ZAKON ZA HEMIKALII

ZAKON ZA HEMIKALII PowerPoint PPT Presentation


  • 420 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. ?????????? ? ?? ?????????? ? ????????? ??????????? ? ?? ??????? ???????? ? ????? ??????????? ?? ???????? ???????? ??? ??????? ?? ?????????? ??????, ??????????? ?? ? ?????????? ??? ?? ????????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????????, ??????? ?????????????? ??? ?? ?????????? ?? ????? ?? ???????????

Download Presentation

ZAKON ZA HEMIKALII

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 ZAKON ZA HEMIKALII

2. 2 ô????????? ô ?? ?????????? ? ????????? ô?????????? ô ?? ??????? ???????? ? ????? ??????????? ?? ???????? ???????? ??? ??????? ?? ?????????? ??????, ??????????? ?? ? ?????????? ??? ?? ????????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????????, ??????? ?????????????? ??? ?? ?????????? ?? ????? ?? ??????????????,?????? ?????????? ?????? ?? ????????. ?????? ?? ???????? ? ??????????? ??????????, ???? ? ?????????? ?? ???????????? ??? ??? ??? ?????????????? ?? ????????????? ???? ?? ????? ?? ??????? ??????? ?? ????????????? ??? ?? ??? ???????? ??? ????????? ??????????

3. 3 ô?????????ö ?? ????? ??? ???????? ????????? ?? ??? ??? ?????? ??????????

4. 4 ZAKON ZA HEMIKALII ?? ???? ????? ?? ????????? ???????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????????? ?? ??????, ???????? ?? ????????????, ??????? ? ????????? ?? ???????? ???? ??? ????????????? ? ????? ?????? ?? ????????? ??? ?? ????????????, ???????????????, ???????????? ? ?????????? ?? ???????????, ???? ? ????????, ?? ??? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ? ??????? ?? ??????? ???????.

5. 5 PRI^INI ZA DONESUVAWE NA ZAKONOT ZA HEMIKALII Materijata koja ja obrabotuva Zakonot za hemikalii, dosega be{e obrabotuvana vo nekolku zakoni: Zakon za promet so otrovi, Zakon za proizvodstvo na otrovi, Zakon za transport na opasni materii, Carinski zakon

6. 6 Prvite tri zakoni se zakoni koi se prevzemeni od porane{nata SFRJ. Istite ne se usoglaseni so zakonodavstvoto na Evropskata Unija. Kako golema pre~ka koja se javuva vo sekojdnevnata praktika e razlikata vo tretiraweto na razli~nite hemikalii vo zemjite na EU i vo Republika Makedonija. Ovaa neusoglasenost se odrazuva i kako golema pre~ka kako vo snabduvaweto so doma{nite proizvodstveni kompanii so odredeni hemikalii, a u{te pove}e vo trgovijata - tranzitot na odredeni hemikalii

7. 7 Pre~kata se javuva vo delot {to odredeni hemikalii koi se nao|aat na lista na otrovi spored va`e~kite regulativi na Republika Makedonija odamna se otfrleni od listite na kontrolirani hemikalii od strana na zemjite na EU. So toa tretmanot na otrov samo za teritorijata na Republika Makedonija, a so toa baraweto na site merki na bezbednost pri prevozot, potrebata od dozvoli za uvoz/izvoz/transport/transit go ote`nuva ili onevozmo`uva trguvaweto so ovie hemikalii.

