Vodn soust ed n bakal sk ho studia
Download
1 / 76

Úvodní soustředění bakalářského studia - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Úvodní soustředění bakalářského studia. 15. 7. 2004. Harmonogram dne. Vystupující v přednáškách. doc. Ing. Tomáš Kubálek , CSc. proděkan pro pedagogiku a informatizaci prof. Ing. Jiří Kleibl , CSc. děkan fakulty. Vystupující v přednáškách.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Úvodní soustředění bakalářského studia' - mahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vodn soust ed n bakal sk ho studia

Úvodní soustředěníbakalářského studia

15. 7. 2004Vystupuj c v p edn k ch
Vystupující v přednáškách

 • doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.proděkan pro pedagogiku a informatizaci

 • prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.děkan fakulty


Vystupuj c v p edn k ch1
Vystupující v přednáškách

 • Ing. Lucie Duškovátajemnice pro studentské záležitosti

 • PhDr. Vladimír Provazníkkatedra psychologie a sociologieřízení

  Publikace prezentací: http://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp


Dal program
Další program

 • fotografování (SB 112)

 • prodej studijních programů a CD

 • návštěvy studijních referentek

  • Alena Humešová (NB 379)A – Hon, Ch

  • Miluše Ježková (NB 380)Hoo – Maj

  • Marcela Kratochvílová (NB 381)Mak – Sko

  • Hana Dudová (NB 382)Skr – Ž

 • registrace předmětů na počítačích(SB 104 – 108, 203 – 207)


Osnova p edn ky kreditn syst m
Osnova přednášky Kreditní systém

1. Organizace FPH

2. Studium na FPH

2.1 Studijní programy, plány, formy

2.2 Předměty

2.3 Požadavky na absolvování

2.4 Závěr studia

2.5 Zvláštní situace v průběhu studia (přerušení, podmíněný zápis, přestup)

2.6 Komunikace studentů s fakultou

2.7 Harmonogram semestru

2.8 Poplatky spojené se studiem


V zva
Výzva

 • V prezenci vyznačit, zda chcete být zařazeni do kruhu.

 • Prezenci poslat dále v rámci paprsku sedadel (stejných prezencí je v oběhu 5, stačí podepsat jedinou).

!


Organizace fph s dlo v e

1

Organizace FPHSídlo VŠE

 • Žižkov

  • stará budova (SB)

  • nová budova (NB): posluchárny A – D, stará aula (AULA), nová aula (MAX, NAULA)

  • menza (ME)

  • provoz školy na Žižkově

   • všední dny 6.00 až 22.00

   • sobota 7.00 až 17.00

  • videoprůvodce

   • připojení 28 kb/s - 256 kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_n.wmv

   • připojení 600 Kb/s - 1500 Kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_Z_v.wmv

 • Jižní Město (JM)

  • provoz školy na Jižním Městě

   • všední dny 6.00 až 22.00

   • sobota 7.00 až 18.00

  • videoprůvodce

   • připojení 28 kb/s - 256 kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_n.wmv

   • připojení 600 Kb/s - 1500 Kb/smms://videoserver.vse.cz/prezentace/pruvodce/Pruvodce_JM_v.wmv


Sch ma fph 3 patro nov budovy
Schéma FPH(3. patro nové budovy)

studijníreferentky

KMIE

KPSŘ

T. Kubálek (NB 309)

L. Dušková (NB 310)

385a

376

367

373

   

KP

KPE

děkanát

KM

schody

KMIE

326

304

stará budova

výtah

327

347

NB 379 – NB 382

zased.

Inf. stř.

schody

KM

KPE

KMG

KLOG


Ji n m sto
Jižní Město

budova VŠE na JM

menza


Fakulty v e
Fakulty VŠE

 • F1: Fakulta financí a účetnictví (FFÚ)

 • F2: Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)

 • F3: Fakulta podnikohospodářská (FPH)

 • F4: Fakulta informatiky a statistiky (FIS)

 • F5: Fakulta národohospodářská (FNH)

 • F6: Fakulta managementu se sídlem v Jindřichově Hradci (FMH)Akademi t funkcion i

rektorkadoc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

pět prorektorů

studijní a pedagogická činnost(prof. Krebs)

věda a výzkum(doc. Patočka)

zahraniční vztahy a public relations(doc. Hořejší)

rozvoj a finance(prof. Revenda)

informační systém(RNDr. Čermák)

Akademičtí funkcionáři


Veden fakulty
Vedení fakulty

 • děkanprof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.

