Okullarda a le katilimi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

OKULLARDA AİLE KATILIMI PowerPoint PPT Presentation


 • 458 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OKULLARDA AİLE KATILIMI. Neden?.

Download Presentation

OKULLARDA AİLE KATILIMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Okullarda a le katilimi

OKULLARDA AİLE KATILIMI


Neden

Neden?

Anne-babalar, çocuklarının en önemliöğretmenleridir. Bundan dolayı;okul, çocuğun gelişimine yardım etmek için ev ile işbirliği içinde olmalıdır.Okulun, zihinsel gelişimin belirlenmesinde evin yanında ikincil bir rolü vardır. Çocuğun zihinsel gelişiminde, aile katılımı önemli bir rol oynar. Öğrenmeyi etkin kılabilmek için, öğretmenlerin aile ile işbirliğine gereksinimi vardır.Dahası, aileler katıldıklarında, okulda edinilmiş kazanımlar, evde de desteklendiği için süreklilik kazanırlar.


Okullarda aile katilimi

Aile katılımı, eğitim etkinlikleri ve hizmetlerinintoplumsal kabulü açısından da önemlidir. Aile katılımı olduğunda, okul ve aile arasında daha iyi bir iletişim olacaktır.Bu da okulun etkililiğini artıracaktır. Kadın iş gücünün, çekirdek ailelerin ve boşanma oranlarının artması gibi son dönemdeki sosyo-ekonomik değişiklikler, anne-babaların okul etkinliklerinde daha az yer almalarına yol açmıştır.


Okullarda aile katilimi

Aile katılımının sonuçları, faydaları bakımından dört başlık altında incelenmektedir.

Bunlar :

 • Anne-babalarla ilgili

 • Öğretmenlerle ilgili

 • Toplumla ilgili

 • Çocukla ilgili


Anne babalarla lgili faydalar

Anne-babalarla İlgili Faydalar

 • Olumlu anne-baba-çocuk ilişkisi

 • Çocuğun daha iyi anlaşılması, dolayısıyla gelişiminin desteklenmesi

 • Daha iyi çocuk yetiştirme

 • Çocuğa öğretebilmenin getirdiği, daha yüksek seviyelerde anne-baba benlik algısı ve öz saygısı

 • Çocukları anlamaları için öğretmenlere yardım

 • Süreklilik ve devamlılık

 • Sürecin parçası olmakendilerinin okula duyduğu gibi, okulun da kendilerine gereksinim duyduğu duygusu, okula karşı olumlu tutum

 • Okuldan ve çocuktan uygun beklentiler

 • Çocuğun okul hakkında olumlu algıları


Retmenlerle lgili faydalar

Öğretmenlerle İlgili Faydalar

 • Çocuğu daha iyi tanıma

 • Dolayısı ile amaca daha kolay ulaşma

 • Sürekliliğin sağlanması

 • Paylaşım için daha fazla sorumluluk

 • Daha kaliteli eğitim

 • Aile ve çocukla daha iyi uyum

 • Yüksek motivasyon


Toplumla lgili faydalar

Toplumla İlgili Faydalar

 • Toplumdan destek ve onay

  İşbirliği

 • Okulun toplum tarafından kabulü

  *** Aile katılımının miktarı, içeriğinden daha önemlidir. Amaç çoğunluğa ulaşmaktır. ***


Ocukla lgili faydalar

Çocukla İlgili Faydalar

 • Başarı, tutum ve öz saygısı etkilenir(anne-babanın öz saygısı, okula karşı tutumu ve başarıya dair beklentileri)

 • Daha iyi öğrenme (ev ve okul eğitsel deneyimi paylaştığında)

 • Çevreyle daha iyi etkileşim

 • Daha yüksek motivasyon ve akademik başarı

 • Daha iyi dil gelişimi (anne-baba çocuklarıyla daha çok zaman geçirir)

 • Okula karşı olumlu tutumlar


Ba ar l aile kat l m i in yedi kural

Başarılı aile katılımı için yedi kural

 • Etkili ve başarılı aile katılımı etkinlikleri için yedi temel kural vardır.


1 etkinliklerin koordinasyonu

1) Etkinliklerin koordinasyonu:

 • Etkinliklerin geliştirilmesi ve koordine edilmesi için okulda bir koordinatör ya da lidere ihtiyaç vardır.


2 gereksinimlerin ve kaynaklar n belirlenmesi

2) Gereksinimlerin ve kaynakların belirlenmesi:

 • Belirleme çalışması, hem anne-babalar hem de öğretmenler için yapılır. Öncelikleri, ne çeşit bir anne-baba katılımına ihtiyaç duyulduğu ve kimin katılacağını belirlemek önemlidir. Belirleme çalışması yaparak, etkinliklerin tatmin edici, memnun edici ve sürekliliği olan özelliklere sahip olmasını garanti edebiliriz.


