Cytologie
Download
1 / 24

Cytologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

Cytologie. Fingerlandův ústav patologie Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice. Cytologické vyšetření. mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu. Materiál a způsoby odběru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cytologie' - mai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cytologie

Cytologie

Fingerlandův ústav patologie

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice


Cytologick vy et en
Cytologické vyšetření

 • mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu


Materi l a zp soby odb ru
Materiál a způsoby odběru

 • tekutý materiál – výpotky (pleurální, perikardiální, ascites, kloubní), moč, výplach z bronchu, bronchoalveolární tekutina, likvor, obsah cyst …

  • zpracován centrifugací

 • odběr kartáčkem – stěr z děložního čípku, bronchu, žlučových cest …


Materi l a zp soby odb ru1
Materiál a způsoby odběru

 • tenkojehlová aspirační cytologie (fine needle aspiration cytology – FNAC)

  • odběr intramuskulární jehlou - aspirované buňky se natřou na sklo

  • nejčastěji štítná žláza, lymfatické uzliny, slinné žlázy, pankreas, prs, ložiskové změny v plicích …

  • pod kontrolou zobrazovacích metod (UZ, CT) – cílená aspirace z patologického ložiska


Zpracov n materi lu
Zpracování materiálu

 • fixace odebraného materiálu (ihned po odběru):

  • na vzduchu (většina cytologií) – barvení v laboratoři metodou dle May – Grünwald – Giemsy (MGG)

  • v alkoholeteru (gynekologické cytologie) -barvení v laboratoři metodou dle Papanicolaoua

 • pozdní fixace – autolytické poškození buněk nebo zaschnutí – obtížnost až nemožnost materiál hodnotit


Cytologick vy et en1

Výhody

pro pacienta méně zatěžující odběr materiálu než na histologii

jednodušší zpracování – rychlejší výsledek

Nevýhody

ztráta kontinuity tkáně – diagnóza méně přesná (prebioptické vyšetření)

x

lze využít další pomocné metody k upřesnění diagnózy – např. imunocytochemie

Cytologická vyšetření


Cytologie d lo n ho pku
Cytologie děložního čípku

 • prebioptické skríningové vyšetření

  (screening – vyšetření velkého souboru zdravých jedinců s cílem zachytit onemocnění s vysokou incidencí – karcinom děložního čípku v ČR vysoká incidence – cca. 20 pacientek na 100 tis. osob ročně)

 • pozitivní cytologický nátěr – histologická verifikace

 • u všech pohlavně žijících žen 1x ročně


Odb r cytologi z d lo pku
Odběr cytologií z dělož. čípku

 • stěr kartáčkem – různé typy

 • natření na podložní sklo a rychlá fixace v alkoholeteru

 • v cytologické laboratoři barvení metodou dle Papanicolaoua

 • hodnocení specializované laborantky (skrínerky), pozitivní skla hodnotí lékař (patolog nebo klinický cytolog – gynekolog)


Hodnotitelnost n t r
Hodnotitelnost nátěrů

 • musí být přítomny elementy ektocervixu (dlaždicové bb.) i endocervixu (žlazové bb., případně dlaždicové metaplastické)

  • na přechodu ekto- a endocervixu tzv. transformační zóna – zde vzniká dysplazie a karcinom

 • odběrová limitace nátěrů – překrytí hlenem, krví, zánětlivými elementy, nízká celularita – nutno opakovat


Hodnocení nálezu

ve stěrech z děložního

čípku dle tzv.

Bethesda klasifikace


Bethesda klasifikace
Bethesda klasifikace

 • negativní pro intraepiteliální lézi či malignitu

  • normální nález

  • reaktivní změny – zánět, atrofie

 • atypické dlaždicové (event. žlázové) buňky – ASC, AGC (atypical squamous/glandular cells)

 • L-SIL (low grade squamous intraepitelial lesion) – dysplastické buňky nízkého stupně

 • H-SIL (high grade squamous intraepitelial lesion) – dysplastické buňky vysokého stupně

 • dlaždicobuněčný karcinom


Norm ln n lez
Normální nález

 • přítomny dlaždicové buňky (superficiální a intermediární) + žlázové buňky (na pozadí obvykle Döderleinův lactobacil – normální poševní flóra)


