Ftp protokol e mail servis na internetu dns
Download
1 / 33

FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS. Sanja Bimbi, 797 Mirjana Jukić, 777 Doris Crnjac, 796 Ružica Čeme, 780. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ftp protokol e mail servis na internetu dns

FTP protokol, E-mail servis na Internetu, DNS

Sanja Bimbi, 797

Mirjana Jukić, 777

Doris Crnjac, 796

Ružica Čeme, 780


Uvod

 • U okviru naše teme FTP protokol, email servis na Internetu i DNS pokušat ćemo vam objasniti neke osnovne pojmove. Reći ćemo nešto više o vrstama FTP prijenosa, FTP klijentima, HTTP-u i FTP-u, pristupnim protokolima, SMTP-u, značajkama DNS-a te još nekim pojmovima.


To je internet protokol
Što je internet protokol?

 • IP (Internet Protocol) je mrežni protokol za prijenos podataka kojeg koriste izvorišna i odredišna računala za uspostavu podatkovne komunikacije preko računalne mreže


Ftp file transfer protocol
FTP (File Transfer Protocol)

 • FTP (protokol za prijenos datoteka ) je Internet protokol koji se pojavio 1971

 • Omogućava prijenos datoteka s jednog računala (domaćina ili hosta) na drugo računalo preko TCP/IP mreže.

 • princip client/server tehnologije


 • dvije vrste poslužitelja:

  1. Anonimni:

  - korisničko ime (User Name): annonymous ili ftp

  - lozinka (Password): e-mailadresa

  2. Autorizirani:

  - korisnik mora imati korisničko ime i lozinku • Vrste FTP prijenosa:

  -binarni - FTP client prenosit će podatke bez pokušaja da ih prepozna

  -tekstualni (ASCII): koristi se kada datoteke sadrže tekstualne znakove

 • Pristup FTP-u i preuzimanje datoteke

  -uz pomoć FTP clienta (FTP programa)

  -iz samog WWW browsera: ftp://www.mathos.hr/


 • Prijenos datoteka na FTP weba-mjesta

  -Potrebne određene dozvole od vlasnika web-mjesta (korisničko ime i lozinka)

 • FTP klijenti

  -freeware (besplatni), shareware (besplatni na određeni period,ili besplatni uz ograničene mogućnosti, ili besplatni uz povremeno prikazivanje reklama ) te programi koje je potrebno kupiti.

 • -Najpopularniji FTP klijenti su FTP Explorer i Cute FTP, WS_FTP i Smart FTP.


Http i ftp
HTTP i FTP

 • Zajedničke karakteristike:

  - oba koriste TCP i pouzdan je prijenos podataka

 • Razlika:

  - FTP koristi dvije paralelne TCP veze tijekom rada za

  prijenos datoteka a to su

  - nadzorna veza: za slanje kontrolnih informacija između dva hosta

  - podatkovna veza: omogućuje slanje datoteke.

  - HTTP šalje zahtjev i odgovor istom TCP vezom kao i

  što šalje datoteke.Ftp naredbe
FTP naredbe

 • šalju se preko nadzorne TCP veze u 7-bitnom ASCII format

 • Neke FTP naredbe:

  cd  - promjena direktorija na udaljenom računalnu

  lcd - mijenja direktorij na lokalnom računalu 

  user - određuje korisnika koji se spaja na udaljeno računalo

  user-name - korisničko ime

  password - lozinka

  account - korisnički račun

  ls - popis datoteka i poddirektorija određenog direktorija na udaljenom računalu

  retr filename: za popravljanje datoteka na udaljenom direktoriju

  stor filename: za pohranu datoteke na udaljeni direktorij


 • Iza svake naredbe slijedi odgovor koji

  server šalje klijentu.

 • Neki tipični odgovori, zajedno sa

  njihovim mogućim porukama su npr.

