Karin travmalari
Download
1 / 78

KARIN TRAVMALARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 909 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARIN TRAVMALARI. Dr. Ahmet DAĞ. travma. 18 - 44 yaş arası ölümlerin en sık nedenidir mekanizma Motorlu araç Düşmeler Kesici, delici alet Ateşli silah Yanıklar. karın travmaları. travmaya bağlı ölümlerin %10’u mortalitenin önlenebilir nedenlerinden. acil travma temel prensipler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KARIN TRAVMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karin travmalari

KARIN TRAVMALARI

Dr. Ahmet DAĞ


Travma

travma

 • 18 - 44 yaş arası ölümlerin en sık nedenidir

 • mekanizma

  • Motorlu araç

  • Düşmeler

  • Kesici, delici alet

  • Ateşli silah

  • Yanıklar


Kar n travmalar

karın travmaları

 • travmaya bağlı ölümlerin %10’u

 • mortalitenin önlenebilir nedenlerinden


Acil travma temel prensipler

acil travma temel prensipler

 • birden çok yaralanmada önce hayatı en çok tehdit eden problem tedavi edilmeli

 • tanı konmamış bile olsa gerekli tedavi başlanmalı

 • ayrıntılı bir hikaye gerekli değildir


L m nedeni

ölüm nedeni

 • Hava yolunun kaybı

  • kan, kusmuk, havayoluna bası

 • Solunum kaybı

  • Pnömotoraks, hemotoraks, akciğer yaralanması

 • Dolaşım kaybı

  • Kanama(iç-dış), kardiyak yaralanmalar, aritmiler

 • Genişleyen kafa içi yer kaplayan oluşum


Lk yard m ve transport

İlk yardım ve transport

 • Göğüs ve karın travmaları sıklıkla beraber

 • Kaza yerinde dikkat hava yolu ve göğüs travmasına yönelmeli

 • Açık yaralar steril örtülerle kapatılmalı

 • Kısa zamanda i.v sıvı

 • Narkotikler, vazokonstrüktörler veya stimulanlar, yapılmamalı

 • Ağızdan bir şey verilmemeli


Primer bak

Primer bakı

 • A-c – Airway: Servikal stabilizasyon ile havayolu açıklığı

 • B – Breathing: Solunum

 • C – Circulation: Dolaşım

 • D – Disability: Nörolojik değerlendirme

 • E – Exposure: Hastanın Soyulması / Isı kontrolü


Karin travmalari

 • Künt travma

  • Motorlu araç

  • Araç içi

  • Yüksekten düşme

  • Direkt darbe

 • Delici travma

  • Kesici

  • Ateşli


Yaralanan organlar

yaralanan organlar

 • Sıklık sırasına göre

  • Dalak

  • Karaciğer

  • Barsaklar

  • Duodenum

  • Pankreas

  • Böbrekler


Problemler

problemler

 • önemli hasar dışarıdan anlaşılmayabilir

 • 1/3 hastada lezyonlar belirgin

 • %20’sinde ağrı yok


Penetran kar n travmalar

Penetran karın travmaları

 • Bıçak

  • Düşük enerji

  • Yırtılma-kesilme

 • Ateşli silah

  • Yüksek enerji

  • Hareket enerjisi

  • Kavitasyon

  • Dönme

  • Parçalama


Kesici delici alet

Kesici delici alet

 • Yaralanan organ

  • Karaciğer

  • İnce barsak

  • Diyafragma

  • Kolon


Ate li silah

Ateşli silah

 • ince barsak

 • Kolon

 • Karaciğer

 • Damarsal Yapılar


Fizik muayene

Fizik muayene

 • Abrazyon, Laserasyon

 • Distansiyon

 • Eski insizyon skarı

 • Kitle yada şişlikler

 • Sırta bakılmalı


Palpasyon

palpasyon

 • Duyarlılık, defans, kitle, krepitasyon araştır

 • – 11-12. kot duyarlılığını batın hassasiyetinden ayırt edilmeli

 • – Pelvik kanatlarda duyarlılık? krepitasyon?


Perk syon

perküsyon

 • Timpanik ses: ileus

 • Matite: intraabdominal kanama ya da sıvı


Osk ltasyon

oskültasyon

 • Sessizlik:

  • intraperitoneal kanama veya ileus

 • Timpanik sesler

  • barsak tıkanıklığı.

