Tom ba ura ari
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tomáš Baďura ARI. VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ. Obsah. Úvod Vnímání hluku Intenzita zvuků Hranice ohrožení Zdroje zvuku Účinky na zdraví. Hluk civilizace nás chrání před šepotem svědomí. Milan Kenda. Co je to hluk.

Download Presentation

VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tomáš Baďura ARI

VLIV HLUKU NA ZDRAVÍ


Obsah

 • Úvod

 • Vnímání hluku

 • Intenzita zvuků

 • Hranice ohrožení

 • Zdroje zvuku

 • Účinky na zdraví

Hluk civilizace nás chrání před šepotem svědomí.

Milan Kenda


Co je to hluk

 • Hluk je jedním z fyzikálních faktorů, který nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví.

 • Je definován jako každý zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý pocit a může být škodlivý pro zdraví.


Vnímání lidského sluchu

 • Co slyšíme


Hranicehlasitosti


Hlasitostzvuků


Hranice ohrožení

 • 90 dB (vrtačka) - 8 hod

 • 100 dB (pila, vlak) - 2 hod

 • 110 dB (klakson) - 15 min

 • 140 dB (střelná zbraň) – krátká expozice


Hlavní zdroje hluku

 • Doprava

 • Průmysl

 • Zemědělská činnost

 • Zábavní provozovny


Monitoring

 • Hygienickou službou od roku 1993

 • Klidná / hlučná část města

 • V ČR sledováno 19 měst

 • Fyzikální a zdravotní část


Centrum Brna ve dne


Centrum Brna v noci


Účinky hluku na člověka

 • rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, komunikací)

 • hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním prostředí

 • obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí


Akutní účinky

 • Zvýšení tlaku, tepu, adrenalinu

 • Snížení výkonnosti, pozornosti, paměti

 • Zhoršení srozumitelnosti a komunikace

 • Psychika (deprese, únava)


Chronické účinky

 • Fixování akutních účinků

 • Hypertenze, cholesterol

 • Poškození srdce, infarkt

 • Snížení imunity

 • Nespavost, únava


Z toho plyne

 • Omezit hlasitý poslech hudby

 • Zkrátit pobyt v hlučném prostředí

 • Nevykonávat hlučné činnosti v malém prostoru

 • Používat ochranné pomůcky

 • Protihlukové bariéry


Zdroje

 • Www.szu.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-22]. Dostupné z WWW: Http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/prevence-a-ochrana-pred-hlukem.

 • Www.zubrno.cz [online]. 2009 [cit. 2010-11-22]. Dostupné z WWW:Http://www.zubrno.cz/studie/kap06.htm.

 • Přispěvatelé Wikipedie, Hluk [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2010, Datum poslední revize 11. 11. 2010, 01:52 UTC, [citováno 22. 11. 2010] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hluk&oldid=6066129>


Děkuji za pozornost


 • Login