H.K.
Download
1 / 58

תזרים מזומנים - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

H.K. תזרים מזומנים. " כשהכסף צועד בראש, כל הדרכים פתוחות " ויליאם שייקספיר. תזרים מזומנים - פתיח. "רק 58% מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל שורדים את השנתיים הראשונות. 30% מהעסקים מצליחים לשרוד את השנה החמישית " (סקר BDI )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

תזרים מזומנים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5027350

H.K.

.........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תזרים מזומנים

"כשהכסף צועד בראש, כל הדרכים פתוחות "

ויליאם שייקספיר


5027350
תזרים מזומנים - פתיח

 • "רק 58% מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל שורדים את השנתיים הראשונות. 30% מהעסקים מצליחים לשרוד את השנה החמישית " (סקר BDI)

 • "שיעור העסקים בסכנת סגירה בכלל המשק זינק בכ-3% מ-23% עסקים בסכנת סגירה ביולי, ל-26% נכון לשבוע השלישי של חודש אוגוסט." (סקר D&B 2006).


5027350
תזרים מזומנים - פתיח

"כ- 4,000 עסקים קטנים צפויים להיסגר בשל יישום הוראת המפקח על הבנקים בנושא מסגרות האשראי..." (מתוך סקר שערך משרד התמ"ת- 2006)

 • לדברי אלי בנטאטה, סמנכ"ל הרשות לעסקים קטנים, הגורמים המהותיים ביותר להישרדות עסקים קטנים ובינוניים הם מיומנויות ניהול ובראשם השיווק , גורמים פיננסיים (בעיקר מימון לטווח קצר ואשראי בנקאי), יכולות אישיות ומקצועיות וניסיון של בעל העסק.


5027350
תזרים מזומנים - פתיח

 • %70מבין כלל העסקים הקטנים אשר נסגרו, הגיעו למצב זה בגלל אי ניהול / חוסר תכנון תזרים המזומנים ולא בשל הפסדים. אותם עסקים הראו רווח בדו"חות הכספיים שלהם, בדיוק באותה עת בה הבנק הגביל את חשבונם ולמעשה בכך נמנעה מהם האפשרות להביא את הרווח החשבונאי לידי ביטוי במציאות התזרימית של העסק.

 • ניהול תזרים מזומנים הוא אחד הכלים החשובים ביותר לניהול העסק הקטן והוא ערובה לשרידותו וצמיחתו של העסק.


5027350
תזרים מזומנים

 • תזרים מזומנים– הגדרה מטרה ושימושים.

 • כללים בניהול תזרים המזומנים.

  • מבנה הוצאות – קבועות , משתנות , קשיחות

  • מסגרות אשראי

  • תחזית תקבולים

 • בניית תזרים קצר מועד , ארוך טווח.

 • תזרים בפועל למול תכנון.

 • דוגמאות.


5027350
תזרים מזומנים

 • תזרים מזומנים– הגדרה מטרה ושימושים.

 • כללים בניהול תזרים המזומנים.

  • מבנה הוצאות – קבועות , משתנות , קשיחות

  • מסגרות אשראי

  • תחזית תקבולים

 • בניית תזרים קצר מועד , ארוך טווח.

 • תזרים בפועל למול תכנון.

 • דוגמאות.


5027350
תזרים מזומנים - לתרגם את הרווח לכסף

 • סיטואציה בלתי אפשרית –מחד, רואה החשבון אומר "העסק מרוויח", ומנגד, יתרת החובה בבנק לא יורדת ולעיתים אף הולכת וגדלה.

 • במקום הנאה מהרווחים, חשים את החנק התזרימי.

 • הסיבה לכך נעוצה בעובדת אי ההצלחה להפוך את הרווח החשבונאי לעודף תזרימי.

 • החוליה החסרה – היא החוליה שמתרגמת רווח לכסף - ניהול מושכל של תזרים המזומנים.


5027350
תפקיד הכסף בכלכלה

 • הכסף משמש אותנו בחיי היומיום ללא הרף, מבלי שניתן את הדעת על חשיבותו להתפתחות וניהול העולם המודרני כפי שאנו חווים אותו כיום.

