Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 , - PowerPoint PPT Presentation

Per fer k akc er lezyonlari ve med ast nal lenf nodlari n tanisal elektromanyet k gez c bronkoskop
Download
1 / 31

 • 225 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARI VE MEDİASTİNAL LENF NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ *. Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 , Oya Kayacan 1

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 ,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Per fer k akc er lezyonlari ve med ast nal lenf nodlari n tanisal elektromanyet k gez c bronkoskop

PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARI VE MEDİASTİNAL LENF NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ *

Demet Karnak 1, Aydın Çiledağ 1,

Koray Ceyhan 2, Çetin Atasoy 3, Serdar Akyar 3,

Oya Kayacan 1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, 3Radyodiagnostik Anabilim Dalı

* TUBİTAK 1001 projeleri kapsamında 107S156 proje numarasıyla desteklenmiştir


Akci er kanseri

Akciğer kanseri

 • Akciğer kanseri halen en sık kanser ölüm nedeni

 • ABD’de 173.000/yıl

 • ABD’de 150.000/yıl SPN

 • Türkiye’de insidans: 11.5/100.000


Demet karnak 1 ayd n ileda 1 koray ceyhan 2 etin atasoy 3 serdar akyar 3

TANI

 • Geleneksel olarak

  *Fleksiblbronkoskopi: Biyopsi, Lavaj, fırça, TBNA

  *BT eşliğinde iğne aspirasyonu

  *VATS/Torakotomi


Fleksibl bronkoskopi

Fleksibl bronkoskopi

 • En az invaziv işlem

 • Tanı başarısı lezyonun boyutu ve lokalizasyonuna bağlı

 • Endobronşiyal lezyon olmadığında konvansiyonel bronkoskopinin tanı başarısı %20-80

 • <2cm ve akciğer proksimal üçte ikisinde %31

 • <2cm ve akciğer dış üçte birinde %14


Demet karnak 1 ayd n ileda 1 koray ceyhan 2 etin atasoy 3 serdar akyar 3

TANI

*BT eşliğinde iğne aspirasyonu

Santral lezyonlarda yüksek pnömotoraks riski (%13-38)

*VATS/Torakotomi

(İnvaziv işlemler, morbitide yüksek, özellikle 65+ yaşta)


Med ast nal lenf nodlari

MEDİASTİNAL LENF NODLARI

 • Fleksibl bronkoskopi ile TBNA’nın tanı başarısı %15-89

 • TBNA’nın akciğer kanseri evrelemesinde tanı başarısı %50-60

 • PET Yanlış pozitiflik, özellikle inflamatuar lezyonlarda

 • Mediastinoskopi/Mediastinotomi (invaziv)


Yen kilavuz y ntem

YENİ KILAVUZ YÖNTEM

 • Hedef minimal invaziv yöntem ve düşük morbitide

  *Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi

 • Savaş teknolojisinin uydu yardımlı yön haritalamasının tıbba uyarlanmasıyla geliştirilmiştir


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi1

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi2

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi

 • Anatomik kayıt

 • Bronkoskop

 • Üç boyutlu BT görüntüleri

 • Yönlendirilebilir bir prob (LG)


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi enb

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)

 • Prosedür, genellikle 1 mm boyutunda ince kesitlerin olduğu bir BT’nin olmasını gerektirir

 • BT bilgisi cihazın diz-üstü bilgisine yüklenir ve sanal bir bronkoskopi görüntüsü oluşturulur


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi3

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi4

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi5

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi6

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi7

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik navigasyon bronkoskopi8

Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Demet karnak 1 ayd n ileda 1 koray ceyhan 2 etin atasoy 3 serdar akyar 3

AMAÇ

 • Endobronşiyal lezyonun olmadığı ve TTİA için uygun olmayan (santral yerleşim) periferik akciğer nodül-kitlelerinde ve mediastinal lenf nodlarında ENB’nin tanı başarısını ve emniyetini değerlendirmek


Demet karnak 1 ayd n ileda 1 koray ceyhan 2 etin atasoy 3 serdar akyar 3

Toplam 21 hasta

*5 hastada sadece periferik lezyon (PL)

*4 hastada PL+LN

*12 hastada sadece LN

On-site sitolojik inceleme


9 periferik lezyon

9 Periferik lezyon

 • 4 → Sağ üst lob

 • 3 → Sol üst lob

 • 1 → Lingula

 • 1 → Sol alt lob

  Ortalama boyut: 25.88 ± 12.24 mm


31 lenf nodu

31 lenf nodu

 • 11 subkarinal

 • 7 sağ hiler

 • 5 anterior karinal

 • 4 sağ paratrakeal

 • 3 sol hiler

 • 1 sol paratrakeal

  Ortalama boyut: 18.16 ± 6.01 mm


Demet karnak 1 ayd n ileda 1 koray ceyhan 2 etin atasoy 3 serdar akyar 3

İşlem ortalama toplam süresi

39.33 ± 9.32 dakika


Sonu lar

SONUÇLAR

 • 9 periferik lezyonun 8’i (%88.9)

 • 31 lenf nodunun 27’si (%87.1)

  örneklendi


Sonu lar1

SONUÇLAR

 • 21 hastanın 18’inde tanıya ulaşıldı

 • Tanı başarısı: %85.7

 • 1 hastada pnömotoraks


Sonu lar2

SONUÇLAR

 • 5 hasta küçük hücreli dışı akciğer kanseri

 • 6 hasta sarkoidoz

 • 3 hasta tüberküloz lenfadenit

 • 2 hasta benign pulmoner nodül

 • 2 hasta reaktif lenfadenit

  TANI BAŞARISI 18/21x100= %85.7


Tarti ma

TARTIŞMA

 • 89 hasta (periferik lezyon)

 • Tanı başarısı %67

 • 2 hastada pnömotoraks

  Eberhardt R, Anantham D, Herth F. Et al. Chest 2007;131:1800-1805


Tarti ma1

TARTIŞMA

 • 60 hasta (periferik akciğer lezyonu veya mediastinal lenf nodu)

 • Periferik lezyonların %74’ü ve lenf nodlarının %100’ü örneklenmiş

 • ENB’nin tanı başarısı %80.3 olarak bulunmuş

 • 2 hastada pnömotoraks

  Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, et al. AmJ RespirCritCareMed 2006;174:982-989


Demet karnak 1 ayd n ileda 1 koray ceyhan 2 etin atasoy 3 serdar akyar 3

SONUÇ

 • ENB, periferik akciğer nodül-kitleleri ve mediastinal lenf nodlarının örneklenmesinde ve tanısında başarısı yüksek olan güvenilir bir yöntemdir


 • Login