ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT - PowerPoint PPT Presentation

Elinik isen oppimisen avaintaidot
Download
1 / 6

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT. 1.) Oppiminen ja ongelmanratkaisu 2.) Vuorovaikutus ja yhteistyö 3.) Ammattietiikka 4.) Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen avainsanat:. Oma-aloitteisuus Vastuullisuus Positiivinen asenne Yhteisöllisyys.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elinik isen oppimisen avaintaidot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT

1.) Oppiminen ja ongelmanratkaisu

2.) Vuorovaikutus ja yhteistyö

3.) Ammattietiikka

4.) Terveys, turvallisuus ja toimintakyky


Elinik isen oppimisen avaintaitojen avainsanat

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen avainsanat:

 • Oma-aloitteisuus

 • Vastuullisuus

 • Positiivinen asenne

 • Yhteisöllisyys


Oppiminen ja ongelmanratkaisu

OPPIMINEN JA ONGELMANRATKAISU

 • Asiakaspalvelussa asiakastöiden mahdollisimman itsenäinen suunnittelu

 • Jos joku asiakastyö tulee ”uusintaan”, sama tekijä tekee korjaukset

 • Kun olisi aikaa, olisi hyödyllistä keskustella jokaisen asiakastyön jälkeen opiskelijan tekemästä työstä ja opiskelija antaisi itsearvioinnin siitä


Vuorovaikutus ja yhteisty

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ

 • Kouluilla käy paljon ulkomaalaisia asiakkaita. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija palvelee eri kulttuureista / ryhmistä tulevia asiakkaita

 • Voisiko ottaa kirjallista palautetta asiakkailta, opiskelijan asiakaspalvelusta. Esimerkiksi kaavake, jossa kysellään asiakkaalta opiskelijan asiakaspalvelusta

 • Me-hengen huomiointi – porkkana?


Ammattietiikka

AMMATTIETIIKKA

 • Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, esimerkiksi salassapito velvollisuus. Keskustelut opiskelijoiden kanssa, mistä asioista on sopivaa puhua ja mistä ei. Voisiko opiskelija esimerkiksi nostaa asiakaspalvelutilanteista asioita, mitä ei ole sopivaa puhua ”eteenpäin”. Asiaa voisi pohtia myös oppimispäiväkirjanvälityksellä.

 • Aikataulujen noudattaminen tulee siitä, kun opettaja itse on ajoissa paikalla ja kirjaa tunnollisesti päiväkirjaan ylös myöhästymiset sekä ottaa ne heti opiskelijan kanssa puheeksi.


Terveys turvallisuus ja toimintakyky

TERVEYS, TURVALLISUUS JA TOIMINTAKYKY

 • Työkykypassi; seurataan omaa liikkumista, ruokailua, nukkumista eli elää terveellistä elämää. Jokainen voi pitää itsestään tällaista ”terveyspäiväkirjaa”, sen pohjalta voisi keskustella opiskelijan kanssa missä mennään, onko kaikki hyvin vai pitäisikö jotakin parantaa

 • Asiakaspalvelussa seurataan koko ajan työturvallisuus asioita; ilmastointi, suojakäsineet, vaatetus, työjalkineet jne.

 • Huomio ulkoiseen olemukseen


 • Login