T: Zjawisko fotoelektryczne - PowerPoint PPT Presentation

T zjawisko fotoelektryczne
Download
1 / 6

 • 356 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T: Zjawisko fotoelektryczne. Einstein odkrył korpuskularne własności światła – poprzez zjawisko fotoelektryczne. Światło monochromatyczne pada przez okienko kwarcowe O na katodę K i wybija z niej elektrony, które lecą do anody A.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T: Zjawisko fotoelektryczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T zjawisko fotoelektryczne

T: Zjawisko fotoelektryczne

Einstein odkrył korpuskularne własności światła – poprzez zjawisko fotoelektryczne.

Światło monochromatyczne pada przez okienko kwarcowe O na katodę K i wybija z niej elektrony, które lecą do anody A.


T zjawisko fotoelektryczne

 • Im większa jest liczba elektronów przelatujących w jednostce czasu od K do A, tym wyższe I w obwodzie.

 • Elektrony docierają do anody w obwodzie nawet wtedy, gdy jest ona spolaryzowana ujemnie – dla tej polaryzacji anody w obwodzie płynie określony prąd.

 • Elektrony przestają docierać do anody dopiero wtedy, gdy napięcie hamujące osiągnie pewną wartość progową U0.


T zjawisko fotoelektryczne

 • W przypadku odwrotnej polaryzacji elektrod, do anody docierają te elektrony, których energia kinetyczna jest większa niż praca pokonania ujemnego napięcia miedzy katodą a anodą.

 • Dla napięcia progowego:

  lub

  U0 nie zależy od natężenia światła o określonej częstotliwości – czyli maksymalna energia elektronów nie zależy od natężenia padającego światła.

  I nasycenia – ustabilizowane maksymalne natężenia prądu na wykresie.


T zjawisko fotoelektryczne

Wartość natężenia prądu nasycenia jest tym większa, im większe jest natężenie światła padającego.

Doświadczalnie – dla danego materiału katody i określonej częstotliwości padającego na nią światła natężenie prądu nasycenia jest wprost proporcjonalne do natężenia światła.

Czyli liczba elektronów wybijanych z katody jest wprost proporcjonalna do natężenia światła padającego.


T zjawisko fotoelektryczne

 • Każda prosta odpowiada innemu materiałowi katody.

 • Każdemu materiałowi katody odpowiada określona częstotliwość graniczna światła n0(lub f0), poniżej której elektrony nie są w ogóle z katody wybijane i zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi.

 • Zatem do wyjaśnienia zjawiska fotoelektrycznego potrzebne jest twierdzenie, że:

  Światło pomimo że jest falą elektromagnetyczną to jest także strumieniem fotonów o energii:

 • Równanie Einsteina dla efektu fotoelektrycznego:


T zjawisko fotoelektryczne

 • W efekcie fotoelektrycznym pojawia się pojęcie dualizmu falowo-korpuskularnego.


 • Login