Regresijos lygties parametr vertinimas
Download
1 / 46

Regresijos lygties parametrų vertinimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on

Regresijos lygties parametrų vertinimas. 20 14 -0 2 - 19. D.Gujarati Part 1 “ Single-Eguation regression Models” 3 skyrelis “Two –variable Regression model:The Problem of Estimation” ir 4 skyrelis The Normality Assumption: CNLRM). Porinė tiesinė regresija: parametrų vertinimas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regresijos lygties parametrų vertinimas' - maia-tucker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regresijos lygties parametr vertinimas
Regresijos lygties parametrų vertinimas

2014-02-19

D.Gujarati Part 1 “ Single-Eguation regression Models”

3 skyrelis “Two –variable Regression model:The Problem of Estimation” ir

4 skyrelis The Normality Assumption: CNLRM)


Porin tiesin regresija parametr vertinimas
Porinė tiesinė regresija: parametrų vertinimas

 • Grafinė ir statistinė duomenų analizė

 • Parametrų vertinimas mažiausių kvadratų metodu

  • Porinė tiesinė regresija

  • Dauginė tiesinė regresija

  • Klasikinio regresinio modelio prielaidos

  • Gauso-Markovo teorema

  • Įverčių savybės

  • Regresijos paklaida ir jos įvertis

 • Maksimalaus tikėtinumo metodas
Regresijos parametr vertinimo metodai
Regresijos parametrų vertinimo metodai

Regresinis modelis – bendras atvejis

Porinė tiesinė regresija

Yi=β0 + β2Xi + εi

=

β0 + β1 Xi

+

εi

Yi

Sisteminė/dėsningoji dalis

Atsitiktinė dalis


Regresijos parametr vertinimo metodai1
Regresijos parametrų vertinimo metodai

 • MKM – rasti tokius parametrų β1,β2 įverčius, kurie minimizuoja modelio paklaidas, t.y atsitiktinę modelio dalį.

 • MTM – rasti tokius parametrų įverčius β1,β2, kurie maksimizuoja sisteminės dalies ir Yi atitikimo tikimybę


Parametr ver i nustatymas ma iausi kvadrat metodu
Parametrų įverčių nustatymas mažiausių kvadratų metodu

Yi=0+1Xi+i Yi = b0+ b1Xi +ei

MKM

Įrodymas auditorijoje


Y metodu

.

Y4

{

e4

.

e3

}

Y3

.

Y2

e2

{

}

e1

.

Y1

x2

x1

x4

x3

x

Y, e ir tiesinė regresijos lygtis


Parametr ver i nustatymas ma iausi kvadrat metodu1
Parametrų įverčių nustatymas mažiausių kvadratų metodu

 • Formulių išvedimas paskaitos metu


Parametr ver i nustatymas ma iausi kvadrat metodu2
Parametrų įverčių nustatymas mažiausių kvadratų metodu

Galimos b1 matematinėsišraiškos

Įrodymas auditorijoje


Pvz matavimo vienet taka koeficientams
Pvz. metodu Matavimo vienetų įtaka koeficientams

YSŪ irXMŪ - cm

YSŪ irXMŪ - metrais

YSŪ- cm , XMŪ - m

YSŪ- m , XMŪ - cm


Daugin s regresijos ver i nustatymas ma iausi kvadrat metodu
Dauginės regresijos metoduįverčių nustatymas mažiausių kvadratų metodu

Yi=0 +1X1i + 2X2i+iYi = b0+ b1Xi + b2X2i+ ei

MKM


MKM dviems kintamiesiems metodu

Yi = 0 + 1X1 + 2X2 + ei

Pasižymime :


2 metodu

yi xi1xi2 yi xi2xi1xi2

b1 =

2

2

xi1 xi2 xi1xi2

2

2

yi xi2xi1 yi xi1xi2xi1

b2 =

2

2

xi1 xi2 xi1xi2

2

MKM dviems kintamiesiemsMkm ver i savyb s
MKM įverčių savybės metodu

 • Įverčiai yra atsitiktiniai dydžiai

 • Įverčiai yra tiesiniai, nepaslinkti, efektyvūs ir suderinti


Ver iai atsitiktiniai dyd iai
Įverčiai atsitiktiniai dydžiai metodu

Įverčiai, kaip ir visi atsitiktiniai dydžiai, charakterizuojami vidurkiu ir dispersija


Gauso markovo teorema
Gauso-Markovo teorema metodu

 • Teorema

  Jeigu yra tenkinamos klasikinio regresinio modelio prielaidos, tai mažiausių kvadratų metodu apskaičiuoti regresijos įverčiai yra tiesiniai, nepaslinkti ir turi mažiausią dispersiją nepaslinktų tiesinių įverčių klasėje.