3 g rev ve sorumluluklar belirleme ve ileti ime ge me

3) Görev ve sorumlulukları belirleme ve iletişime geçme:

 • Anne-babaları görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi etmek. Bu sürecin en önemli parçası, gruplarla anlaşmaya varmaktır.Tartışmalar yapılmalı, anne-babalar, öğretmenler ve yönetim arasında bilgi akışı olmalı. Kararlar birlikte alınmalı.


4 aile kat l m n duyurma anne babalar se me ve g revleri tayin etme

4) Aile katılımını duyurma, anne-babaları seçme ve görevleri tayin etme:

Duyurma:Olabildiğince çok anne-babaya ulaşmalı ve bilgilendirmeliyiz.

Seçim yapma: Anne-babaları; uygunlukları, motivasyonları, istekleri ve becerilerine göre seçmeliyiz.

Görev tayin etme:Anne-babaların ilgileri, uygun zaman ve olası becerilerle eşleşmeli.


5 anne babalar ve kat l mda yer alacak e itmenleri e itme

5) Anne-babaları ve katılımda yer alacak eğitmenleri eğitme:

Bu bir defada değil, devamlılığı olan bir şekilde olmalıdır.

İki çeşit eğitim vardır:

 • Hizmet-öncesi: Etkinlikler başlamadan

 • Hizmet-içi : Etkinlik sırasında


Okullarda aile katilimi

 • Bilgi şunları içermelidir: beklentiler ve gerekli olan özel teknikler ve beceriler, sorumluluklar ve görevler.

 • Eğitim, tarafların birlikte çalışmalarını ve problem çözmelerini içermelidir.Bu, işbirliği içinde yapılması gereken bir çalışma olmalıdır. Eğitmenlerin etkinliklerin önemi ile ilgili görüş ve tavsiyeleri dikkate alınmalı ve değer verilmelidir.


6 leti im kanallar n n kurulmas

6) İletişim kanallarının kurulması :

 • Okul ve katılımda bulunan anne-baba arasındaki, eğitici ve anne-baba arasındaki, ve katılan anne-babaların birbiri arasındaki iletişim teşvik edilmelidir.


7 devam eden etkinlikleri destekleme

7) Devam eden etkinlikleri destekleme :

 • Gerekli malzemelerin, ulaşımın, bebek bakımının, aile odalarının sağlanması gibi maddi destek

 • Aile katılımı etkinliklerinin takdir edildiğinden anne-babaları haberdar etmek

 • Resmi ve resmi olmayan şekilde etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek (anne-babalar etkinliğin sonuçlarını ve nasıl ilerleyeceklerini bilmek istedikleri için, onlara geri bildirimlerde bulunmak)


Okullarda aile katilimi

 • Öğretmenler, yöneticiler ve koordinatörler aile katılımında önemli rol oynayan anahtar kişilerdir.


Okullarda aile katilimi

Farklı Aile Katılımı

Etkinlikleri


1 okula destek

1) OKULA DESTEK

 • Tanım: Okula destek, okul için ekonomik, politik ve manevi destek sağlamak üzere gönüllü etkinlikleri içerir.

 • Önemi:

  • Başka aile katılımı etkinlikleri için adım oluşturur.

  • Alışılmış geleneksel yollar üzerinde odaklanılır, böylece anne-babalar kendilerini rahat hisseder .

  • Yüksek sayılarda katılıma ulaşılır.

  • Okul, yönetim, öğretmenler ve diğer anne-babalar arasında aşinalık sağlar.

  • Etkinlikler kısa süreli olduğundan caziptir.


Etkinlik e itleri

Etkinlik çeşitleri:

1) Kaynak Öğretmen:Sınıfa gelerek meslekleri, hobileri hakkında konuşmak ve öğretmenlere ve diğer anne-babalara resim, elişi gibi ilgi alanlarında bilgi vermek

2) Çocuk gözetimi:Okul gezilerine, öğretmenle birlikte gitmek ve gözetimde yardımcı olmak

3) Politik destek: Belediyelerle, lobilerle ve destek kuruluşlarıyla gönüllü bağlar kurulmasına yardımcı olmak

4) Gelir getirici etkinlikler:Para kazanmak ve bunu okulun yararına kullanmak

5) Sosyo-kültürel etkinlikler:Organizasyonlar, gösteriler ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine destek olmak

6) Doğrudan yardım: Oyuncakların tamir edilmesi, duvarların boyanması gibi işlerde yardım etmek


2 anne baba e t m

2) ANNE-BABA EĞİTİMİ

Tanım ve Önemi:

Amaç, sadece çocuk yetiştirme becerileri konusunda eğitim vermek değil, aynı zamanda yeni bilgi sahibi etmektir.

