Smash
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Smash PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Smash. BC. ‘76. CLUBTOERNOOI Evaluatie clubtoernooi onder de clubleden BC Smash ‘76. Harderwijk. Clubtoernooi 2013 - 6 speelavonden voor drie disciplines Dubbel toernooi 18 maart & 25 maart Single toernooi6 mei & 13 mei Mix toernooi27 mei & 3 juni

Download Presentation

Smash

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smash

Smash

BC

‘76

CLUBTOERNOOI

Evaluatie clubtoernooi onder

de clubleden BC Smash ‘76

Harderwijk

Clubtoernooi 2013 - 6 speelavonden voor drie disciplines

Dubbel toernooi 18 maart & 25 maart

Single toernooi6 mei & 13 mei

Mix toernooi27 mei & 3 juni

Organisatie: Manuel Boone & Kim Hauwert

Evaluatie: Online survey via Survio.com

Rapportage: Kim Hauwert


Smash

Aantal deelnemers en respondenten

In totaal hebben 42 personen zich voor 1 of meer onderdelen van het clubtoernooi ingeschreven.

Overzicht aantal deelnemers per onderdeel:

KORTE BESCHRIJVING OPZET TOERNOOI ONDERDELEN

Dubbel

Door middel van een eenmalige loting worden de dubbelkoppels samengesteld en geloot in poules.

Deze gelote koppels spelen op beide - twee - speelavonden samen.

Datum en tijd: 18 maart & 25 maart van 19.30 – 22.30u

Beide dagen worden in een poulesysteem (3 poules met 4 teams) gespeeld.

Alle partijen worden gespeeld volgens best-of-three

Single

Door middel van een eenmalige loting - elk lid die zich heeft ingeschreven voor de dames of herensingle wordt volgens een afvalsysteem gespeeld.

Datum en tijd: 6 mei & 13 mei van 19.30-22.30u

Alle partijen worden gespeeld naar best-of-three

Mixdubbel

Door middel van een loting van een nummer (elke speler trekt een nummertje uit de heren of dames ‘lotingspot’ navenant geslacht) worden er mixkoppels samengesteld.

Het vooropgezette speelschema maakt het mogelijk dat bij elke partij er nieuwe mixkoppels ontstaan. Zo speelt niemand ook maar 1 mixpartij met dezelfde mixpartner.

Deze wisselende koppels spelen over beide - twee - speelavonden minimaal 6 wedstrijden. Alle partijen worden gespeeld volgens best-of-three

Datum en tijd: 27 mei & 3 juni van 19.30 – 22.30u

26

23

15

Respons per onderdeel

Totale respons: 29 personen hebben de enquête ingevuld

Waarvan 27 personen hebben meegedaan aan het toernooi en 2 personen niet.

Evaluatie BC Smash76 – CLUBTOERNOOI 2013


Smash

Resultaten - clubtoernooi algemeen en wedstrijdonderdelen

Clubtoernooi hoog beoordeeld. De wedstrijdonderdelen worden goed beoordeeld, met duidelijk aanpassing opzet van single toernooi gewenst

Met verschillende partners spelen is in deze opzet net

iets leuker dan met een vaste partner.

Afvalsysteem single vond ik minder, als je direct een

sterke tegenstander treft, ben je klaar. Dat is jammer!

%7 of hoger

Gem. rapportcijfer

 • Het clubtoernooi in zijn geheel is beoordeeld met 4,3 sterren (93% van de respondenten geeft 4 sterren of meer).

 • Overall wordt de opzet, de variatie en het vernieuwende karakter spontaan gewaardeerd van het toernooi.

 • De verschillende onderdelen van het toernooi worden met hoge rapportcijfers beoordeeld. Met wat kanttekeningen bij de opzet:

 • Zo zou men bij de single liever geen afvalsysteem hebben, omdat je er mogelijk al snel uit kan liggen en dan ook niet meer wedstrijden / dagen kan spelen

 • Bij de dubbel vond men het jammer dat er op beide dagen met dezelfde partner gespeeld werd

 • Het grote niveau verschil was voor sommige een opmerking waard omdat daardoor niet alle partijen leuk waren

 • volledig overzicht open antwoorden over de opzet toernooi onderdelen in bijlage 2 – vraag 4

Evaluatie BC Smash76 – CLUBTOERNOOI 2013


Smash

Resultaten – waardering diverse aspecten van het clubtoernooi

Met name de organisatie en het aantal speelavonden (2 speelavonden per onderdeel) worden zeer gewaardeerd.

Middels dit systeem blijft het wel dat sommigen het

en met de dubbel en met de mix het net niet treffen

qua speelsterkte met partner tov de tegenstanders (en

andersom)

Bij indeling met vaste partner wel een beetje kijken naar

het verschil in sterkte, dus een beginneling met een

sterke competitiespeler laten spelen ipv iemand met

minder niveau.

Alle respondenten waren (zeer) tevreden met de organisatie van het clubtoernooi en het aantal speelavonden dat het per onderdeel en in totaal nodig was.

Ten aanzien van de uitblijven van indeling op speelsterkte, de aanvangsttijd en de eindtijd was het merendeel van de respondenten tevreden (minimaal 85%), maar is men wat gelaten of iets ontevreden over het feit dat er geen indeling op speelsterkte heeft plaats gevonden.

Evaluatie BC Smash76 – CLUBTOERNOOI 2013


Smash

Resultaten – vrije speel- en trainingsruimte, continuering clubtoernooi en algemene opmerkingen

Hieronder staat de Wordle van de gegeven open opmerkingen om een indruk te krijgen van de gegeven open opmerkingen. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de rapportage van survio.com

Vond je dat er voldoende mogelijkheid was – voor jezelf of anderen – om …

Verbeteringen, tips of aanbevelingen aan de organisatie

De mogelijkheid om te kunnen trainen was voldoende aanwezig.

