DEZENFEKSİYON VE STERİLİZSYON - PowerPoint PPT Presentation

Dezenfeks yon ve ster l zsyon
Download
1 / 37

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZSYON. DR. ŞAFAK KAYA. ‘Önce Zarar Verme’ HİPOCRAT.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZSYON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

DEZENFEKSYON VE STERLZSYON

DR. AFAK KAYA


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • nce Zarar Verme

  HPOCRAT


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Hastane infeksiyonlar sadece gelimekte olan lkelerin deil, gelimi olan lkelerinde sorunu olmaya devam etmektedir. Gerek yatakl tedavi kurumlarnda gerekse az, di sal merkezlerinde ama tek ve belirgindir.

  Tedavi amacyla bavurmu kiilere optimal salk hizmeti sunabilmektir.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • (CDC) adl resmi kurulu, infeksiyon kontrolnde

  evrensel nlemler diye adlandrd bir konsepti aklamtr. Bu konsept insan kan ve tkrk gibi vcut svlarnn infeksiyz olduu bilinen Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatit B Virs (HBV) ve dier patojenlerce kontamine olduunun varsaylmas esasna dayanmaktadr.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Evrensel nlemlerin anlam ayn infeksiyon kontrol ve sterilizasyon yntemlerinin tm hastalara uygulanmasdr.

 • Amerikan Di Hekimleri Dernei (ADA) kendi iinde oluturduu komisyonlara hazrlatt bir raporda az, di sal alanlarna, evrensel nlemleri uygulamalarn tavsiye etmektedir.


Tan mlar

Tanmlar

 • Sterilizasyon: Cansz maddeler zerinde bulunan mikroorganizmalarn, sporlar dahil ldrlmesi ilemidir.

 • Dezenfeksiyon: Cansz maddeler zerinde bulunan patojen mikroorganizmalarn yok edilmesi ilemidir.Bakteri sporlarna her zaman etki etmez.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Dezenfektan:Cansz maddelerdeki patojen mikroorganizmalarn remelerini durdurmak veya ldrmek amac ile kullanlan kimyasal maddelerdir.

 • Dekontaminasyon: Cansz maddelerden patojen mikroorganizmalarn uzaklatrlmas ilemidir.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Asepsi: Steril ortam artlarnn korunmas, infeksiyon etkenlerinin steril dokulara giriinin nlenmesi

 • Antisepsi: Canl yzeyler zerindeki patojen mikroorganizmalarn yok edilmesidir.

 • Antiseptik: Canl dokularda bulunan patojen m.o.larn remelerini durduran veya yok eden kimyasal maddelerdir


Sterilite g venlik d zeyi sal sterilityassurance level

Sterilite gvenlik dzeyi : SAL (SterilityAssurance Level)

 • Bu tanm sterilizasyon ileminin pratikte llebilir, kontrol edilebilir olmasn salamtr.

 • Mikroorganizmalar 1 milyon dzeyinde azaltmaya yeterli sterilizasyon prosedr kouldur.


Genel ster l zasyon y ntemler

GENEL STERLZASYON YNTEMLER

 • 1. Basnl buhar,

 • 2. Kuru s sterilizasyonu,

 • 3. Dk s metotlar;

 • a. Etilen oksit

 • b. Formaldehid

 • c. Gaz plazma

 • d. Gama sterilizasyonu, kullanmda olan yntemlerdir.


Ster l zasyon kontrol basamaklari

STERLZASYON KONTROL BASAMAKLARI

 • 1. Cihaz kontrol,

 • 2. Yk kontrol,

 • 3. Maruziyet kontrol,

 • 4. Boha (paket) kontrol,

 • 5. Kayt kontrol.


Ster l zasyon lem a amalari

STERLZASYON LEM AAMALARI

 • A. Temizleme-denetleme.

 • B. Paketleme-ykleme.

 • C. Sterilizasyon ilemi.