 • Göğüste barsak sesleri

  • Diyafragma rüptürü


Genital muayene

Genital muayene

 • İnspeksiyon

  • Üretra mea’sında kan

  • Perineal ya da skrotal hematom

 • Vaginal (dijital) muayene yapılmalı

  • Kanama şüphesi spekulum

  • acil tamponaj


Rektal tu e

Rektal tuşe

 • foley kateter takılmadan önce

 • Bakılması gerekenler:

  • Sfinkter kas tonusu

  • Hassasiyet ve kitle

  • Yer değiştiren Prostat: üretra yaralanması

  • Gaitada gizli kan (+): rektum-barsak yaralanması


Karin travmalari

ek

 • İdrar sondası

 • Nazogastrik sonda


Acil laparotomi endikasyonu

Acil laparotomi endikasyonu

 • Hipotansiyon / şok ile birlikte:

  • Penetran yaralanmalar

  • abdominal distansiyon

  • bilinç bozukluğu


Acil laparotomi endikasyonlar

acil laparotomi endikasyonları

 • Ateşli Silah Yaralanması

 • Penetre yabancı cisimler

 • Eviserasyon

 • Periton İrritasyon Bulguları (peritonit)

 • Rektumda kan

 • Midede kan (nazogastrik sondada)


Laboratuar

laboratuar

 • kan grubu ve cross-match

 • tam kan sayımı

 • gebelik testi

 • amilaz düzeyi

 • tam idrar tahlili (TİT)

 • kan alkol ve madde düzeyi

 • karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri

 • elektrolit, glukoz

 • Koagulasyon testleri


Radyoloji

radyoloji

 • Akciğer grafisi (ön-arka, yan)

 • Direkt karın grafisi (ön-arka, lateral dekubitis)

 • AP pelvik grafi

  • Major travmalarda rutin


Pozitif bulgular

Pozitif bulgular

 • Serbest periton içi hava,

  • içi boş organ perforasyonu

 • Psoas gölgesinin silinmesi

  • retroperitoneal kanama

 • Alt kosta kırığı

  • dalak, karaciğer böbrek yaralanması

 • Göğüs içinde barsak loopları

  • diyafragma rüptürü


Diagnostik testler

Diagnostik testler

 • 1960 öncesi – 4 kadran Parasentez

 • 1960’lar – Diagnostik Peritoneal Lavaj (DPL)

 • 1980’ler - Abdominal Bilgisayarlı Tomografi

 • 1990’lar - Fokuslanmış Abdominal Sonografi Travma için (FAST)


Fast focused abdominal sonography for trauma

FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma)

 • kanamalarda

  • kullanışlı ve hızlı

 • posterolateral her iki toraks altı yan bölgeler, subxifoid ve suprapubik odaklar

 • Diagnostik lavaj gereksinimini ortadan kaldırabilir

 • Tekrarlanabilir


Karin travmalari

USG

 • Sensitivite

  • Hemoperitonyum: 68 – 98%

  • Hemoperitonyumve hipotansiyon: 100%

  • İntraabdominal yaralanmalar: 69%

  • Barsak yaralanması: 58%


Avantajlar

avantajları

 • Noninvaziv

 • Radyasyon yok

 • Acil serviste yapılabilir

 • Kolaylıkla tekrarlanabilir

 • İlk değerlendirmede kullanılabilir

 • Düşük maliyet


Dezavantajlar

dezavantajları

 • görüntüleme bazen sınırlı

 • kişiye bağımlı

 • retroperitoneal alanda yetersiz

 • solid organ laserasyonu hemen göstermeyebilir

 • obesite

 • gaz interpozisyonu

 • 500 ml den az sıvıda düşük sensitivite


Bilgisayarl tomografi

Bilgisayarlı Tomografi

 • karın içi kan varlığını saptamada güvenilir

 • Karaciğer ya da dalak yaralanması varlığında acil cerrahi girişim gerektiren yaralanma varlığını güvenilir olarak dışlar

 • tek başına barsak, pankreas yada diyafram yaralanmasını dışlamaz

 • Retroperitonun en iyi değerlendirme aracı


Karin travmalari

BT

 • Sensitivite:

