Jesaja - PowerPoint PPT Presentation

Jesaja
Download
1 / 19

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jesaja. Het heil van de HEERE. Familie. Jesaja Zijn vrouw , aangeduid als ‘de profetes ’ (Js 9:3) Zijn oudste zoon: Schear-Jaschuv ( een overblijfsel zal terugkeren ) Zijn jongste zoon: Maher- Shalal - Chaz-Baz ( haastige roof, spoedig buit ). INDELING.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jesaja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jesaja

Jesaja

Het heil van de HEERE


Familie

Familie

 • Jesaja

 • Zijnvrouw, aangeduidals ‘de profetes’ (Js 9:3)

 • Zijnoudste zoon: Schear-Jaschuv (eenoverblijfselzalterugkeren)

 • Zijnjongste zoon: Maher-Shalal-Chaz-Baz(haastigeroof, spoedigbuit).


Indeling

INDELING

Profetischboek van oordeel (1-39): (2e zoon: Maher-Shalal-Chaz-Baz)

Deel1: hst 1-12

Deel 2: hst 13-27

Deel 3: hst 28-35Deel 1-3 eindigen met zegenv.h. vrederijk

Historisch:

Deel 4: hst 36-39

Profetischboekvan vertroosting (40-66): (1e zoon: Schear-Jaschuv)

Deel 5: hst 40-48

Deel 6: hst 49-57

Deel 7: hst 58-66Deel 5-7 eindigen met oordeelover goddelozen

Js 46:10 “Ik, die van den beginne de afloopverkondig …”


Js 7 en js 36

Js 7 en Js 36

 • Hetzelfdeadres: het einde van de tunnel van de bovenstevijver (Gihon), naar de weg van het Blekersveld

1e en 2e aanval van de Assyriër.


Koningen van juda en assur

Koningen van Juda en Assur

 • Uzzia (Azaria)792-740 v.C. TiglathPileser

 • Jotham750-732 v.C. ( = Pul)

 • Achaz735-715 v.C. Salmaneser

 • Hizkia715-686 v.C. Sanherib

 • Manasse686- v.C.


Op de proef stellen

Op de proefstellen

 • 1. Js 7. Achaz --- antichrist. Ongeloofoordeel

  1e aanval van de Assyriër

 • 2. Js 36. Hizkia --- Christus. Geloof verlossing

  2e aanval van de Assyriër

Jesaja

Salmaneser


2 instrumenten van satan

2 instrumenten van satan

 • Js 6 eindigt met het gelovigoverblijfsel van Israël.

 • Twee vijanden van God: de Assyriër en Babel

 • De Assyriër (Js 1-38): tuchtroede van God (Js 10:5)

 • Babel (Js 39-66): bondgenoot van de antichrist


De assyri r

De Assyriër

 • Één die kwaadbedachttegen de HEERE (Nh 1:11)

 • de tuchtroede van God (Js 10:5), de grotevijand van Israël in de eindtijd.

 • eenverbond van tienislamitischelanden (Ps 83), mogelijksji’itisch, onderaanvoering van de ‘koning van het noorden’ (Dn 11) met daarachterGog en Magog (Dn 8:24, Rusland, Eze 38v).

 • 1e aanvalv.d. Assyriër (de koning van het noorden) a.h.eindv.d. groteverdrukking (Js 8:5-22; 10:5-14)

 • 2e aanvalv.d. Assyriër (Gog) voorafgaanda.h.vrederijk(Js 9:4; 10:28-34)


Chronologie

chronologie

 • 1. mislukteinvasiekoningv.h. Zuiden (Js 10:18)

 • 2. 1e aanval van de Assyrïer (koningv.h. noorden), Jeruzalemverwoest, doorstotennaarEgypte (Dn 11)

 • 3. de komstv.h. leger v.h. beest(Babylon, de Verenigde Staten van Europa, Rom. Rijk)

 • 4. de verschijning van de HeerJezus, leger v.h. beesten daarnav.d. koningv.h. Noordenvernietigd. Terugkeer en herstelvan Israël.

