A felsőoktatás vélt és valós problémái - PowerPoint PPT Presentation

A felsőoktatás vélt és valós problémái
Download
1 / 18

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A felsőoktatás vélt és valós problémái. Péceli Gábor Budapesti M ű szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék. 2012 . május 17. Nyomasztó problémák. Valós: Súlyos forráshiány … (KMR különösen) Kihasználatlan kapacitások … (Demográfiai adatok)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A felsőoktatás vélt és valós problémái

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A fels oktat s v lt s val s probl m i

A felsőoktatás vélt és valós problémái

Péceli Gábor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

2012. május 17.


Nyomaszt probl m k

Nyomasztó problémák

Valós:

 • Súlyos forráshiány … (KMR különösen)

 • Kihasználatlan kapacitások … (Demográfiai adatok)

 • Elaprózott szakstruktúra, túlkínálat …

 • Értelmiségmegőrző szerep, Budapest <-> Vidék ...

 • Minőség, színvonal …

 • PPP-k …


Nyomaszt probl m k1

Nyomasztó problémák

(A fenntartó által) vélt :

 • Gazdálkodási problémák … (Néhány kirívó eset …)

 • A menedzsment nem képes megbirkózni a feladattal …

 • A vagyont elherdálják …

 • A gazdálkodási autonómia káros …

 • Nem hajlandóak reformokat végrehajtani …

 • Nem hajlandóak együttműködni …


K vetkeztet s

Következtetés

Új felsőoktatási törvény kell!


Az els 6 h nap csat i

Az első 6 hónap csatái …

„Az állami felsőoktatás az állam speciális vagyontárgya, amelytől a társadalom sokrétű értékteremtést és vagyongyarapítást vár el. Ezért az állam célja nem lehet más, mint ezen speciális vagyontárgy társadalmilag hasznos értékteremtő képességének fenntartása és fejlesztése. Ehhez minden lehetséges eszközt a felsőoktatási intézmény rendelkezésére kell bocsátani. A gazdálkodási autonómia olyan motivációs „teret” biztosít, amely államháztartási szabályozással nem hozható létre.” (2010. november 9.)


A m sodik 6 h nap fels oktat si probl mat rk p

A második 6 hónap …Felsőoktatási problématérkép

 • Minőség

 • Az állami szerepvállalás a felsőoktatásban

 • A felsőoktatás intézményrendszere, az intézményi struktúra

 • Az intézmények belső szervezete (felépítése)

 • Bejutás a felsőoktatási intézményekbe

 • Képzés

 • Kutatás-innováció

 • A felsőoktatás nemzetközi szerepvállalása


A m sodik 6 h nap a fels oktat s talak t s nak alapelvei

A második 6 hónap … A felsőoktatás átalakításának alapelvei

 • Közjót szolgáló intézményrendszer …

 • Mester-tanítvány kapcsolaton alapul …

 • Szellemi alkotómunkára való készségek …

 • A minőség kiemelt szerepet kap …

 • Az állam szerepének egyértelművé tétele …

 • A támogatott képzéseket az állam határozza meg …

 • Fejkvóta helyett feladatfinanszírozás …

 • Egyetem - főiskola szétválasztás …


A fels oktat s talak t s nak alapelvei

A felsőoktatás átalakításának alapelvei

 • Kutatóegyetemek többlettámogatása …

 • Vidéki városok intézményeinek fenntartása …

 • Az autonómia szűkítése …

 • Intézmények minőségelvű irányítása …

 • A felvételi követelmények szigorítása …

 • Tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek …

 • Együttműködés határon túli intézményekkel …


K lts gvet si adatok

Költségvetési adatok:

 • 1.Harvard University (USA) 836 milliárd HUF

 • 10.Oxford University (GB): 300 milliárd HUF

 • 50. University of Copenhangen: 266 milliárd HUF

 • 93. Universität Bonn (D): 170 milliárd HUF

 • 493. Technische Universität Wien : 71 milliárd HUF

 • A magyar felsőoktatás egészének éves költségvetési támogatása: 160 milliárd HUF