 • proděkan pro pedagogiku a informatizacidoc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

 • proděkan pro věduprof. Ing. Dr. h. c. Radim Vlček, CSc.

 • proděkan pro zahraniční vztahyprof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

 • tajemnice fakultyIng. Martina Soukupová


U itel
Učitelé

 • dle pracovní smlouvy

  • interní

  • externí

 • dle vědecko-pedagogických hodností

  • profesor (oslovení: pane profesore)

  • docent (oslovení: pane docente)

  • odborný asistent

  • asistent

 • akademické a akademicko-vědecké tituly

  • Ing.: inženýr (oslovení: pane inženýre)

  • Dr.: doktor – PhDr., RNDr. a další (oslovení: pane doktore)

  • za jménem CSc.: kandidát věd

  • za jménem DrSc.: doktor věd

  • za jménem Ph.D.: doktor


Administrativn zam stnanci
Administrativní zaměstnanci

 • tajemnice fakulty

  • ekonomika a organizace fakulty

 • studijní referentky

  • evidence prezenčních studentů, jejich studijních výsledků

 • tutorka distančního studia

  • evidence distančních studentů a jejich studijních výsledků

  • organizace tutoriálů

  • výroba pomůcek na CD a další

 • sekretářky kateder

  • administrativa katederOrg ny fph
Orgány FPH

 • akademický senát (8 učitelů a 5 studentů)

 • vědecká rada (33 členů)

 • kolegium děkana

 • pedagogické kolegium

 • ediční komise

 • komise pro výběrové řízení

 • disciplinární komise

 • stipendijní komise

 • oborová rada doktorského studia


Studijn programy a pl ny studijn programy na v e

2.1

Studijní programy a plányStudijní programy na VŠE

 • bakalářské studijní programy (studenti přijímáni do r. 1998 a od r. 2001)– délka 3 roky

 • magisterské studijní programy navazující na bakalářské studijní programy (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky

 • magisterské pětileté studijní programy (studenti přijatí v r. 1999 a 2000) – délka 5 roků

 • doktorské studijní programy (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky


P esn ozna en studovan ho programu
Přesné označení studovaného programu

 • kód KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání, skupina 62 Ekonomie) dle MŠMT: 6208R

 • název studijního programu:Ekonomika a management

 • název studijního oboru:Podniková ekonomika a management
Formy studia
Formy studia

 • řádná

  • prezenční

  • distanční (pouze v navazujícím magisterském studiu)

 • mimořádná

  • Existuje na VŠE pro studenty nepřijaté na studium.Za každý kredit se platí 700 Kč.

  • Studovat lze pouze malou část předmětů.


P edm t

2.2

Předmět

 • Předmět je identifikován identem. Ident se skládá ze zkratky katedry a čísla, např. PE_101 (Podniková ekonomika - základy).

 • Předmět je ohodnocen počtem kreditů (= počet hodin výuky týdně), např. 2 kredity.

 • Výuka je realizována formou přednášek a cvičení.

 • Paralelně může probíhat výuka ve více kurzech, které jsou číslovány (XX000, 00YYY, XXYYY, 00000).

 • Každý předmět má garanta.

 • Některé předměty navazují na jiné předměty.

 • Info o předmětech a kurzech http://pes.vse.czUkon en p edm tu
Ukončení předmětu

 • Forma

  • zápočet

   • Z započteno

   • N nezapočteno

   • - nedostavil se

   • O omluveno

  • zkouška

   • 1 výborně

   • 2 velmi dobře

   • 3 dobře

   • 4 nevyhověl

   • - nedostavil se

   • O omluveno

 • Omluvy

  • u učitele

  • po skončení zkouškového období u proděkana pro pedagogiku a informatizaci prostřednictvím žádosti u studijních referentekKredity
Kredity

 • Kredit

  • Je jednotkou plnění základních studijních povinností.

