Doç. Dr. K. Mert Çubukçu Prof. Dr. Sezai Göksu Prof. Dr. A. Emel Göksu Doç. Dr. Ebru Çubukçu - PowerPoint PPT Presentation

İzmir
Download
1 / 44

 • 382 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Doç. Dr. K. Mert ÇUBUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 30 Ekim – 01 Kasım 2013.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Doç. Dr. K. Mert Çubukçu Prof. Dr. Sezai Göksu Prof. Dr. A. Emel Göksu Doç. Dr. Ebru Çubukçu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do dr k mert ubuk u prof dr sezai g ksu prof dr a emel g ksu do dr ebru ubuk u

İzmirİliBölgePlanıHazırlanmasınaYönelikFonksiyonelBölgeve Alt BölgelerinveBölgelerarasıİlişkilerinTespiti

Doç. Dr. K. Mert ÇUBUKÇU

Dokuz Eylül Üniversitesi

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

30 Ekim – 01 Kasım 2013


Do dr k mert ubuk u prof dr sezai g ksu prof dr a emel g ksu do dr ebru ubuk u

İzmirİliBölgePlanıHazırlanmasınaYönelikFonksiyonelBölgeve Alt BölgelerinveBölgelerarasıİlişkilerinTespitiÇalışması

Doç. Dr. ErgüderCan

Saygın Can Oğuz

Betül Yaprak Yorgun

EminÇetinHaşar

Doç. Dr. K. Mert Çubukçu

Prof. Dr. Sezai Göksu

Prof. Dr. A. Emel Göksu

Doç. Dr. Ebru Çubukçu

Öğr. Gör. Dr. Levent Ünverdi


Al man n amac

Çalışmanın Amacı

İzmir İl sınırları içerisinde gelecekte oluşacak demografik, ekonomik ve mekansalyapılarınortayakonması ve hazırlanacak olan bölge planı için çok temel bazı öngörülerin sıralanması.


Al man n co rafi d zeyi

Çalışmanın Coğrafi Düzeyi

İzmir İli bütünü, ilçe düzeyi.


Al mada kullan lan y ntemler

Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • Ülke Düzeyi Nüfus Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

 • Ülke Düzeyi Sektörel İşgücü Sayısı Tahmini

  • Kişi başı sektörel işgücü bazında nüfusa bağlı Enterpolasyon/ekstrapolasyon/eğri uydurma tekniği

 • İzmir İlçe Düzeyi Doğal Nüfus Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

 • İzmir İlçe Düzeyi Sektörel İşgücü Sayısı Tahminleri

  • Sabit Pay Tekniği

  • Sabit Büyüme Tekniği

  • Değişken Pay Tekniği


Al mada kullan lan y ntemler1

Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • İzmir İlçe Düzeyi Bağımlılık Oranı Tahmini

  • Çoklu Regrasyon

 • İzmir İlçe Düzeyi Kentli Nüfus Oranı Tahmini

  • Çoklu Regrasyon

 • İzmir İlçe Düzeyi İşgücüne Bağlı Toplam Nüfus Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

  • Bağımlılık Oranları

 • İzmir İlçe Düzeyi Net Göç Tahmini

  • Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği

  • Bağımlılık Oranları


Al mada kullan lan y ntemler2

Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • Ekonomik Temel Analizi

  • Yer Seçim (Lokasyon) Katsayısı (LQ)

  • Temel/Yerel İşgücü Ayrımı, Baz Çarpanı Hesabı

 • İlçeDüzeyiNüfusveİşgücüneBağlıKüme, Merkezve Alt BölgeTespitineYönelikAnalizler

  • HiyerarşikKümelenmeAnalizi

   • Benzemezlik Matrisleri

   • Dendrogramlar

  • Betimleyici Mekansal İstatistik Yöntemleri

   • Mekansal Merkezi Eğilimin Ölçülmesi

   • Mekansal Yayılmanın Ölçülmesi

  • Mekansal Gruplama Analizi


Al mada kullan lan y ntemler3

Çalışmada Kullanılan Yöntemler

 • İzmirİliİlçelerArasıİlişkininTespitineYönelikAnalizler

  • Ağ Analizi ve Mesafe Matrislerinin Hesaplanması

  • Nüfusa Bağlı Mekansal Etkileşim Büyüklükleri Potansiyellerinin Hesaplanması

  • NüfusaBağlıMekânsalEtkileşimBüyüklüklerindekiDeğişiminHesaplanması


N fus lke d zey

NÜFUSÜLKE DÜZEYİ

2023 Yılı: 83,303,857


N fus l e d zey do al n fus 2023

NÜFUSİLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)

İzmir İli:4.172.845

İzmir Merkez Kent:2.964.717


Do dr k mert ubuk u prof dr sezai g ksu prof dr a emel g ksu do dr ebru ubuk u

NÜFUSİLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)

2023 Yılı: 2.964.717


N fus l e d zey do al n fus 20231

NÜFUSİLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)

 • Merkez Kent, Aliağa, Çeşme, Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde 15-65 arası yaş grubunun ağırlığı diğer ilçelere göre daha yüksektir ve bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki ağırlığı %70’e yakındır.