  - 331 Username ok, password required

  - 452 Error writing file


 • Neke adrese domaćih i stranih FTP poslužitelja

 • ftp://ftp.carnet.hr/- SRCE (Sveučilišni računski centar), Zagreb

 • ftp://www.mathos.hr/ - Odjel za matematičku, Osijek

 • ftp://cromath.math.hr/- Zavod za matematiku, PMF, Zagreb

 • ftp://ftp.ftpx.com - FTP Explorer stranica

 • ftp://ftp.microsoft.com - FTP stranica Microsoft korporacije


E mail servis na internetu
E-mail servis na Internetu

 • jedan od najkorištenijih interent aplikacija

 • Brz, jednostavan za distribuciju,jeftin,...

 • E-mail poruke mogu sadržavati hiperveze, HTML formatirani tekst, slike, zvukove, pa čak i videoPristupni protokoli
Pristupni protokoli

POP3 (Post Office Protocol 3)

- jednosmjeran protokol kojim primate e-mail poruke

IMAP (Internet Message Access Protocol)

- dvosmjeran protokol kojim primate 

e-mail poruke

- MS Outlook, Apple Mail i Mozzila Thunderbird


Smtp simple mail transfer protokol
SMTP (Simple Mail Transfer Protokol)

 • koristi pouzdani podatkovni prijenos podataka FCP za slanje e-pošte od pošiljateljevog mail servera do primateljevog mail servera.

 • u ”srcu” Internet e-maila


Primjer osnovni princip rada smtp a
Primjer: osnovni princip rada SMTP-a

1. Petar poziva svog user agenta za e-mail da joj da Domagojevu mail adresu,sastavlja poruku, te naređuje svom user agentu da pošalje poruku.

2. Petrov user agent šalje poruku njenom mail serveru, koji ju sprema u odlazne poruke.

3. SMTP klijent odlazi u Petrov mail server i nalazi tu poruku. Tada se otvara TCP veza na SMTP serveru i poruka odlazi na Domagojeov mail server.

4. Nakon početnih dogovora SMTP-a, SMTP klijent Petrovu poruku šalje preko TCP veze.

5. Na Domagojevom mail serveru SMTP server prima poruku i Domagojev mail server smješta poruku u njegov mailbox.

6. Domagoj poziva svog user agenta da bi pročitao poruku.


Primjer prijepisa između klijenta (C) i servera (S). Ime klijentovog hosta je burek.ba, a serverovog tena.com

 • S: 222 tena.com

 • C: HELO burek.ba

 • S: 250 HELO burek.ba,upoznajmo se

 • C: MAIL FROM: [email protected]

 • S: 250 [email protected] Pošiljatelj u redu

 • C: RCPT TO: [email protected]

 • S: 250 [email protected] Primatelj u redu

 • C: DATA

 • S: 354 Uđi na mail, završi sa ”.”

 • c: Valja li seminar?

 • C: ”.”

 • S: 250 Poruka prihvaćena

 • 6C: QUIT

 • S: 221 tena.com kraj vezeUsporedba sa http om
Usporedba sa HTTP-om veze sa SMTP serverom.

 • HTTP i SMTP protokoli koriste se za prijenos s jednog hosta na drugi: HTTP prenosi datoteke s Web servera Web user, a SMTP prenosi datoteke sa jednog mail servera na drugi.

 • Zajednička karakteristika: Kada prenose datoteke i HTTP i SMTP mogu slati više datoteka preko iste TCP veze

 • Razlike:

  1. HTTP je u načelu ˝pull protocol˝, dok je SMTP ”push protocol”

  2. SMTP zahtjeva da svaka poruka (i tijelo poruke) bude u 7-bitnom ASCII formatu, dok HTTP to ne zahtjeva

  3. Također SMTP zahtjeva da tijelo svake poruke mora završiti sa 'CRLF.CRLF' , gdje CR i LF označavaju povratak i pomak u novi red


Mail message formats formati mail poruka i mime multipurpose internet mail extensions
Mail Message Formats veze sa SMTP serverom. (formati mail poruka) i MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions )


Mime extension za ne ascii podatke
MIME Extension za ne-ASCII podatke veze sa SMTP serverom.