  • Kredity student získává za zápočet či zkoušku po splnění požadavků stanovených pro předmět.

 • Kreditní poukázka

  • Je nárok studenta na výuku ve stanoveném rozsahu.

 • Kreditní poukázky použité

  • dosud zapsané předměty

  • uznané předměty

 • Kredity získané

  • úspěšně absolvované předměty

  • uznané předměty

 • Kreditní poukázky ztracené

  • za neúspěšně absolvované předměty (nezapočteno/nevyhověl)

  • neomluvené předměty

 • Kreditní poukázky vynaložené v běžném semestru

  • kredity vynaložené na předměty zapsané v běžném semestru

 • Kredity započitatelné za poslední dva aktivní semestry

  • za úspěšně absolvované předměty na VŠE

  • uznáním předmětů, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na zahraniční škole


Kredity1
Kredity

 • kreditní poukázky použité

  = kredity získané

  + kredity ztracené

  + kredity vynaložené v běžném semestru

  + kredity odebrané při uznávání

 • rezervní kredity

  • počet:

   • 20 kreditů pro celé bakalářské studium

  • využití:

   • na další předměty nad rámec 125 kreditů

   • na opakování předmětů


Kredity zapo itateln za posledn 2 semestry
Kredity započitatelné za poslední 2 semestry

Povinnost získat 30 kreditů

Kredity získané za:

 • úspěšně absolvované předměty na VŠE

 • uznané předměty, které student VŠE úspěšně absolvoval v rámci vyslání ke studiu na jiné VŠ

  Nezapočítávají se:

 • kredity uznané z předchozího studia na VŠE nebo z jiných škol, pokud studenta VŠE ke studiu nevyslala


Skupiny p edm t
Skupiny předmětů

 • Zkratky rozsahu skupiny (počátek označení)

  • c: celoškolské skupiny (platné pro všechny studenty VŠE)

  • o: oborové skupiny (pro obor bakalářského či pětiletého magisterského studia)

  • fJ: fakultní jazykové skupiny

  • h: skupina platná pro hlavní specializaci (navazujícího magisterského studia)

  • s: skupina platná pro vedlejší specializaci.

 • Typy skupin (konec označení)

  • P povinné

  • V volitelné

  • EKH, EXI, EXA, OJA apod.: upřesnění bloku celoškolsky volitelných předmětů

 • Příklady

  • cP

  • oV


Za azen p edm t fph do skupin celkem 214 aktivn ch p edm t
Zařazení předmětů FPH do skupin(celkem 214 aktivních předmětů)


Po ta ov registrace a z pisy p edm t
Počítačové registrace a zápisy předmětů

Fáze

 • registrace

  • objednávka zájmu o jednotlivé kurzy předmětů

 • zápisy

  • upřesnění zápisu do jednotlivých kurzů na základě výsledku automatizovaných zápisů, v nichž škola akceptovala či neakceptovala vzhledem ke kapacitním možnostem registrační požadavky studenta,

  • probíhá v kolech

   Forma

 • s využitím počítače na škole

 • prostřednictvím webového rozhraní

  Harmonogram

 • registrace po skončení předchozího semestru

 • zápisy před začátkem dalšího semestru

 • upřesňován pro každý semestr

  Mimosemestrální kurzy


V uka jazyk
Výuka jazyků

 • čeština pro cizince, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, portugalština, švédština, čínština, arabština

 • 8 kreditů za 1. jazyk - PC, PD, PE, PF

 • podmínkou přihlášení na bakalářskou zkoušku je zápočet z úrovně PE

 • 6 kreditů za 2. jazyk - ZA, ZB, ZC

 • volitelně - OA, OB, OC a další kurzyV uka informatiky
Výuka informatiky

 • povinně Základy práce na PC

  • INF101 (cP)

  • INF102 (cEXI) - po absolvování do cP

  • rozdíl viz http://nb.vse.cz/~kunstova

 • volitelné předměty

  • počítačové katedry IT, IZI a SA

  • PM_351, PM_352, PM_353  ECDL

 • 23. 9. 2004 – Jižní Město

  • vstupní soustředění


T lesn v chova a sport
Tělesná výchova a sport

 • povinnost získat 2 zápočty (minimálně jedenz nich za semestrální kurz)

 • Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS)

  • Štěpánská 18, Praha 1

 • zápis do kurzů TV

  • 23. 9. 2004 Jižní Město vstupní soustředění

 • letní a zimní výcvikové kurzy


Po adavky na absolvov n bakal sk ho studia

2.3

Požadavky na absolvování bakalářského studia

 • splnit studijní povinnosti

  • dosáhnout 125 kreditů v předepsané struktuře

  • složit 7 bakalářských zkoušek

  • složit 1 státní bakalářskou zkoušku

  • obhájit bakalářskou práci

  • získat 2 zápočty za tělesnou výchovu

 • za předepsanou délku 5 let

 • stanoveným tempem

 • bez přečerpání kreditních poukázek


Po adavky sp n ho studia bakal sk ho studijn ho programu

>=10

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

>=30

Student si každý semestr musí vyzvednout zápisový list.

>=5 bak. zk.

>=3 bak. zk.

standardní délka: 3 roky, maximálně: 5 let

>=7 bak. zk.

Požadavky úspěšného studia bakalářského studijního programu

možnost přerušit až na 4 semestry, celkovádoba přerušení nesmí přesáhnout 6 semestrů

uznané

omluvené


P edepsan struktura kredit
Předepsaná struktura kreditů

 • celoškolsky povinné předměty (cP: 58 kreditů, z toho 14 kreditů za jazykové předměty)tělesná výchova a sporty (2 zápočty bez kreditů)

 • celoškolsky volitelné předměty ve skupinách(6 kreditů), z každé skupiny alespoň 1 předmět:

  • cEKH: Ekonomické a humanitní předměty

  • cEXI: Exaktní a informatické předměty

 • oborově povinné předměty (oP: 32 kreditů)

 • oborově volitelné předměty (oV)

 • celoškolsky volně volitelné předměty (cVV)za oV a cVV celkem 29 kreditů, z toho alespoň15 kreditů v oV a alespoň 6 kreditů v cVVBakal sk studium pl n d 125 kredit

F1

F5

F2

F3

F4

Bakalářské studium – plán D (125 kreditů)


P edm ty bak studia povinn celo kolsky
Předměty bak. studiapovinné celoškolsky

 • Podnikové hospodářství (6)

  • Podniková ekonomika, Management, Marketing

 • Ekonomie (6)

  • Mikroekonomie, Makroekonomie

 • Matematika (4)

 • Právo (4)

 • Účetnictví (6)

 • Finance (4)

  • Peníze, banky a finanční trhy, Veřejné finance

 • Statistika (6)

 • Informatika (4)


P edm ty bak studia jazykov
Předměty bak. studiajazykové

 • První jazyk – pokročilí (8)

  • Úroveň PC (zápočet)*

  • Úroveň PD (zápočet)*

  • Úroveň PE (zápočet)

  • Bakalářská zkouška

  • Úroveň PF

 • Druhý jazyk - začátečníci (6)

  • Úroveň ZA (zápočet)*

  • Úroveň ZB (zápočet)*

  • Úroveň ZC (zkouška)

   * Úrovně PC, PD, ZA, ZB není nutné absolvovat, ušetřené kredity lze použít na studium dalších jazykových předmětů či jiných odborných předmětů

   Vyučované jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, portugalština, italština, švédština, arabština, ruština, pro cizince: čeština


P edm ty bak studia povinn fakultn
Předměty bak. studiapovinné fakultně

 • PE_301 Podniková ekonomika 2 (4)

 • PE_409 Marketing 2 (2)

 • PM_150 Výrobní a provozní management (4)

 • PM_201 Podnikání v malé a střední firmě (2)

 • PM_214 Management kvality, environmentu a bezpečnosti (2)

 • LOG301 Logistika (4)

 • P__201 Personální řízení (4)

 • PSP405 Motivace pracovního jednání (2)

 • MU_312 Nákladové účetnictví (4)

 • EKO209 Operační výzkum (4)


Celo kolsky voliteln p edm ty ve skupin ch
Celoškolsky volitelné předměty ve skupinách