 • הכסף הינו מדיום מלאכותי שנוצר בכדי לשכלל ולהקל על המסחר; השפעתו חובקת את כל תחומי החיים

 • לפני המצאת הכסף, המסחר היה דו-צדדי ופרימיטיבי ונעשה באמצעות עסקאות המרה (ברטר/ סחר חליפין)


5027350
תכונות מרכזיות של הכסף

 • מתווך, מקובל על הכלל, לסחר חליפין בגין סחורות ושירותים, וכן לפרעון חובות ולקיום חוזים.

 • יחידת מדידה , מקובל על הכלל, למדידת שווי. דבר המאפשר את קיומה של מערכת המחירים ומספק את הבסיס לבחינת עלויות, רווחים והפסדים.

 • אמת מידה לתשלומים נדחים - יחידת מדידה בה נקובות הלוואות והתשלומים העתידיים לגביהן.

 • אגירה - אמצעי נוח לאגירת עושר. כלומר, אמצעי לשמירת רזרבות אשר שומרות על שוויין, בהשוואה לסחורות מתכלות


5027350
תזרים מזומנים - מהו

 • מטרתו – לאפשר לחזות בסבירות הגבוהה ביותר את יתרות המזומנים בכל יום נתון.

 • לאפשר לנו לנהל כספית את העסק ולא להיות מנוהלים על ידי הבנקים.

 • כלי ניהולי ודיווחי לניהול כל תנועה כספית בעסק.

 • תוכנית עבודה לטווח קצר בוודאות מרבית.

 • תוכנית עבודה לטווח בינוני בוודאות סבירה.


5027350

ספקים

תשלומי העברה

לקוחות

מסגרות

אשראי

עובדים

תזרים המזומנים

תזרים מזומנים - מהו


5027350

ציר הזמן

תזרים מזומנים - מהו

יתרות בנק

יתרות בנק

שיקים מלקוחות

שיקים

שיקים

חשבוניות לגבייה

צפי גבייה

צפי גבייה

(שיקיםלספקים)

(שיקים)

(שיקים)

(הלוואות)

(פירעונות)

(פירעונות)

(פירעונות)

(פירעונות)

(חשבוניות לתשלום)

(צפי תשלום)

(צפי תשלום)

(צפי תשלום)

(מחזוריות)

(תנועות מחזוריות)

(מחזוריות)

(מחזוריות)

(מחזוריות)

יתרות צפויות בסוף כל יחידת זמן

מרווח אשראי צפוי

מסגרות אשראי


5027350
סוגי תזרים

 • תזרים מזומנים עסקי

  • תקבולים

  • תשלומים

 • תזרים חשבונאי

  • רווח והפסד תקופתי

  • גידול/קיטון ביתרות חייבים , זכאים

  • שינויי בהלוואות


5027350
סוגי תזרים

 • תזרים – שוטף

  • ניהול הפעילות היום יומית של העסק

 • תזרים – השקעה

  • עסק חדש

  • הרחבת פעילות

 • תזרים – מימוני

  • ניהול הלוואות


5027350
תזרים מזומנים

 • תזרים מזומנים– הגדרה מטרה ושימושים.

 • כללים בניהול תזרים המזומנים.

  • מבנה הוצאות – קבועות , משתנות , קשיחות

  • מסגרות אשראי

  • תחזית תקבולים

 • בניית תזרים קצר מועד , ארוך טווח.

 • תזרים בפועל למול תכנון.

 • דוגמאות.


