E t mde l me ve de erlend rme
Download
1 / 82

EGITIMDE L ME VE DEGERLENDIRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. EĞİTİM SİSTEMİ. Çıktılar. Girdiler. Eğitim – Öğretim Süreci. Geri – Bildirim ( değerlendirme ). Eğitim ve öğretim sürecinde ölçme ve değerlendirmenin yerinin formüle edilmesi:. ÖLÇME. Geniş anlamıyla;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EGITIMDE L ME VE DEGERLENDIRME' - mahon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E t mde l me ve de erlend rme

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


EĞİTİM SİSTEMİ

Çıktılar

Girdiler

Eğitim – Öğretim Süreci

Geri – Bildirim

( değerlendirme )ÖLÇME yerinin formüle edilmesi:

Geniş anlamıyla;

Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla yada sembollerle ifade etmektir. (Turgut-1986)

Başka bir ifadeyle;

Nitelikleri nicelendirme işlemidir.

Ölçme: Bireyin yada bireylerin belli bir özelliğe sahip olma derecesinin sayısal olarak betimlenmesidir.


Eğitim sürecinde Ne Kadar? Sorusunun cevabı bulunmaya çalışılır.

Eğitim-öğretim sürecinde başarı ölçmede sembollerden çok sayıları kullanırız.

Buna bir örnek:

Bir öğrencinin bir dersteki başarısını (50 Puan) belirlemede (nicel olarak ifade etmede)yapılan işlemler:

 • Ölçülecek nitelikler – özellikler (davranışlar) belirlenir.

 • Bu davranışları ölçecek soruların belirlendiği bir ölçme aracı hazırlama ve uygulama (gözlemleme)

 • Ölçülecek niteliğin yada özelliğin ifadesi (sayı yada sembolle)


ÖRNEK çalışılır.

 • Masanın boyu 160 cm. (Sayı ile ifade)

 • Bu gün havanın sıcaklığı 38 0C’ dır. (Sayı ile ifade)

 • Ahmet Tarih dersinden 80 puan aldı.

 • Bu takım elbisenin fiyatı 190 YTL’dir.

 • Öğrencinin sınav kağıdındaki cevaplara puan verilmesi işlemi

Nesnelerin olayların özellikleri

Sayı yada sembolle ifade

Gözlem

ÖLÇME


ÖLÇEK çalışılır.

Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ile kısaltmaları belirtmek için kullanılır.(Erdoğan 1984)

İkinci anlamda ölçek; Cetvel, metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeleri ya da belli başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölümlenmiş bir ölçme aracını belirtmek için kullanılır.. (Tekin 1982)

Başlıca ölçek türleri: sınıflama,-sıralama-eşit aralıklı ve oran ölçekleridir. Eğitimde kullanılan ölçek türleri sıralama ve eşit aralıklı ölçeklerdir.DEĞERLENDİRME çalışılır.

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının aynı alana ait bir kriter ile kıyaslanarak bir değer yargısına ve oradan da bir karara ulaşma sürecidir. (Yılmaz-1998)

Ölçme sonuçlarını karşılaştırdığımız yada kıyasladığımız sabit değere Kriter (ölçüt) denir.


ÖRNEK çalışılır.

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için istendik davranışların %50 ‘sini kazanmış olması.(mutlak ölçüt)

Bir derse en az %20 devamsızlık hakkının bulunması.

Sınıf geçme notunun 100 üzerinden en az 50 olması.

Sınıfta en iyi iki öğrenciyi belirlemek. (Bağıl ölçüt)

Sınıfın aritmetik ortalamasının üzerinde olanları başarılı kabul etmek.
Programların Değerlendirilmesi. İLİŞKİLER

Öğretimin etkililiğini değerlendirme

Öğrenme eksikliklerinin saptanması.

Öğrencinin ilgi ve yeteneğinin saptanması.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi.

NE AMAÇLA DEĞERLENDİRME YAPILIRTest plani
TEST PLANI İLİŞKİLER

Ölçme amaç ve kapsamını belirleme,

Ölçülecek davranışı belirleme,

Belirtke tablosu yapma,

Soru sayısını saptama ve yazma,

Soruları gözden geçirme ve yazma,

Soruları çoğaltmaya hazırlama,

Soruları çoğaltma

Uygulama

puanlama


Bel rtke tablosu
BELİRTKE TABLOSU İLİŞKİLER


L me ara larinin n tel kler
ÖLÇME ARAÇLARININ NİTELİKLERİ: İLİŞKİLER

GÜVENİRLİK :

Aynı araçla peş peşe yapılan ölçmede sonuç ( yada en azından sıralama ) değişmiyorsa yapılan ölçme güvenilir demektir.

