V lkommna till vatt net s informationskv ll
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Välkommna till Vatt-net´s informationskväll! PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!. Syftet med kvällens möte är att informera om:. Projektets status. Anslutningskostnaden. Finansiering. Byggstart. Markavtal. Användningsområden. Projektet! Lite historik!.

Download Presentation

Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V lkommna till vatt net s informationskv ll

Välkommna till Vatt-net´s informationskväll!


Syftet med kv llens m te r att informera om

Syftet med kvällens möte är att informera om:

Projektets status

 • Anslutningskostnaden

Finansiering

Byggstart

Markavtal

Användningsområden


Projektet lite historik

Projektet!Lite historik!

 • I juni 2010 hade vi ett första informationsmöte, där vi fick information om vad bredband via fiber är!

 • Efter detta möte bestämde några av deltagarna sig för att starta en förening och försöka bygga ett fibernät!

 • Hösten 2010 bildades föreningen och en interimstyrelse tillsattes.

 • Kommunen sökte bidrag för att bygga ett stamnät, som beviljades i december 2010.

 • För vår del försenades projektet pga. att vi inväntade att kommunen skulle tillsätta en byggprojektledare vilket skedde i november 2011


Projektet nul ge

Projektet!Nuläge!

 • Under våren 2012 har det hänt en hel del.

 • Den aktiva medlemsrekrytering har avslutats och medlemsregistret är underlaget för anslutningskostnaden.

 • Vi har fått förslag på dragning av nätet, detta förslag har reviderats med hjälp av områdesrepresentanterna. Nu ligger de senaste kartorna för samråd och godkännande hos länsstyrelsen.

 • Presentation av anslutnigskostnad

 • Bidragsansökningar


Projektet vrigt

Projektet!Övrigt!

 • Det har bildats 8st. Föreningar som tillsammans med Grensnet Östervallskog täcker in hela kommunen

 • Det har bildats en paraplyförening, Nordmarkens Fiberförening, där alla fiberföreningar i kommunen är medlemmar, med ett undantag för Grensnet i Östervallskog, som har valt att stå utanför tillsvidare.

 • Paraplyföreningen har till uppgift att samordna föreningarnas arbete, så att alla föreningarna skall ha samma förutsättningar.


Medlemsf reningar i nordmarkens fiberf rening

Medlemsföreningar i Nordmarkens fiberförening

Holmedalsnet

Karlanda

SellNet

Silbodal Norra

TöckNet

Vatt-net

Vestnet

Årjäng sydväst

Ca. 1600 medlemmar

Grensneti Östervallskog är inte medlem i NFF då de redan startat utbyggnaden.

Årjängs tätort ingår INTE i projektet


Projekteringskarta ver v rat omr de

Projekteringskartaövervårat område


Detaljerad projekteringskarta

Detaljeradprojekteringskarta


N r b rjar vi gr va

Närbörjar vi gräva?

I augusti/september!


N r kan vi b rja anv nda fibern tet

När kan vi börja använda fibernätet?

Inkoppling av abonnenter planeras till våren/sommaren 2013


Anslutningskostnad kalkyl

Anslutningskostnad/Kalkyl

 • Med hjälp av Bynet AB som är kommunens byggprojektledare (de har projekterat ca. 150 st. föreningar med ca. 20 000 st. medlemmar).

 • Vi har dessutom tagit hjälp av Grensnet, Östervallskog och SÄKOM, Säffle.

 • Hur har vi kommit fram till vår anslutningskostnad?


Anslutningskostnad

Anslutningskostnad!

Baserat på 205 anslutningar blir anslutningskostnaden:

17 900:-


Finansiering

Finansiering!

 • Hur skall jag finansiera min fiber?

 • Vi har varit i kontakt med de lokala bankerna. Att ansluta sig till fibernätet, ser bankerna som en värdesäkring av fastigheten.

 • Bankerna rekommenderar att varje fastighetsägare tar kontakt med sin bank för den bästa lösningen.

 • Vi rekommenderar er att ta in offerter från flera banker!


Arbetsinsats

Arbetsinsats!

Exempel på saker som krävs av oss medlemmar för att hålla ner kostnaderna!

Vi skall: Ta ner gärde/staket

Utstakning av grävtrase

Röja väg för grävmaskin

Områdesrepresentant

Kaffe och kakor mm

Ovanstående är exempel på dagsverken,man beräknar attdet behövs 2-3 dagsverken/anslutning!

Detta gör vi gemensamt för vår byggd!


St d till bredband p landsbygden

Stöd till bredband på landsbygden

Kommunen har beviljats 17.8 miljoner från EU, för byggnation av stamledning, med förbehållet att lika stor del skall investeras av kommunen.

Vatt-net har sökt ytterligare bidrag från Länsstyrelsen, Post/Telestyrelsen och Jordbruksverket.

Vi får beslut om bidrag under hösten /vintern.

Vi har intetagit med ev. bidrag i kalkylen!


Anm lan

Anmälan!

