slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo. 1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo. Ồ Thần trí cao tuyệt vời, Ôi Chân Lý đứng vững biết bao,. Thánh quang giữa đêm trường ơi; Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh, Chiếu sáng cách rất diệu vinh,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Thánh Ca 153 Ca Khen Thiên Đạo' - magnar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ThánhCa 153

Ca Khen Thiên Đạo

1 i nh n th n ch a nguy n thi n o th n tr cao tuy t v i i ch n l ng v ng bi t bao
1. Ôi, Nhân thân Chúa nguyên Thiên Đạo. Ồ Thần trí cao tuyệt vời, Ôi Chân Lý đứng vững biết bao,
th nh quang gi a m tr ng i t m i trang trong quy n th nh kinh chi u s ng c ch r t di u vinh
Thánh quang giữa đêm trường ơi; Từ mọi trang trong quyển Thánh Kinh, Chiếu sáng cách rất diệu vinh,
2 do n i ch n ch a y u th ng m nh m h i th nh h ng n l nh hi n ang em nh s ng th nh kinh
2. Do nơi Chân Chúa yêu thương mình, Mà Hội Thánh hưởng ơn lành, Hiện đang đem ánh sáng Thánh Kinh,
chi u ra kh p n i t ng minh l h p tinh kim qu b u y ch a ch nh gi o ch u ng c nay
Chiếu ra khắp nơi tường minh; Là hộp tinh kim quý báu đây, Chứa chánh giáo châu ngọc nay,
3 x a nay kinh th nh nh linh k gi c m nh m qu n i th n d ng nh th p h i ng quang huy
3. Xưa nay Kinh Thánh như linh kỳ, Giục mạnh mẽ quân đội thần, Dường như tháp hải đăng quang huy,
chi u qua th gian tr m lu n h a y kim ch h ng y gi a bi n phong ba cu ng quay
Chiếu qua thế gian trầm luân; Họa đồ đây, kim chỉ hướng đây, Giữa biển phong ba cuồng quay.
slide11

ThánhCa 153

Ca Khen Thiên Đạo

4 xin christ th n i ban n cho to n h i th nh n n n v ng h u d ng c tr t m chuy n lo
4. Xin Christ thân ái, ban ơn cho toàn Hội Thánh nên đèn vàng, Hầu dâng cả trí tâm chuyên lo,
chi u ch n l cho tr n gian nguy n d ng ch n quang d n d t nay l kh ch b c tr n ng ngay
Chiếu chân lý cho trần gian; Nguyền dùng chân quang dẫn dắt nay, Lữ khách bước trên đường ngay,
ad