Dvě skupiny

 • cEKH Ekonomické a humanitní předměty(alespoň 1 předmět)

  • BP_309, DET101, DET102, FIL102, FIL103, FIL105, FP_307, FU_304, HD_201, HD_216, HD_217, HP_203, MTP301, MTP310, PE_202, PE_401, PE_419, PM_213, PM_304, POL121, POL122, POL523, PSP201, PSP202, P__411, REG101, SE_101, SE_202, SE_303, SE_701, SE_702, SP_202, SP_208, VF_224, VF_300, ZP_301

 • cEXI Exaktní a informatické předměty(alespoň 1 předmět)

  • DEM201, EKO201, EKO202, EKO307, EST310, IT_120, IT_202 IT_203, IT_301, IT_390, IT_396, IZI215, IZI216, IZI217, SA_204, SA_313, STP301


P edm ty bak studia voliteln fakultn
Předměty bak. studiavolitelné fakultně

Nabídka 51 předmětůvětšinou dvoukreditních

 • katedra logistiky (2)

 • katedra managementu (17)

 • katedra marketingu (6)

 • katedra mikroekonomie (3)

 • katedra personalistiky (6)

 • katedra podnikové ekonomiky (14)

 • katedra psychologie a sociologie řízení (1)

 • katedra práva (2)


P edm ty bak studia voliteln celo kolsky
Předměty bak. studiavolitelné celoškolsky

Nabídka 765 předmětů(z toho 66 předmětů FPH)většinou dvoukreditních


P edm ty bak studia rezervn kredity
Předměty bak. studiarezervní kredity

Využití

 • opakování předmětů(pokud nebyly úspěšně absolvovány nebo omluveny)

 • studium předmětů navazujícího magisterského studia v závěru bakalářského studia

 • studium dalších předmětůBakal sk zkou ky

2.4

Bakalářské zkoušky

 • EKN Ekonomie (2 předměty, 6 kreditů, 1. semestr)

 • MAT Matematika (2 předměty, 8 kreditů, 2. semestr)

 • PRA Právo (2 předměty, 4 kredity, 2. semestr)

 • ZUC Účetnictví (2 předměty, 6 kreditů, 3. semestr)

 • Jazyk (3 předměty, 6 kreditů, 3. semestr)

 • ZST Statistika (2 předměty, 6 kreditů, 4. semestr)

 • ZFI Finance (2 předměty, 4 kredity, 4. semestr)

 • PHS Podnikové hospodářství (3 předměty, 6 kreditů, 6. semestr) – státní bakalářská zkouška

 • obhajoba bakalářské práce (6. semestr)


Skl d n bakal sk zkou ky
Skládání bakalářské zkoušky

 • Podmínkou vykonání je získání kreditů ze všech jejich předmětů.

 • Zápis na termín bakalářské zkoušky se provádí prostřednictvím počítače (http://nb.vse.cz/regzap).

 • Skládá se ústně, nebo písemně a ústně.

 • Bakalářskou zkoušku lze opakovat maximálně dvakrát. Opakování je možné nejdříve po 1 týdnu. Ústní část opakované zkoušky musí být před komisí.


Úskalí

 • Neúspěch u třetího termínu bakalářské zkoušky.

 • Nesplnění počtu 10 započitatelných kreditů po 1. semestru, 30 započitatelných kreditů ve dvou po sobě jdoucích semestrech.

 • Nesplnění stanoveného počtu bakalářských zkoušek:

  • po 3. semestru minimálně 3 bakalářské zkoušky,

  • po 5. semestru minimálně 5 bakalářských zkoušek,

  • po 7. semestru minimálně 7 bakalářských zkoušek.

   Uznané bakalářské zkoušky se nezapočítávají.

 • Vyčerpání rezervních kreditů.


Diplom s vyznamen n m
Diplom s vyznamenáním

obdrží ti studenti, kteří během BS:

 • dosáhnou průměrného prospěchu do 1,5 včetně,

 • z žádného předmětu nebudou hodnoceni známkou "nevyhověl" ani "dobře" nebo "nezapočteno",

 • státní závěrečnou bakalářskou zkoušku i obhajobu závěrečné bakalářské práce vykonají s celkovým prospěchem "výborně",

 • bakalářské studium, včetně složení všech bakalářských zkoušek a obhajoby bakalářské práce absolvují za 6 semestrů.


