Dezenfeks yon ve ster l zsyon
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZSYON PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZSYON. DR. ŞAFAK KAYA. ‘Önce Zarar Verme’ HİPOCRAT.

Download Presentation

DEZENFEKSİYON VE STERİLİZSYON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEZENFEKSYON VE STERLZSYON

DR. AFAK KAYA


 • nce Zarar Verme

  HPOCRAT


 • Hastane infeksiyonlar sadece gelimekte olan lkelerin deil, gelimi olan lkelerinde sorunu olmaya devam etmektedir. Gerek yatakl tedavi kurumlarnda gerekse az, di sal merkezlerinde ama tek ve belirgindir.

  Tedavi amacyla bavurmu kiilere optimal salk hizmeti sunabilmektir.


 • (CDC) adl resmi kurulu, infeksiyon kontrolnde

  evrensel nlemler diye adlandrd bir konsepti aklamtr. Bu konsept insan kan ve tkrk gibi vcut svlarnn infeksiyz olduu bilinen Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatit B Virs (HBV) ve dier patojenlerce kontamine olduunun varsaylmas esasna dayanmaktadr.


 • Evrensel nlemlerin anlam ayn infeksiyon kontrol ve sterilizasyon yntemlerinin tm hastalara uygulanmasdr.

 • Amerikan Di Hekimleri Dernei (ADA) kendi iinde oluturduu komisyonlara hazrlatt bir raporda az, di sal alanlarna, evrensel nlemleri uygulamalarn tavsiye etmektedir.


Tanmlar

 • Sterilizasyon: Cansz maddeler zerinde bulunan mikroorganizmalarn, sporlar dahil ldrlmesi ilemidir.

 • Dezenfeksiyon: Cansz maddeler zerinde bulunan patojen mikroorganizmalarn yok edilmesi ilemidir.Bakteri sporlarna her zaman etki etmez.


 • Dezenfektan:Cansz maddelerdeki patojen mikroorganizmalarn remelerini durdurmak veya ldrmek amac ile kullanlan kimyasal maddelerdir.

 • Dekontaminasyon: Cansz maddelerden patojen mikroorganizmalarn uzaklatrlmas ilemidir.


 • Asepsi: Steril ortam artlarnn korunmas, infeksiyon etkenlerinin steril dokulara giriinin nlenmesi

 • Antisepsi: Canl yzeyler zerindeki patojen mikroorganizmalarn yok edilmesidir.

 • Antiseptik: Canl dokularda bulunan patojen m.o.larn remelerini durduran veya yok eden kimyasal maddelerdir


Sterilite gvenlik dzeyi : SAL (SterilityAssurance Level)

 • Bu tanm sterilizasyon ileminin pratikte llebilir, kontrol edilebilir olmasn salamtr.

 • Mikroorganizmalar 1 milyon dzeyinde azaltmaya yeterli sterilizasyon prosedr kouldur.


GENEL STERLZASYON YNTEMLER

 • 1. Basnl buhar,

 • 2. Kuru s sterilizasyonu,

 • 3. Dk s metotlar;

 • a. Etilen oksit

 • b. Formaldehid

 • c. Gaz plazma

 • d. Gama sterilizasyonu, kullanmda olan yntemlerdir.


STERLZASYON KONTROL BASAMAKLARI

 • 1. Cihaz kontrol,

 • 2. Yk kontrol,

 • 3. Maruziyet kontrol,

 • 4. Boha (paket) kontrol,

 • 5. Kayt kontrol.


STERLZASYON LEM AAMALARI

 • A. Temizleme-denetleme.

 • B. Paketleme-ykleme.

 • C. Sterilizasyon ilemi.

 • D. Boaltma-kayt.

 • E. Depolama-datm.


A-TEMZLK-DENETM

 • Etkili temizlik ile mikroorganizmalarn

  %95-97nin ortadan kaldrld bildirilmitir.

  Manuel olduu gibi cihazlarla da yaplabilmektedir.


 • Temizlik manuel olarak veya cihazlarla (dezenfektrler-ultrasonik ykama cihazlar) yaplmaktadr.

 • Dental tedavi merkezlerinde de artk yava yava grlmeye balanlan ykama dezenfektrleri, ultrasonik ykama cihazlar, insan i ykn minimum seviyeye indirmeyi amalamaktadr.


B. Paketleme-Ykleme

 • Kullanlacak malzeme kullanm anna

  kadar mutlaka paketli olarak muhafaza

  edilmelidir.

 • Uygun paketleme ile mutlaka uygun

  sterilizasyon yntemi seilmelidir.

 • Paketleme ncesi malzeme mutlaka

  kurutulmu olmaldr.


YKLEME PRENSPLER I

 • Malzeme malzeme ile malzeme cihaz ile en az 5- 10 cm. mesafe olmaldr.

 • Kat kat ile plastik plastik ile karlk

  gelmelidir.

 • Cihaz ok sk yerletirilmemelidir.


YKLEME PRENSPLER II

 • Yk mmkn olduunca ayn malzemeden

  olumaldr.

 • Bohalar dikey pozisyonda yerletirilmelidir.


YKLEME PRENSPLER III

 • Byk paketler alt rafa kk paketler st rafa yerletirilmelidir.

 • Bohalar kendi aralarnda ve cihazla arasnda 5 cm olacak ekilde ve dikey olarak yerletirilmelidir.


C-STERLZASYON

 • Sporlar dahil, tm canl mikroorganizmalarn (SAL 10 -6) ldrlmesidir.

