Solidarnost u bibliji aktualizacija
Download
1 / 21

Solidarnost u Bibliji - aktualizacija - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Solidarnost u Bibliji - aktualizacija. Dr. sc. Dario Tokić KBF Zagreb. Pojam i njegova povijest. latinski korijeni solidus = sav, cio, potpun in solido = u potpunosti > rimsko pravo: obveza jamca francusko porijeklo: solidaire, solidarit é

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Solidarnost u Bibliji - aktualizacija' - maite-phelps


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Solidarnost u bibliji aktualizacija

Solidarnost u Bibliji- aktualizacija

Dr. sc. Dario Tokić

KBF Zagreb


Pojam i njegova povijest
Pojam i njegova povijest

 • latinski korijeni

  • solidus = sav, cio, potpun

  • in solido = u potpunosti > rimsko pravo: obveza jamca

 • francusko porijeklo: solidaire, solidarité

  • kontekst francuske revolucije: sinonim za bratstvo

  • Pierre Leroux, L’Humanité socialiste, 1839.

  • Emil Durkheim, De la division du travail social, 1893.

 • njemački početak teološke razrade

  • Heinrich Pesch (+1926.), Gustav Gundlach (+1963.), Oswald von Nell-Breuning (+1991.)


  • pojam modernih vremena

  • širokog spektra sadržaja:

   • “jednoglasnost, suglasnost, složnost, jednodušnost, jednako mišljenje, zajednica interesa, uzajamna odgovornost, svijest o potrebi zajedničkog djelovanja.” Klaić

   • sociologija, etika, pravo, teologija

 • Ivan Pavao II – solidarnost kao duhovnost

  • “čvrsta i postojana odlučnost zauzeti se za opće dobro, tj. za dobro svih i svakoga… zalaganjem za dobro bližnjega i spremnošću da, u evanđeoskom duhu, ‘izgubimo sebe’ radi drugoga, umjesto da ga iskorištavamo, te da mu ‘služimo’, umjesto da ga tlačimo radi vlastite koristi” SRS 40.

  • kršćanska solidarnost => agape (interes vs. sebedarna ljubav)

   U Bibliji solidarnost NIJE prisutna kao pojam, ali sadržaj pojma solidarnosti JEST.


 • Poja njenja
  Pojašnjenja

  • Vertikalna solidarnost

   • egzistencijalna nejednakost: veći pomaže manjega

   • od svog suviška i dobre volje  dobročinstvo

 • Horizontalna solidarnost

  • zajedništvo u trpljenju: “svi smo u istoj kaši”

  • od potrebe i uz izvjesnu cijenu  rizik gubljenja

 • Verbalna

  • NE “samo na riječima”, NEGO artikulirati, informirati, alarmirati

 • Djelatna

  • “Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: ‘Hajdete u miru, grijte se i sitite’, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?” Jk 2,15-16

 • Organizirana

  • Angažirati institucije sustava: preko medija, NVO, akcija i sl. • Tema post 1 27
  Tema: Post 1,27

  • “Na svoju sliku stvori Bog čovjeka”

   • Slika Božja (hebr. selem elohim): predstavlja i uprisutnjuje Boga

   • 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!' Mt 25,40

 • Posljedice

  (a) poštivanje života svake ljudske osobe

  (b) poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe


 • Po tivanje ivota ljudske osobe
  Poštivanje života ljudske osobe

  • Verbalna: dati glas onome tko se ne čuje

   • nerođena djeca

   • ljudi s trajnim hendikepom i oni na aparatima

   • potrebnici koji nemaju pristupa medijima i sustavu

 • Djelatna: pomoći da se obrane

  • nerođenima: npr. skloništa za trudnice

  • npr. kuće i mjesta socijalne i palijativne skrbi

 • Organizirana: kroz institucije sustava

  • npr. zakonima protiv pobačaja, eutanazije i drugih oblika nasilja koje ugrožava život nemoćnika


 • Po tivanje dostojanstva osobe
  Poštivanje dostojanstva osobe

  Verbalna: dati glas onome tko se ne čuje

  Djelatna: pomoći da se obrane

  Organizirana: kroz institucije sustava

  • Naslovnici

   • Biblijskim rječnikom: siromasi, čak i grešnici, u potrebi

    "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje." Lk 5,31-32

   • Suvremenim rječnikom: drugačiji od nas, u potrebi

    Rasne, nacionalne, vjerske, čak i (ne)moralne skupine: homoseksualci, zatvorenici, kriminalci i dr. – slika Božja!?


  Pote ko e u solidarnosti s pripadnicima neugodnih skupina
  Poteškoće u solidarnosti s pripadnicima neugodnih skupina

  • Ne dijele naša mišljenja

  • Ne dijele naša uvjerenja

  • Ne odobravamo njihova ponašanja

  • Nemamo iste interese

  • Ne govorimo istim jezikom

  • Skoro ništa zajedničkog, a puno toga suprotnog.

  • naglasak: ČOVJEK U POTREBI

   “Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.”

   Mt 18,14


  Pote ko e neugodne skupine
  Poteškoće – neugodne skupine

  • “Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?”

  • “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski”

  • “da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.”

   • Usp. Mt 5,45-48


  Pote ko e neugodne skupine1
  Poteškoće – neugodne skupine

  • “Vi, dakle, ovako molite: 'Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdanji daj nam danas! I otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim! I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'" Mt 6,9-13

   7 x “mi” = ?