5027350

ידוע

לא ידוע

כללים בניהול תזרים מזומנים

 • תכנון וקביעת התשלומים הידועים

 • תכנון התקבולים הצפויים

 • מסגרות אשראי קיימות

 • תנאי תשלום

 • תשלומים שאינם צפויים

 • תקבולים נידחים

 • חריגים ושינויים


5027350
כללים בניהול תזרים מזומנים

 • הזמנה מלקוח > חשבונית > שיק דחוי > פירעון

 • הזמנה מספק > חשבונית > תשלום

 • תנועות מחזוריות

 • קבלת/פירעון הלוואות


5027350
כללים בניהול תזרים מזומנים

שכבה 4 תנועות ידניות וניתוח תרחישים

שכבה 3תנועות "רכות" - תחזיות גביה/תשלומים עפ"י מסמכי שיווק/רכש

שכבה 2תנועות מחזוריות והלוואות

שיכבה 1 תנועות "קשיחות" - חשבונות בנק + חשבוניות


5027350
תכנון וקביעת התשלומים - מבנה הוצאות

 • הוצאות קבועות

  • הוצאות מחזוריות

  • מועד ידוע

  • מסגרת הוצאה יחסית ללא שינוי

 • הוצאות משתנות

  • גודל ההוצאה ביחס להיקף היצור

  • הוצאת שיווק

 • הוצאות קשיחות

  • בהתאם לחוקים ולתקנות.


5027350
תכנון וקביעת התשלומים - מבנה הוצאות

 • הוצאות קבועות

  • שכר דירה

  • ארנונה

  • אחזקת מבנה

  • חשמל

  • טלפונים + סלולאריים

  • ביטוחים שונים

  • אחזקת רכבים


5027350
תכנון וקביעת התשלומים - מבנה הוצאות

 • הוצאות משתנות

  • עלות חומרי גלם

  • עלות קבלני משנה

  • עלויות שיווק

  • עלויות מכירה


5027350
תכנון וקביעת התשלומים - מבנה הוצאות

 • הוצאות קשיחות

  • שכר עבודה – עד ה – 10 בכל חודש

  • מקדמות מס הכנסה – 15 בכל חודש

  • תשלומי מע"מ – 15 בכל חודש

  • תשלומי מס ניכויי עובדים – 15 בכל חודש

  • ביטוח לאומי – 15 בכל חודש


5027350
מסגרות אשראי הוצאות

 • הסכם המסגרת מפרט את מחויבות שני הצדדים - הלקוח והבנק - לפעול רק בתוך המסגרת המאושרת ובלא חריגה ממנה.

 • נועדה להסיר אי וודאות בקרב הלקוחות, באשר להתחייבות הבנק את חיוביהם, להסדיר את הניהול הבנקאי התקין.


5027350
מסגרות אשראי הוצאות

 • צמצום תשלומי ריבית חריגה גבוהה מאוד. אשראי בחריגה מהמסגרת הוא כמעט תמיד היקר ביותר במערכת הבנקאית.

 • וודאות שהבנק ימשיך לכבד את הצ'קים הנמשכים על החשבון ושאר חיובים המבוצעים בו... החזרת צ'קים מחוסר כיסוי עלולה אף להוביל להגבלת חשבון על פי חוק שיקים ללא כיסוי.


5027350
מסגרת אשראי הוצאות

 • באחריות הבנק - לקבוע ללקוח מסגרת אשראי, המתאימה לצרכיו, לכושר ההחזר ולביטחונות שלו וזאת על בסיס ניתוח מתועד, לצורך אישור המסגרת על ידי גורם האשראי המוסמך בבנק.   

 • קביעת מסגרת באופן מושכל זה יכולה להתבצע גם על פי מאפיינים משותפים של קבוצות לקוחות, והבנק יוכל לקבוע סכומי סף שונים לקבוצות לקוחות כאלה שלגביהן יוגדרו קריטריונים כלליים לניתוח המתועד של צרכי האשראי.    


5027350
מסגרת האשראי – הסכם הוצאות

 • מסגרת שתתאים לצרכים, לכושר ההחזר ולביטחונות

 • קביעת המסגרת תיעשה על בסיס ניתוח מתועד של צרכי האשראי של כל לקוח, ותעוגן בהסכם מסגרת אשראי.

 • במקרה בו לקוח מבקש לכבד חיוב מסוים, שכיבודו יגרום להיווצרות חריגה מהמסגרת המוסכמת, הרי שאם הבנק מוכן להיענות לבקשה, תוסכם מראש ובכתב מסגרת מוגדלת, ולו גם זמנית, התואמת את היקף האשראי הנוסף המבוקש.


5027350
מהו אופן ניהול החשבון המומלץ הוצאות

 • לא מומלץ שהחשבון יהיה באופן קבוע ביתרה שלילית. מסגרת האשראי נועדה לאפשר גמישות זמנית בלבד. היא איננה מקור טוב לאשראי.

