Download
1 / 23

Charakterystyka projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Charakterystyka projektu. Centrum ( CASZNiS ) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku , jak również innym niepełnosprawnym . Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Charakterystyka projektu' - mahola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Charakterystyka projektu
Charakterystyka projektu

 • Centrum (CASZNiS) jest ukierunkowane na pomoc inwalidom wzroku, jak również innym niepełnosprawnym.

 • Centrum działa przy PZN Okręg Łódzki.

 • uruchomiono stronę internetową z możliwością logowania się niepełnosprawnych poszukujących pracy, pracodawców chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną.


Cele projektu
Cele projektu

 • dopasowanie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych wzrokowo do wymogów współczesnego rynku pracy;

 • rozwinięcie umiejętności komputerowych;

 • aktywizacja zawodowa;

 • zwiększenie stopnia samoakceptacji i wiary we własne siły


Grupy docelowe
Grupy docelowe

Projekt adresowany był do osób w  wieku aktywności zawodowej, mieszkańców województwa łódzkiego, posiadających orzeczoną niepełnosprawność wzrokową i:

 • będących  bezrobotnymi (w tym długotrwale),

 • niezatrudnionymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej,

 • nieaktywnymi zawodowo (preferowani 50+),

 • niekorzystającymi ze wsparcia w ramach projektów z Działania 1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Szkolenia
Szkolenia

 • W ramach Projektu uruchomione zostały trzy rodzaje szkoleń odbywających się  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki w Łodzi.

 • Za okres uczestnictwa w szkoleniu przewidziana została wypłata zasiłku szkoleniowego w wysokości 4.00zł brutto za godzinę szkolenia.  

 • Zapewniono materiały promocyjne i dydaktyczne oraz catering w trakcie zajęć.


1 szkolenie komputerowe
1. Szkolenie komputerowe

 • Obejmowało 64 godziny dydaktyczne praktycznych zajęć w zakresie środowiska Windows i obsługi Internetu;

 • Szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie ogólnoeuropejskiego CertyfikatuECDL e-Citizen;

 • Zajęcia odbywały się w czteroosobowych grupach we własnym laboratorium komputerowym;

 • Przeszkolono 80 osób.


2 j zyk angielski
2. Język angielski

 • 96 godzin dydaktycznych komunikatywnego języka angielskiego;

 • wykorzystywano materiały dydaktyczne na kasetach magnetofonowych i płytach CD;

 • Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 4 godziny;

 • Przeszkolono 60 osób.


3 id do pracy
3. "Idę do pracy” 

 • 160 godzin dydaktycznych;

 • Cykl zajęć z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, wizażystą i rehabilitantem wspomagających osoby niewidome i słabowidzącew wejściu lub powrocie na rynek pracy;

 • Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 4 godziny.

 • Przeszkolono 60 osób.


Punkt informacyjny
Punkt Informacyjny

 • W ramach Projektu uruchomiono Punkt Informacyjny czynny w środy i piątki w godz. 10.00-16.00;

 • W Punkcie Informacyjnym można było uzyskać szczegółowe wiadomości o Projekcie i wszelkie informacje dotyczące uregulowań sytuacji osób niewidomych i słabowidzących.


Kadra projektu
Kadra Projektu

 • Koordynator - Henryk Ługowski

 • Asystent Koordynatora – Aneta Brzezińska / Małgorzata Bujak

 • Obsługa finansowo-księgowa - Marta Pajkert

 • Obsługa administracyjno-biurowa  - Anna Nastarowicz

 • Punkt Informacyjny - Teresa Wrzesińska


Zak adane rezultaty twarde
Zakładane rezultaty – „twarde”

 • Przeszkolenie 80 Beneficjentów Ostatecznych (BO) w zakresie obsługi komputera;

 • Przeszkolenie 60 BO w zakresie posługiwania się komunikatywnym językiem angielskim;

 • Przeszkolenie 60 BO w zakresie praktycznego poruszania się na rynku pracy;

 • Ukończenie szkoleń przez min. 85% BO


Zak adane rezultaty twarde cd
Zakładane rezultaty – „twarde” cd.

 • Przeprowadzenie 80 certyfikowanych egzaminów ECDL e-Citizen;

 • Uzyskanie certyfikatów e-Citizen przez min. 85%BO;

 • Udział w konferencji min. 50 osób;

 • Udzielenie informacji i porad przez specjalistówmin. 500 osobom;

 • Zalogowanie się na portalu min. 100 osób.


Zak adane rezultaty mi kkie
Zakładane rezultaty – „miękkie”

 • Nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych – podstawy użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, posługiwania się Internetem (w celu zdobycia pracy) i komunikatorami internetowymi;

 • Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym;


Zak adane rezultaty mi kkie cd
Zakładane rezultaty – „miękkie” cd.

 • Zniesienie barier psychologicznych dzięki nabyciu nowych  umiejętności:

  • przełamanie poczucia bezradności,

  • niechęci do pracy,

  • podniesienie poziomu samooceny,

  • motywacji;


Zak adane rezultaty mi kkie cd1
Zakładane rezultaty – „miękkie” cd.

 • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych;

 • Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem, poprawy wizerunku, autoprezentacji;

 • Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.


Monitorowanie rezultat w
Monitorowanie rezultatów

 • Rezultaty projektu osiągnięte w trakcie jego realizacji były badane i dokumentowane na bieżąco, poprzez:

  • listy obecności,

  • ankiety oceny szkoleń,

  • ankiety oceny trenerów,

  • raporty cząstkowe, notatki z obserwacji i wywiady


Rezultaty osi gni te w projekcie
Rezultaty osiągnięte w Projekcie

 • 114 osób wzięło udział w Projekcie;

 • powstały autorskie programy osób prowadzących zajęcia dostosowane do potrzeb osób z problemami wzrokowymi;

 • udzielono 852 porad telefonicznych i bezpośrednich 774 Beneficjentom Ostatecznym, w tym:

  • 451 kobietom;

  • 323 mężczyznom;


Rezultaty osi gni te w projekcie cd
Rezultaty osiągnięte w Projekcie cd.

 • 11 osób znalazło zatrudnienie;

 • 15263 osób (na dzień 23 listopada ) odwiedziło stronę internetową projektu;

 • 62 osoby zdały egzamin z informatyki i otrzymały międzynarodowy certyfikat umiejętności komputerowych e-Citizen;
ad