Volcans en erupci
Download
1 / 25

VOLCANS EN ERUPCIÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

VOLCANS EN ERUPCIÓ. ELS VOLCANS. Volcà: qualsevol punt de la superfície terrestre pel qual eixen materials incandescents procedents de l´interior. Alguns volcans es troben permanentment en activitat, encara que sòlen transcórrer períodes de repós més o meys llargs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VOLCANS EN ERUPCIÓ' - maili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Els volcans
ELS VOLCANS

 • Volcà: qualsevol punt de la superfície terrestre pel qual eixen materials incandescents procedents de l´interior.

 • Alguns volcans es troben permanentment en activitat, encara que sòlen transcórrer períodes de repós més o meys llargs.

 • Es consideren actius els volcans que han entrat en erupció en els últims 25000 anys.


Per qu es fonen les roques
PER QUÈ ES FONEN LES ROQUES?

 • A mesura que s´aprofundeix a l´interior de la Terra, la Tª augmenta. A 100Km és ja de 1300ºC, és suficient per a fondre les roques de la superfície terrestre, però no sota les elevades pressions que hi ha a aquesta profunditat.

 • L´escorça i el mantell terrestre es troben en estat sòlid.


 • Les roques que es trobenparcialment o totalment foses són per aquestes causes:

 • La temperatura: que és un pocmés elevada que la mitjana.

 • La pressió: Ha disminuït, per la qual cosa la temperatura es suficientperquè es fonga.

 • S´haincorporataigua: i facilita la fusió de la roca.

  Elsmaterials fosos a l´interior de la Terra reben el nom de magma. Sol tenirgasos i sòlids.


Com es produeix una erupci
COM ES PRODUEIX UNA ERUPCIÓ?

 • El magma, juntamentamb la fracció líquida sol inclourematerialssòlids i gasos.

 • La majorpart del magma s´origina en zonespoc profundes. L´alta temperatura i el contingut en gasos del magma el fan menysdens que les roques que l´envolten, i per aixóascendeix.

 • El magma sol acumular-se en un depòsitanomenatcambramagmàtica. Quan es troba plena les noves les noves aportacions de magma desencadenaran l´erupció.


 • S´incremeta la pressió: Les parets de la cambra es dilaten i es fracturen.

 • Els gasos s´escapen: arrossegant la resta del magma.


Productes volc nics
PRODUCTES VOLCÀNICS

 • Gasos: Son elsprimers que arriben a la superficie. El mésabundantés el vapor d´aigua, que potprocedir del magma originari o incorporar-se en el seuascens a partir d´aigüessubterrànies o del gel.

 • Laves: material fos que flueix per la boca del volcà. Formen correntsanomenadescolades.

 • Piroclastos: Materialssòlidsprojectats a l´airepelsgasos. De vegadessónfragments de roques que taponavenl´exida. Són també porcions de lava han sigutprojectades i han solidificat en contacte ambl´aire i cauen en estatsòlid.Estructura d un volc
ESTRUCTURA D´UN VOLCÀ

 • Cràter:Orifici superficial pelqualixenelsproductesvolcànics.

 • Con volcànic: edificiconstruït per l´acumulaciódelsmaterialsvolcànicsentorn del cràter. Alsvessants del con principal es poden formar conssecundaris.

 • Xemeneia: Conducted´eixida del magma que conecta la cambramagmàticaamb el cràter.

 • Cambramagmàtica: Depòsit en el quals´acumula el magma el magma abansd´exixir.Tipus d edificis volc nics
TIPUS D´EDIFICIS VOLCÀNICS conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • Con de piroclastos: Menut i de parets molt empinades. Originat per l´acumulació de piroclastos. Format per materials solts, no és molt alt.

 • Escut: Con amb la base molt amplia en relació amb l´altura. Es forma a partir d´erupcions de lava molt fluida que solidifica lluny del cràter.


 • Estratovolcà o volcà compost: conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.És un con format per capes alternants de piroclastos i colades. Li dóna consistència i li permet assolir una gran alçaria. ( Teide, Vesuvi) .

 • Dom: És un edifici arredonit, en forma de cúpula, que s´origina per l´exida de lava molt viscosa que solidifica al voltant del cràter.


Edificis volc nics
Edificis volcànics conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

Dom

Volcà Compost

Escut


Calderes
CALDERES conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

Es una depressió circular més gran que el cràter. Tipus:

 • Caldera d´explosió: Originada per la voladura de bona part de l´edificivolcàniccom a conseqüènciad´unaexplosió.

 • Caldera d´erosió: Estàproduïda per la retirada de materials efectuada per les aigüessuperficials.

 • Caldera de col.lapse: Originada per l´enfonsament de l´edificicom a resultat de l´acumulació de materials sobre una cambramagmàticapoc profunda i semibuida.


Calderas conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.


Altres formes volc niques
ALTRES FORMES VOLCÀNIQUES conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • El magma aprofita les fractures i les zones de menor resistència per a acostar-se a la superficie i solidificar-s´hi.

  Dics:S´originenquan el magma ocupa les fractures i solidifica a l´interior. Són estructures tabulars, de pocgruix i molta superficie, que tallen altres roques

  Sills:massestabulars, però es disposenparal.leles a l´estratificació, o s´intercalen entre capes de piroclastos.

  Xemeneies: Dics de secció circular produïts per la solidificació del magma en el conducted´eixida.


De qu dep n el tipus d activitat volc nica
DE QUÉ DEPÉN EL TIPUS D´ACTIVITAT VOLCÀNICA conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • L´activitatvolcànicaés de dos tipus: l´explosiva i l´efusiva.

 • El graud´explosivitatdepen de dos factors:

 • Contingut en gasos:L´acumulació de gasos a la cambramagmàtica o alsconductesd´eixida incrementa l´explosivitat de l´activitatvolcànica.

 • Forma i característiques de l´edificivolcànic: si l´edifici té una estreta i profunda xemeneia que es troba taponada, elsgasoss´acumularán i provocarán explosions.


 • Viscositat conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter. de la lava: La viscositat indica la resistència que té un líquid a lliscar. Si lliscaambfacilitat diem que ésmoltfuid, al contrari es considera viscós.

  Aquestés el factor que mésinflueix en les característiques de l´activitatvolcànica. Al entornestà condicionada per:

  La composició de la lava: les riques en sílice les mésviscoses.

  La temperatura: Quanmésbaixa la Tªmés viscosa.

  El contingut en materialssòlids: la presència de cristallsaugmenta la viscositat.


Activitat efusiva
ACTIVITAT EFUSIVA conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • La lava ésbasàltica: ix a altestemperatures, per la qual cosa es poc viscosa.

 • Elsgasos no s´acumulen: la baixaviscositat de la lava facilita que ixca de manera gradual i poc explosiva.

 • Es formen pocspiroclastos : La lava es troba a alta temperatura i hi ha poquesexplosions.

  Aquestaactivitat es anomenada Hawaiana, per ser habitual en les illesHawaii.


Activitat explosiva
ACTIVITAT EXPLOSIVA conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • Lava molt viscosa: solidifica i obstrueixelsconductesd´exida.

 • Elsgasoss´acumulen: augmenten la pressió i provoquen fortesexplosions que projecten gran quantitat de piroclastos.

 • S´originenabundantspiroclastos: Poden formar-se núvolsbaixos que es desplacen a una gran velocitat sobre el sòl i arrases tot el que troben al seupas. Núvolsardents

  Dinsd´aquesttipusd´explosivitat es diferencia:

 • Activitatestromboliana: menor violència

 • Activitat vulcaniana: mésviolència

 • Activitatpliniana: molt violenta.


Risc volc nics
RISC VOLCÀNICS conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • Les explosions que acompanyenl´erupció.

 • La formació de núvolsardents.

 • L´emissió de gasostòxics .

 • La formació de colades de fangs o lahars.


Precursors que avisen
PRECURSORS QUE “AVISEN” conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • Es produixenpetitsterratrèmols: conseqüència de la ruptura de la cambramagmàtica i el desplaçament del magma.

 • Canvia la inclinació del terreny:l´ascens del magma provoca el bombament de l´edificivolcànic.

 • Augmental´emissió de gasos.

 • Puja la temperatura de l´aiguadelspous de la zona.


Com es vigila un volc
COM ES VIGILA UN VOLCÀ conductes que faciliten l´accés del magma des dels llocs on es forma. Des d´aquesta cambra, el magma eixirá per la xemeneia fins a arribar al cràter.

 • Les estacionsinclinomètriques: mesuren les variacions en elspendents del volcà.

 • Les estacionssísmiques: detecten terratremolsproduïts per l´activitatvolcànica.

 • Es mesuren les temperatures de l´aiguaalspous.

 • Mesuren la quantitat i composició del gasosemessospelvolcà.

 • Les dades es recullen en una estació central per a ser interpretades.


ad