Rok szkolny 2010 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 83

Rok szkolny 2010/2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rok szkolny 2010/2011. Konferencja inauguracyjna Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach 30 sierpień 2010r. PORZĄDEK OBRAD. Przyjęcie porządku obrad. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych.

Download Presentation

Rok szkolny 2010/2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rok szkolny 2010/2011

Konferencja inauguracyjna

Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach

30 sierpień 2010r.


PORZĄDEK OBRAD

 • Przyjęcie porządku obrad.

 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 • Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych.

  4. Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły.

 • Przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego.

 • Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 • Opinia w sprawie organizacji pracy Szkoły (arkusz organizacyjny, plany nauczania).

 • Opinia w sprawie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania.

 • Wolne wnioski.


Witamy nowozatrudnionych nauczycieli

 • Piotr Rokita


Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych.


Liczba uczniów i słuchaczy


Liczba absolwentów


STATYSTYKA


STATYSTYKA Rok 2009/2010

Frekwencja


STATYSTYKA


STATYSTYKA


OCENY ZACHOWANIA


KLASYFIKACJA ROCZNA


Liczba uczniów pozostających pod opiekąpedagoga lub psychologa


Liczba nauczycieli, którzy otrzymali ocenę pracy


NAUCZYCIELE


NAUCZYCIELE


EGZAMIN MATURALNY

TECHNIKUM

liczba zdanych


EGZAMIN MATURALNY

TECHNIKUM

liczba zdanych


EGZAMIN MATURALNY

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


EGZAMIN MATURALNY

TECHNIKUM

średnia wyników


EGZAMIN MATURALNY

TECHNIKUM

średnia wyników


Egzamin maturalny - zdawalność


Zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie myślenickim


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE


ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

 • Zespoły Przedmiotowe dokonają analizy wyników egzaminów zewnętrznych diagnozą ,,wejścia-wyjścia’’.

 • Opracowane wyniki zostaną zaprezentowane przez

  przewodniczących Zespołów na posiedzeniu Rady

  Pedagogicznej 3 listopada.


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

Liczba badanych – 87

 • Dlaczego wybrałeś naukę w swoim zawodzie?

  - zainteresowanie zawodem 78%

  - przewidywanie wysokich zarobków 40%

  - możliwość zdawania matury 35%

  - szansa zrobienia kariery zawodowej 19%

  - namowa rodziców 17%

  - położenie szkoły w pobliżu zamieszkania 17%

  - brak wolnych miejsc w innej szkole 10%

  - ten zawód wybrali znajomi 7%


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

2. Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód?

- zdecydowanie tak 15%

- raczej tak 30%

- raczej nie 30%

- zdecydowanie nie 10%

- tak, ale w innej szkole 10%

- nie mam zdania 5%


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

3. Czy pracowałeś/aś zarobkowo w ciągu ostatniego roku?

- tak 63%

- nie 37%

4. Jaka to była praca?

- w zawodzie 25%

- raczej nie związana z zawodem 19%

- zupełnie nie związana z zawodem 57%


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

5. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz pracować?

- będę szukał(a) pracy w zawodzie 42%

- będę szukał(a) jakiejkolwiek pracy 41%

- już mam zagwarantowaną pracę w zawodzie 15%

- mam zagwarantowaną pracę ale nie w zawodzie 9%

- chcę założyć własną firmę 13%

- jeszcze nie wiem 12%

- nie zamierzam na razie pracować 3%


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

6. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz dalej się uczyć?

- nie wiem 51%

- będę kontynuować naukę w zawodzie 20%

- nie planuję kontynuować nauki 16%

- będę kontynuować naukę ale w innym zawodzie 13%

7. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz wyjechać?

- nie planuję wyjazdu 37%

- jeszcze nie wiem 34%

- chcę wyjechać na wakacje do pracy 19%

- chcę wyjechać na dłuższy okres i później wrócić 19%

- chcę wyjechać na stałe do pracy 1%


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

8. Który egzamin zewnętrzny wydaje Ci się ważniejszy?

- egzamin zawodowy 33%

- egzamin maturalny 29%

- oba są tak samo ważne 33%

- nie mam zdania 5%

9. Czy w trakcie nauki uczestniczyłeś(aś) w korepetycjach?

- tak 34%

- nie 66%


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

10. W jakich korepetycjach uczestniczyłeś(aś)?

- matematyka 23

- j.angielski 14

- j.niemiecki 5

- przedmioty zawodowe 2

- j.polski 1

- chemia 1


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

11. Dlaczego uczestniczyłeś(aś) w korepetycjach?

- lepiej przygotować się do końcowego egzaminu 19

- żeby zdobyć lepsze oceny 14

- żeby zaliczyć przedmiot 9

- zaległości z poprzedniej szkoły 8

- nauczyciel nie umiał uczyć 2

- rodzice mnie posyłali 1

- wszyscy chodzą na korepetycje 1


WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH,,Twój zawód. Twoja przyszłość”