Reaktivn zm ny
Reaktivní změny

 • přítomnost mikroorganismů

  • posun v bakteriální flóře budící podezření z bakteriální vaginózy (anaerobní bakterie)

  • mykotická infekce (obv. kandida)

  • aktinomykotická infekce – často přítomnost nitroděložného tělíska

  • Trichomonas vaginalis – protozoární infekce

  • změny vyvolané infekcí herpes simplex virus (HSV)


Reaktivn zm ny1
Reaktivní změny

 • reaktivní buněčné změny spojené s:

  • zánětem

  • nitroděložním tělískem

  • radioterapií

 • atrofie


Atypick dla dicov bu ky asc
Atypické dlaždicové buňky (ASC)

 • nejistého významu (undetermined significance) – ASC-US

 • nelze vyloučit H-SIL – ASC-H

 • časnější kontrola


Atypick l zov bu ky agc
Atypické žlázové buňky - AGC

 • atypické endocervikální/endometriální buňky nejistého významu – AGC-NOS

 • atypické endocervikální/endometriální buňky nejspíše nádorové (favor neoplastic) – AGC-FN

 • adenokarcinom

 • časnější kontrola event. histologická verifikace


L sil low grade squamous intraepitelial lesion
L-SIL (low grade squamous intraepitelial lesion)

 • histologicky odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii lehkého stupně (CIN I)

 • opakované kontroly (část regreduje k normě, u části přechází v dysplastické změny vyššího stupně – histologická verifikace)


H sil high grade squamous intraepitelial lesion
H-SIL (high grade squamous intraepitelial lesion)

 • histologicky odpovídá cervikální intraepiteliální neoplazii středního a vysokého stupně (CIN II - III)

 • histologická verifikace (regrese k normálnímu stavu výjimečně)


Vy et en v potk dutina hrudn b i n perikardi ln
Vyšetření výpotků (dutina hrudní, břišní, perikardiální)

 • městnavý výpotek – transudát

  • kardiální selhávání, onemocnění ledvin …

  • pouze mezotelie

 • zánětlivý výpotek – exsudát

  • kromě mezotelií i zánětlivé elementy (akutní zánět – neutrofily, chronický zánět – lymfocyty, při výrazné převaze lymfocytů nutno pomýšlet na TBC)

 • nádorový výpotek

  • mezoteliom, metastatický rozsev po pleuře, peritoneu event. perikardu


Cytologie t tn l zy
Cytologie štítné žlázy perikardiální)

 • aspirační cytologie pod kontrolou UZ

 • benigní změny

  • hyperplazie + regresivní změny (krvácení, jizvení)

  • hyperfunkce (Graves-Basedova choroba)

  • záněty (hnisavý, subakutní, Hashimotova thyreoiditida)

 • nádory

  • folikulární proliferace (nelze rozpoznat mezi folikulárním adenomem a karcinomem – nutná histologická verifikace)

  • papilární karcinom

  • medulární karcinom

  • anaplastický karcinom


Plicn cytologie
Plicní cytologie perikardiální)

 • odběr kartáčkem při bronchoskopii, aspirační cytologie jehlou přes stěnu bronchu, výplach z bronchu, BAL

 • normální řasinkové respirační epitelie

 • dlaždicobuněčná metaplazie, záněty

 • nádory – většinou karcinomy

  • malobuněčný x nemalobuněčný (dlaždicobuněčný, adenokarcinom, velkobuněčný)Cytologie lymfatick ch uzlin
Cytologie lymfatických uzlin perikardiální)

 • aspirační cytologie ze zvětšené lymfatické uzliny

 • primární nádor (lymfom) x sekundární nádor (metastáza)

 • dg. lymfomu lze stanovit pouze z histologického materiálu, z cytologie pouze suspekce


Literatura
literatura perikardiální)

 • Kobilková J., Siracký J.: Cytodiagnostika v gynekologii

 • Solomon D., Nayar R.: The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology

 • Čáp J., Ryška A.: Aspirační cytologie štítné žlázy

 • Gray W., McKee G.T.: Diagnostic Cytopathology