Sulautuva opetus ja vuorovaikutus - PowerPoint PPT Presentation

Sulautuva opetus ja vuorovaikutus
Download
1 / 14

 • 56 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sulautuva opetus ja vuorovaikutus. 18.11.2009 Taina Joutsenvirta Verkkopedagogiikan asiantuntija Taina.joutsenvirta@helsinki.fi. Jakson tavoitteena on tutustua lähemmin sulautuvaan opetukseen sekä vuorovaikutuksen merkitykseen opetuksessa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sulautuva opetus ja vuorovaikutus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sulautuva opetus ja vuorovaikutus

Sulautuva opetus ja vuorovaikutus

18.11.2009

Taina Joutsenvirta

Verkkopedagogiikan asiantuntija

Taina.joutsenvirta@helsinki.fi


Sulautuva opetus ja vuorovaikutus

 • Jakson tavoitteena on tutustua lähemmin sulautuvaan opetukseen sekä vuorovaikutuksen merkitykseen opetuksessa.

 • Jaksolla pohditaan kasvokkaisen- ja verkkovuorovaikutuksen vahvoja ja heikkoja puolia yliopisto-opetuksessa


Ajatuksia keskusteluteht v st

Ajatuksia keskustelutehtävästä

 • Keskustele verkkokeskustelutehtävästä

  • Oma kokemuksesi verkkokeskustelun merkityksestä oppimiseesi

  • Mitä lisäarvoa verkkokeskustelu antoi lukemiselle ( 3 seikkaa)


Opettajuuden reflektointi

Opettajuuden reflektointi

 • Mitä ajatuksia reflektointi aiheutti?

 • http://www.oulu.fi/opetkeh/kehtoimi/meritoi/portfolio.html


Vuorovaikutusmuotoja ja v lineit

Vuorovaikutusmuotoja ja välineitä


Vuorovaikutus sulautuvassa opetuksessa

Vuorovaikutus sulautuvassa opetuksessa

 • Kasvokkainen vuorovaikutus (face-to-face interaction)

  • Välineitä:

 • Välitteinen vuorovaikutus (mediated interaction)

  • Välineitä:

 • Verkkovuorovaikutus (computer-mediated communication)

  • Välineitä:


Synkroninen vai asynkroninen

Synkroninen vai asynkroninen?

 • Synkroninen vuorovaikutus

  • Synkroninen verbaalinen vuorovaikutus

  • Välineet:

  • Synkroninen tekstuaalinen vuorovaikutus

  • Välineet:

 • Asynkroninen vuorovaikutus

  • Asynkroninen verbaalinen vuorovaikutus

  • Välineet:

  • Asynkroninen tekstuaalinen vuorovaikutus

  • Välineet:


Teht v

Tehtävä

 • Miten edellä esitettyjä vuorovaikutusmuotoja voi hyödyntää opetuksessa?

 • Miten edellä esitetyt vuorovaikutusmuodot voivat edistää oppimista?


Vuorovaikutusta tukevat verkkov lineet helsingin yliopistossa

Vuorovaikutusta tukevat verkkovälineet Helsingin yliopistossa

 • Oppimisalustat

  • BSCW

   • Keskustelupalsta

  • Blackboard

   • Chat, keskustelupalsta, palautekansio

  • Moodle

   • Chat, keskustelupalsta, palautekansio

 • Wiki

  • Editointimahdollisuus, kommentointi

 • Blogi

  • kommentointi

 • Adobe Connect Pro

  • Chat, jaettu työpöytä, reaaliaikainen ääni ja kuva


Opetusmenetelm t

Opetusmenetelmät

 • Opetusmenetelmä on opetuksen toteuttamis- tai työtapa ja sen tulisi edistää oppijan oppimista

 • http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat/

 • Erilaisia opetusmenetelmiä

 • http://www.oamk.fi/amok/oppimat/LO/Opetusmenetelmat06a/


Ryhm teht v

Ryhmätehtävä

 • Nimeä vähintään 8 erilaista opetusmenetelmää

 • Valitkaa niistä 3 esiteltäväksi muille opiskelijoille? (parhaimmat, erikoisemmat, toimivimmat)

  • Minkälaiseen yliopisto-opetukseen menetelmä soveltuu parhaiten?

  • Mikä on opettajan ja opiskelijan rooli tässä opetusmenetelmässä

  • Missä vuorovaikutusympäristössä näitä menetelmiä voi/kannattaa käyttää?

  • Miten ryhmää voi hyödyntää näissä opetusmenetelmissä?


Verkkolukupiiri vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa

Verkkolukupiiri:Vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa


Materiaali

Materiaali

 • Arvaja, M. & Mäkitalo‐Siegl, K. (2006): Yhteisöllisen oppimisen kognitiiviset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät: verkkovuorovaikutuksen näkökulma. Kirjassa Järvelä, S.; Häkkinen, P. & Lehtinen, E. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (s. 125‐146). WSOY Oppimateriaalit, Helsinki.

 • Lindfors, E. (2009). Opitaanko verkossa keskustellen? Verkkojulkaisusta Joutsenvirta & Kukkonen (toim.). Sulautuvaa opetus monilla tavoilla ja menetelmillä. Osoite http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulautuva_opetus.pdf


Sulautuva opetus ja vuorovaikutus

 • Repo‐Kaarento, S. & Levander, L. (2002): Oppimista edistävä vuorovaikutus. Kirjasta Lindblom‐Ylänne & Nevgi (toim.), Yliopisto‐ ja korkeakouluopettajan käsikirja (s. 140‐170). Helsinki: WSOY.

 • Lindblom‐Ylänne, Repo‐Kaarento & Nevgi (2002): Massa‐ ja ryhmäopetuksen haasteet. Kirjassa Kirjasta Lindblom‐Ylänne & Nevgi (toim.), Yliopisto‐ ja korkeakouluopettajan käsikirja (s. 203‐234). Helsinki: WSOY.


 • Login