 • Dva ključna MIME zaglavlja:

  • Content Type

  • Content-Transfer-Encoding

 • Content Type - dopušta primateljevom user agetu korištenje odgovarajuće akcije u poruci

 • Content Transfer Encoding - zaglavlje obavještava primateljevog user agenta da li je tijelo poruke ASCII kodirano i koja se vrsta kodiranja koristi


Primljena poruka
Primljena poruka veze sa SMTP serverom.

 • Prije tijela poruke imamo praznu liniju i zatim brojne header linije kao što su: FROM, TO, SUBJECT

 • One uključuju MIME header linije: Content Type i Content-TransferEncoding linije

 • Klasa linija ubačena od SMTP-a:

  Received: liniju zaglavlja na vrh poruke


DNS veze sa SMTP serverom.

 • Identificiranje Internet poslužitelja

  • Imenom poslužitelja (hostname)

  • IP adresa


To je dns
Što je DNS? veze sa SMTP serverom.

(Domain Name System) je distribuirani hijerarhijski sustav Internet poslužitelja u kojem se nalaze informacije o povezanosti IP adresa i njihovih simboličkih imena.Kako radi dns
Kako radi DNS? veze sa SMTP serverom.


Struktura dns a
Struktura DNS-a veze sa SMTP serverom.

 • Idejno je DNS trebao biti centralizirana baza no to ne nemoguće

 • DNS je podijeljena baza

 • Tri tipa servera

  • Lokalni

  • Korijenski (root)

  • Autoritativni

 • Važna značajka: DNS caching


 • Dns zapisi i poruke
  DNS zapisi i poruke veze sa SMTP serverom.

  • Neki tipovi DNS zapisa

   • A, NS, CNAME, MX

 • DNS poruke: upiti i odgovori

  • Dijelovi poruke:

   • zaglavlje

   • pitanje

   • odgovor

   • autoritet

   • dodatno


 • Interaktivni programi za istra ivanje dns a
  Interaktivni programi za istraživanje DNS-a veze sa SMTP serverom.

  • mogu dati značajan uvid kako DNS radi

  • dostupni su putem Interneta

  • najpoznatiji:

   • NSLOOKUP

   • DIG

   • HOST


  Zaklju ak
  Zaključak veze sa SMTP serverom.

  • FTP je protokol koji se koristi za prijenos datoteka između dva umrežena računala. DNS je strogo hijerarhijski sistem čija je dobivanje IP adresa iz simboličkih naziva koji se mnogo lakše pamte.

  • Najpopularnija osobina Interneta je sistem E-maila. Sve što se može spremiti u memoriju, može se poslati e-mailom.


  Literatura
  Literatura: veze sa SMTP serverom.

  • Computer Networking - A Top-down Approach Featuring the Internet, 3rd Ed [by Kurose, Ross].pdf

  • Foundations of Python Network Programming 2ed.pdf

  • http://help.outlook.com/hr-hr/140/cc511383.aspx, 27.04.2011.

  • M. Mitka, http://www.desktop.hr/razno/454-imap-protokol.html, 27.04.2011.

  • http://www.tech-faq.com/ftp.html, 03.05.2011.

  • http://www.fasthosts.co.uk/knowledge-base/?article_id=356, 05.05.2011.

  • http://web.vip.hr/nvareski.vip/diplomski/ftp.htm, 05.05.2011.

  • http://www.posluh.hr/mezmera/FOI/Informatika/web_ftp_naredbe.htm, 29.05.2011.

  • http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/imme/ftp1.html, 29.05.2011.

  • http://sistemac.srce.hr/index.php?id=35&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=220, 04.05.2011.

  • D. Korunić, http://sistemac-portal.carnet.hr/system/files/DNS-prirucnik-1_5.pdf, 04.05.2011.


  ad