Fysisk aktivitet fysisk og psykisk helse
Download
1 / 29

Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Updated On :

Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse. Helsegevinster ved fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet gir mangelsykdom og er en like viktig risikofaktor som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk for utvikling av en rekke livsstilsykdommer!. Mosjon kan.

Related searches for Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fysisk aktivitet, fysisk og psykisk helse' - mairi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Helsegevinster ved fysisk aktivitet
Helsegevinster ved fysisk aktivitet

Fysisk inaktivitet gir mangelsykdom og er en like viktig risikofaktor som røyking, kolesterol og høyt blodtrykk for utvikling av en rekke livsstilsykdommer!


Mosjon kan
Mosjon kan

 • Utvikle og vedlikeholde den enkeltes funksjonsdyktighet

 • Motvirke forfall / aldring betinget av fysisk inaktivitet i:

  -hjerte, lunger og kretsløp

  -muskulatur

  -stoffskiftet

  -motoriske funksjoner

  -skjelett, sener, ledd og bånd1 hjerte karsykdommer
1. Hjerte- karsykdommer av ulike sykdomstilstander

 • Omfatter sykdommer i selve hjertet, hjertets kransarterier og karsystemet til resten av kroppen

 • 45% av dødsfallene i Norge

 • Inaktive personer har dobbel så høy risiko for å utvikle hjertesykdom som aktive


H yt blodtrykk
Høyt blodtrykk av ulike sykdomstilstander

 • Høyt blodtrykk (fra ca140/90) kan gi skader i blodårene i hjernen, hjertet og i nyrene og gi fare for hjerneslag, hjertesvikt og nyresvikt.

 • Blodtrykket stiger ved anstrengelse, stress, høyt saltinntak, høy kroppsvekt, røyking

 • Fysisk aktivitet positivt fordi hjertemuskulaturen styrkes og slagvolumet økes.


Mosjon og hjerte karsykdommer

Bedre blodgjennomstrømning, øker hjertets slagvolum, senker hjertefrekvensen

Bedrer sammensetningen av fettstoffene i blodet og motvirker tette blodårer

Bedrer insulinfølsomheten og glykoseomsetningen

Senker blodtrykket

Motvirker overvekt og sukkersyke

Trening av hjertepasienter:

Se helheten for å gi pasienten bedre livskvalitet!

Utholdenhet viktigst

Dynamisk styrketrening

Mosjon og hjerte-karsykdommer


2 diabetes type 2
2. Diabetes type 2 senker hjertefrekvensen

 • Diabetes type 2 vil si insulinresistens i perifere vev (muskler, fett) og lever.

 • Diabetes kan komme av inaktivitet og uheldig kosthold som har ført til: overvekt, høyt blodtrykk, ugunstig blodfettprofil, høyt kolesterol, økt tendens til koagulering av blodet

 • Kan gi for høyt blodsukker (hyperglykemi)


Mosjon og diabetes type 2

Lett og moderat høyt blodtrykk kan bekjempes senker hjertefrekvensen

Gunstigere fettprofil

Bedrer følsomheten for insulin

Økt energiforbruk > mindre kroppsmasse, bevarer muskelmasse

Økt velvære og livskvalitet

Trening sammen med fornuftig kosthold og eventuell medikamentell behandling gir resultater.

Velg motiverende aktiviteter!

Start pent: spaserturer, gang i trapper, sykling, svømming

Mosjon og diabetes type 2


3 luftveisykdommer
3. Luftveisykdommer senker hjertefrekvensen

 • Astma er den hyppigste kroniske luftveisykdommen blant barn og unge.

 • I Norge har 10-12 % av alle skolebarn og ca 8 % av den voksne befolkningen astma.

 • Fysisk aktivitet kan framkalle symptomer i luftveiene, og fysisk aktivitet kan framkalle en luftveisykdom. Derfor kan luftveisykdommer begrense muligheten til fysisk aktivitet.