 • Az ELTE éves költségvetése: ~30 milliárd HUF

 • A BME éves költségvetése: ~30 milliárd HUF

 • A Corvinus éves költségvetése: ~ 9 milliárd HUF

  (Bazsa György összeállítása)


A m sodik 6 h nap k njai

A második 6 hónap kínjai …

Széll Kálmán Terv 1.0

 • Önköltségszámítás …

 • „Röghöz-kötés” …

 • Zárolás …


A harmadik 6 h nap k njai

A harmadik 6 hónap kínjai …

 • „a nemzetközi gyakorlat szerint olyan tudásszervezetekben, mint egyetemeink, nem a központosítás, a rendeletekkel történő, kézi vezérlés alkalmazása eredményez új minőséget, hanem a minőségorientáció és a szubszidiaritás jegyében megvalósuló önállóság és felelősségvállalás;

 • a Széll Kálmán Terv diktálta kényszerű forráskivonás időszakában éppen a gazdálkodás szabadsága, és nem a gazdálkodási jogosítványok megvonása lenne a garanciája a tervezhető, kiszámítható és költséghatékony működésnek;”

  (2011. október 28. Levél a miniszterelnöknek)


2011 vi cciv t rv ny a nemzeti fels oktat sr l

2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról

Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának szükségességével, bízva az egyetemi polgárrá váló fiatal nemzedékek elhivatottságában, továbbá azt a hitét kinyilvánítva, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal s lelkierejükkel ismét felemelik Magyarországot, a nemzeti felsőoktatás szabályozására új törvényt alkot.


A t rv nykoncepci alapprobl m ja

A törvénykoncepció alapproblémája

Kerettörvény + később elkészülő/változó rendeletek

=

központosítás + kézi vezérlés.

Ezzel az intézményi folyamatok tervezhetetlenné, kiszámíthatatlanná válnak.


A negyedik 6 h nap k njai

A negyedik 6 hónap kínjai …

„A nemzeti felsőoktatás

fejlesztéspolitikai irányai”

Melléklet a 17344/2012/FOHAT sz. előterjesztés indokolásához [Tervezet! v.6.0]

Ehhez igazodó Intézményfejlesztési Tervek 2012. június 30-ig!


A negyedik 6 h nap k njai1

A negyedik 6 hónap kínjai …

Az állami felsőoktatási intézményrendszer racionalizálása érdekében a tartósan együttműködő egyetemek, főiskolák intézményi közösségeit kell kialakítani, amelybe be kell vonni a gazdasági szereplőket is. A nemzetstratégiák célrendszeréhez igazodóan a Kormány kijelöli a felsőoktatás

képzési és kutatási fejlesztési pólusait (FFP), azok főbb fejlesztési céljait, a támogatott fejlesztési profilokat és a bevonni tervezett állami felsőoktatási intézményeket.


A negyedik 6 h nap k njai2

A negyedik 6 hónap kínjai …

Az alábbi 12+1 FFP kijelölése javasolt:

 • Nyugat-magyarországi felsőoktatási pólus

 • Dél-dunántúli felsőoktatási pólus

 • Észak-magyarországi felsőoktatási pólus

 • Észak-alföldi felsőoktatási pólus

 • Dél-alföldi felsőoktatási pólus

 • Közép-magyarországi műszaki felsőoktatási és felnőttképzési pólus

 • Közép-magyarországi agrár felsőoktatási pólus

 • Pénzügyi-gazdasági főiskolai pólus

 • A budapesti műszaki-gazdasági kutatóegyetemi pólus

 • Orvostudományi kutatóegyetemi pólus (SE)

 • Kiemelt nemzetközi universitas pólus (ELTE)

 • Művészeti intézmények klasztere

 • Nemzeti közszolgálati felsőoktatási pólus


A negyedik 6 h nap k njai3

A negyedik 6 hónap kínjai …

Finanszírozás módja ismeretlen …

Önköltségszámítás módja ismeretlen …

Az új törvény szeptember elsején életbe lép …

Széll Kálmán Terv 2.0

A legnagyobb gond a tervezhetőség és

a kiszámíthatóság hiánya


A fels oktat s v lt s val s probl m i

Köszönöm

a lehetőséget és

a figyelmet !


 • Login