12. Czy w ostatnim roku uczestniczyłeś(aś) w spotkaniach poświęconych przyszłości zawodowej, możliwości znalezienia pracy lub dalszego kształcenia?

- nie uczestniczyłem w żadnych 83%

- w szkole 14%

- w MCI (OHP) 1%

- inne 1%

- w powiatowym urzędzie pracy 0%

- w poradni psychologicznej 0%


Plan Pracy Szkoły

na rok szkolny 2010/2011


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 • Rekrutacja trwa:

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

 • Liceum Ogólnokształcące

 • Szkoła Policealna:

 • Technik informatyk

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 • Technik architektury krajobrazu


PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROKU

Przyjmowanie dokumentacji przez Zespół Kierowniczy (rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, plany wychowawcze, plany wycieczek, ) –

- 31 sierpień 2010r. 10.30 – 12.30

- 1 wrzesień 2010r. 10.30 – 12.30

Sesja poprawkowa dla dorosłych – 10-11 wrzesień (1-y zjazd)


Plany wychowawcze

Plany wychowawcze powinny być zbieżne z Programem wychowawczym oraz Programem profilaktyki.

Powinny także uwzględniać założenia Planu Pracy Szkoły szczególnie w działaniach wychowawczo-opiekuńczych.


PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROKU

Spotkanie Zespołu Wychowawczego

31 sierpień godz. 11.00

Komisja Rekrutacyjna

31 sierpień godz. 12.30


Rozpoczęcie roku szkolnego

1 wrzesień 9.00 Msza św.

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

(Spotkanie klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami,

spotkanie klas starszych z wychowawcami)

10 wrzesień 14.15 – konferencja instruktażowo-

wprowadzająca

8 - 9 wrzesień – Spotkania z rodzicami

10 wrzesień 13.30 Spotkanie opiekunów nauczycieli odbywających

staż


Kalendarz roku szkolnego

Pozostałe posiedzenia Rady Pedagogicznej:

29 wrzesień 15.00

3 listopad 15.00

26 styczeń 15.00 (klasyfikacyjna)

28 styczeń 18.00 (klasyfikacyjna)

2 marzec 15.00

27 kwiecień 15.00 (klasyfikacyjna)

9 czerwiec 15.00 (klasyfikacyjna)

20 czerwiec 15.00 (klasyfikacyjna)

22 czerwiec 12.00


Kalendarz roku szkolnego

31 styczeń – 13 luty ferie zimowe

28 styczeń klasyfikacja śródroczna

21 -26 kwiecień wiosenna przerwa świąteczna

maj – egzamin maturalny 4V – j.polski

5 V – matematyka 6 V j.angielski

czerwiec – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

13-17 VI

22 czerwiec Zakończenie zajęć dydaktycznych


PRZYPOMNIENIE

 • Na zajęcia na hali sportowej lub w salach nr 17,18 uczniowie wychodzą tylnym wyjściem wraz z nauczycielem.

 • Wychowawcy przypominają uczniom o zakazie wychodzenia na ulicę 3 Maja w czasie pobytu w szkole a nauczyciele dyżurujący kontrolują wypełnianie tego zakazu.


PRZYPOMNIENIE

 • Każdy uczeń posiada dzienniczek ucznia, w którym znajdują się usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz wszelkie informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

 • Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy sprawdzają zamianę obuwia przed rozpoczęciem zajęć

  (zeszyt w sekretariacie).

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji szkolnej zakazuje się posiadania przez ucznia dziennika lekcyjnego.


PRZYPOMNIENIE

 • Nauczyciel przedmiotu lub wychowawca wpisuje powód nie odbycia się zajęć.

 • Po zajęciach należy sprawdzać czystość pozostawianej klasopracowni.


PRZYPOMNIENIE

 • Przy ocenach należy wpisywać daty.