Amaç, yeni öğrenme etkinliklerini organize etmek ve gerçekleştirmektir.

Kişisel büyüme ve gelişimleri;

 • Çocuk yetiştirme becerilerini iyileştirerek,

 • Belirli becerileri kazandırarak,

 • Okuryazarlıkla ilgili eğiterek,

 • Gelir getirici etkinlikler sağlayarak,

 • Kültürel etkinlikler sağlayarak

  hedeflenmektedir.


Etkinlik e itleri1

Etkinlik Çeşitleri:

1) Atölye çalışmaları :Bunlar bir defada veya sürekli bir şekilde olabilir

2) Eğitim sınıfları: Okuryazarlık ve çocuk yetiştirme hakkında

3) Geziler: Belli alanlarda bilgi sahibi olma ve geliştirme

4)Materyal paylaşımı:Broşürler, kitapçıklar, kitaplar dağıtılır ve tartışılır


3 evde ret m

3) EVDE ÖĞRETİM

Anne-babalar çocuklarının ilk öğretmenleridir. Devamlılığı sağlamak açısından, anne-babalar evde öğretim etkinliklerine dahil olabilirler.

Faydaları ve Önemi:

 • Tutarlılık ve devamlılık yaratır.

 • Ev, öğrenme sürecinin bir parçası haline gelir.

 • Öğrenme ve okula karşı olumlu tutum kazanılır.

 • Çocuklar evde yararlı vakit geçirir.


Etkinlik e itleri2

Etkinlik Çeşitleri:

 • Yap-Götür: Eve götürebilmek için, belli etkinliklerin ve oyunların nasıl yapıldığını öğrenmek.

 • Fikir listesi :Evle ilgili işlerin nasıl öğrenme etkinliklerine dönüştürülebileceğine dair bildiri ve bültenler

 • Kaynak oluşturma: Hazırlanmış materyaller alınır ve geri getirilir.

 • Eğitici Paket:Çocuklar, eve içinde öğrenme etkinliklerinin olduğu bir paket götürür.

 • Evde öğretmenlik:Anne-babalar, belli konularda çocuklarına öğretmenlik yaparlar.


4 okulda ret m

4) OKULDA ÖĞRETİM

Amaç, ücret karşılığı ya da gönüllü olarak öğretmene yardımcı olmaktır. Anne-babalar;müfredat, etkinlik, ortam hazırlayarak ve bazı konularda ders vererek okul sürecinin bir parçası olurlar.


Faydalar

Faydaları:

 • Anne-babalar, bu etkinliklerden öğrenir ve sonraki görevler için donanım kazanmış olur.

 • Anne-babalar öğretmenin yardımcısı haline gelir.

 • Anne-babalar, kültürel geçmişten kaynaklanan dil problemleri ya da benzeri sorunlarda yardımcı olabilir.

 • Beklentiler yükselir.

 • Süreçten haberdar olur.

 • Çocukları desteklemenin yollarını öğrenir.


Etkinlik e itleri3

Etkinlik Çeşitleri:

1) Öğrencilere ders verme: Anne-babalar, akademik konularda öğrencilerin tümüne ya da küçük gruplara ders verir

2) Tüm sınıfı idare etme: Anne-babalar derslerde tüm sınıfı idare ederler

3) Ders planı geliştirme: Anne-babalar, sınıfta öğretilecekleri planlamak için öğretmenle birlikte çalışırlar

4) Eğitsel materyal hazırlama

5) Öğrencilere not vermede destek


5 dani ma grubu

5) DANIŞMA GRUBU

Amaç, anne-babaları; müfredat, bütçe, öğretmen alımı, personel tavsiyesi ve aile katılımı etkinlikleri ile ilgili öneriler konusunda okulun karar alma sürecinin bir parçası haline getirmektir.Aileler; okulun eğitim, para, politika belirleme gibi konularının, etkin katılımcıları olacaktır.

Faydaları:

 • Okula aidiyet

 • Kişisel gelişim

 • Nitelik güvencesi


Aile kat l m n n etkisi

Aile Katılımının Etkisi

 • Çocukların okuma becerilerinde kazanımlar

 • Birinci sınıflardırda en çok kazanım

 • Anne-babaların okula katılımı ile çocukların bilişsel gelişimine dair öğretmen değerlendirmesi arasında ilişki

 • Öğrenmeye daha hazır olma, okumaya ve ev ödevine karşı daha olumlu yaklaşım

 • Çocukların akademik başarısı ve aile katılımı arasında olumlu ilişki


Okullarda aile katilimi

Teşekkür ederiz.


 • Login