สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ( HISO ) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 60

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การประชุม โครงการทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัด สำหรับงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.). สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ( HISO ). นิยาม. การเก็บข้อมูล. มุมมองด้านประโยชน์. ความแตกต่าง. ภาพรวมมาตรฐาน เภสัชกรรม รพ. หน่วยงานกลาง.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สนับสนุนโดย แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ( HISO )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hiso

1 (.)

(HISO)


Hiso

.


Hiso

.

..

...

.

..

.

..

...

.

.

...

...

.

..


Hiso

Gen mngt

Inv mngt

Disp serv

DU

Med err

Pharm care

ADR

DUE

DIS

Extemp

Research

11

Pilot (phase I)

Performance

Indicators


Performance indicators

Performance Indicators

6 (16 )

 • (2 )

 • (10 )


Hiso


Hiso

1


Hiso


Hiso

 • model

 • .

 • () knowledgesharing

 • ()


Hiso

()


Hiso


49 50

(.. 49 .. 50)

 • ( )

 • .

 • ( )


Hiso

(.. .. 50)

 • / ()

 • focus group


Hiso

(.. .. 50)

 • / () focus group

 • /

.

/


Hiso

3

 • (forcus group)

  ()

 • ( + )

 • /www.psyric.info

  ( + )


Hiso

 • .

  www.psyric.info()

  email: jiraporn.u@psyric.info

  phone: 02-621-8992-3 Fax: 02-621-8993

 • list .

  (. email .)


Towards a better future for all

Towards a Better Future for All


Hiso

Performance Indicators Intelligence:An easy access and user-friendly tool for continuous quality improvement in drug system

by

PSyRIC


Web application login

Web Application Login


The browse mode

The Browse Mode


The event details

The Event Details


The outcome details

The Outcome Details


The patient details

The Patient Details


The analyzer module

The Analyzer Module


The root causes

The Root Causes


Graphical representation 1 the common root causes

Graphical Representation(1)The common root causes


Graphical representation 2 the sub causes

Graphical Representation(2)The sub-causes


Graphical representation 3 the event statistics

Graphical Representation(3)The event statistics


Graphical representation 4 the event statistics

Graphical Representation(4)The event statistics


Graphical representation 5 search function 1

Graphical Representation(5)Search function -1


Graphical representation 5 search function 2

Graphical Representation(5)Search function -2


Reports 1

Reports (1)


Reports 2

Reports (2)


Performance indicators1

Performance Indicators


Performance indicators2

Performance Indicators

6 (16 )

 • (2 )

 • (10 )


Hiso

 • OPD


Hiso


Hiso

= /


Hiso


Hiso

Prescrib. Dispens.Admin.

IPD

Ward

(Pre-admin)

Patient

Physician

Pharmacy

(Pre-disp)

Patient

OPD

Admin. Unit

(ER, clinic, etc)

(Pre-admin)


Hiso

 • Prescribing error

 • Pre-dispensing error

 • Dispensing error

 • Pre-administration error

 • Administration error

  OPD IPD


Hiso

Prescribing error


Prescribing error

()

(?)

(strength)

(dosage form)

(route + frequency)

(dose + amount)

contraindication

guideline

Prescribing error

error


Hiso

Pre-dispensing error

/


Pre dispensing error

Pre-dispensing error

 • (. )

 • ( manual)

 • (. )


Hiso

Dispensing error


Dispensing error

Dispensing error

 • (. )

 • guideline

counseling

counseling


Hiso

Pre-administration error

/


Pre administration error

Pre-administration error

 • (. )

 • (. )


Hiso

Administration error

(

)


Administration error

Administration error

 • (. )


Hiso

OPD 1,000

 • () 1 x 1,000

  1

  Admin error 100

  IPD 1,000

 • () 1 x 1,000

  1


Hiso

 • ()

 • (OPD)

 • ( admin error OPD)

 • (IPD)


Hiso


Hiso

x 100


Hiso


Hiso

 • 1,000

  x 1,000

  ( OPD IPD)

 • =


Hiso

 • 1

  ( = )

 • () (/)?

 • ?


Hiso

 • ( )


 • Login