Bir başka deyişle; ölçmede tesadüfi hataların bulunmaması durumudur.


L me hatalari
ÖLÇME HATALARI İLİŞKİLER

SABİT HATA:

Bir ölçmede sonuca aynı miktar hatanın karışması durumudur.

örneğin ;Cetvelde 0 yerine 1’den başlayarak 1 cm kısa ölçme, bir sınavda 20 puanlık bir sorunun hiç bir öğrenci tarafından cevaplanamaması yüzünden 100 yerine 80 puan üzerinden ölçme vs.


SİSTEMATİK HATA ( Yanlılık / Taraflılık ) : İLİŞKİLER

Hatalı bir ölçme aracının bir ölçmede tekrarlı kullanımına sistematik hata denir.

Örneğin : Kız öğrencilere erkek öğrencilerden fazla puan verme veya tersi, güzel yazıya, dilbilgisine puan verme vb.


TESADÜFİ HATALAR : İLİŞKİLER

Ölçmeye karışarak ölçme sonucunu etkileyen, fakat nereden, ne kadar ve nasıl karıştığı belli olmayan hatalara tesadüfi hatalar denir.

Örneğin :Sınav kağıdını dikkatsiz okuma, sonuçları yanlış hesaplama, ölçme aracını dikkatsiz kullanma vs.


G ven rl arttirma yollari
GÜVENİRLİĞİ ARTTIRMA YOLLARI : İLİŞKİLER

Soru sayısı az olmamalı

Sorular açık, anlaşılır ve kesin cevaplı olmalı.

Sınav süresi, bilen bütün öğrencilerin bütün soruları cevaplandırmalarına yetmeli.

Bir soru, sınava katılanların en az yarısı tarafından doğru olarak cevaplandırılabilmeli.

Puanlama objektif olmalı. Çeşitli uzmanlar aynı cevaplara aynı puanı verebilmeli.

Ölçme hatalarından mümkün olduğunca kaçınılmalı..


Ge erl k
GEÇERLİK : İLİŞKİLER

Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği, başka özelliklerle karıştırmadan ölçmesine geçerlik denir.

Örneğin : sözlü yazılısı yapma, zamanın yetmemesi, yazı güzelliğine not verme / vermeme vb.


Ge erl k t rler
GEÇERLİK TÜRLERİ : İLİŞKİLER

KAPSAM GEÇERLİĞİ :

Ölçme aracının kapsam olarak işlenmiş olan tüm konuları kapsamasıdır.


YORDAMA GEÇERLİĞİ : İLİŞKİLER

Sınavın öğrencinin gelecek öğrenimi hakkında tahmin ve yordama yapabilme özelliğidir.

Öğrencinin bir üst öğretim basamağını başarıyla tamamlayıp tamamlayamaya-cağı hakkında ışık tutması anlamını içerir.


Ge erl arttirma yollari
GEÇERLİĞİ ARTTIRMA YOLLARI : İLİŞKİLER

Her soru bir hedef davranışı ölçmelidir.

Her soru, bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenlerin ise doğru cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır.

Sınav, hem kapsayıcı hem dengeli (her hedefi temsil edebilen) bir tarzda olmalıdır.

Sınav, güvenilir olmalıdır. Güvenirlik yoksa geçerlik de yoktur.

Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir.


Kullani lilik
KULLANIŞLILIK İLİŞKİLER

Ölçme aracının hazırlanma zamanı, uygulama süresi ve puanlama süresinin ve kolaylığının olması yanında ekonomik olması demektir.Yazili yoklamalar
YAZILI YOKLAMALAR İLİŞKİLER

Soruların yazılı olarak verilerek, cevapların öğrenciden yazılı olarak istendiği az sorulu sınav tipine yazılı yoklama denir.

kullanımı yaygın fakat geçerlik ve güvenirliği düşüktür.


Yazili yoklamalarin zell kler
YAZILI YOKLAMALARIN ÖZELLİKLERİ İLİŞKİLER

Sorular yazılı verilir.

Cevaplar yazılı istenir.

Soru sayısı azdır.

