Ontwikkelingen in de klinische fysica 5 oktober 2005
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005 PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005. Christiaan van Swol NVKF. Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt?. Dokter  Ingenieur Bèta’s werkzaam in ziekenhuizen Medische instrumentatie Klinische fysica …. Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt?.

Download Presentation

Ontwikkelingen in de Klinische Fysica 5 oktober 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ontwikkelingen in de klinische fysica 5 oktober 2005

Ontwikkelingen in de Klinische Fysica5 oktober 2005

Christiaan van Swol

NVKF


B ta s in de zorg een nieuwe markt

Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt?

 • Dokter  Ingenieur

 • Bèta’s werkzaam in ziekenhuizen

  • Medische instrumentatie

  • Klinische fysica


B ta s in de zorg een nieuwe markt1

Bèta’s in de zorg: een nieuwe markt?

 • Nieuwe medisch technische opleidingen

 • Veel losse initiatieven, wat is de samenhang?

 • Wie is leidend?

  • Opleidingsinstituten

  • Zorginstellingen en T&Z professionals

    NVKF wil op inhoud hierbij betrokken zijn


Nederlandse vereniging voor klinische fysica meer dan 25 jaar b ta s in de zorg

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysicameer dan 25 jaar Bèta’s in de zorg

 • Opgericht in 1973

  • door fysici en ingenieurs

  • werkzaam in ziekenhuizen

   • zowel academisch als perifeer

  • in verschillende rollen

 • Registratie- en herregistratieschema

 • Beschermd beroep, wet BIG

 • 500 leden

  • 275 geregistreerd

  • 70 in opleiding

  • 5 specialisaties


De opleiding tot klinisch fysicus en meer medisch technologisch onderwijs anno nu

De opleiding tot klinisch fysicus en meer medisch technologisch onderwijs anno nu

 • Omgevingsfactoren

 • Overheidsbeleid


Omgevingsfactoren en overheidsbeleid

Omgevingsfactoren en overheidsbeleid

 • Taakherschikking in de gezondheidszorg (RVZ 2003)

 • Evaluatie van de Wet BIG (2002)

 • De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm (KNMG 2002)


Omgevingsfactoren en overheidsbeleid1

Omgevingsfactoren en overheidsbeleid

 • Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling

 • Discontinuïteit in beroepenstructuur

 • Geen heldere financiering

 • Complexe structuren


Mobg stuurgroep modernisering van opleidingen en beroepsuitoefening in de gezondheidszorg

MOBGStuurgroep Modernisering van Opleidingen en Beroepsuitoefeningin de Gezondheidszorg

 • Instellen van opleidingsregio’s die elk bestaan uit:

  • een UMC

  • opleidingsziekenhuizen

  • HBO-instellingen

 • Invoering van een nieuw transparant financieringssysteem

 • Introductie van nieuwe beroepen

  • toekenning van bevoegdheden

  • nurse practicioner, physician assistent

  • bèta beroepen?


Ontwikkelingen in de klinische fysica 5 oktober 2005

Commissie Sminia

…taakdifferentiatie: loslaten van gebruikelijke rol- en deskundigheidsverdeling tussen werkers meteen WO, HBO en MBO opleidingsniveau …

…multidisciplinaire teams minimaal 80 / 20 verhouding technologie / zorg …


Commissie sminia

Commissie Sminia

 • (H)erkenning nieuwe beroepen

 • Verkorting van de (para)medisch specialistische opleidingen

 • opleidingscontinuüm (MBO, HBO, WO)


Visie bestuur nvkf

Visie bestuur NVKF

 • 4 jarige postinitiële opleiding voldoet aan gestelde kwaliteitseisen

 • Minimaal 3 jaar klinisch werk is noodzakelijk onderdeel van de opleiding

 • Indalen van het cursorisch basispakket in de masterfase van relevante vooropleidingen


Vooropleidingen voorsorteren

Vooropleidingenvoorsorteren

 • Op vele fronten wordt aansluiting gezocht

 • Aantal geschikte mastervarianten

  • master (klinische) fysica

  • master BMT, TG, MNW


Ontwikkelingen in de klinische fysica 5 oktober 2005

Specialismen in de gezondheidszorg

Klinisch Fysicus

Klinisch Fysicus i.o.

Fysica

Fysica

Van Klinisch Fysicus ...

WO

HBO


Ontwikkelingen in de klinische fysica 5 oktober 2005

… naar Klinisch Fysica

Specialismen in de gezondheidszorg

Klinisch Fysicus

Medisch specialistische opleidingen

BMT

BMT

Fysica

TG

Fysica

Klinisch Fysicus i.o.

Klinische Fysica

WO

HBO

ET

ET

WB

Inf.

WB

Inf.

Basisopleidingen Medisch / Technisch


Ontwikkelingen in de klinische fysica 5 oktober 2005

Specialismen in de gezondheidszorg

Medisch specialistische opleidingen

Klinisch Fysicus

Fysica

BMT

TG

Klinische Fysica

WO

Klinische informatica

HBO

MBO

Werkterrein ...

Medische Instrumentatie

Investeringen

Stralings-hygiëne

Basisopleidingen Medisch / Technisch


Integrale aansturing en nduidige aanpak de mening van de nvkf

Integrale aansturing en éénduidige aanpakde mening van de NVKF

Een functionele eenheid Klinische Fysica moet aan de volgende kernpunten voldoen

 • Één functionele en organisatorische eenheid

  • alle kennis,expertise en mankracht met betrekking tot de zorg voor medische technologie

  • klinisch fysici, ziekenhuis-instrumentatietechnici, ict-technici, klinische informatici en alle overige Techniek & Zorg-professionals


Integrale aansturing en nduidige aanpak de mening van de nvkf1

Integrale aansturing en éénduidige aanpakde mening van de NVKF

Een functionele eenheid moet volgens de NVKF aan de volgende kernpunten voldoen

 • Gepositioneerd binnen de structuur van het primaire proces van het ziekenhuis

 • Functiedifferentiatie

  • nader vormgegeven binnen genoemde organisatorische eenheid

  • afhankelijk van lokale situatie


 • Login