  • Solid organ hasarı: 97%

  • Barsak hasarı: 64 – 94%

  • Diaphragmatikhasar: 61%

  • Pankreatik hasar: 30%


Karin travmalari

II. Hematom; yüzey alanı %10-50, çap <10cm

Laserasyon; 1-3 cm

Grade 2 KC travma


Karin travmalari

Dalak kapsüler yırtık ve intraparankimal hematom


Karin travmalari

Pankreatik fraktür


Karin travmalari

Fokal intrarenal hematom


Karin travmalari

Subkapsüler hematom


Bt endikasyonlar

BT endikasyonları

 • Künt travma

 • Hemodinamik stabilite

 • Normal veya şüpheli fizik muayene

 • Duodenal veya pankreatik travma şüphesi


Bt kontrendikasyonlar

BT kontrendikasyonlar

 • Laparatomi için kesin endikasyon

 • Hemodinamik instabilite

 • Ajitasyon

 • Kontrast madde alerjisi


Bt avantajlar

BT avantajları

 • Retroperiton iyi değerlendirme

 • Solid organların hasarında nonoperatif yönetimi

 • Renal perfüzyon değerlendirilmesi

 • Noninvaziv

 • Yüksek spesifite


Bt dezavantajlar

BT dezavantajları

 • Özel personel ihtiyacı

 • Süre ? Helikal – konvansiyonel

 • Maliyet


Parasentez

parasentez

 • 4 kadran rektus lateralinden

 • 0.1 ml pıhtılaşmayan kan

 • gastrointestinal içerik pozitif

 • Negativite karın içi patolojiyi ekarte ettirmez


Diagnostik peritoneal lavaj

Diagnostik Peritoneal Lavaj

 • lokal anestezi uygula

 • Cild yağ dokusu ve fasyayı 3-5 cm kesi

 • Peritonu gör, yukarı çek ve kes

 • kateteri pelvise doğru ilerlet

 • Enjektörle aspire et

 • Kan gelmiyorsa serum seti takarak periton içine serum ver


Dpl de erlendirme

DPL Değerlendirme

 • RBC> 100.000/mm3 (künt travma)

 • WBC> 500/mm3

 • amilaz >200 IU/dl

 • ALP >3 IU

 • Gaita, yiyecek parçaları yada safra gelmesi

 • Lavaj sıvısının toraks tüpü, NG, foleyden gelmesi

 • Sıvı geri gelmiyorsa ve klinik şüphe durumunda DPL pozitif kabul edilmeli.


Dpl endikasyonlar

DPL Endikasyonları

 • Güvenilir fm yapılamayan

 • Açıklanamayan hipotansiyon

 • Negatif parasentez

 • Karın travması ile birlikte ek patolojiler

 • Seri fm yapılamayacak genel anestezi alacaklar


Dpl kontrendikasyonlar

DPL Kontrendikasyonları

 • Acil Laparotomi Uygulanacak Olgular

  • Ateşli Silah Yaralanması

  • Evisserasyon

  • Peritoneal Bulgular

  • Serbest Hava

 • Geçirilmiş op.’a ait skar dokusu

  • Açık teknik kullanılabilir.

 • İlerlemiş hamilelik

  • Supraumbilikal yaklaşım


Diagnostik laparoskopi

Diagnostik laparoskopi

 • Sınırlı

 • İnvaziv

 • Pahalı

 • Diğer yöntemlere üstünlüğü yok

 • Atlanmış barsak , dalak ve retroperitoneal yaralanma

 • Torakoabdominal penetran yaralanmalarda diyafragmatik hasarı en iyi değerlendirme yöntemi


Anjiyografi

Anjiyografi

 • Renal arter tromboz

 • Pelvik yaralanmaya bağlı hemoraji tedavisi

 • Minör hepatik ve dalak kanamalarında


K nt kar n travmas nda cerrahi tedavi endikasyonlar

Künt karın travmasında Cerrahi Tedavi Endikasyonları

 • Pozitif peritoneal irritasyon bulguları

 • Pozitif parasentez

 • Pozitif peritoneal lavaj

 • Açıklanamayan şok

 • Pozitif radyoloji ve bilgisayarlı tomografi bulguları


Delici kar n travmalar

Delici karın travmaları

 • Kesici alette yaralanma derinliği önemli

 • Lokal yara eksplorasyonu önemli

 • Periton delinmedi ise gözlem

 • Ateşli silahta blast etkisi nedeniyle çevre organlarda


Laparotomi endikasyonu

laparotomi endikasyonu

 • Ateşli Silah mutlak

 • Akut karın bulguları

 • Evisserasyon

 • Mide, mesane , rektumdan kan gelmesi

 • Hipotansiyon ve şok

 • Radyolojide periton içi hava


Diyafragma

diyafragma

 • Penetranda daha sık

 • Absorbe olmayan sütürle aralıklı onarılır

 • Büyük defekt varsa Marleks mesh ile kapatılır

 • Tüp torakostomi takılır


Karin travmalari

mide

 • Penetrede genellikle

 • Omentum açılmalı

 • Kanlanma iyi primer onarım

 • Rezeksiyon kararı duruma göre


Duodenum

duodenum

 • Seyrek

 • Yüksek morbidite ve mortalite

 • Birlikte olan pankreatik major damar ve safra yolları yaralanmalarını içerir

 • Tedavi yaralanma yeri ve eşlik eden organa göre


Ince barsak

ince barsak

 • Basit veya çoklu perforasyon, barsak veya mezenter laserasyonu, hematom veya iskemi olabilir

 • Basit yaralanma primer tamir

 • Komplike ise rezeksiyon


Kolon

kolon

 • Genelde penetran

 • %10 mortalite

 • Şok, kontaminasyon, hasta yaşı , birlikte olan yaralanma

 • Primer kapama veya rezeksiyon


Primer kapama artlar

primer kapama şartları

 • Minör yaralanma (2cm den küçük)