Geçerliği düşüktür. ( süreyi yetiştireme- yen öğrencilerin yazma hızını da ölçmeye çalışıldığı için )

Hazırlaması kolay ve kısadır.

Cevaplama ve puanlama süresi uzundur.


Yazili yoklamalarin zell kler1

Öğrenci cevabı kendisi düşünüp bulmak zorundadır. İLİŞKİLER

Puanlamada güvenirlik düşebilir.

İleri düzeyli davranışları da ölçebilir.

Cevaplar istenmeyen yönlere çekilebilir.

Doğru cevabı şans yoluyla bulma olasılığı yoktur.

YAZILI YOKLAMALARIN ÖZELLİKLERİ


Soru yazmada dikkat edilecek hususlar
Soru yazmada dikkat edilecek hususlar İLİŞKİLER

Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.

Cevaplar soru ile sınırlandırılmalıdır.

Uzun cevaplardan çok, kısa cevap gerektiren sorular olmalıdır.

Sorular birbirinden bağımsız cevaplandırılabilecek tarzda olmalıdır.

Soruda ifade ve yazım hatası olmamalıdır.

Soru bir kaynaktan doğrudan ( bir konu başlığı gibi ) alınmamalıdır.


Yazili yoklamalarin puanlamasi
YAZILI YOKLAMALARIN PUANLAMASI İLİŞKİLER

GENEL İZLENİMLE PUANLAMA

SINIFLAMA YOLUYLA PUANLAMA

SIRALAMA YOLUYLA PUANLAMA

CEVAP ANAHTARI İLE PUANLAMA


Kisa cevapli testler
KISA CEVAPLI TESTLER İLİŞKİLER


Kisa cevapli testler1

Bir kelime, bir rakam yada bir cümle ile cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır.

KISA CEVAPLI TESTLER


Zell kler

Cevapları kısadır. cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır.

Cevaplar sınırlıdır.

Puanlama çok objektif değildir.

Geçerliği yazılı yoklamalara oranla fazladır.

Her öğretim basamağında uygulanabilir.

Soru hazırlama ve puanlama kolaydır.

ÖZELLİKLERİ


T rler

SORU KİPİNDEKİ SORULAR: cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır.

sorular soru cümlesi biçimindeki sorulardan oluşur.

Örneğin : Ölçme ne demektir?

TÜRLERİ


T rler1

EKSİK CÜMLE TİPİ SORULAR: cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır.cümle içinde boşluk bırakarak bu boşluğa cevap vermeyi gerektiren sorulardan oluşur.

Örneğin : Herhangi bir …………..gözlemek ve gözlem sonucunu …………… yada sembollerle ifade etmektir.

TÜRLERİ

niteliği

sayı


Soru yazmada dikkat edilecek hususlar1

Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan ölçme araçlarıdır.

Sorular önemli bir bilgiyi ölçmelidir.

Bilinen bir kaynaktan doğrudan alınmamalıdır.

Soru cevap için ipucu barındırmamalıdır.

Sorular bir birinden bağımsız cevaplandırılabilmelidir.

Eksik cümledeki sorularda boşluklar aynı uzunlukta olmalıdır.

Soruda bir yada ikiden fazla boşluk olmamalıdır.

Soru yazmada dikkat edilecek hususlar.


Do ru yanli testler

Kritik bir cümlenin doğru veya yanlış olduğuna karar verme ölçülür.

Şans faktörü en yüksek ölçmedir.

Bu nedenle “düzeltme” veya şans faktörünü azaltma formülü kullanılalı (her yanlış bir doğruyu götürür).

Yalnız bu tür sorularla sınav yapılıyorsa, soru sayısı en az 50 olmalıdır.

Cümlelerin yarısı doğru, yarısı yanlış hazırlanmalıdır. Sıralanmaları da belli sistematiklere göre olmalıdır.

Cümle “doğru” veya “yanlış” olmalıdır.

Cümleler çok uzun olmamalıdır.

DOĞRU – YANLIŞ TESTLERİ


Ayrıntılar değil, ana konu ve noktalar sorulmalıdır. verme ölçülür.

Sorular birbirinin cevabını içermemelidir.

Cümlenin yanlışı önemsiz bir noktada olmamalıdır.

Aracın başında mutlaka kaç yanlışın bir doğru cevabı götüreceğine dair açıklama olmalıdır.

Bu sınavda kopya çekme kolaydır. Ancak çok sayıda soru ile dersin her tarafının ölçülmesi sağlanmış olur.