 • לא רצוי לנהל את החשבון ביתרות הקרובות לסכום המסגרת המאושרת. מומלץ להשאיר "מרחב בטחון" בין היתרה בפועל לבין סכום מסגרת האשראי.

 • מעקב שוטף אחר היתרה בחשבון ואחר ההוצאות השוטפות בעזרת כלי פיקוח ובקרה עצמאיים ובנקאיים.

 • הערכות והתאמת ההוצאות לגובה ההכנסות


5027350
תחזית תקבולים הוצאות

 • תשלומי לקוחות

  • מכירת המוצרים

  • מכירת השירותים

  • חוזים ארוכי טווח

  • הסכמי מסגרת

  • יצוא מוצרים / שירותים

  • עמלות הפצה

  • אחוזי זכיינות


5027350
ההתפתחות אמצעי התשלום הוצאות

 • הכסף על צורותיו ותהפוכותיו השונות, משמש מאז ומעולם כאמצעי חליפין. קשה לשים את האצבע על הנפקת הכסף הראשונה, אך ידוע שהוא מצוי בשימוש כבר אלפי שנים (מעל 4,000 שנים). בהיסטוריה של הכסף ניתן מקום מרכזי למתכות - בעיקר כסף, נחושת וזהב, על אף שידוע שבאזורים ותקופות שונות נהוג היה להשתמש במוצרים אקזוטיים כגון: צדפים, חרוזים ובהמות כאמצעי חליפין


5027350
ההתפתחות אמצעי התשלום הוצאות

 • בתחילה שימשו המתכות בצורתן הגולמית כאמצעי חליפין. אמצעי תשלום זה נתקל בבעיות "לוגיסטיות" -צורך לשקול בכל פעם מחדש את המתכת. זוהי הסיבה בעטיה החלו להטביע מטבעות. שווי המטבע נקבע על פי כמות המתכת (זהב/כסף) אותה הוא הכיל. בחלקה הארי של ההיסטוריה שימשה מתכת הכסף כאמצעי החליפין העיקרי, אך בתקופות קצרות יותר, לדוגמה לאחר הפילוג בקיסרות הרומית, שלט הזהב.


5027350
היסטוריית מטבעות בארץ הוצאות

 • מ-17 באוגוסט 1948: לירה ישראלית אחת = 1000 מיל.  

 •  מ-24 בדצמבר 1948: לירה ישראלית אחת = 1000 פרוטות.   

 • מ-1 בינואר 1960: לירה ישראלית אחת = 100 אגורות.   

 • מ-24 בפברואר 1980:שקל אחד = 10 לירות ישראליותשקל אחד = 100 אגורות חדשות אגורה חדשה אחת = 10 אגורות   

 • מ-4 לספטמבר 1985:   שקל חדש אחד = 100 אגורותשקל חדש אחד = 1000 שקלים אגורה אחת = 10 שקלים5027350
התפתחות המטבעות בארץ הוצאות

17.8.1948

24.2.1980

4.9.1985

1975 עד 1978

4.9.1985


5027350
תחזית תקבולים הוצאות

 • אפשרויות תשלום

  • מזומן

  • צ'קים

  • העברות בנקאיות

  • כרטיסי אשראי

  • LC

 • תנאי תשלום

  • על פי הסדר התשלום של הלקוח

  • על פי התקדמות ביצוע – אבני דרך

  • שוטף + 30, 60, 90 ....


5027350
תחזית תקבולים הוצאות

 • יתרת לקוחות בפיגור

  • גיול חובות לקוחות

  • ניתוח גורמים וסיבות לפיגור בתשלום

  • ביטולי תשלום / הזמנות


5027350
תזרים מזומנים הוצאות

 • תזרים מזומנים– הגדרה מטרה ושימושים.

 • כללים בניהול תזרים המזומנים.