 • D. Boaltma-kayt.

 • E. Depolama-datm.


A tem zl k denet m

A-TEMZLK-DENETM

 • Etkili temizlik ile mikroorganizmalarn

  %95-97nin ortadan kaldrld bildirilmitir.

  Manuel olduu gibi cihazlarla da yaplabilmektedir.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Temizlik manuel olarak veya cihazlarla (dezenfektrler-ultrasonik ykama cihazlar) yaplmaktadr.

 • Dental tedavi merkezlerinde de artk yava yava grlmeye balanlan ykama dezenfektrleri, ultrasonik ykama cihazlar, insan i ykn minimum seviyeye indirmeyi amalamaktadr.


B paketleme y kleme

B. Paketleme-Ykleme

 • Kullanlacak malzeme kullanm anna

  kadar mutlaka paketli olarak muhafaza

  edilmelidir.

 • Uygun paketleme ile mutlaka uygun

  sterilizasyon yntemi seilmelidir.

 • Paketleme ncesi malzeme mutlaka

  kurutulmu olmaldr.


Y kleme prens pler i

YKLEME PRENSPLER I

 • Malzeme malzeme ile malzeme cihaz ile en az 5- 10 cm. mesafe olmaldr.

 • Kat kat ile plastik plastik ile karlk

  gelmelidir.

 • Cihaz ok sk yerletirilmemelidir.


Y kleme prens pler ii

YKLEME PRENSPLER II

 • Yk mmkn olduunca ayn malzemeden

  olumaldr.

 • Bohalar dikey pozisyonda yerletirilmelidir.


Y kleme prens pler iii

YKLEME PRENSPLER III

 • Byk paketler alt rafa kk paketler st rafa yerletirilmelidir.

 • Bohalar kendi aralarnda ve cihazla arasnda 5 cm olacak ekilde ve dikey olarak yerletirilmelidir.


C ster l zasyon

C-STERLZASYON

 • Sporlar dahil, tm canl mikroorganizmalarn (SAL 10 -6) ldrlmesidir.

 • Sterilizasyon, hastanede gerekleen en nemli ilemlerden birisidir.

 • Enfeksiyon Kontrol asndan yksek seviyede etkisi olan alanlardan birisidir.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Sterilizasyon kontrol aamalar

 • Kimyasal kontrol

 • Biyolojik kontrol

 • Fiziksel kontrol


Ster l zasyon y ntemler i

STERLZASYON YNTEMLER I

BASINLI BUHAR (OTOKLAV)

 • zellikleri;

 • 134C 3-3,5 basnl buhar altnda ilemini yapar.

 • Avantajlar;

  Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir

  evre ile uyumludur

  Toksik zellii yoktur.

 • Dezavantajlar;

  Basnca ve neme duyarl malzemeler iin uygun deildir


Ster l zasyon y ntemler ii

STERLZASYON YNTEMLER II

 • KURU HAVA STERLZASYONU

 • zellikleri;

 • Bilinen en eski sterilizasyon yntemidir.

 • Basnl buhar olmayan ortamlarda tercih edilebilir.

 • Avantajlar;

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir

 • evre ile uyumludur

 • Toksik zellii yoktur.

 • Dezavantajlar;

 • lem uzun srer.

 • Belirli zaman sonunda malzemelerde deformasyonlar oluur.

 • Kontrol parametreleri ok gvenilir deildir.

 • Yksek sya dayanksz malzemeler iin uygun deildir.


Ster l zasyon y ntemler iii

STERLZASYON YNTEMLER III

 • ETLEN OKST

 • zellikleri;

 • yi penetre olur.

 • Renksiz havadan biraz ar bir gazdr.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • Dezavantajlar;

 • Kanserojen ve toksiktir.

 • evre iin zarar vericidir.

 • Havalandrma sresi zorunlu ve uzundur.


Ster l zasyon y ntemler iv

STERLZASYON YNTEMLER IV

 • FORMALDEHT

 • zellikleri;

 • -19C de kaynar.