Oktan se mel testler

Bir sorunun cevabının verilen seçenekler arasından seçilerek verilmesini sağlayan sorulardan oluşan ölçme aracına çoktan seçmeli test denir.

Seçmeli testlerde soruya MADDE adı verilir.

Bir madde, madde kökü ve seçenek-lerden oluşur.

Seçenekler ise doğru yanıt ve çeldirici denilen yanlış yanıtlardan oluşur.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER


Oktan se mel testlerde madde t rleri

 • DOĞRU CEVABA GÖRE SINIFLAMA : seçilerek verilmesini sağlayan sorulardan oluşan ölçme aracına çoktan seçmeli test denir.

  • Doğru cevabı kesin ve tek olan maddeler.

  • Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddeler.

  • Birleşik cevap gerektiren maddeler.

  • Doğru cevabı gizli maddeler.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE madde türleri


Oktan se mel testlerde madde t rleri1

 • MADDE KÖKÜNE GÖRE SINIFLAMA : seçilerek verilmesini sağlayan sorulardan oluşan ölçme aracına çoktan seçmeli test denir.

  • Madde kökü soru kipinde olan maddeler.

  • Kökü eksik cümle tipinde olan maddeler.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE madde türleri


Oktan se mel testlerde madde t rleri2

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERDE madde türleri


Oktan se mel testler1

Günümüzde en yaygın ölçme aracı. seçilerek verilmesini sağlayan sorulardan oluşan ölçme aracına çoktan seçmeli test denir.

Hatırlama düzeyinden, en yüksek değerlendirme düzeyine kadar ve karmaşık bilgileri ölçebilir.

Şans faktörü % 20-25’lere kadar indirilebilir.

Hazırlanması zor, uygulanması kolaydır.

Sürenin çoğu maddeyi okumaya ve cevabı bulmaya ayrılır.

Puanlaması objektif ve kolaydır.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER


L me sonu lari zer ne stat st ksel lemler
ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER seçilerek verilmesini sağlayan sorulardan oluşan ölçme aracına çoktan seçmeli test denir.


Stat st k ned r

 • İstatistik sayısal verilerin elde edilmesinde ve bunların yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

 • Tasviri kelimelerde anlatılan (iyi, güzel, çalışkan, tembel vb. gibi) gibi gözlem sonuçlarına uygulanamaz. Yalnız sayısal veriler üzerinde uygulanır.

 • İstatistik objektif bir yöntemdir. Ancak, sonuçları yorumlamalarla sübjektifleşir.

 • Her bilimde aynı şekilde uygulanır. Fizik, kimyada uygulanan yöntem eğitim, psikoloji ve sosyolojide de aynen uygulanır.

İSTATİSTİK NEDİR?


Tast puanlarinin yorumlanmasi n yapilacak lk ali malar

Puanların sıraya dizilmesi yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

Puanların çetelesinin tutulması ve frekans dağılımının bulunması.

Frekans dağılımının grafikle gösterilmesi

TAST PUANLARININ YORUMLANMASI İÇİN YAPILACAK İLK ÇALIŞMALAR


PUANLARIN SIRAYA DİZİLMESİ yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.


PUANLARIN SIRAYA DİZİLMESİ yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.


FREKANS DAĞILIM TABLOSU yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.


GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERDE yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

FREKANS DAĞILIM TABLOSU


GRUPLANDIRILMIŞ VERİLERDE yorumlanmasında kullanılan bir yöntemdir.

FREKANS DAĞILIM TABLOSUMerkez e l m l ler

MOD (tepe değer): İŞLEMLER

Bir dizide en çok yinelenen puandır.

Bir dizide yığılmanın nerede olduğunu en kaba biçimde veren bir değerdir.

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ


Puanlari graf kle g sterme
PUANLARI GRAFİKLE GÖSTERME İŞLEMLER

SÜTUN GRAFİK

MOD ( Tepe Değer ) Grafikle görünümüMerkez e l m l ler2
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ İŞLEMLER

ÇİZGİ GRAFİK


MEDYAN (ORTANCA ) : İŞLEMLER

Sıralı bir dizide grubun üst yarısını alt yarısından ayıran değerdir.

serinin % 50. değerini verir.


n İŞLEMLER= dizideki veri sayısı

n+ 1

14+ 1

14+ 1

Ortanca =

Ortanca =

Ortanca =

2

2

2

Ortanca =

Ortanca =

Ortanca =

7.5. değer

43+45/2

44


Merkez e l m l ler3

ARİTMETİK ORTALAMA İŞLEMLER: Bir grup verinin ortasını tespit etmek için kullanılır.

puanların ( verilerin ) toplanarak veri sayısına bölünmesi ile bulunur.