  • מבנה הוצאות – קבועות , משתנות , קשיחות

  • מסגרות אשראי

  • תחזית תקבולים

 • בניית תזרים קצר מועד , ארוך טווח

 • תזרים בפועל למול תכנון

 • דוגמאות


5027350
בניית תזרים הוצאות

 • כלים

  • דף נייר עפרון ומחק

  • גיליון Excel פשוט

  • גיליון Excel "חכם"

  • מחוללי דוחות שונים

  • תוכנת הנח"ש – מודול תזרים מזומנים

  • תוכנות יעודיות


5027350
בניית תזרים - הוצאותמקורות מידע

 • דפי בנק

  • ריכוז יתרות

  • מסגרות

  • הלוואות

 • פירוט הוצאות קשיחות וקבועות

  • פירוט תאריכי תשלום

  • סכומי תשלום

  • אופי ביצוע התשלום


5027350
בניית תזרים - הוצאותמקורות מידע

 • פירוט הוצאות משתנות

  • פירוט התשלומים

  • סכומי תשלום

  • תנאי התשלום

  • אופי ביצוע התשלום

 • תחזית התקבולים

  • פירוט התקבולים מלקוחות

  • סכומי תשלום ומועדי תשלום

  • ודאות התשלום


5027350
בניית תזרים – הוצאותשלב 1

כל הסכומים בשקלים חדשים

נתונים מדפי הבנק


5027350
בניית תזרים – הוצאותשלב 2 תשלומים קבועים

כל הסכומים בשקלים חדשים


5027350
בניית תזרים – הוצאותשלב - 3 משתנות

כל הסכומים בשקלים חדשים


5027350
בניית תזרים – הוצאותשלב 4- תקבולים

כל הסכומים בשקלים חדשים


5027350
בניית תזרים – הוצאותשלב 5

כל הסכומים בשקלים חדשים


5027350
תזרים מזומנים הוצאות

 • תזרים מזומנים– הגדרה מטרה ושימושים.

 • כללים בניהול תזרים המזומנים.

  • מבנה הוצאות – קבועות , משתנות , קשיחות

  • מסגרות אשראי

  • תחזית תקבולים

 • בניית תזרים קצר מועד , ארוך טווח.

 • תזרים בפועל למול תכנון.

 • דוגמאות.


5027350

חיזוי הוצאות

חיזוי

בקרה

ניהול תזרים כתהליך דינאמי


5027350
ניתוח הפערים הוצאות

 • תכנון לא נכון

  • אופטימיות בחיזוי ההכנסות

  • אי אישור ובדיקת מידע

 • בעיות גבייה מלקוחות

  • דוחו"ת גבייה

  • תשלומים חלקיים

 • התאמת תנאי תשלום

  • ספקים

  • לקוחות


5027350
ניתוח הפערים הוצאות

 • מיון ההוצאות

  • ניתוח הרכישות – מלאי – "נכסים"

  • השקעה

  • פחת

 • אשראי והלוואות

 • הכנסות / הוצאות חד פעמיות


5027350
ניתוח הפערים הוצאות - תזרים מזומנים עסקי

כל הסכומים בשקלים חדשים


5027350
ניתוח הפערים הוצאות - תזרים מזומנים חשבונאי

כל הסכומים בשקלים חדשים


5027350
קבלת ההחלטות הוצאות

 • תבין – את התזרים החזוי ומרווח האשראי

 • תאמוד – את איכות התחזית והנחות היסוד

 • תזהה – נקודות אפשריות לאופטימיזציה

 • תחליט:

  • העבר כספים בין חשבונות

  • סגור / פתח פיקדונות

  • דחה תשלומים לספקים

  • וודא ביצוע גבייה

  • הגדל מסגרות אשראי


5027350
תזרים מזומנים הוצאות

 • תזרים מזומנים– הגדרה מטרה ושימושים.

 • כללים בניהול תזרים המזומנים.

  • מבנה הוצאות – קבועות , משתנות , קשיחות

  • מסגרות אשראי

  • תחזית תקבולים

 • בניית תזרים קצר מועד , ארוך טווח.

 • תזרים בפועל למול תכנון.

 • דוגמאות.


5027350
רואה החשבון למול הוצאותיתרת בבנק


5027350

היכן 35,000 ₪ הנותרים !!! הוצאות

9,000 ₪ !!!!
5027350
ניתוח הפערים הוצאות

 • מיון ההוצאות

  • ניתוח הרכישות – מלאי – "נכסים"

  • השקעה

  • פחת

 • אשראי והלוואות

 • הכנסות / הוצאות חד פעמיותad
 • Login