นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 14

  • 141 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป. นโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค. ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง จากโรคที่สามารถป้องกันได้. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคถือเป็นความจำเป็น ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4670349


4670349


4670349

1 : 2520-2556

(%)

2556

2556

: ,


4670349

New vaccine and new technology

New GH issues

HS reform

AEFI

DDC

Vaccine coverage

EPI

MMR shortage,

cold chain mx

EPI


4670349

Global Health Policy

National Health Policy

Regional policy

Local

Local

Local


4670349

  • Global Vaccine Action Plan 2011-2020

  • Polio-eradication

  • Coverage and access to vaccine

  • Regional DZ eradication

GH Policy

  • Polio-eradication, tetanus neonatorum, measles elimination

  • Coverage

  • Standard (service, mx, coldchain, data)

  • Cold chain

  • HRDand networking

  • AEFI

National Health

Policy

  • Coach, Think tank for area based

  • Guidance for local

  • M&E

Regional policy


4670349

(2557-2561)

  • (1/)

  • (20/ 5 )

    • HBV 5 < 0.25

    • < 0.01 (7 )

    • < 0.01 (7)

    • JE < 0.1 (70 )


4670349

Coverage 90 ( MMR 95)

AEFI


4670349

  • JE, Live-attenuated

  • Pneumo

  • Hib

  • Rotavirus

  • Hepatitis A

  • IPV

  • HPV

  • Varicella

  • Typhoid

  • DTP-HB-Hib

  • DTP-HB-Hib-IPV

  • Cholera

  • Other

2556

2554

2557

256x?


4670349

Rota vaccine

LA JE

vaccine

MMR2

HPV vaccine

dT in adult immunization


4670349

  • /

  • EPI

2557


4670349

2557


4670349

.. 57

.. 57

.. 57

.. 57

58

  • ()

  • ()

  • . (28 ..57)

/

  • dT

  • (~0.19 )

  • (~ 2.8 )

dT 19

(~10 )

dT 56

(~ 18 )

MMR/MR 3-6

(~3.5 )


4670349

...

...

...


  • Login