Klasikin metoduio regresiniomodelio prielaidosS vokos
Sąvokos metodu

 • Tiesiniai įverčiai

  • Gauti įverčiai yra apskaičiuoti pagal tiesinę Y atžvilgiu lygtį

 • Nepaslinkti įverčiai

  • Įverčių bj, apskaičiuotų skirtingų duomenų imčių pagrindu, vidurkis yra lygus tikrajai parametro reikšmei E(bj)=j

 • Efektyvūs

  • Efektyvus įvertis –tai įvertis turintis mažiausią dispersiją nepaslinktų įverčių klasėje, t.y., įvertis, esantis arčiausiai tikrosios parametro reikšmės

 • Suderinti

  • Suderintas - tai toks įvertis, kurio reikšmės artėja prie tikrosios parametro reikšmės, didėjant stebėjimų skaičiuiMkm ver i savybi rodymas
MKM įverčių savybių įrodymas metodu

 • Tiesiškumas

Suma lygi 0

Konstanta


Mkm ver i savybi rodymas1
MKM įverčių savybių įrodymas metodu

 • Nepaslinktumas

=0

=0

=1


Ma os imties ver i pageidaujamos savyb s
Mažos imties įverčių pageidaujamos savybės metodu

 • Nepaslinktumas

Tikimybių tankis

1bj

2bj

βj

Tikroji parametro reikšmė

VU EF Vita Karpuškienė


Efektyv s ver iai

3.15 metodu

Efektyvūs įverčiai

Įverčių efektyvumas

Efektyvus

Tikimybių tankis

Neefektyvūs

βj


Suderinti ver iai

3.15 metodu

Suderinti įverčiai

N=10

Suderinamumas

Tikimybių tankis

N=1000

N=5000


Įverčiai tiesiniai nepaslinkti ir efektyvūs metodu

yi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

xi


Įverčiai tiesiniai paslinkti metodu

yi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

xi


Gauss markov teoremos rodymas
Gauss –Markov teoremos įrodymas metodu

Efektyvumas

Tarkim turime tiesinį nepaslinktą įvertį, kurio dispersija yra mažiausia

Tiesinis

Efektyvumas

Min pasiekiamas tuo atveju, kai


Porin s regresijos paklaida ir jos vertis
Porinės regresijos metodupaklaida ir jos įvertis

Porinės regresijos paklaida

Modelio paklaidos įvertis yra atsitiktinis dydis, kuris apibūdinamas vidurkiu ir dispersija;

 • Vidurkis E(e)=0

 • Dispersijos įvertis

 • Standartinė modelio paklaida


Daugin s regresijos paklaida ir jos vertis
Dauginės regresijos metodupaklaida ir jos įvertis

Dauginės regresijos paklaida

Modelio paklaidos įvertis yra atsitiktinis dydis, kuris apibūdinamas vidurkiu ir dispersija;

 • Vidurkis E(e)=0

 • Dispersijos įvertis

 • Standartinė modelio paklaida
Maksimalaus tik tinumo metodas
Maksimalaus tikėtinumo metodas metodu

 • Idėja:

  Rasti tokius parametrų β0, β1įverčius, kurie maksimizuoja sisteminės dalies ir Yi atitikimo tikimybę

Neatsitiktiniai dydžiai

Yi=β0 + β1Xi+ εi

Atsitiktiniai dydžiai


- metodu

(y - )2

2s2

2.48

Normalusis skirstinys

Y ~ N(,s2)

1

exp

f(y) =

2ps2

f(y)

y


Maksimalaus tik tinumo metodas1
Maksimalaus tikėtinumo metodas metodu

Tarkim nagrinėjame porinę priklausomybę, kurios Yi – atsitiktinis dydis pasiskirstęs N(, σ2)

Yi=β0 + β1Xi +εi

i=E(Yi) =β0 + β1Xi

MTM – esmė


Maksimalaus tik tinumo metodas2
Maksimalaus tikėtinumo metodas metodu

Iš tikimybių teorijos žinom, jeigu Y – nepriklausomas atsitiktinis dydis, tai

...

...


Maksimalaus tik tinumo metodas3
Maksimalaus tikėtinumo metodas metodu

=

Įsistatom į tankio f-jos lygtį


Maksimalaus tik tinumo funkcija
Maksimalaus tikėtinumo funkcija metodu

LF – maksimalaus tikėtinumo funkcija

max

LF=


Maksimalaus tik tinumo funkcija imties koeficientai
Maksimalaus tikėtinumo funkcija metodu(Imties koeficientai)

Ieškome LF maksimalios reikšmės duomenų imties koeficientams, skaičiuodami dalines išvestines, prilygintas 0


Maksimalaus tik tinumo funkcija1
Maksimalaus tikėtinumo funkcija metodu

Dalinių išvestinių skaičiavimo rezultatai
Mkm ir mtm palyginimas
MKM ir MTM palyginimas metodu

 • MKM privalumai:

  • Idėjos akivaizdumas

  • Skaičiavimų paprastumas

 • MKM trūkumai

  • Kad įverčiai turėtų pageidaujamas savybes: tiesiškumą, nepaslinktumą, suderinamumą, turi būti tenkinamos klasikinio regresinio modelio prielaidos, kurias reikia tikrinti kiekviename modelyje)


Mkm ir mtm palyginimas1
MKM ir MTM palyginimas metodu

 • MTM privalumai:

  • Apskaičiuoja tiesinių ir netiesinių regresinių modelių parametrų įvarčius

  • Esant didelėms stebėjimų imtims, apskaičiuoti įverčiai turi pageidaujamas savybes

 • MTM trūkumai

  • Būtina žinoti priklausomojo kintamojo tikimybių pasiskirstymą.

  • Sudėtingi skaičiavimai

 • MKM ir MTM tiesinės regresinės lygties parametrų įverčiai sutampa, kai Y turi normalųjį tikimybių skirstinį


ad