 • Sterilizasyon, hastanede gerekleen en nemli ilemlerden birisidir.

 • Enfeksiyon Kontrol asndan yksek seviyede etkisi olan alanlardan birisidir.


 • Sterilizasyon kontrol aamalar

 • Kimyasal kontrol

 • Biyolojik kontrol

 • Fiziksel kontrol


STERLZASYON YNTEMLER I

BASINLI BUHAR (OTOKLAV)

 • zellikleri;

 • 134C 3-3,5 basnl buhar altnda ilemini yapar.

 • Avantajlar;

  Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir

  evre ile uyumludur

  Toksik zellii yoktur.

 • Dezavantajlar;

  Basnca ve neme duyarl malzemeler iin uygun deildir


STERLZASYON YNTEMLER II

 • KURU HAVA STERLZASYONU

 • zellikleri;

 • Bilinen en eski sterilizasyon yntemidir.

 • Basnl buhar olmayan ortamlarda tercih edilebilir.

 • Avantajlar;

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir

 • evre ile uyumludur

 • Toksik zellii yoktur.

 • Dezavantajlar;

 • lem uzun srer.

 • Belirli zaman sonunda malzemelerde deformasyonlar oluur.

 • Kontrol parametreleri ok gvenilir deildir.

 • Yksek sya dayanksz malzemeler iin uygun deildir.


STERLZASYON YNTEMLER III

 • ETLEN OKST

 • zellikleri;

 • yi penetre olur.

 • Renksiz havadan biraz ar bir gazdr.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • Dezavantajlar;

 • Kanserojen ve toksiktir.

 • evre iin zarar vericidir.

 • Havalandrma sresi zorunlu ve uzundur.


STERLZASYON YNTEMLER IV

 • FORMALDEHT

 • zellikleri;

 • -19C de kaynar.

 • Renksiz, yanc, zehirli ve suda yksek oranda zlr.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • Havalandrma sresi yoktur.

 • Dezavantajlar;

 • Kanserojen ve toksiktir.

 • ap snrlandrlmas vardr.

 • evre iin zarar vericidir.


STERLZASYON YNTEMLER V

 • GAZ PLAZMA

 • zellikleri;

 • lem dngsn 1 saatte tamamlar.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • zel havalandrma gerekmez.

 • Toksik kalnt brakmaz.

 • Dezavantajlar;

 • Selloz, kuma ve svlar iin uygun deildir.

 • ap snrlandrlmas vardr.

 • Sterilizasyon kabini kktr.


STERLZASYON YNTEMLER VI

 • GAMA STERLZASYON

 • zellikleri;

 • Tek kullanmlk malzemelerin sterilizasyonu iin tercih edilir.

 • Avantajlar;

 • Isya hassas malzemeler iin tercih edilir.

 • Sporlar dahil tm mikroorganizmalara etkilidir.

 • Dozimetre sisteminin kullanlmas ile test olayna gerek

 • kalmaz.

 • Dezavantajlar;

 • Pahal bir uygulamadr.


D-BOALTMA-KAYIT


E-DEPOLAMA- DAITIM

 • Depolama alan sterilizasyon alanna yakn olmaldr.


STERLZASYON KONTROLYNTEMLER

 • Cihaz kontrol

 • Maruziyet kontrol

 • Yk kontrol

 • Paket kontrol

 • Kayt tutma


 • KONTROLSZ G,

  G DELDR


I-CHAZ KONTROL

 • -Cihaz bo iken her sabah bowie&dicke testine tabi tutularak doymu buhar performans, cihaz iinde havann var olup olmad,buharn cihazn her noktasna etki edip etmedii kontrol edilip belgelenir.Printer ktlar kayt dosyasna ilenip kayt dosyasnda saklanr.


II-YK KONTROL

 • -lem anndaki biyolojik lmn gerekleip gereklemediini belgeler.

 • Biyolojik indikatr yk ile birlikte ileme tabii tutulur.

 • lem sonras uygun scaklkta inkbe edilir.

 • nkbasyon sonucuna gre malzemenin kullanlp kullanlmayacana karar verilir.


III-BOHA KONTROL

 • Yk kontrolne destek veren uygulamadr.

 • Cihaz problemi olmadan lokal problemler

  olabilmektedir.

 • Bohann iine sterilann yeterince penetre olup olmadn belgeler.

 • Her bohada mutlaka kullanlmaldr.

 • Ykn yanl teknikle ve sk yerletirilmesi,standartlara uymayan malzemelerin kullanlm olmas neticesindeki kabul edilmeyen sterilizasyon, boha ii kontrolde kimyasal indikatrlerle somut olarak belgelenmelidir.


IV-MARUZYET KONTROL

 • Sterilizasyonun etkinlii hakknda bilgi vermez.

 • Renk deiiklii ile paketin maruz kalp kalmadn somut olarak gsterir.

 • Bohalar tutturmada yardmc olur.


V-KAYIT KONTROL

 • Tm basamaklara istenildiinde geri dnlmesini salar.

 • Dkmantasyon aralar, kayt kartlar, etiketleri,saklama dosyalar kullanlabilir.


 • Sonu olarak; Sterilizasyon ister merkezi sterilizasyon nitesi eklinde olsun, ister klinikler kendi iinde yaplyor olsun ortamn mutlaka steril ortam,temiz ortam ve kirli ortam olarak ayrlmas gerekmektedir.


 • TEEKKRLER


 • Login