Postup při podávání přihlášky do výběrového řízení
Download
1 / 25

Postup při podávání přihlášky do výběrového řízení o dotace z rozpočtu SMO na rok 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Postup při podávání přihlášky do výběrového řízení o dotace z rozpočtu SMO na rok 2013. Zde naleznete rady a doporučení při podávání žádosti do výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu SMO. Na hlavní straně klikněte na Dotace a granty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Postup při podávání přihlášky do výběrového řízení o dotace z rozpočtu SMO na rok 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

Postup při podávání přihlášky do výběrového řízení o dotace z rozpočtu SMO na rok 2013


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

Zde naleznete rady a doporučení při podávání žádosti do výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu SMO. Na hlavní straně klikněte na Dotace a granty.


Vyberte oblast do kter budete dost pod vat

Vyberte oblast, do které budete žádost podávat.


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

Na této stránce najdete všechny potřebné informace týkající se dotačního řízení (Program podpory a rozvoje kulturních služeb na území statutárního města Ostrava, formulář přihlášky, povinnou přílohu, odkaz na program 602XML Filler, odkaz na manuál k programu, kontaktní údaje pro metodickou a technickou podporu).


Nejd ve je pot eba nainstalovat program 602xml filler ten je pot ebn k vypln n p ihl ky

Nejdříve je potřeba nainstalovat program 602XML Filler (ten je potřebný k vyplnění přihlášky).


Po kliknut na odkaz dost formul ke sta en se v m objev n sleduj c nab dka klikn te na ulo it

Po kliknutí na odkaz „Žádost – formulář ke stažení“ se Vám objeví následující nabídka. Klikněte na Uložit.


Zvolte m sto kam si formul ulo te

Zvolte místo, kam si formulář uložíte.


Po vyhled n p ihl ky v p slu n m adres i si ji m ete otev t a za t vypl ovat

Po vyhledání přihlášky v příslušném adresáři si ji můžete otevřít a začít vyplňovat.


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

V současné chvíli máte otevřený formulář žádosti. Nyní ji můžete začít vyplňovat. Je potřeba vyplnit všechny položky.


V p pad e nevypln te povinnou polo ku syst m v s na to upozorn

V případě, že nevyplníte povinnou položku, systém vás na to upozorní.


Syst m v s automaticky upozorn na nespr vn zvolen form t p i vypl ov n dosti

Systém vás automaticky upozorní na nesprávně zvolený formát při vyplňování žádosti.


Zde vyberte t matick okruh

Zde vyberte tématický okruh.


Zde vyberte pr vn formu

Zde vyberte právní formu.


Zde nezapome te vyplnit kategorii adatele podle va pr vn formy

Zde nezapomeňte vyplnit kategorii žadatele podle Vaší právní formy.


Term n zah jen a ukon en projektu se vkl d p es kalend

Termín zahájení a ukončení projektu se vkládá přes kalendář.


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

Rozpočet – vyberte vždy jednu položku z nabídky rozpočtu. Vedlejší sloupec slouží k bližší specifikaci položky.


V p pad v t ho mno stv polo ek klikn te na zelen plus kter m se dod dal mo nost v b ru polo ky

V případě většího množství položek klikněte na zelené plus, kterým se dodá další možnost výběru položky.


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

V případě většího množství položek klikněte na znaménko zelené plus, vloží se nový řádek pro další položku rozpočtu.


Dost lze v pr b hu vypl ov n pr b n ukl dat

Žádost lze v průběhu vyplňování průběžně ukládat.


Vlo en povinn p lohy projekt pouze ve form tu doc rozpo et pouze ve form tu xls

Vložení povinné přílohyprojekt - pouze ve formátu *.doc rozpočet - pouze ve formátu *.xls


Ikona pro ulo en dosti

Ikona pro uložení žádosti.


Ikona pro tisk dosti

Ikona pro tisk žádosti.


Ikona pro odesl n dosti

Ikona pro odeslání žádosti.


Postup p i pod v n p ihl ky do v b rov ho zen o dotace z rozpo tu smo na rok 2013

Kontaktní osoby pro oblastKulturaPetr Adamek, padamek@ostrava.cz, 599 442 287Oldřiška Krúpová, okrupova@ostrava.cz, 599 443 430

Kontakty pro technickou podporu

helpdesk.dotace@ostrava.cz

telefon: 599 456 789


ad
  • Login