  Pomo za solidarnost s pripadnicima neugodnih skupina
  Pomoć za solidarnost s pripadnicima neugodnih skupina

  • Načelo: slika Božja - DA osoba, NE skupina

  • Načelo: osuditi - DA grijeh, NE grešnika.

  • Solidarnost s osobom, ne sa skupinom:

   “Jedan je Otac vaš – onaj na nebesima, a vi ste svi braća” usp. Mt 23,8-9

  • A) ako se želi obratiti

   “Tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja .” Lk 15,7

  • B) ako se ne želi obratiti

   A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!"

   Lk 23,34


  Pomo za solidarnost s pripadnicima neugodnih skupina1
  Pomoć za solidarnost s pripadnicima neugodnih skupina

  • Primjer iz SZ

   • Kad nabasaš na zalutalo goveče ili magare svoga neprijatelja, moraš mu ga natrag dovesti.

    Ako opaziš magarca onoga koji te mrzikako je pao pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti: zajedno s njegovim gospodarom moraš mu pomoći da se digne.

    Izl 23,4-5

 • Primjer iz NZ

  • Prispodoba o milosrdnom Samaritancu, Lk 10,29-37: “Idi, pa i ti čini tako!”


 • Isusov primjer
  Isusov primjer

  • Krštenje na Jordanu – solidarnost s grešnicima

   • Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?" Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti… I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!" Mt 3,13-17

 • Mesijansko poslanje – upućuje na solidarnost

  • I dođe u Nazaret. I uđe u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni jejer me pomaza!On me poslablagovjesnikom biti siromasima,proglasiti sužnjima oslobođenje,vid slijepima,na slobodu pustiti potlačene,proglasiti godinu milosti Gospodnje... Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima." Lk 4,16-21

 • Zajedništvo s grešnicima – konkretno i djelatno

  • "Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: 'Đavla ima.' Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: 'Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!‘” Mt 11,18-19


 • Primjer u crkvi
  Primjer u Crkvi

  • Načelo vjerodostojnosti.

  • Izvrsni primjeri u Crkvi

   • npr. pastoral zatvorenika i drugih marginaliziranih skupina, “Iustitia et pax”, “Cenacolo”, “Udruga JOB”, “Vjera i svjetlo”, HKD Napredak i druge zaklade, misionari i redovničke zajednice, te drugi oblici pojedinačnog i zajedničkog

   • verbalnog zalaganja,

   • karitativnog djelovanja, kao i

   • institucionalne potpore, npr. “Caritas”, “Kirche in Not”, “Renovabis” i dr.


  Primjer u crkvi1
  Primjer u Crkvi

  • ALI što je sa solidarnošću unutar Crkve?

   • Odnosi dijecezanskog klera i redovništva

   • Odnosi između pojedinih župnika

   • Odnosi između pojedinih skupina unutar župe

   • Odnosi između pojedinaca

 • Poticaj iz SZ

  • Zato Abram reče Lotu: "Neka ne bude svađe između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih - ta mi smo braća! Nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo."

   Post 13,8-9

 • Poticaj iz NZ

  • “Tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?" I dometnu im: "Klonite se i čuvajte svake pohlepe.” Lk 12,14-15

   “Pohlepa za dobiti i žeđ za vlašću su kočnice punog razvoja” SRS 38


 • Primjer u crkvi2
  Primjer u Crkvi?

  • Što npr. s “rastavljenima” koji žele Boga?

  • ILI: u braku s “rastavljenima”, a žele Boga:

   • Ostaju li zauvijek zarobljenici svojih posljedica?

   • Kako im pomoći obnoviti dostojanstvo slike Božje u njima samima i pred drugima?

   • Koje oblike solidarnosti s njima promicati?

 • Biblijski poticaji

  • Izgubljena ovca, drahma ili izgubljeni sin iz Lk 15?

  • Petrov ili Judin model?


 • Provokacija
  Provokacija?

  • Solidarnost s materijalno siromašnima

   • Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Dj 2,44-45

   • Stoga kao što se u svemu odlikujete - u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama - odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitostvaše ljubavi. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. 2 Kor 8,7-9

   • Osim pučke kuhinje i akcije “1000 radosti”, (p)ostaviti vidljive znakove solidarnosti, npr.:

    • stanove za mlade obitelji

    • zaposlenja na župama (administracija, pastoral, logistika)


  Umjesto zaklju ka
  Umjesto zaključka…

  • “Muško i žensko stvori ih”

   • Interpersonalna, obiteljska, međugeneracijska solidarnost

 • u isti dan s ostalim živim bićima

  • Solidarnost prema životinjama

 • “Od praha zemaljskog”

  • Ekološka solidarnost

 • Bilo bi toga još puno za reći…


 • Lik solidarnog kr anina usp rim 12 4 21
  …lik solidarnog kršćanina Usp. Rim 12,4-21

  • Kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu… Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost! Blagoslivljajte svoje progonitelje, a ne proklinjite! Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! … Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.


  Hvala na pozornosti
  Hvala na pozornosti.

  Poticaji za produbljivanje teme “Solidarnost u Bibliji”:

  - Špiro MARASOVIĆ, Porijeklo i sadržaj pojma “solidarnost”, Bogoslovska smotra 74 (2004.) 2, 353-376.

  - Ivan DUGANDŽIĆ, Oblici solidarnosti u ranom kršćanstvu, Bogoslovska smotra 74 (2004.) 2, 377-398.