Stipendia
Stipendia

 • prospěchové

  • přiznáno těm studentům FPH, kteří si podají žádost do stanoveného termínu na formuláři Žádost o udělení stipendia (k vyzvednutí u studijní referentky) a splní stanovené podmínky (viz stipendijní vyhláška, která se každý rok aktualizuje, zpravidla studijní průměr do 1,5)

  • prospěchové stipendium je přiznáváno stipendijní komisí v říjnu na akademický rok s ohledem na studijní výsledky z uplynulého akademického roku

 • mimořádné

  • za vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost, a výsledky

  • za vynikající výsledky celého studia

  • v mimořádně tíživé sociální situaci (např. oboustranný sirotek)


Ivot s fakultou

Bc.

Ing.

 • 125 kreditů

 • 7 bakalářských zkoušek

 • 1 státní bakalář. zkouška

 • bakalářská práce

 • 72 kreditů

 • 4 státní zkoušky

 • diplomová práce

Předání bak. diplomu

Promoce

Zápis do 1. ročníku

Imatrikulace

bakalářské

studium

3 – 4 roky

magisterské

navazující

studium

2 – 3 roky

další3 roky

Ph.D.

Život s fakultou

Den otevřených dveří

Přijímací zkoušky


Studijn sp nost na fph v bakal sk m studiu
Studijní úspěšnost na FPHv bakalářském studiu


Zvl tn situace p eru en studia

2.5

Zvláštní situacePřerušení studia

 • Je možné až po 1. semestru(s výjimkou závažných zdravotních důvodů)

 • Maximální délka souvislého přerušení: 2 roky

 • Nejdelší úhrnná délka přerušení: 3 roky

 • O přerušení ze zahraničí lze výjimečně žádat elektronickou poštou (faxem, poštou).

 • V době přerušení studia student:

  • přestává být studentem školy (musí vrátit studijní referentce index a identifikační kartu),

  • nemůže čerpat studentské výhody (ubytování na kolejích, slevy na dopravu, stravování v menze),

  • musí si sám platit zdravotní pojištění,

  • nemusí (ani nemůže) plnit studijní povinnosti (získávat zápočty, skládat dílčí či bakalářské zkoušky).

 • V době přerušení není osoba studentem. Musí si mj. platit zdravotní pojištění.

 • Registrace předmětů na další semestr je možná již v průběhu přerušení.


Podm n n z pis
Podmíněný zápis

 • Před vydáváním zápisových listů studijní referentky kontrolují pro všechny studenty plnění povinností a předkládají děkanovi kandidáty na ukončení studia.

 • V případě, že student neplní průběžné požadavky studia a chce pokračovat ve studiu, musí podat žádost o podmíněný zápis do stanoveného termínu.

 • V žádosti o podmíněný zápis uvede důvody nesplnění dílčích požadavků.

 • Děkan může v případě, že se nejedná o hrubé neplnění povinností, udělit studentovi podmíněný zápis.

 • Podmíněný zápis lze udělit nanejvýš dvakrát za bakalářské studium.


Nepln n studijn ch povinnost
Neplnění studijních povinností

Pokud student neplní studijní povinnosti, mohou nastat následující případy:

 • Student žádá děkana o podmíněný zápis či jiné výjimky.

 • Student může zanechat studium na základě žádosti děkanovi.

 • Student nepožádá děkana o podmíněný zápis či jinou výjimku a nezanechá studium, děkan studentovi ukončí studium.

  V případě přerušení studia v semestru, kdy student byl podmíněně zapsán, se platnost podmínky prodlužuje o přerušené semestry.


P estup na jinou fakultu
Přestup na jinou fakultu

Podmínky přestupu

 • Student musel v přijímacím řízení dosáhnout minimální počet bodů nutný pro přijetí na cílový studijní program v roce, kdy konal přijímací řízení.

 • S přestupem musí souhlasit fakulta, z níž student přestupuje, i fakulta, na níž student hodlá pokračovat ve studiu.