 • Należy regularnie wpisywać tematy zajęć.

 • Należy dbać o systematyczność wpisywania ocen

  (w tym również ocen zachowania).

 • Wszelkie informacje na temat zachowania ucznia klasy (pozytywne i negatywne) należy zaznaczać w Klasowym

  zeszycie uwag.


KLASYFIKOWANIE DOROSŁYCH

 • Za właściwe wypełnienie przez słuchaczy indeksów (pełna nazwa przedmiotu, liczba godzin, dane nauczycieli) odpowiada wychowawca klasy.

 • Na wszelkiej dokumentacji szkolnej należy umieszczać właściwe nazewnictwo t.j.

  - Szkoła Policealna – technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk

  technik architektury krajobrazu

  - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące


PRAWO OŚWIATOWE:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:

1) w sprawie organizacji roku szkolnego

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

- dni wolne od zajęć dydaktycznych

2) w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

- arkusze ocen

- dokumentacja przebiegu nauczania

- sprostowania i omyłki w dokumentacji

- wypełnianie świadectw i arkuszy ocen


PODWYŻSZONE PENSUM

FAKULTETY W PODZIALE GODZIN

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ, UCZNIOWIE ZDOLNI

NAGANY WYCHOWAWCY, DYREKTORA,

POPRAWA OCEN

DZIENNIKI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

~ KOMISJE EGZAMINACYJNE


GŁÓWNI OPIEKUNOWIE SAL

SALA NR 1 – M.MARONDEL

SALA NR 2 – W.SZAREK

SALA NR 3 – M.JAKUTA-ĆWIERZ

SALA NR 4 – E.GÓRECKA

SALA NR 5 – B.DĄBROWSKI

SALA NR 7 – K.JANUS

SALA NR 9 – P.CHOLEWA

SALA NR 16 – M.KĘSEK, A.RÓG

SALA NR 18– M.LEŚNIAK, B.TĘCZYŃSKA

KUCHNIA – A.RÓG, A.TWARDOSZ, M.KĘSEK


Opiekunowie klasopracowni dokonują na bieżąco sprawdzania sprzętu i zgłaszają

o ewentualnych brakach.

Dbają także o wystrój Sali.

Wszyscy uczący są odpowiedzialni za powierzone mienie i czystość sal.


ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 • Zespół Wychowawczy – L.Górecka

 • Zespół Przedmiotów Zawodowych – A.Bisztyga

 • Zespół Humanistyczny – do ustalenia

 • Zespół Informatyczny – do ustalenia

 • Zespół Przyrodniczy – do ustalenia

 • Zespół Kultury Fizycznej – do ustalenia

 • Zespół Matematyczny – B.Dąbrowski

 • Zespół Języków Obcych – L.Hanusiak


ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

Plan pracy Zespołów Przedmiotowych

do 25 września


KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ

KOMISJA SOCJALNA

 • A.Bisztyga

 • K.Ziembla

 • L.Hanusiak

 • E.Górecka – przew. związku zawodowego

 • M.Jakuta-Ćwierz – przedst. związku zawodowego


KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

 • Anna Witalis-Zdrzenicka

 • Elżbieta Górecka

 • Arleta Garbień - przewodniczący

 • Dominika Ceremon

  KOMISJA STATUTOWA

 • Tadeusz Pilch

 • Jerzy Cachel

 • Leszek Hanusiak

 • Anna Bisztyga


KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ

KOMISJA REKRUTACYJNA

 • L.Hanusiak - przewodniczący

 • A.Bisztyga

 • Bogdan Dąbrowski

 • Małgorzata Jakuta-Ćwierz

 • Patrycja Cholewa

 • Agata Róg

 • Katarzyna Birnbaum

 • Lucyna Górecka

 • Maria Kaleta

 • Łukasz Drewienkiewicz

 • Agnieszka Zięba


PODRĘCZNIKI

Nauczyciel każdego z przedmiotów

na początku zajęć pomaga uczniom

w zaopatrzeniu się w podręczniki.

Na początku roku szkolnego prowadzi się akcję sprzedaży używanych podręczników – informacje u bibliotekarza

i pedagoga


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Dydaktyka:

 • Realizacja podwyższonego pensum.

 • 2. Realizacja zajęć języka angielskiego.

 • 3. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych.

 • 4. Realizacja zajęć wychowania fizycznego.