 • Renksiz, yanc, zehirli ve suda yksek oranda zlr.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • Havalandrma sresi yoktur.

 • Dezavantajlar;

 • Kanserojen ve toksiktir.

 • ap snrlandrlmas vardr.

 • evre iin zarar vericidir.


Ster l zasyon y ntemler v

STERLZASYON YNTEMLER V

 • GAZ PLAZMA

 • zellikleri;

 • lem dngsn 1 saatte tamamlar.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • zel havalandrma gerekmez.

 • Toksik kalnt brakmaz.

 • Dezavantajlar;

 • Selloz, kuma ve svlar iin uygun deildir.

 • ap snrlandrlmas vardr.

 • Sterilizasyon kabini kktr.


Ster l zasyon y ntemler vi

STERLZASYON YNTEMLER VI

 • GAMA STERLZASYON

 • zellikleri;

 • Tek kullanmlk malzemelerin sterilizasyonu iin tercih edilir.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • Dozimetre sisteminin kullanlmas ile test olayna gerek

 • kalmaz.

 • Dezavantajlar;

 • Pahal bir uygulamadr.


D bo altma kayit

D-BOALTMA-KAYIT


E depolama da itim

E-DEPOLAMA- DAITIM

 • Depolama alan sterilizasyon alanna yakn olmaldr.


Ster l zasyon kontrol y ntemler

STERLZASYON KONTROLYNTEMLER

 • Cihaz kontrol

 • Maruziyet kontrol

 • Yk kontrol

 • Paket kontrol

 • Kayt tutma


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • KONTROLSZ G,

  G DELDR


I c haz kontrol

I-CHAZ KONTROL

 • -Cihaz bo iken her sabah bowie&dicke testine tabi tutularak doymu buhar performans, cihaz iinde havann var olup olmad,buharn cihazn her noktasna etki edip etmedii kontrol edilip belgelenir.Printer ktlar kayt dosyasna ilenip kayt dosyasnda saklanr.


Ii y k kontrol

II-YK KONTROL

 • -lem anndaki biyolojik lmn gerekleip gereklemediini belgeler.

 • Biyolojik indikatr yk ile birlikte ileme tabii tutulur.

 • lem sonras uygun scaklkta inkbe edilir.

 • nkbasyon sonucuna gre malzemenin kullanlp kullanlmayacana karar verilir.


Iii boh a kontrol

III-BOHA KONTROL

 • Yk kontrolne destek veren uygulamadr.

 • Cihaz problemi olmadan lokal problemler

  olabilmektedir.

 • Bohann iine sterilann yeterince penetre olup olmadn belgeler.

 • Her bohada mutlaka kullanlmaldr.

 • Ykn yanl teknikle ve sk yerletirilmesi,standartlara uymayan malzemelerin kullanlm olmas neticesindeki kabul edilmeyen sterilizasyon, boha ii kontrolde kimyasal indikatrlerle somut olarak belgelenmelidir.


Iv maruz yet kontrol

IV-MARUZYET KONTROL

 • Sterilizasyonun etkinlii hakknda bilgi vermez.

 • Renk deiiklii ile paketin maruz kalp kalmadn somut olarak gsterir.

 • Bohalar tutturmada yardmc olur.


V kayit kontrol

V-KAYIT KONTROL

 • Tm basamaklara istenildiinde geri dnlmesini salar.

 • Dkmantasyon aralar, kayt kartlar, etiketleri,saklama dosyalar kullanlabilir.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • Sonu olarak; Sterilizasyon ister merkezi sterilizasyon nitesi eklinde olsun, ister klinikler kendi iinde yaplyor olsun ortamn mutlaka steril ortam,temiz ortam ve kirli ortam olarak ayrlmas gerekmektedir.


Dezenfeks yon ve ster l zsyon

 • TEEKKRLER


 • Login