Prosjekt om modifisert OB - PowerPoint PPT Presentation

Prosjekt om modifisert ob
Download
1 / 17

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Slitlaganefnd. Prosjekt om modifisert OB. Ingvi Árnason Lars Peter Jensen Pétur Pétursson. Modifiseret bindemiddel i Overfladebehandling. Slitlaganefnd. NVF – State of the Art rapport Island: Prosjektleder Lars Peter Jensen Ingvi Árnason Pétur Pétursson Kontakter :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prosjekt om modifisert OB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prosjekt om modifisert ob

Slitlaganefnd

Prosjekt om modifisert OB

Ingvi Árnason

Lars Peter Jensen

Pétur Pétursson


Modifiseret bindemiddel i overfladebehandling

Modifiseret bindemiddel i Overfladebehandling

Slitlaganefnd

 • NVF – State of the Art rapport

  • Island:

   • Prosjektleder Lars Peter Jensen

   • IngviÁrnason

   • PéturPétursson

  • Kontakter:

   • Danmark: Finn Jensen

   • Sverige:Torbjörn Jacobsen

   • Finland:Nina Ortenvvori

   • Norge:Torgrim Dahl


Prosjekt om modifisert ob

Begrænsede svar fra Island, hvor der endnu ikke er erfaring med anvendelse af modificeret bindemiddel i OB


Generelt om ob i norden

Generelt om OB i Norden

Slitlaganefnd

 • Danmark anvender mest av PmBtil overflatebehandling i m2, ca 30%

  • Norgeanvender 100% PmB, men få m2

  • Sverige anvender få % PmB

  • Danmark: CutBack er 70 %, Emulsjon 20%. Setter mål på 50 % emulsjon til 2014

 • SBS anvendes til CutBack , men Latex til Emulsjon

 • Danmark og Sverige vasker steinmaterialer, Island, Norge og Finland ikke.

 • Fordeler og ulemper med bruk av PmB

  • Fordel:

   • Bedre å legge ut,

   • Forbedrende egenskap til emulsjon, (raskere nedbryting)

   • Har større motstand til tungtrafikk.

   • Lengere sesong

  • Ulemper

   • Begrensede lagringstid

   • Raskere nedbrytning gir kortere tid til bearbeiding


Generelt om ob i norden1

Genereltom OB i Norden

Slitlaganefnd


Generelt om ob i norden2

Island

Bitumen med

7% Ethyl-Ester

Genereltom OB i Norden

Slitlaganefnd


Generelt om ob i norden3

Genereltom OB i Norden

Slitlaganefnd


Prosjekt om modifisert ob

Slitlaganefnd

Miljø, kostnader, behandling

 • Rapporten viser at OB med PmB holder lenger en tradisjonelle OB (2 år lenger i Danmark ) og opphever tilleggskostnad ved PmB

 • Svarer vedrørende miljø dreier seg om å bil kvitt med løsningsmidler.

 • PmB krever spesial utstyr for lagring av modifisert bindemiddel over lengre tid


Det islandske project

Slitlaganefnd

Det Islandske Project

 • State of the Art rapporten viser at:

  • Island bør forsøke å utvikle PmB modifiserte bindemidler, med hovedvekt på emulsjoner, slik de kan brukes ved Islandske forhold

  • Også skal de vurderes om steinmaterialer til overflatebehandling, spesielt til emulsjoner bør vaskes

 • Arbeidet begynte i 2012 med lab forsøk

Modifisertbindemiddel i Overfladebehandling


Viskositet vs temperatur

Viskositetvs. temperatur

Slitlaganefnd


Fors k p lab

Forsøk på lab

Slitlaganefnd

Platter ble lagt OB med og uten SBS Bas-bindemiddel var 160/220 med 7 % Ethyl-Ester som mykner


Fors k p lab1

Forsøk på lab

Slitlaganefnd

Strekkforsøk ble utført (‘hjemmelaget’)

ved forskjellige temperaturer

Spredning i resultatet var stor, skyldes blant annet primitiv utførelse.

Men resultatene viste ikke stor forskjell mellom „feste“ i de to typene, men SBS bindemiddel holder lenger før den ryker, ikke uventet!


Resultat

Resultat

Slitlaganefnd


Fors k i island 2013

Forsøk i Island 2013.

Slitlaganefnd

 • Planlagt er å legge ut forsøksstrekninger i henhold til følgende:

  • Bitumen med 7% Ethyl-Ester, med og uten 3% SBS

  • Emulsjon med 2% Ethiyl-Ester, med og uten 3% Latex

  • Steinmaterialer fra to forekomster skal prøves, sotering 8/11 mm

  • Omfang: 40.000 m2, ca 5,7 km i veg

   • Lagt på veger med 2.000 – 4.000 ÅDT


Prosjekt om modifisert ob

Takk


 • Login