öğrencilerin puanlarının ortalamadan yukarıda yada aşağıda olduğunu görmemize yarar.

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

Σ X

Ortalama ( X ) =

-

N


Merkez e l m l ler4
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ İŞLEMLER

A.Ortalama

Ortanca

100

0

50

Sola çarpık dağılım


Merkez e l m l ler5
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ İŞLEMLER

Ortanca

A.Ortalama

0

50

100

Sağa çarpık dağılım


Merkez e l m l ler6
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ İŞLEMLER

A.Ortalama

Ortanca

0

50

100

Normal dağılım


Yayilma l ler

Bir dizi puanın nasıl yayıldığını görmek gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

RANJ ( DİZİ GENİŞLİĞİ):

Bir veri grubundaki en büyük ve en küçük ölçme sonuçları arasındaki fark.

YAYILMA ÖLÇÜLERİ

-

Ranj=

X

X

EB

EK


Yayilma l ler1

Bir dizi puanın nasıl yayıldığını görmek gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

STANDART SAPMA: en etkili yayılma ölçüsüdür. Puanların ortalamadan ne kadar uzaklaştığını görmek istediğimizde işimize yarar.

YAYILMA ÖLÇÜLERİ


Standart sapma
STANDART SAPMA gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

-2, -1, 0, 1, 2

40

6+7+8+9+10

=

=

8

5

5

2

=

²

²

²

²

(-2) + (-1) + 0 + (1) + (2)

5

4+1+0+1+4

10

1,41

=

=

5

5


Standart sapmanin yorumlanmasi

Normal bir dağılımda puanların dağılımı gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

Ortalama ile +1 veya -1 standart sapma arası 34.1

Ortalama ile +2 veya -2 standart sapma arası 47.7

Ortalama ile +3 veya -3 standart sapma arası 49.9

Ortalama ile +1 ve -1 standart sapma arası 68.2

Ortalama ile +2 ve -2 standart sapma arası 95.4

Ortalama ile +3 ve -3 standart sapma arası 99.8

STANDART SAPMANIN yorumlanmasI


Standart sapmanin yorumlanmasi1
STANDART SAPMANIN yorumlanmasI gerektiğinde kullandığımız tekniklerdir.

Ortalama

1 ss

2 ss

-2 ss

-1 ss

Normal dağılım eğrisi


L k l ler

İki puan grubu arasındaki ilişkiyi görmemize yarayan tekniklerdir..

KORELASYON / BAĞINTI : iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder “r” ile gösterilir. Korelasyon katsayısı -1 den +1 e kadar değişik değer alabilir.

katsayı 0 a yaklaştıkça ilişki azalır, +1 e yaklaştıkça olumlu bir ilişki olduğu, -1 e yaklaştıkça olumsuz bir ilişki olduğu görülür.

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ


L k l ler1

KORELASYON / BAĞINTI : tekniklerdir..

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ

.

.

.

Fizik puanları

100

.

.

Olumlu ilişki

.

.

90

.

80

.

.

.

70

.

60

.

Korelasyon katsayısı +1 e yakın + 0.90 gibi

50

.

40

30

0

70

80

90

100

30

40

50

60

Matematik puanları


L k l ler2

KORELASYON / BAĞINTI : tekniklerdir..

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ

.

.

Olumsuz ilişki

Fizikpuanları

100

.

.

.

Korelasyon katsayısı -1 e yakın - 0.90 gibi

.

90

.

.

80

.

.

70

.

.

60

.

.

50

40

30

0

70

80

90

100

30

40

50

60

Sosyoloji puanları


L k l ler3

KORELASYON / BAĞINTI : tekniklerdir..

İLİŞKİ ÖLÇÜLERİ

.

.

.

İlişkisizlik

Fizik puanları

100

.

.

.

.

90

.

80

Korelasyon katsayısı 0 a yakın + 0.02 / - 0.04 gibi

.

.

70

.

60

.

.

50

.

40

30

0

44

35

36

37

38

40

42

43

Ayakkabı numarası


SON tekniklerdir..


ad