Butikens ekonomiska resultat
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Butikens ekonomiska resultat… PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Butikens ekonomiska resultat…. Marknadsbaserat resultat (försäljningsvolym, antal kunder, genomsnittsköp, marknadsandel) Produktivitet (försäljning per arbetstimme, försäljning per kvadratmeter) Finansiellt resultat (Bruttovinst, bruttomarginal, driftskostnader, driftsresultat, lönsamhet).

Download Presentation

Butikens ekonomiska resultat…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Butikens ekonomiska resultat…

 • Marknadsbaserat resultat (försäljningsvolym, antal kunder, genomsnittsköp, marknadsandel)

 • Produktivitet (försäljning per arbetstimme, försäljning per kvadratmeter)

 • Finansiellt resultat (Bruttovinst, bruttomarginal, driftskostnader, driftsresultat, lönsamhet)


Butikernaslönsamhet…


De mer eller mindre lönsamma butikerna…


Erbjudande som upplevs ge ”värde för pengarna”

BUTIK

KONSUMENT

Konsumenters betalningar

Den nödvändiga förutsättningen…


Butikens värdeplattform…

Kvalitet i köpupp-

levelsen

Värdelinjen

Prisnivå


Butikens ”beteende”…

 • Marketing mix-skolan (Borden 1953)

 • ”Sexhörningen”

 • Geografiskt läge

 • Sortiment

 • Pris

 • Service

 • Människor

 • Kommunikation


Samspelet som ger lönsamheten…

LOKAL EFTERFRÅGAN OCH LOKAL KONKURRENS

Butikens marknads-föring

Konsumenters butiksvals-beteende

Bruttovinst-procent

Kostnader

Tillgångar

Försäljning

Bruttovinst

Vinst

Lönsamhet


Produktivitetsmodellen…

Försäljning perlagerkrona

GMROI

X

=

Bruttovinst per lagerkrona

X

Varulager per kvadratmeter

”Säljtryck”

=

Brutto-marginal(%)

Försäljning per kvm

GMROS

X

=

Bruttovinst per kvadratmeter

=

Arb.timmar per kvm

”Serviceintensitet”

X

Försäljning per arbetstim.

GMROL

=

X

Bruttovinst per arbetstimme


Fyrfältare per kategori…

G

M

R

O

S

H ö g

L å g

H ö g

L å g

G M R O I


Fyrfältare per kategori…

G

M

R

O

S

H ö g

L å g

H ö g

L å g

G M R O I


Fyrfältare per kategori…

G

M

R

O

S

H ö g

L å g

H ö g

L å g

G M R O I


Fyrfältare per produkt…

A

N

T

A

L

S

Å

L

D

A

Många

H ö g

L å g

B r u t t o m a r g i n a l (%)


Samspelet som ger lönsamheten…

LOKAL EFTERFRÅGAN OCH LOKAL KONKURRENS

Butikens marknads-föring

Konsumenters butiksvals-beteende

Bruttovinst-procent

Kostnader

Tillgångar

Försäljning

Bruttovinst

Vinst

Lönsamhet


S L U T

mikael.hernant@his.se

F r å g o r ?


 • Login