บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน - PowerPoint PPT Presentation

 1
Download
1 / 24

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน. Database System. อ.วรรธนะ พงษ์ เสนา. วัตถุประสงค์. ในบทนี้ เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาสามารถที่จะ 1.เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบฐานข้อมูล 2.เข้าใจความแตกต่างระหว่าง DBMS และระบบแฟ้ม 3.เข้าใจวิวของข้อมูล 4.เข้าใจโมเดลของข้อมูล

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1

1

Database System

.


1

1.

2. DBMS

3.

4.

5.

6.

7.

8.


1 2 dbms

1.2 (DBMS)

 • (DBMS)

 • DBMS = +

 • DBMS


1

 • ,

 • ,

 • , ,

 • , ,

 • ,


File systems

(File systems)

 • 1.

 • 2.

 • 3. (Data isolation)

 • 4. (Integrity problems) 10

 • 5. ()

 • 6.

 • 7.


Level of abstraction

(Level of Abstraction)


1

 • ()

 • (Physical level)

 • (Logic level) ()

 • (View level)


Instance and schemas

(Instance and Schemas)

 • (instance)

 • (schema)

 • ()

 • (physical schema)

 • (logical schema) ()


1

 • (Physical data independence)


Data models

(Data Models)

 • (data model) () , , (consistency constraints)

 • 1. ER (Entity-Relationship model)

 • 2. (Relation model)


1

ER


1

ER

 • (real world)

 • 1. (entity) , ,

 • 2. (relationships,)


1

ER

 • ( )


Relational model

(Relational Model)

 • ()


1

 • 2

  1. (Data Definition Language, DDL)

  CREATE, ALTER, DROP

  2. (Data Manipulation Language, DML) INSERT, UPDATE, DELETE

  ( 2

  3. Data Control Language grant

  4 Transaction Control Language commit

  )


Data definition language ddl

(Data Definition Language, DDL)

 • create table account (

  account-number char(10),

  balance integer

  )


Dml data manipulation language

(DML, Data Manipulation Language)

 • DML , ,

 • DML 2

  1. (Procedural) () ()

  2. (Nonprocedural) ()


1

SQL

 • DML (, query language) SQL (Structured Query Language)

 • (customer) (customer-id) 192-83-7465


Database users

(Database Users)

 • 1. (Application programmers) DML

 • 2. (Sophisticated users) DML

 • 3. (Specialized users) ,

 • 4. (nave users) ( 1-3) web,


Database administrator

(Database Administrator)

 • 1. ()

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.


Transaction management

(Transaction Management)

 • atomicity consistency ()

 • 1.atomicity A B

 • 2.consisteny () A B


1


1


1

 • Two tier architecture: client ( user application) ( ODBC/JDBC)

 • Three tier architecture : client (front end)


 • Login