Anmälan senast 14 juni

Ni kan anmäla Er här i kväll!

Vi skickar ut anslutningsavtal under juni/juli

 • Anslutningsavtalet är för godkännande hos skattejurist då det för

 • två veckor sedan blev beslutat hos Skatteverket att vi inte behöver

 • betala moms på anslutningskostnaden.


Markavtal

Markavtal

 • Då det är ett ideellt projekt för att öka vår byggds livskraft finns det inga ekonomiska möjligheter att betala ut ersättning för ledning som passerar din mark.

 • Områdesrepresentanterna kontaktar dig för ytterligare information och godkännande av ledningsdragning samt signering av markavtal.

 • Före grävstart måste alla berörda markägare godkännt och signerat markavtalet!


Blandad information

Blandad information!

 • Kommunchefen Ingemar Rosén delar med sig sina erfarenhet av att ha fiber, som boende påSäffles glesbyggd!

 • Preben Mortensen berättar om hur han använder internet!

 • Marcus från Bynet AB informerar om deras roll mm.


Anv ndningsomr den

Användningsområden!

 • Larm med ljud och bild kopplat till larmcentral!

 • Trygghetslarm!

 • TV via internet:

 • Det finns möjlighet att se program i efterhand med hjälp av play funktioner när det passar dig. En funktion som de flesta kanaler tillhandahåller! När kommentatorn/hallåan säger att nu flyttar vi över sändningen till webben! Så kan du fortsätta titta på t.ex. Skidskytte, Allsång på Skansen mm.

 • Radio via internet:

 • Lyssna på din lokal radio, specialkanaler som bara spelar t.ex. klassiskt, country, pop, rock mm.

 • Det finns radioapparater som fungerar via internet!

 • Skype:

 • Håll kontakten med nära o kära, med både ljud och rörlig bild!


Diverse fr gor som vi mottagit

Diverse frågor som vi mottagit

 • Vad är det för dagsverken Ni förväntar er av mig?

 • Du skall hjälpa till med att förbereda för grävningen genom att hjälpa till med utstakning, flyttning av staket och röjning mm. så att grävmaskinen inte hindras i sitt arbete! Fixa fika eller något annat. Men styrelsen önskar poängtera, att om det är någon som inte orkar hjälpa till, så skall den givetvis inte tacka nej till en anslutning.

  Vi hjälps åt, detta gör vi gemensamt för vår bygd.

 • Jag önskar ansluta min fastighet men inte koppla in fibern ännu, hur gör jag med TV?

  Du fortsätter titta på TV som vanligt via antenn/parabol.


V lkommna till vatt net s informationskv ll

 • Det förutsätts att jag skall gräva på egen tomt, min fastighetär stor?

  Med egen tomt menas närområdet runt huset där grävmaskinens tyngd gör skada på gräsmatta och blommor/växter.

 • Jag vill inte gräva på min tomt själv, hur gör jag då?

 • På anslutningsavtalet får du ange om du vill ha hjälp med grävning på tomt. Med det som underlag skall vi ta in offerter, därefter får ni bestämma er!

 • Jag är nöjd med hastigheten jag har på vanliga telefonnätet?

 • En normal hastighet på telefonnätet är 4-8 Mbit, fibernätet ger 100 Mbit. Telia har beslutat att samtliga telefonstationer med färre än 100 abonnenter skall läggas ned. Det är troligt att nedmonteringen av kopparnätet i Årjäng kommer att tidigareläggas med anledning av fibernätet.

 • I andra kommuner där fiber lagts ned har nedmonteringen gått snabbare.


V lkommna till vatt net s informationskv ll

 • Vad händer om många tackar nej till att ansluta sig?

  Anslutningskostnaden är baserad på de 205 st. medlemmar som vi har i dag. Om mångaväljer att tackanejmåste kalkylen revideras.

 • Jag önskar låna till anslutningskostnaden, går det att göra genom föreningen?

 • Föreningen har tyvärr inte möjlighet att ordna med lån, men samtliga banker i Årjäng är informerade om projektet och ser positivt på att låna ut till anslutningen.

 • Vad sker om det visar sig under byggnationen att anslutningskostnaden är för låg?

 • Samtliga medlemmar inkallas då till en extra stämma, där alternativ genomgås.

 • Vad sker om byggkostnaden blir lägre än det vi har betalat in?

 • Föreningen betalar tillbaka mellanskillnaden.


V lkommna till vatt net s informationskv ll

Connected World

Henrik Nilsson, Lakeviken 0047 94 13 53 50Johan Västsäter, Leverhögen 070 630 34 77

Marianne Gunnegård, V:a Näs 073 721 41 85Mats Höglund, Leverhögen 350 51

Rolf Emanuelsson, V:a Näs 070 208 49 71Viktor Magnusson, Slämtegen 072 524 80 04 Thore Danielsson, Slämtegen 070 381 18 54Kent-Olov Olsson, Ö:a Näs 070 675 99 85

Claes Åberg, Risviken 073 979 48 34


 • Login