Hva skjer n r en blir tett
Hva skjer når en blir tett? senker hjertefrekvensen

 • Musklene rundt luftrørsgreinene trekker seg sammen

 • Slimhinnene trekker seg sammen

 • Slimproduksjonen øker

 • Luftmotstanden blir stor. Luften presses ut med muskelkraft.

 • ”Som å puste gjennom et sugerør”


Fysisk aktivitet og astma
Fysisk aktivitet og astma senker hjertefrekvensen

Viktig for å unngå å bli tett:

 • Ta forebyggende medisin fast

 • Medisinering 15 minutter før anstrengelse

 • God oppvarming i ca 15 minutter der aktiviteten ikke er for høy

 • Ta pauser i aktiviteten for å få igjen pusten (intervallpreget)

  Det er viktig for astmatikere å trene øverste del av kroppen: rygg-og brystmuskulatur.


Astma og fysisk aktivitet
Astma og fysisk aktivitet senker hjertefrekvensen


4 kreft
4. Kreft senker hjertefrekvensen

 • Det finnes dokumentert forskning på at regelmessig fysisk aktivitet vil kunne redusere risikoen for utvikling av tykktarmkreft, brystkreft, prostatakreft, lungekreft og livmorkreft

 • I tillegg vil fysisk aktivitet bedre livskvaliteten til kreftpasienter.


5 muskel og skjelettlidelser
5. Muskel- og skjelettlidelser senker hjertefrekvensen

 • Barn er i en risikogruppe. Barn som fungerer dårlig motorisk, er ofte lite aktive i lek. Dermed kommer de inn i en ond sirkel med økt passivitet og liten bruk av bevegelsesapparatet. Dette gir dem et dårligere utgangspunkt som voksne, med blant annet lavere beintetthet, redusert muskelmasse og muskelstyrke.


Ulike muskel og skjelettplager
Ulike muskel- og skjelettplager senker hjertefrekvensen

 • Fall og brudd

  -sansemotorisk trening, styrketrening, utholdenhetstrening

 • Muskulatur

  -styrke- og kondisjonstrening

 • Ryggplager

  -forebyggende trening og trening i rehabiliteringsfasen

 • Osteoporose / redusert beintetthet

  -trening der tyngdekraften virker på knoklene


6 andre lidelser
6. Andre lidelser senker hjertefrekvensen

 • Revmatiske lidelser som leddgikt, Bekhterevs sykdom og fibromyalgi

 • Epilepsi

 • Inkontinens

  Generelt vil fysisk aktivitet være positivt for personer med disse plagene, både for å holde sykdommene i sjakk og for å bedre livskvaliteten.


R yking
Røyking senker hjertefrekvensen

Daglig bruk av tobakk reduserer lungekapasiteten og kondisjonen.

Andre helsemessige plager:

 • Avleiring av tjære i lungene

 • Økt risiko for hjerte-karsykdommer

 • HDL-kolesterolet reduseres

 • Økt mengde frie radikaler i kroppen > økt behov for antioksidanter

 • Økt risiko for kreft i munnhule, svelg, lunger, urinblære og livmorhals

 • Rynkete hud og nikotingule fingre


R yking1
Røyking senker hjertefrekvensen

 • 9 av 10 som dør av lungekreft i Norge, dør på grunn av røyking

 • KOLS har blitt en folkesykdom

  Antall daglig-røykere: 43% menn, 32 % kvinner.

  Røykevaner og sosiale miljøer: Færre blant de med høyere utdanning

  Færre ungdomsskoleelever røyker i dag enn i 1975

  …Men flere snuser

  Å slutte å røyke vil være den enkleste måten å bedre både kondisjon og helse på!


Anbefalinger fysisk aktivitet
Anbefalinger fysisk aktivitet senker hjertefrekvensen

Voksne:

 • Begynn å bruke beina! En fysisk aktiv hverdag hjelper for de inaktive.