8. 8 Sistemot na kontrola nad legalniot promet be{e i e ote`nat, zaradi koristewe na pove}e zakonski regulativi, nepostoewe na softverska evidencija nad prometot, nepostoewe na sistem na povratno informirawe za realizacijata na izdadenite dozvoli so Carinskata slu`ba, ote`natost vo razmenata na informaciite pome|u Ministerstvoto za zdravstvo, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i Carinskata Uprava, vo legalnata kontrola nad prometot so hemikalii, posebno onie koi mo`at da se koristat i kako prekursori vo nelegalno proizvodstvo za opojni drogi;

9. 9 Celi koi }e se postignat so Zakonot 1, Obrabotka na sevkupnata problematika povrzana so proizvodstvoto, klasifikacijata i prometot na hemikalii. 2. Celosno usoglasuvawe na zakonodavstvoto so zakonodavstvoto na Evropskata Unija. 3. Bidej}i del od hemikaliite se i mo`ni prekurzori za nelegalno proizvodstvo na opojni drogi, ureduvaweto na ovaa grupa na hemikalii so usoglasen zakon so direktivite na EU, go pravi primenliv doneseniot Zakon za prekurzori vo 2004 godina.

10. 10 Noviteti koi se voveduvaat so zakonot za hemikalii -Prifa}awe na listite na hemikalii koi va`at vo Evropskata Unija, -Osnovawe na Nacionalen register na hemikalii koi se pu{taat vo promet (za onie hemikalii koi ne se od podra~jeto na EU), - Osnovawe na Centar za sledewe na truewe od hemikalii, - Nov sistem za postapkata za klasificirawe i pu{tawe na hemikaliite vo promet,

11. 11 - Obrabotka na biocidite kako posebna grupa na hemikalii, - Sertificirawe na laboratorii za Dobra laboratoriska praksa, - Inspektorii za hemikalii koi }e moraat da polo`at stru~en ispit za da dobijat ovlastuvawe za inspektirawe nad proizvodstvoto i prometot na hemikalii.

12. 12 -?????????????? ????????? ???????????????? ???? ?? ????????? ????????? ?? ???????????? ?? ?????????????? ?? ?????????, ?????????????? ?? ??????? ??????? ? ????????? ?????????, ???????????? ?? ??????????, ????????? ? ??????????????, ???????????? ?? ????????? ??????, ???????????? ?? ???????, ???????????? ?? ?????????, ???????????? ?? ????????? ? ?????, ????????????, ???????????? ?? ????????-???????? ??????.

13. 13 ???????????????? ???? ?? ????????? ?? ????? ?????????????? ?? ??????? ?? ?????????, ???????? ?????? ? ??????????? ?? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ?? ?????????? ? ??????? ???????? ?? ???????????? ?? ???????????, ???? ???????? ? ?????? ?? ????????? ?? ??????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ? ??????? ???? ? ?? ???????????? ???????? ?????????? ? ??????????? ???????? ? ?????????? ?? ???????????? ???? ?? ???????? ? ????????.

14. 14 - Se voveduva kontrola na biocidi ô???????ö ?? ????????? ??? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ??????????, ?????????? ?? ????? ?? ??? ?? ???????????? ?? ??????????, ? ?? ???????? ?? ??????????, ?????????? ?? ????????? ??? ????? ????? ???????? ?? ???????? ?????????, ?? ??????? ??? ???????? ?????. ?????????? ?? ??????? ?? ??????????? ?? ?? ?????????? ?? ???????, ?? ?????? ?? ????????? ?? ???? ?????

15. 15 - Se voveduva kontrola na detergenti ?????????ô - ??????????? ??? ???????? ??? ?????? ?????? ?/??? ????? ?????????? ??????? ??????? ???????? ?? ????? ? ??????? ? ??? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????(?????, ?????????, ?? ????? ?? ?????, ??????? ?? ???????? ????? ? ?????? ? ??.) ? ??? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ???????????, ?? ?????????? ??? ?? ??????????? ????

16. 16 -Se ureduvaat i predmetite za op{ta upotreba, - se ureduva ??????weto ? ????????weto, -???????? ?? ????????? ?????????? ?? ????????????? ?? ???????? ?????????? -uni{tuvaweto na hemikaliite

17. 17 -REACH REGULATIVA

18. 18 VI BLAGODARAM NA VNIMANIETO!

  • Login