mokytoju veiklai vertinti-iki 2007 m. gruod?io men. Organizuoti konferencija Vilniuje (pedagogu rengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos klausimais) 2007 m. spalio men. Organizuoti 10 seminaru apskrityse (tais paciais klausimais) 2007 m. spalio ?gruod?io men. Organizuoti, nauju nuostatu pagrindu, pedagogu veiklos vertintoju rengima 2007-2008 m.

10. Valstybiniu (i?skyrus auk?tuju ir auk?tesniuju) ir savivaldybiu mokyklu vadovu, ju pavaduotoju ugdymui, ugdyma organizuojanciu skyriu vedeju atestacijos nuostatu pakeitimai ?MM 2006-12-22 isakymas Nr.ISAK-2436 (?in., 2007, Nr.3-131) ?MM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 (?in., 2007, Nr. 86-3450)

11. Nuostatu keitimo prie?astys Mokyklu steigeju pra?ymai del vadovu peratestavimo laikotarpio pailginimo Vadovu nusiskundimai, kad kompetencijos aplanko pristatymui reikia sukaupti labai daug ?popieriu? Vadybos ekspertu pastabos del kai kuriu dokumentu dubliavimosi Vadovams ir mokyklu steigejams neai?kus kai kurie nuostatu punktai

12. Nuostatu pakeitimas (1) ?MM 2006-12-22 isakymas Nr.ISAK-2436 ?iuo isakymu pakeistas nuostatu 56 p. ir vieneriais metais iki 2008-12-31 pailgintas seniau atestuotu vadovu peratestavimo laikotarpis

13. ?MM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 Patikslintas nuostatu 10 punktas: a) valstybines kalbos kulturos kusu nereikia i?klausyti vadovams, jeigu, atestuodamiesi kaip mokytojai, laike ?io dalyko iskaita; b) pirma karta atestuojamiems vadovams netreikia i?klausyti ?Mokyklos vadybos pagrindu? kursu, jeigu yra baige PPRC organizuotus ?Mokyklu vadovu rezervo rengimo? kursus Patikslinti nuostatu 23 ir 24 punktai: Jeigu vadovas atestuojamas steigejo (ne savo) iniciatyva, nepaisoma, kad jis turi nuobauda ir nebutinas mokyklos tarybos pritarimas

14. Nuostatu pakeitimas (3) ?MM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 Nuostatu 36, 40 punktu, 2 priedo 5.1, 6 punktu bei 3 priedo pavadinimo pakeitimo esme: pakeiciamas nuostatu 3 priedo pavadinimas, ?i prieda pildys vadovas (iki ?iol tai tai turejo daryti ekspertai), o vadybos ekspertai atitinkamose grafose ra?ys ivertinimus.?iame priede vadovas ra?ys tai, ka turejo ra?yti kompetencijos aplanko savade, todel savado rengti nebereikes.

15. Nuostatu pakeitimas (4) ?MM 2007-07-27 isakymas Nr.ISAK-1576 Nuostatu 2 priedo 7.4 punkto pakeitimo esme: vadovas savo kompetencijos aplanke kaupia tik jo asmenine kompetencija iliustruojancius dokumentus. Mokyklos veiklos dokumentai i kompetencijos aplanka nededami, daromos nuorodos i ju buvimo vieta, registracijos numeri.

16. Nuostatu pakeitimas (5) 2007 m. lapkricio men. numatoma organizuoti konferencija (Vilniuje) mokyklu vadovu atestacijos klausimams aptarti ir jau sukauptai ivairiai patirciai apibendrinti.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro