nem halat h l t
Download
Skip this Video
Download Presentation
NEM HALAT -HÁLÓT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

NEM HALAT -HÁLÓT - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

NEM HALAT -HÁLÓT. EQUAL 2005. március 21. Braun József. PARTNERSÉGÜNK. International Language School (ILS) Független Pedagógiai Intézet (FüPI) MH Líceum Alapítvány. PARTNERSÉGÜNK International Language School. Az első magán nyelviskolák egyike A tanulás és a tanítás egységes folyamat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NEM HALAT -HÁLÓT' - maili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nem halat h l t

NEM HALAT -HÁLÓT

EQUAL

2005. március 21.

Braun József

slide2

PARTNERSÉGÜNK

 • International Language School (ILS)
 • Független Pedagógiai Intézet (FüPI)
 • MH Líceum Alapítvány
slide3

PARTNERSÉGÜNK

International Language School

 • Az első magán nyelviskolák egyike
 • A tanulás és a tanítás egységes folyamat
 • Humanisztikus pedagógia
 • Pedagógusképzés és továbbképzés
 • Módszertani központ
slide4

PARTNERSÉGÜNK

Független Pedagógiai Intézet

 • A hazai független iskolák egyesülete hozta létre 2001-ben
 • A reform- és az alternatív pedagógiai törekvések szakmai műhelye
 • Szakmai szolgáltató
slide5

PARTNERSÉGÜNK

MH Líceum Alapítvány

 • 1997-től működteti az u.n. Zöld Kakas Programot, aminek legfőbb intézménye egy középiskola (Zöld Kakas Líceum)
 • A program célcsoportja: a 15-25 éves, középiskolából kihullott fiatalok
 • A program célja: reintegrálás, a fiatalok sikeres karrierjének segítése
a probl ma
A PROBLÉMA

15-25 éves korosztályban a drop-out ill. attól veszélyeztetett fiatalok számosságaésszámarányaaz utóbbi másfél évtizedben érzékelhetően nő.

a probl ma kinek probl ma
A PROBLÉMAKINEK PROBLÉMA?
 • az érintett személynek – de ez az ő problémája
 • a nagy ellátó rendszereknek– t.i. nő az ellátandók száma
 • aközoktatásnak– amennyiben nem tud ettől megszabadulni
 • amunkaerőpiacnak– amennyiben nem tud elégséges munkaerőhöz jutni
 • az EU-nak – amennyiben túl naggyá válnak a regionális különbségek
a probl ma t rt neti szempontb l
A PROBLÉMATÖRTÉNETI SZEMPONTBÓL

Az 1990-es rendszerváltás következményei

összeomló ipar – robbanásszerűen növekvő munkanélküliség

a gyenge középrétegből tömeges lecsúszás

széteső családok

Magyarországon jelentéktelen a

migrációs probléma

etnikai feszültségek (lsd. Trianon)

a probl ma struktur lis szempontb l
A PROBLÉMASTRUKTURÁLIS SZEMPONTBÓL

A közoktatásra 3 irányból nehezedik nyomás

 • politikai – a jelentős szerkezeti átalakulás jól tükrözi a társadalomban végbement átalakulásokat
 • munkaerőpiaci – nem műveltséget, hanem kompetenciákat igényel
 • a tudás és a kompetencia egyre inkább tőkeként (is) meg kellene, hogy jelenjen

Következmény

a diszfunkcionális működés egyre erősödik – nő a kihulló diákok száma

a probl ma statisztikai szempontb l
A PROBLÉMASTATISZTIKAI SZEMPONTBÓL
 • A születésekszáma folyamatosan csökken

2004-ben 77.000 gyermek született,

míg 15 évvel ezelőtt több, mint 100.000

 • A foglalkoztatott pedagógusok száma nő
 • Az iskolák száma nő

(ezen belül az u.n. független iskoláké is)

 • Az oktatás színvonalanem javul
a probl ma gyakorlati szempontb l
A PROBLÉMAGYAKORLATI SZEMPONTBÓL
 • A célcsoport virtuális – a nagy ellátó rendszerek számára láthatatlan
 • A szokásos PR és marketing eszközökkel elérhetetlen
 • Mind az egyén, mind a környezete számára kudarcos élethelyzet – mely rejtőzködést vált ki
 • Nem létezik a számukra szervezett segítő szolgálat.
a probl ma illeszked se az equal hoz
A PROBLÉMAILLESZKEDÉSE AZ EQUAL-hoz

A probléma az EQUAL program által támogatott 9 terület közül az „a” komponensbe, azon belül is az u.n. második esély iskolája témakörhöz illeszkedik.

a c lcsoport
A CÉLCSOPORT

az iskolarendszerből kihulló, ép értelmű, középiskolai végzettségre vágyó15-25 éves fiatalok

jellemzően nagyvárosi környezetet feltételezünk

szeml let
SZEMLÉLET
 • személyközpontúság
 • humanisztikus pedagógia
 • életút-tervezés és segítés
 • hatékonyság
a v llalt feladat
A VÁLLALT FELADAT
 • Az egyéni igényekhez és sajátosságokhoz illesztett tanulási lehetőségek biztosítása
 • Pedagógusképzés
 • Alkalmas szervezet kialakítása
 • Legitimációs környezet kialakítása
a v llalt feladat a c lcsoport saj toss gai
A VÁLLALT FELADATA CÉLCSOPORT SAJÁTOSSÁGAI

ISMERT JELLEMZŐK

tanulási/magatartási zavar

diszfunkciók

szocio-kulturális hátrány

mentális/egészségügyi probléma

egyenetlenül fejlett személyiség

stb.

és ezek halmozódásai(!?)

Egy-egy jellemzőt még tolerál a közoktatás.

a v llalt feladat a c lcsoport saj toss gai1
A VÁLLALT FELADATA CÉLCSOPORT SAJÁTOSSÁGAI

TAPASZTALAT

Az ismert jellemzőkre adott válasszal a problémát nem sikerül megoldani.

KÖVETKEZTETÉS

Kell, hogy legyenek lényeges, általunk még nem ismert jellemzők is.

a v llalt feladat akci kutat s
A VÁLLALT FELADATAKCIÓKUTATÁS

Kutatási cél kicsodák a célcsoportunk tagjai?

(mivel specifikálhatóak)

Szemlélet heurisztikus

Metodika tartalomelemzés

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat j tanul si utak
A VÁLLALT FELADATÚJ TANULÁSI UTAK

Cél mindenkoriélethelyzethez illeszkedő tanulási lehetőségek biztosítása

Megoldás új tagozatok indítása – az átjárás biztosításával

- egyéni tanrendű tagozat

- „parkoló”

- inkubációs program

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat j tanul si helyzetek
A VÁLLALT FELADATÚJ TANULÁSI HELYZETEK

Cél a kliens adottságaihoz illeszkedő tanulási helyzetek biztosítása

Megoldás új tanítás-tanulási metodikák

- NET-english

- projekt technikák

- élménypedagógia

- stb.

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat m r s rt kel s
A VÁLLALT FELADATMÉRÉS, ÉRTÉKELÉS

Cél a tanítás-tanulás hatékonysága

Megoldás kompetenciák fejlődésének mérése

- a fejlődés folyamatos visszajelzése

- mindenkit önmagához viszonyítunk

- conceptual framework

- tanulási stratégiák

- szöveges értékelés

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat pedag gusk pz s
A VÁLLALT FELADATPEDAGÓGUSKÉPZÉS

Cél a tanítás-tanulás hatékonysága

Megoldás tanárikompetenciák fejlesztése

- önismeret

- elfogadás

- változó tanári szerepeknek megfelelés

- tanulási stratégiák

- stb.

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat alkalmas szervezet
A VÁLLALT FELADATALKALMAS SZERVEZET

Cél a megfelelő szervezet kialakítása

Megoldás technikai szemlélet érvényesítése

- a SZOLGÁLTATÁS definiálása

- a TECHNOLÓGIA választása/megalkotása

- a SZERVEZET kialakítása

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat min s gir ny t s
A VÁLLALT FELADATMINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Cél a szervezeti működés hatékonysága

Megoldás a szervezeti kultúra menedzselése – a szervezet u.n.kulcsfolyamata

A SZOLGÁLTATÁS

- definiálása értékrend közvetítése

- specifikálása a szervezeti kultúra meghatározásával

- indikálása a szervezeti kultúra változásával

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

a v llalt feladat legitim ci s k rnyezet
A VÁLLALT FELADATLEGITIMÁCIÓS KÖRNYEZET

Cél az eredmények elfogadtatása

Megoldás hálószerű működés

- a kliens sokféle problémájára segítség

- erőforrás megosztás (pl. szakismeret, kapcsolatok, közös adatbázis stb.)

- érték- és érdekérvényesítés

- karrierlehetőségek a munkatársaknak

- banchmarking

Ajánljuk e tevékenységet ill. annak eredményeit a nemzetközi partnerségnek

ad