 • Přestup z prezenční do distanční formy je možný pouze v souvislosti s přechodem z bakalářského do navazujícího magisterského studia.

 • Přestup v 1. semestru studia není možný.

 • Přestup je možné realizovat jen s účinností od začátku semestru.


Uzn v n p edchoz ho studia dost do 17 9 2004
Uznávání předchozího studia (žádost do 17. 9. 2004)

Neuznávají se:

 • předměty s výsledkem zkoušky 3

 • předměty složené před více než 3 roky

 • předměty v předchozím studiu uznané

 • předměty kateder FPH, tj. jejichž identy začínají písmeny MG_, MIE, LOG, P__, PE_, PM_, PSP, RV_ (s výjimkou MIE101)

  Uznávání předmětů je zpoplatněno(100 Kč za předmět)


Komunikace student s fakultou

2.6

Komunikace studentů s fakultou

 • Konzultace učitelů a úřední hodiny administrativy

  • minimálně 120 minut týdně s výjimkou prázdnin

  • zveřejněny

   • na dveřích kanceláří učitelů a zaměstnanců

   • na nástěnkách kateder

   • na adrese http://pes.vse.cz

 • Vedení fakulty

  • proděkan pro pedagogiku a informatizaci

   • st 13 – 15 h, NB 309

  • proděkan pro zahraniční vztahy a styk s veřejností

   • výjezdy do zahraničí, Learning Agreement

  • děkan fakulty

   • návštěvy je nutné předem dohodnout u sekretářky děkana


Studijn referentky
Studijní referentky

 • po, st 8.30 – 11.30, 13 – 15pá 8.30 – 11.30

 • Alena Líznerová (NB 379)A – Hon, Ch

 • Miluše Ježková (NB 380)Hoo – Maj

 • Růžena Vojířová (NB 381)Mak – Sko, stipendia

 • Hana Dudová (NB 382)Skr – Ž


Zastoupen student a pomoc student m
Zastoupení studentů a pomoc studentům

 • tajemnice pro studentské záležitostiLenka Dušková (NB 310)e-mail: [email protected] studentům při různýchnestandardních studijních situacích- kam, jak a na koho se obrátit

 • akademický senát FPH (5 studentů ze 13 členů)

 • akademický senát VŠE (1 student za FPH)

 • práce ve funkci „pomocná vědecká síla“ (pomvěd)


Poradce pro studium v zahrani
Poradce pro studium v zahraničí

 • prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.e-mail: [email protected]: 224 095 307

 • Před výjezdem za účelem studia v zahraničí je třeba kontaktovat prof. Soukupa v jeho konzultačních hodinách na katedře mikroekonomie.

 • základní dokumenty:

  • Learning Agreement

  • Žádost o uznání předmětů studovaných v zahraničí


Studijn v jezdy do zahrani
Studijní výjezdy do zahraničí

 • CEMS Master´s Degree

 • M.A.Degree in Economics of International Trade and European Integration

 • studium jednoho semestru na některéz partnerských univerzit

 • požadavky

  • dobré studijní výsledky,

  • výborná znalost jazyka,

  • dobrá motivace.

 • další informace:http://nb.vse.cz/ozs


Ankety a sout e
Ankety a soutěže

 • Ankety

  • celoškolská elektronická anketa při registracícho vyplnění ankety jsou studenti požádáni při registracích.

  • katedrální ankety prováděné na výucenapř. v předmětech Manažerská informatika studenti na závěr výuky vyplňují elektronický dotazník prostřednictvím webového rozhraní

  • anketa absolventů u promocípřed promocí absolventi vyplňují dotazník, který je fakultou elektronicky zpracován a celoškolsky analyzován

 • Soutěže

  • ESOP – diplomové práce

  • ESOP – seminární práce


Harmonogram semestru vstupn soust ed n na ji n m m st

2.7

Harmonogram semestruVstupní soustředění na Jižním Městě

 • čt 23. 9. 2004 na Jižním Městě

  • v 9.00 hod., posluchárna 103 – studenti, jejichž příjmení začíná A-J

  • v 9.45 hod., posluchárna 104 – studenti, jejichž příjmení začíná K-P

  • v 10.30 hod., posluchárna 105 – studenti, jejichž příjmení začíná Q-Ž

 • program

  • instruktáž k práci s výpočetní technikou

  • důležité informace o provozu a práci knihovny

  • základní informace o tělesné výchově a sportu na VŠE

  • zápis do tělesné výchovy pro akademický rok 2004/05

  • informace o bezpečnosti práce

  • informace o mezinárodní studentské organizaci AIESEC

 • upozornění

  • Instruktáž je povinná!