 • 5. 2e aanval van de Assyriër (Gog en Magog, Rusland)

 • 6. Vrederijk (Js 9:5; 11:1-10)


Het oordeel over isra l

Het oordeel over Israël

 • Oorzaak: ongeloof van Israël (Js 7)

 • Het oordeel (Js 7:18): De vliegen (Egypte) en de bijen (Assyrië). Dan 11:40 “… maar in de eindtijdzal met hem de koning van het Zuiden in botsingkomen, en de koning van het Noordenzal op dezeaanstormen … alseenoverstroming …”

 • 2 zonden van Israël (Js 8): versmaden van Siloah (vs 6) de Gezondene) en aannemen van de valsekoning-antichrist (vs 21). Vgl Joh 5:43

 • Daarom: eensteen des aanstoots, een rots waarover men struikelt … eenstrik … eenval (Js 8:14)


Aanval

Aanval

1e aanval van de Assyriër: De bijen (Js 7:18), de Rivier (Js 8:7,8), smaad (Js 8:23), de gramschap (Js 26:20v), de voortstormendegesel (Js 28:15).

Alsgevolg van dezeaanval (en de groteverdrukking) - benauwdheid en duisternis (vgl Js 5:30).

Antwoord: komstvan Christus (grootLicht, Js 9:1).

1e komst is voorvervulling(Mt 4:12v)

2e komst, de verschijning van Christus (Js 9:1)


Het overblijfsel

Het overblijfsel

 •  de groteverdrukking -- de antichrist (Mt 24:21v)

 • Gruwel van de verwoesting (Mt 24:15), vluchtennaar Moab (Op 12:14, vgl Jes 16)

 • Tijdens de 1e aanval van de Assyriërs zijnzedusniet in het land!

 • Na de verwoesting van Israël (Za 13) en Jeruzalem (Za 14) kerenzeterugnaar het land

 • De komst van het leger van Babylon (Europa), terugkeer van de Assyriërs uitEgypte (Dn 11:45, Jl 2:20), de verschijning van de Heer (Js 9:1), Gog (Js 9:3) en het Vrederijk (Js 9:5,6).


Map van assyri

Map van Assyrië


Spreken door het oordeel

Spreken door het oordeel

 • Amos 3:1; 4:1; 5:1 “Hoortditwoord …”

 • Jer 31:6 “Luisterennaar al de rampspoed …”

 • Js 9:5v bevatviergedeelten, alleneindigendmet: “OndanksditalleskeertZijntoornzichnietaf en blijftZijn hand uitgestrekt.”

 • N.T. 1 Pet 5:6 “Vernedert u danonder de krachtige hand van God”


W oord v oordelen

Woordv. oordelen

 • Samaria geplunderd door de Assyriërs (Js 9:7-11)

 • Leiders en (valse) profetenafgesneden (Js 9:12-16)

 • Burgeroorlog (Js 9:17-20)

 • Onrecht (Js 10:1-4)

  Daaromzullenzijnietkunnenontsnappen op de dag van de bezoeking en bij de verwoesting die uit de vertekomt (Js 10:2). Vgl ook Amos 4.

  Sluitaanbij Js 5 (Zijn hand uitgestrekt, 7e wee)


De roede van gods toorn

De roede van Gods toorn

 • Js 10:5 Assyrië o.l.v. Sanherib

 • Dn 11:21 eenveracht man n.l.

  Antiochus Epiphanes

 • Beidezijntypen (Dn 11:40) van de

  toekomstigekoningv.h. Noorden

 • De laatsteAssyriër: Gog (Eze 38, 39)


Jesaja 11 1 een rijsje uit de tronk van isa

Jesaja 11:1 … eenrijsjeuit de tronk van Isaï …


Christus

Christus

 • Uittronk: Zijnmensheid (vgl Mt 22:42; Op 22:16)

 • UitZijnwortelen: ZijnGodheid

 • De zevenGeesten (vgl Op 1:4), kenmerkennaarzichzelf, naaranderen en naar God toe.


Jes 12

Jes 12

 • Zijn twee psalmenvergelijkbaar met Ps 105

 • Vs 1 (e.v.): persoonlijkheil Israël

 • Vs 4 (m.v.): gemeenschappelijkheil volken; tevensinleiding van Jes 13-23

 • HEERE HEERE: JahJahweh, vgl Ex 34:6 en Jes 26:4

 • Verbinding met Joh 7 loofhuttenfeest


 • Login