 • Diğer ilçelere kıyasla, Foça ilçesinde 0-14 arası yaş grubunun ağırlığı daha düşük (11%), 15-65 arası yaş grubunun ağırlığı daha yüksektir (%76).

 • Diğer ilçelere kıyasla, Karaburun ilçesinde 0-14 arası yaş grubunun ağırlığı daha düşük (14%), 65 üzeri yaş grubunun ağırlığı daha yüksektir (25%).


G c lke d zey sekt rel g c

İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ


G c lke d zey sekt rel g c1

İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ (%)


G c lke d zey sekt rel g c de m

İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ DEĞİŞİM


G c lke d zey zm r l farki

İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ İZMİR İL FARKI


G c zm r l eler

İŞGÜCÜİZMİR İLÇELER


G c zm r l eler1

İŞGÜCÜİZMİR İLÇELER


G c lke d zey zm r l eler farki

İŞGÜCÜÜLKE DÜZEYİ İZMİR İLÇELER FARKI


Sonu lar l e d zey ba imlilik orani

SONUÇLARİLÇE DÜZEYİ – BAĞIMLILIK ORANI


G c l e d zey en y a iklayan model 2011

İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ EN İYİ AÇIKLAYAN MODEL(2011)


G c l e d zey projeks yon yakla imlari

İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ PROJEKSİYON YAKLAŞIMLARI

 • Sabit Pay:İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin, ülke düzeyindeki söktörel büyümeye paralel olması.

 • Sabit Büyüme: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin, bir önceki ilçe düzeyi gözlemlenen büyüme hızına eşit olması.

 • Değişken Pay: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin hem ülke hem de ilçe büyüme oranlarını yansıtması.


G c l e d zey g c tahm n 2023

İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ İŞGÜCÜ TAHMİNİ (2023)


G c l e d zey toplamlari l d zey 2023

İŞGÜCÜİLÇE DÜZEYİ TOPLAMLARI İL DÜZEYİ (2023)


N fus g c ve net g l e d zey tahm nler 2023

NÜFUS, İŞGÜCÜ ve NET GÖÇİLÇE DÜZEYİ TAHMİNLER (2023)

İzmir İli (2023):5.019.234%17 göç2011: 3.965.232

İzmir Merkez Kent (2023):3.624.348%18 göç2011: 2.796.931


Ekonom k temel anal z l e d zey temel yerel sekt r de m 2000 2023

EKONOMİK TEMEL ANALİZİİLÇE DÜZEYİ TEMEL/YEREL SEKTÖR DEĞİŞİMİ (2000-2023)


Ekonom k temel anal z temel sekt r sayisi 2023

EKONOMİK TEMEL ANALİZİTEMEL SEKTÖR SAYISI (2023)


Temel g c n mekansal anal z merkez e l m ve yayilim 2023

TEMEL İŞGÜCÜNÜ MEKANSAL ANALİZİMERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM (2023)


Plan kararlarinin mekansal anal z merkez e l m ve yayilim 2023

PLAN KARARLARININ MEKANSAL ANALİZİMERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM (2023)


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

2 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli1

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

3 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli2

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

4 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli3

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

5 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli4

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

6 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli5

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

7 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli6

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

8 Grup


Mekansal gruplama anal z t m 48 de kenler mesafe duyarli7

MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİTÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

9 Grup


L eler arasi l k ula im altyapisi 2011

İLÇELER ARASI İLİŞKİULAŞIM ALTYAPISI (2011)


L eler arasi l k ula im altyapisi 2023

İLÇELER ARASI İLİŞKİULAŞIM ALTYAPISI (2023)


L eler arasi l k potans yel etk le m 2011

İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİM (2011)


L eler arasi l k potans yel etk le m 2023

İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİM (2023)


L eler arasi l k potans yel etk le mde de m 2000 2023

İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİMDE DEĞİŞİM (%)(2000-2023)


L eler arasi l k potans yel etk le mde de m 2000 20231

İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİMDE DEĞİŞİM (%) (2000-2023)


Te ekk rler

TEŞEKKÜRLER …


 • Login