 • Birlikte organ yaralanması yok

 • Kontaminasyon yok yada az

 • Yaralanmadan 4 saatten kısa süre

 • Kolonda birden fazla yaralanma yok


Rektum

rektum

 • Tüm yaralanmalarda fekal diversiyon gerektirir

 • Pelvik drenaj eklenmeli


Pankreas

pankreas

 • Yüksek morbidite

 • Major damar, biliyer sistem, doudenum ile birlikte

 • Prognoz pankreatik kanal ve duodenum yaralanması birlikteliği ile ilişkili


Karin travmalari

Resimler:www.trauma.org


Safra yollar

safra yolları

 • Nadir

 • Safra kesesinde ise kolesistektomi

 • Koledokta ise T tüp veya koledokojejunostomi


Retroperiton

retroperiton

 • En sık neden pelvis kırıkları

 • Karın ve sırt ağrısı

 • Flankta renk değişikliği

 • Peritoneal lavajta yalancı pozitivite

 • BT de intraperitoneal yaralanma yoksa bilateral femoral arter nabız normalse künt travmada laparotomi endikasyonu yok


Karin travmalari

 • Tüm penetre ve santral hematom ekplore edilmeli

 • Portal bölgedeyse açılmalı

 • Lateralde ise böbrek sağlamsa açma

 • Pelvikte ise genişlemiyorsa açma


Karaci er

karaciğer

 • Sivil travmalarda en sık yaralanan organ

 • Spektrum geniş

 • Hedef kanama kontrolü, debridman ve perihepatik drenaj

 • %50 si durmuş, %80 sorunsuz


Nonoperatif tedavi

nonoperatif tedavi

 • Hilusu tutmayan dalak ya da karaciğer yaralanmaları

 • hemodinamik olarak stabil olmalı

 • Yaş< 50

 • YB ve cerrahlar her an ulaşılabilir ve uygun olmalı

 • grade’i düşük olmalı

 • Kan tx ve op gereksinimleri anında karşılanabilmeli

 • Hematokrit izlemi ve sık fizik bakı


Karaci er yaralanmas skalas

Karaciğer yaralanması skalası

 • Grade 1 :

  • hematom subkapsüler %10

  • Laserasyon kapsüler <1 cm derinlikte

 • Grade 2:

  • hematom subkapsüler %10-50 intraparankimal 10 cmden küçük

  • Laserasyon: kapsüler 1-3 cm derinlik, <10 cm

 • Grade 3:

  • hematom subkapsüler %50 parankimal >10 cm

  • Laserasyon 3 cm derinlikte

 • Grade 4: laserasyon parankimal ayrılma %25-75 1-3 segment

 • Grade 5.

  • laserasyon parankimal ayrılma %75 >3 segment

  • Vasculer jukstahepatik venöz yaralanma

 • Grade 6 hepatik avulsiyon


Dalak

dalak

 • Künt travmada en sık yaralanan organ

 • Postsplenektomi sepsis

 • Risk

  • çocuk 1yaş altı %20-50

  • Erişkinde %1-2

 • Geniş hiler yaralanma , parankimde aşırı yaralanma, hemodinamik instabilite, birlikte major yaralanma, fekal kontaminasyon Splenektomi endike

 • Pnömokok aşısı


Nonoperatif tedavi1

nonoperatif tedavi

 • Başka intraabdominal yaralanma yoksa

 • Hemodinamik stabilite

 • Minimal batın bulgusu

 • Negatif peritoneal lavaj

 • 2 üniteden az kan transfüzyonu

 • Yaralanmanın teknik olarak takibi


K nt kar n travmas nda cerrahi tedavi endikasyonlar1

Künt karın travmasında Cerrahi Tedavi Endikasyonları

 • Pozitif peritoneal irritasyon bulguları

 • Pozitif parasentez

 • Pozitif peritoneal lavaj

 • Açıklanamayan şok

 • Pozitif radyoloji ve bilgisayarlı tomografi bulguları


Fast focused abdominal sonography for trauma1

FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma)

 • kanamalarda

  • kullanışlı ve hızlı

 • posterolateral her iki toraks altı yan bölgeler, subxifoid ve suprapubik odaklar


Ate li silah yaralanmalar

Ateşli silah yaralanmaları

 • Mutlaka laparatomi gerektirir


Rnek soru

Örnek soru

 • Karın travmalı hastalarda diyafragmatik hasarı gösteren en etkili diagnostik test aşağıdakilerden hangisidir?

 • a) Abdominal BT

 • b) Abdominal Sonografi

 • c) Diagnostik Peritoneal Lavaj

 • d) Abdominal Parasentez

 • e) Diagnostik Laparoskopi

 • Cevap:E


ad
 • Login