De mogelijkheid om vrij te kunnen spelen is merendeels op orde, maar zou wellicht iets meer ruimte kunnen krijgen.

NB: respondenten zijn merendeels deelnemers aan het toernooi, derhalve verdient het aanbeveling de clubleden die niet hebben deelgenomen, nog wel naar te vragen in de ledenvergadering

Allerleukste van clubtoernooi en dus aanbeveling

Van de 29 personen zeggen:

28 personen dat het toernooi moet blijven

1 persoon vult daarop aan dat “Het toernooi mag blijven, heb met veel plezier gespeeld, maar de clubkampioenschappen zijn ook leuk om te spelen. De onderlinge strijd is dan anders. Misschien afwisselen???”

Evaluatie BC Smash76 – CLUBTOERNOOI 2013


Smash

Conclusies en aanbevelingen

Clubtoernooi is leuk - wisseling van speelpartners en het aantal partijen op een beperkt aantal speelavonden - maar houdt de clubkampioenschappen ook in stand!

Concluderend kunnen we stellen dat het clubtoernooi zeker een succes was onder de deelnemers. Gezellig, sfeervol en vooral blijven doen waren de sleutelwoorden als het gaat om de beschrijving van het toernooi.

Kleine verbeterpunten zijn de opzet van het singel toernooi, de indeling op speelsterkte en de afwisseling in partners bij het dubbeltoernooi. Aan de andere kant had de wisseling in opzet juist ook weer zijn charmes en was dit een leuke afwisseling op de clubkampioenschappen. Het was ook even wennen, maar vooral leuk!

Het zou leuk zijn als iedereen meedoet aan het clubtoernooi, ook de clubleden die wellicht nu denken dat ze niet ‘goed genoeg’ zouden zijn. Wel zien de respondenten hier een gedeelde verantwoordelijkheid om elk clublid te enthousiasmeren.

Andere leuke ideeen: drankje met z’n allen in de kantine achteraf, oudere jeugd blijven betrekken(!) en de loting wat meer in gezamenlijkheid doen

Advies is om zowel het clubtoernooi als de clubkampioenschappen in stand te houden (wellicht om het jaar). Niet alleen is dit een leuke afwisseling, maar kan het elkaar ook versterken doordat zo het clubgevoel en het samen met elkaar spelen heel toegankelijk wordt gemaakt.

Reactie van de organisatie:

Wij vonden het leuk om te organiseren en werden enthousiast van de leuke reacties, de verrassende teams en partijen en vooral het enthousiasme en de sfeer die de spelers uitten.

Een leuke highlight in het clubjaar 2013 van BC Smash ’76!

Groeten Manuel en Kim

Evaluatie BC Smash76 – CLUBTOERNOOI 2013


Smash

Bijlage 1: Online vragenlijst – Survio.com

Beste clubleden,

Het Smash ’76 clubtoernooi is afgelopen. We hebben van velen van jullie al een eerste reactie mogen ontvangen. We

willen iedereen in de gelegenheid stellen om je mening te geven over het toernooi. Ook als je niet hebt meegedaan aan het

toernooi, willen we graag weten hoe jij het ervaren hebt (bijv. of je voldoende training en speelgelegenheid had).

Het duurt ongeveer 5 minuten om in te vullen (9 vragen).

Vriendelijke groet, Kim & Manuel

1. Aan welke onderdelen van het Smash ’76 clubtoernooi heb je meegedaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

□ Dubbel toernooi

□ Single toernooi

□ Mix toernooi

O Geen van bovenstaande (ga door naar vraag 6)

2. Hoeveel sterren geef je het clubtoernooi in zijn geheel?

/ 5

3. Welk rapportcijfer geef je voor de opzet van de verschillende toernooi onderdelen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nvt

Dubbel toernooi (poulesysteem met loting aan partner)O O O O O O O O O O O

Single toernooi (afvalsysteem)O O O O O O O O O O O

Mix toernooi (lotingsysteem met wisselende partners )O O O O O O O O O O O

4. Wil je nog iets toelichten over de opzet van de toernooi onderdelen? OPEN

5. Wat is je waardering t.a.v. de onderstaande aspecten van het clubtoernooi?

Zeer23 4Zeer

tevredenontevreden

De organisatie O O O O O

Het aantal speeldagen (2 speeldagen per onderdeel) O O O O O

Geen indeling op speelsterkteO O O O O

Aanvangstijd (ca.19.30u) O O O O O

Eindtijd (ca. 22.00u)O O O O O


Smash

Bijlage 2: Online vragenlijst – Survio.com

6. Vond je dat er voldoende mogelijkheid was - voor jezelf of anderen - om .....

ja nee nvt, geen mening

... vrij te kunnen spelen?□ □ □

... te kunnen trainen?□ □ □

7. Of je nu wel / niet hebt meegedaan aan het toernooi, vind je dat de vereniging een toernooi moet blijven

organiseren?

O Ja, het toernooi moet blijven

O Nee, ik hoef geen toernooi

O Maakt mij niet uit

O Anders, namelijk...

8. Zijn er nog dingen die je anders had willen zien, wil verbeteren of als tip aan de organisatie wilt meegeven?

OPEN

9. Tot slot, wat vond je het allerleukste aan het clubtoernooi en zou je dus zeker aanbevelen om te blijven

doen? OPEN

Dank voor je antwoorden en de tijd die je genomen hebt voor het invullen.

De resultaten zullen wij terugkoppelen aan het bestuur ter behandeling in de ledenvergadering aan het eind van het jaar.


 • Login