Per fer k akc er lezyonlari ve med ast nal lenf nodlari n tanisal elektromanyet k gez c bronkoskop
Download
1 / 31

Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 , - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARI VE MEDİASTİNAL LENF NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ *. Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 , Oya Kayacan 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Demet Karnak 1 , Aydın Çiledağ 1 , Koray Ceyhan 2 , Çetin Atasoy 3 , Serdar Akyar 3 ,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PERİFERİK AKCİĞER LEZYONLARI VE MEDİASTİNAL LENF NODLARI İÇİN TANISAL ELEKTROMANYETİK GEZİCİ BRONKOSKOPİ *

Demet Karnak 1, Aydın Çiledağ 1,

Koray Ceyhan 2, Çetin Atasoy 3, Serdar Akyar 3,

Oya Kayacan 1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Patoloji Anabilim Dalı, 3Radyodiagnostik Anabilim Dalı

* TUBİTAK 1001 projeleri kapsamında 107S156 proje numarasıyla desteklenmiştir


Akciğer kanseri

 • Akciğer kanseri halen en sık kanser ölüm nedeni

 • ABD’de 173.000/yıl

 • ABD’de 150.000/yıl SPN

 • Türkiye’de insidans: 11.5/100.000


TANI

 • Geleneksel olarak

  *Fleksiblbronkoskopi: Biyopsi, Lavaj, fırça, TBNA

  *BT eşliğinde iğne aspirasyonu

  *VATS/Torakotomi


Fleksibl bronkoskopi

 • En az invaziv işlem

 • Tanı başarısı lezyonun boyutu ve lokalizasyonuna bağlı

 • Endobronşiyal lezyon olmadığında konvansiyonel bronkoskopinin tanı başarısı %20-80

 • <2cm ve akciğer proksimal üçte ikisinde %31

 • <2cm ve akciğer dış üçte birinde %14


TANI

*BT eşliğinde iğne aspirasyonu

Santral lezyonlarda yüksek pnömotoraks riski (%13-38)

*VATS/Torakotomi

(İnvaziv işlemler, morbitide yüksek, özellikle 65+ yaşta)


MEDİASTİNAL LENF NODLARI

 • Fleksibl bronkoskopi ile TBNA’nın tanı başarısı %15-89

 • TBNA’nın akciğer kanseri evrelemesinde tanı başarısı %50-60

 • PET Yanlış pozitiflik, özellikle inflamatuar lezyonlarda

 • Mediastinoskopi/Mediastinotomi (invaziv)


YENİ KILAVUZ YÖNTEM

 • Hedef minimal invaziv yöntem ve düşük morbitide

  *Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi

 • Savaş teknolojisinin uydu yardımlı yön haritalamasının tıbba uyarlanmasıyla geliştirilmiştir


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi

 • Anatomik kayıt

 • Bronkoskop

 • Üç boyutlu BT görüntüleri

 • Yönlendirilebilir bir prob (LG)


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi (ENB)

 • Prosedür, genellikle 1 mm boyutunda ince kesitlerin olduğu bir BT’nin olmasını gerektirir

 • BT bilgisi cihazın diz-üstü bilgisine yüklenir ve sanal bir bronkoskopi görüntüsü oluşturulur


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


Elektromanyetik Navigasyon Bronkoskopi


AMAÇ

 • Endobronşiyal lezyonun olmadığı ve TTİA için uygun olmayan (santral yerleşim) periferik akciğer nodül-kitlelerinde ve mediastinal lenf nodlarında ENB’nin tanı başarısını ve emniyetini değerlendirmek


Toplam 21 hasta

*5 hastada sadece periferik lezyon (PL)

*4 hastada PL+LN

*12 hastada sadece LN

On-site sitolojik inceleme


9 Periferik lezyon

 • 4 → Sağ üst lob

 • 3 → Sol üst lob

 • 1 → Lingula

 • 1 → Sol alt lob

  Ortalama boyut: 25.88 ± 12.24 mm


31 lenf nodu

 • 11 subkarinal

 • 7 sağ hiler

 • 5 anterior karinal

 • 4 sağ paratrakeal

 • 3 sol hiler

 • 1 sol paratrakeal

  Ortalama boyut: 18.16 ± 6.01 mm


İşlem ortalama toplam süresi

39.33 ± 9.32 dakika


SONUÇLAR

 • 9 periferik lezyonun 8’i (%88.9)

 • 31 lenf nodunun 27’si (%87.1)

  örneklendi


SONUÇLAR

 • 21 hastanın 18’inde tanıya ulaşıldı

 • Tanı başarısı: %85.7

 • 1 hastada pnömotoraks


SONUÇLAR

 • 5 hasta küçük hücreli dışı akciğer kanseri

 • 6 hasta sarkoidoz

 • 3 hasta tüberküloz lenfadenit

 • 2 hasta benign pulmoner nodül

 • 2 hasta reaktif lenfadenit

  TANI BAŞARISI 18/21x100= %85.7


TARTIŞMA

 • 89 hasta (periferik lezyon)

 • Tanı başarısı %67

 • 2 hastada pnömotoraks

  Eberhardt R, Anantham D, Herth F. Et al. Chest 2007;131:1800-1805


TARTIŞMA

 • 60 hasta (periferik akciğer lezyonu veya mediastinal lenf nodu)

 • Periferik lezyonların %74’ü ve lenf nodlarının %100’ü örneklenmiş

 • ENB’nin tanı başarısı %80.3 olarak bulunmuş

 • 2 hastada pnömotoraks

  Gildea TR, Mazzone PJ, Karnak D, et al. AmJ RespirCritCareMed 2006;174:982-989


SONUÇ

 • ENB, periferik akciğer nodül-kitleleri ve mediastinal lenf nodlarının örneklenmesinde ve tanısında başarısı yüksek olan güvenilir bir yöntemdir


ad
 • Login