  • V případě Vaší neúčasti nebudete moci pracovat s výpočetní technikou, protože právě v této době se budou vydávat identifikační karty, uživatelská jména a hesla, bez kterých není možné se přihlásit k počítačové síti VŠE.

  • Omluvenou neúčast je nutné řešit u pí. Dostálové č. dv. 0111, tel. 224094260 mail: [email protected]


Harmonogram semestru
Harmonogram semestru

 • imatrikulace: pá 24. 9. 2004

 • výuka: 27. 9. 2004 – 22. 12. 2004 (první týden je sudý)

 • vydávání Zápisových listů: 1. – 12. 11. 2004

 • zkoušky, zapisování zápočtů a zkoušek: do 28. 1. 2004

 • bakalářské zkoušky: v průběhu semestru

 • státní svátky:

  • út 28. 9. 2004

  • čt 28. 10. 2004

  • st 17. 11. 2004

 • začátek výuky v letním semestru: 14. 2. 2005


Poplatky spojen se studiem

2.8

Poplatky spojené se studiem

 • Delší studium

  • studuje-li student bakalářské studium delší dobu než standardní doba zvýšená o 1 rok, tj. 4 roky

  • započítává se také neúspěšné studium na VŠE či jiné veřejné vysoké škole

  • počítáno s přesností na dny (dle matriky studentů)

  • při přerušení se započítávají dny semestru před přerušením

  • t. č. 2400 Kč měsíčně včetně měsíců prázdnin

 • Další studium

  • po úspěšném absolvování jiného studia (bakalářského či magisterského)

  • t. č. 2550 Kč ročně

 • Forma úhrady

  • poštovní poukázkou

  • úhradou z účtu

  • kontrola úhrady při zápisu do dalšího semestru

  • doba vzniku poplatků za další studium uvedena v systému http://pes.vse.cz


Poplatky na hradu re ijn ch n klad
Poplatky na úhradu režijních nákladů

 • podání žádosti o přestup mezi fakultami: 100 Kč

 • za každý uznaný předmět: 100 Kč

 • duplikát identifikační karty: 100 Kč

 • duplikát indexu: 100 Kč

 • duplikát Zápisového listu: 50 Kč


Anal za odpov d na z klad v zvy po p ijet
Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí

 • přijatých: 746

 • vyplněno: 594 (80 % z přijatých)

 • nástup: 552 (93 % z vyplněných)

 • zástup: 73 (12 % z nastupujících)

 • kruh ano: 453 (76 % z nastupujících)

 • bez e-mailu: 27 (0,5 % z nastupujících)

 • bez mobilu: 17 (0,3 % z nastupujících)

 • CD ano: 172 (29 % z nastupujících)

 • Průvodce ano: 378 (63 % z nastupujících)

 • Den otevřených dveří: 127 (21 % z nastupujících)


Anal za odpov d na z klad v zvy po p ijet1
Analýza odpovědí na základě výzvy po přijetí

Prvotní informace o FPH

 • Učitelské noviny: 157 (29 %)

 • Webové stránky FPH: 138 (25 %)

 • Spolužáci či kamarádi: 109 (20 %)

 • Rodiče či příbuzní: 53 (10 %)

 • Jiný zdroj: 31 (6 %)

 • Veletrh Gaudeamus: 22 (4 %)

 • Publikace Jak na vysokou školu: 21 (4 %)

 • Výchovný poradce školy: 14 (3 %)


Publikace prezentace http fph vse cz pro studenty zaznamy uvod bs asp
Publikace prezentacehttp://fph.vse.cz/pro_studenty/zaznamy/uvod_bs.asp

Hodně úspěchů ve studiuna Fakultě podnikohospodářské!


ad