Rynek otwartych funduszy emerytalnych
Download
1 / 9

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009. Podsumowanie. Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport miesięczny, maj 2009' - mahlah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rynek otwartych funduszy emerytalnych

Raport miesięczny, maj 2009


Podsumowanie
Podsumowanie

Liczba uczestników OFE na koniec maja 2009 roku wyniosła 14,08 mln osób, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 12,71 tys. osób (+0,24%).

Największy wzrost liczby członków odnotował AXA OFE (+2,6%) oraz Allianz OFE (+1,8%) , Inne OFE, które wykazały się dużą dynamiką wzrostu liczby członków to Generali OFE (+1,2%) i Nordea OFE (+0,8%). Największy procentowy spadek liczby członków zanotował OFE Polsat (-1,4%) i AIG OFE (-1,2%).

Komentarz

Uczestnicy

1

2

3

  • Na koniec maja aktywa funduszy emerytalnych wyniosły 147,1 mld zł, co stanowi wzrost o 1,5% w porównaniu z końcem kwietnia.

  • Na relatywnie niewielki wzrost aktywów duży wpływ miała boczna tendencja na rynku akcji, po silnych wzrostach w poprzednich miesiącach. Zaangażowanie funduszy w akcje wyniosło w końcu maja 25% w porównaniu z 24% na koniec kwietnia.

  • Wysoką dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze ING OFE (+2,0%), Polsat OFE (+2,0%) oraz Pekao OFE (+2,0%).

Aktywa

4

5

  • Wszystkie fundusze zanotowały w maju dodatnią stopę zwrotu z inwestycji. Najlepiej emerytalne oszczędności swoich klientów pomnażał OFE Polsat, który osiągnął ponad 1,62% stopę zwrotu. Najsłabiej radziły sobie ING OFE i Allianz OFE (0,62% i 0,60% odpowiednio).

  • Najlepsze wyniki od początku działalności osiągnął OFE Polsat (+169,8%), ING OFE (+161,4%) oraz OFE Generali (+160,9%). Najgorsze wyniki od początku działalności zanotował OFE Pocztylion(+132,0%). Różnica pomiędzy wynikami najlepszego i najgorszego funduszu pod względem stopy zwrotu od początku działalności wyniosła 37,8 punktów procentowych.

Działalność

inwestycyjna

2


Uczestnicy funduszy emerytalnych
Uczestnicy funduszy emerytalnych

Liczba uczestników, maj 2009

Udział w rynku

Zmiana (V’09/IV’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

3


Aktywa funduszy emerytalnych
Aktywa funduszy emerytalnych

Wartość aktywów (mld zł), maj 2009

Udział w rynku

Zmiana (V’09/IV’09)

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

4


Zagregowany portfel inwestycyjny
Zagregowany portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny, czerwiec 2008 – maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

5


Struktura portfela inwestycyjnego wg ofe
Struktura portfela inwestycyjnego wg OFE

Portfel inwestycyjny wg OFE, maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

6


Dzia alno inwestycyjna za ostatni miesi c
Działalność inwestycyjna – za ostatni miesiąc

Stopy zwrotu, maj 2009

1

2

3

4

5

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

7


Dzia alno inwestycyjna od pocz tku dzia alno ci
Działalność inwestycyjna – od początku działalności

1

2

3

4

5

+37,8 pp

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, obliczenia własne

8


Prego Spółka Akcyjna

ul. Wejnerta 32

02-619 Warszawa

telefon: (022) 214 03 00

e-mail: [email protected]

Niniejszy raport został sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą autorów. Dane wykorzystywane przy tworzeniu raportu pochodzą ze źródeł uważanych przez Prego S.A.za wiarygodne, jakkolwiek spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, że dane te są kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prego S.A. nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Publikowanie niniejszego opracowania w całości bądź w części wymaga pisemnej zgody Prego S.A.


ad