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Działania wychowawcze:

 • Realizacja Programu Profilaktyki

 • (alkohol, narkotyki).

 • 2. Wychowanie dla kultury.

 • 3. Pedagogizacja rodziców.


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Działania opiekuńcze:

 • Troska o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Realizacja w Szkole programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

 • Praca opiekunów w szkołach dla dorosłych.

 • Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Współpraca:

 • Doradztwo zawodowe.

 • 2. Współpraca z rodzicami.


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Inwestycje i remonty:

 • Zagospodarowanie terenów wokół hali sportowej.

 • 2. Rozpoczęcie budowy klatki schodowej.

 • 3. Budowa zadaszonego miejsca rekreacyjnego na działce szkolnej.

 • 4. Dokończenie zakupu wyposażenia do hali sportowej.


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Informatyzacja:

 • Stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce.


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Praktyczna nauka zawodu:

 • Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych ze środków zewnętrznych.

 • Opracowanie bazy umiejętności zdających, które na egzaminie zawodowym wypadają najlepiej i które wypadają najsłabiej .


PLAN PRACY SZKOŁY

 • Organizacja i zarządzanie:

 • Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia.

 • 2. Realizacja planów rozwoju zawodowego nauczycieli.

 • 3. Zwiększenie liczby egzaminatorów oraz promowanie nauczycieli pełniących funkcję egzaminatora.


Plan nadzoru pedagogicznego

na rok 2010/2011


Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej

1) „Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa

w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela

(Wicedyrektor)

2) „Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół

i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego”

(Dyrektor)

3) „Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla

młodzieży programu nauczania dla zawodu”

(Kierownik)


PRAWO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego:

§ 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami

 • zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 • 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości

 • pracy szkoły lub placówki;

 • 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności

 • dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i

 • placówek;

 • 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 • a) organizowanie szkoleń i narad,

 • b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora

 • szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.


PRAWO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego:

 • 2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych

 • wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub

 • placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki.

 • 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w

 • szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i

 • opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub

 • placówki.


PRAWO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego:

 • § 21. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan

 • nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15

 • września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 • 2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

 • 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

 • 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów

 • prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

 • działalności statutowej szkół i placówek;

 • 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna:

Obszar

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.

Wymaganie

Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna:

Obszar

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Wymaganie

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna:

Obszar

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Wymaganie

Promowana jest wartość edukacji.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna:

Obszar

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Wymaganie

Rodzice są partnerami szkoły.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa:

1. Kontrola realizacji podstawy programowej – wychowanie fizyczne.

2. Kontrola realizacji podstawy programowej

i standardów egzaminacyjnych – przedmioty w zakresie rozszerzonym.

3. Kontrola wypełniania dokumentacji w szkołach dla dorosłych.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa:

4. Kontrola realizacji praktycznej nauki zawodu

w aspekcie standardów egzaminacyjnych.

5. Weryfikacja powodów zwolnień i usprawiedliwień uczniów.

6. Kontrola ustalania ocen cząstkowych, śródrocznych

oraz rocznych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi.

Uwzględnianie w ocenianiu opinii P.P.P.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa:

7. Terminowość przygotowania planów realizacji programów nauczania oraz planów wychowawczych.

Zgodność ze Szkolnym Zestawem Podręczników

i Programów nauczania.

8. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w zakresie dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011

Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa:

9. Prawidłowość sprawowania dyżurów międzylekcyjnych.

10. Kontrola przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania.


Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2010/2011.

Wieloletni Plan Doskonalenia Nauczycieli.


PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

SZKOLENIA

 • Praca nauczyciela w szkołach dla dorosłych

 • Udzielanie pierwszej pomocy

 • Współpraca z rodzicami

 • Procedury egzaminu maturalnego

 • Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

 • Wykorzystanie generatora testów oraz tablicy interaktywnej

  w dydaktyce


PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

STUDIA I KURSY

 • Studia podyplomowe

 • Kursy pedagogiczne

 • Kurs na egzaminatora


Z Regulaminu Wewnętrznego

Nauczyciel zatrudniony dodatkowo w innej szkole jest zobowiązany przedstawić corocznie Dyrektorowi rozkład zajęć w tej szkole oraz wszelkich późniejszych zmian

w tym rozkładzie.


PRAWO

Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć winien przypomnieć sobie zapisy Rozporządzenia

o ocenianiu oraz Rozporządzenia o bhp.


 • Login