POLSKO - PowerPoint PPT Presentation

Polsko
Download
1 / 24

  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

POLSKO. historie osobnosti. Rané dějiny. Existuje legenda o třech praotcích slovanských národů. Bratři Lech, Čech a Rus putovali se svými rodovými kmeny z původního slovanského usídlení mezi řekami Vislou a Dněprem. První Slovanské kmeny.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

POLSKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polsko

POLSKO

historie

osobnosti


Ran d jiny

Rané dějiny

Existuje legenda o třech praotcích slovanských národů. Bratři Lech, Čech a Rus putovali se svými rodovými kmeny z původního slovanského usídlení mezi řekami Vislou a Dněprem.


Prvn slovansk kmeny

První Slovanské kmeny

Slovanské kmeny přišly do Polska v 6. století n.l. Kmen Polanů obýval západní část dnešního Polska, kmen Vislanů východní část a kmen Slezanů se usadil v jižním Polsku. Nejstarším hlavním městem byla Poznaň.


Piastovci

Piastovci

První královskou dynastií byli Piastovci, kteří odvozovali svůj původ od bájného Piasta – koláře. Tato dynastie vládla až do r.1370.


M ek i

Měšek I.

Prvním historicky důležitým panovníkem byl král Mešek I. z dynastie Piastovců. Vládl v 10. století. Sjednotil čtyři části Polska a přijal křesťanství.


Boleslav chrabr

Boleslav Chrabrý

V roce 1025 byl Boleslav Chrabrý korunován na prvního polského krále. Tento schopný panovník zbavil vlády Otu III. (římského císaře) a stal se pánem veškerého slovanského obyvatelstva. Zemřel rok po své korunovaci.


Kazim r velik

Kazimír veliký

V roce 1333 nastoupil na trůn Kazimír Veliký a začalo zlaté období polského středověku. Byl přestavěn hrad Wawel a v roce 1364 byla založena krakovská univerzita


Krakovsk univerzita

Krakovská univerzita

Šestnáct let po vzniku Karlova vysokého učení v Praze se roku 1364 v Krakově zřizuje Královská akademie. Na této univerzitě se dostalo důkladného vzdělání i astronomu Mikoláši Koperníkovi.


Vladislav ii jagelonsk

Vladislav II. Jagelonský

V 15. století kníže Vladislav II. Jagelonský sňatkem sjednotil polsko- litevské království, které se stalo přední velmocí východní Evropy.


V dsko polsk v lky

Švédsko-polské války

Dynastie Jagellonců vymřela po meči v první polovině 16. století, v Polsku byla zavedena volba krále. Následující dvě století byla kritickým obdobím polské státnosti – švédsko-polské války, spory šlechty.


1795 z nik polska

1795 – zánik Polska

Konec 18. století je obdobím dělení území Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko. Při třetím dělení roku 1795 přestal stát existovat a obyvatelstvo bylo násilně asimilováno.


1 sv tov v lka

1. světová válka

1. světová válka: 1914 – 1918: většina bitev proběhla na východní frontě – v jižní části polského území. Vůdcem nově vznikající země se stal maršál Jozef Pilsudski.


1918 vznik nov ho polska

1918 – vznik nového Polska

Polsko vzniká na podzim roku 1918, když je patrné, že dojde k zhroucení císařského Německa na frontě 1. světové války. Dne 7. října 1918 vyhlašuje Regentská rada ve Varšavě nezávislost Polska.


2 sv tov v lka

2. světová válka

Začala 1. září 1939 útokem na polský přístav Gdaňsk.

Polsko bylo během měsíce poraženo.

K těmto událostem došlo na základě paktu o neútoční mezi Německem a Sovětským svazem.


Katy sk masakr

Katyňský masakr

Sovětský svaz po dohodě s Německem získal 25 000 zajatců z řad důstojníků a inteligence. Ti byli vězněni až do roku 1940, kdy Stalin podepsal rozkaz zajatce vyvraždit.


Idovsk men ina

Židovská menšina

Židé v Polsku představovali před 2. světovou válkou největší židovskou komunitu na světě čítající přes 3 miliony osob. Během 2. světové války zahynulo v koncentračních a vyhlazovacích táborech 90 % židovské populace.


Konec 2 sv tov v lky

Konec 2. světové války

1. srpna 1944 vypuklo ve Varšavě povstání proti nacistům. Po dvou měsících bylo potlačeno a Varšava srovnaná se zemí.

V roce 1945 bylo Polsko osvobozeno ruskou Rudou armádou.


Hranice polska po roce 1945

Hranice Polska po roce 1945

Při určování hranic na Postupimské konferenci v roce 1945 se proměnily hranice Polska. Oblasti na východě země byly začleněny do Sovětského svazu.


Pov le n historie

Poválečná historie

Ve 2. polovině 20. století patřilo Polsko mezi státy tzv. Východního bloku Evropy, kde měl velký vliv Sovětský svaz. Probíhala násilná kolektivizace zemědělství a do popředí se dostal těžký průmysl.


Konec komunistick vl dy

Konec komunistické vlády

V roce 1980 vzniklo revoluční hnutí, Solidarita. Jejím vůdcem byl mladý elektrikář Lech Walesa. V r. 1989 byla komunistická strana přinucena svolit ke konání svobodných voleb. Volby skončily drtivým vítězstvím Solidarity.


N vrat polska do evropy

Návrat Polska do Evropy

V r. 1998 bylo Polsko přijato do NATO a začal tak proces začleňování do západních struktur.

1. května 2004 se Polsko zároveň s devíti dalšími kandidátskými zeměmi stalo členem Evropské unie.


V znamn rod ci polska

Významní rodáci Polska

Mikuláš Koperník – Roku 1543 uveřejnil svou knihu o pohybu nebeských těles. V tomto díle vyvrátil soudobé dogma, že Země je středem vesmíru a vyslovil svou heliocentrickou teorii, kterou později potvrdil i Galileo Galiley.


V znamn rod ci polska1

Významní rodáci Polska

Maria Curie-Skłodowska (1867 - 1934) - Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.

K jejím největším úspěchům patří teorie radioaktivity a objev dvou nových chemických prvků. Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou.


V znamn rod ci polska2

Významní rodáci Polska

Papež Jan Pavel II. – 6. října 1978 byl krakovský biskup Karol Wojtyla zvolen papežem a přijal jméno Jan Pavel II. Stal se prvním neitalským papežem od 15. stol. Hlavními tématy jeho pontifikátu bylo přinesení církve blíže k lidem a úcta k životu.

Zemřel 2.4.2005


  • Login