İzmir
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Doç. Dr. K. Mert Çubukçu Prof. Dr. Sezai Göksu Prof. Dr. A. Emel Göksu Doç. Dr. Ebru Çubukçu PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Doç. Dr. K. Mert ÇUBUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 30 Ekim – 01 Kasım 2013.

Download Presentation

Doç. Dr. K. Mert Çubukçu Prof. Dr. Sezai Göksu Prof. Dr. A. Emel Göksu Doç. Dr. Ebru Çubukçu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


İzmirİliBölgePlanıHazırlanmasınaYönelikFonksiyonelBölgeve Alt BölgelerinveBölgelerarasıİlişkilerinTespiti

Doç. Dr. K. Mert ÇUBUKÇU

Dokuz Eylül Üniversitesi

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

30 Ekim – 01 Kasım 2013


İzmirİliBölgePlanıHazırlanmasınaYönelikFonksiyonelBölgeve Alt BölgelerinveBölgelerarasıİlişkilerinTespitiÇalışması

Doç. Dr. ErgüderCan

Saygın Can Oğuz

Betül Yaprak Yorgun

EminÇetinHaşar

Doç. Dr. K. Mert Çubukçu

Prof. Dr. Sezai Göksu

Prof. Dr. A. Emel Göksu

Doç. Dr. Ebru Çubukçu

Öğr. Gör. Dr. Levent Ünverdi


Çalışmanın Amacı

İzmir İl sınırları içerisinde gelecekte oluşacak demografik, ekonomik ve mekansalyapılarınortayakonması ve hazırlanacak olan bölge planı için çok temel bazı öngörülerin sıralanması.


Çalışmanın Coğrafi Düzeyi

İzmir İli bütünü, ilçe düzeyi.


Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • Ülke Düzeyi Nüfus Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

 • Ülke Düzeyi Sektörel İşgücü Sayısı Tahmini

  • Kişi başı sektörel işgücü bazında nüfusa bağlı Enterpolasyon/ekstrapolasyon/eğri uydurma tekniği

 • İzmir İlçe Düzeyi Doğal Nüfus Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

 • İzmir İlçe Düzeyi Sektörel İşgücü Sayısı Tahminleri

  • Sabit Pay Tekniği

  • Sabit Büyüme Tekniği

  • Değişken Pay Tekniği


Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • İzmir İlçe Düzeyi Bağımlılık Oranı Tahmini

  • Çoklu Regrasyon

 • İzmir İlçe Düzeyi Kentli Nüfus Oranı Tahmini

  • Çoklu Regrasyon

 • İzmir İlçe Düzeyi İşgücüne Bağlı Toplam Nüfus Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

  • Bağımlılık Oranları

 • İzmir İlçe Düzeyi Net Göç Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

  • Bağımlılık Oranları


Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • Ekonomik Temel Analizi

  • Yer Seçim (Lokasyon) Katsayısı (LQ)

  • Temel/Yerel İşgücü Ayrımı, Baz Çarpanı Hesabı

 • İlçeDüzeyiNüfusveİşgücüneBağlıKüme, Merkezve Alt BölgeTespitineYönelikAnalizler

  • HiyerarşikKümelenmeAnalizi

   • Benzemezlik Matrisleri

   • Dendrogramlar

  • Betimleyici Mekansal İstatistik Yöntemleri

   • Mekansal Merkezi Eğilimin Ölçülmesi

   • Mekansal Yayılmanın Ölçülmesi

  • Mekansal Gruplama Analizi


Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • İzmirİliİlçelerArasıİlişkininTespitineYönelikAnalizler

  • Ağ Analizi ve Mesafe Matrislerinin Hesaplanması

  • Nüfusa Bağlı Mekansal Etkileşim Büyüklükleri Potansiyellerinin Hesaplanması

  • NüfusaBağlıMekânsalEtkileşimBüyüklüklerindekiDeğişiminHesaplanması


NÜFUSÜLKE DÜZEYİ

2023 Yılı: 83,303,857


NÜFUSİLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)

İzmir İli:4.172.845

İzmir Merkez Kent:2.964.717


NÜFUSİLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)

2023 Yılı: 2.964.717


NÜFUSİLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)

 • Merkez Kent, Aliağa, Çeşme, Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde 15-65 arası yaş grubunun ağırlığı diğer ilçelere göre daha yüksektir ve bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki ağırlığı %70’e yakındır.

 • Diğer ilçelere kıyasla, Foça ilçesinde 0-14 arası yaş grubunun ağırlığı daha düşük (11%), 15-65 arası yaş grubunun ağırlığı daha yüksektir (%76).

 • Diğer ilçelere kıyasla, Karaburun ilçesinde 0-14 arası yaş grubunun ağırlığı daha düşük (14%), 65 üzeri yaş grubunun ağırlığı daha yüksektir (25%).


İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ


İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ (%)


İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ DEĞİŞİM


İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ İZMİR İL FARKI


İŞGÜCÜİZMİR İLÇELER


İŞGÜCÜİZMİR İLÇELER


İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ İZMİR İLÇELER FARKI


SONUÇLARİLÇE DÜZEYİ – BAĞIMLILIK ORANI


İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ EN İYİ AÇIKLAYAN MODEL(2011)


İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ PROJEKSİYON YAKLAŞIMLARI

 • Sabit Pay:İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin, ülke düzeyindeki söktörel büyümeye paralel olması.

 • Sabit Büyüme: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin, bir önceki ilçe düzeyi gözlemlenen büyüme hızına eşit olması.

 • Değişken Pay: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin hem ülke hem de ilçe büyüme oranlarını yansıtması.


İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ İŞGÜCÜ TAHMİNİ (2023)


İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ TOPLAMLARI İL DÜZEYİ (2023)


NÜFUS, İŞGÜCÜ ve NET GÖÇİLÇE DÜZEYİ TAHMİNLER (2023)

İzmir İli (2023):5.019.234%17 göç2011: 3.965.232

İzmir Merkez Kent (2023):3.624.348%18 göç2011: 2.796.931


EKONOMİK TEMEL ANALİZİİLÇE DÜZEYİ TEMEL/YEREL SEKTÖR DEĞİŞİMİ (2000-2023)


EKONOMİK TEMEL ANALİZİTEMEL SEKTÖR SAYISI (2023)


TEMEL İŞGÜCÜNÜ MEKANSAL ANALİZİMERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM (2023)


PLAN KARARLARININ MEKANSAL ANALİZİMERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM (2023)


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

2 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

3 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

4 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

5 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

6 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

7 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

8 Grup


MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

9 Grup


İLÇELER ARASI İLİŞKİULAŞIM ALTYAPISI (2011)


İLÇELER ARASI İLİŞKİULAŞIM ALTYAPISI (2023)


İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİM (2011)


İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİM (2023)


İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİMDE DEĞİŞİM (%)(2000-2023)


İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİMDE DEĞİŞİM (%) (2000-2023)


TEŞEKKÜRLER …


 • Login