 • Muskler, sener, ledd og bånd er ømfintlige for uvante belastninger. Start forsiktig, for eksempel med et gangprogram i lett terreng.

 • Velg aktiviteter som belaster flest mulig muskelgrupper.

 • Start med trening 3 ganger per uke á 30 minutter og øk gradvis


Anbefalinger fysisk aktivitet1
Anbefalinger fysisk aktivitet senker hjertefrekvensen

Barn og unge:

 • Gjør det du kan for å aktivisere ALLE. Viktig å få med barn med svakere psykiske, sosiale og kulturelle ressurser.

 • Velg allsidige aktiviteter som stimulerer kondisjon, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, reaksjonsevne og koordinasjon.

 • Gi barna tid til å øve gjennom lek, både på grov- og finmotoriske aktiviteter.

 • I barnehage og skole bør det være minst 1 time med utendørs aktivitet hver dag. Kompetanse hos personalet nødvendig!


Anbefalinger fysisk aktivitet2

Gravide: senker hjertefrekvensen

Friske gravide bør fortsette med fysisk aktivitet

Tidligere inaktive kvinner kan drive moderat fysisk trening

Ekstremidretter og kontaktidretter anbefales ikke etter 3. måned.

Eldre:

Friske eldre kan følge anbefalingene for voksne – bli fysisk aktiv i hverdagen

Gunstig med bevegelse i ulendt terreng (balanse)

Dynamisk styrketrening gunstig for å å forebygge tap av muskelvev.

Anbefalinger fysisk aktivitet


Fysisk aktivitet og psykisk helse
Fysisk aktivitet og psykisk helse senker hjertefrekvensen

Fysisk aktivitet kan være en strategi folk kan bruke for å mestre egne plager.

Sikre psykologiske virkninger:

 • Velvære etter trening

 • Bedre selvfølelse

 • Bedre forhold til egen kropp

 • Tenker kreativt og problemløsende

 • Reduserer musklespenninger


Fysisk aktivitet som behandlingsmetode
Fysisk aktivitet som behandlingsmetode senker hjertefrekvensen

 • Depresjon

 • Angst

 • Misbruk og avhengighet av alkohol og rusmidler

 • Spiseforstyrrelser

 • Andre psykiske lidelser


Mulige virkningsmekanismer
Mulige virkningsmekanismer senker hjertefrekvensen

 • Antropologisk hypotese

 • Temperaturhypotese

 • Biokjemiske hypoteser

 • Psykologiske hypoteser


Hvordan trene
Hvordan trene? senker hjertefrekvensen

Det viktigste ser ut til å være at man trener, ikke hvordan.

Individuelle tilpasninger vil være nødvendig.

En må regne med et frafall på ca 50%. Mange fortsetter treningen etter utskrivning.


Barn idrett og mosjon og psykisk helse
Barn, idrett og mosjon og psykisk helse senker hjertefrekvensen

Hvorfor er dette et viktig område å forske på?

 • Hva fremmer barns psykiske helse og trivsel?

 • På hvilken måte kan idrett og fysisk aktivitet være en stressframkallende faktor?

 • Motivasjon for fysisk aktivitet, forventning om mestring, spenning osv.

 • Fysisk aktivitet som buffer mot psykososiale problemer


Fordeler med idrettsdeltakelse
Fordeler med idrettsdeltakelse senker hjertefrekvensen

Viktig å fokusere på det som er bra i forbindelse med idretten

 • Humør, glede, overskudd

 • Fysisk-motorisk mestring

 • God fysisk form

 • Sosial tilhørighet


Utfordringer
Utfordringer senker hjertefrekvensen

 • Viktig at idretten har tilbud til alle samfunnskategorier. Ressurssvake har størst nytte av tilpasset fysisk aktivitet

 • Man bør finne ut mer om betydningen av aktivitetsinnhold

 • Lite kunnskap om hvorvidt fysisk aktivitet i barne- og ungdomsalder kan virke beskyttende mot psykiske helseproblemer i voksen alder


ad