Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka - PowerPoint PPT Presentation

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Download
1 / 12

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Víra a náboženství Výchova k občanství – 6. ročník. Náboženstvím rozumíme:. víru ve schopnosti člověka

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola jakuba jana ryby ro mit l pod t em nem efektivn v uka pro rozvoj potenci lu ka

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Víra a náboženství

Výchova k občanství – 6. ročník


N bo enstv m rozum me

Náboženstvím rozumíme:

 • víru ve schopnosti člověka

 • víru v posmrtný život

 • víru v Boha, v Boha Allaha a Mohameda


Mezi v znamn n bo enstv pat

Mezi významná náboženství patří:

 • křesťanství, judaismus, islám

 • satanismus

 • animismus


Nejstar formy n bo enstv jsou

Nejstarší formy náboženství jsou:

 • animismus, fetišismus, totemismus

 • křesťanství

 • budhismus


Animismus je

Animismus je:

 • víra v jediného Boha

 • víra v posmrtný život

 • víra v existenci nadpřirozených sil a bytostí, které jsou v nějaké podobě ve všech jevech a předmětech tohoto i nadpřirozeného světa


Feti ismus

Fetišismus:

 • víra v přírodní síly

 • uctívání předmětů, které mají nadpřirozenou, magickou moc

 • víra ve své schopnosti


Totemismus

Totemismus:

 • nadpřirozené síly jsou uctívány v podobě zvířat a rostlin

 • uctívání osobních předmětů

 • uctívání zla


Charakteristick m znakem judaismu je

Charakteristickým znakem judaismu je:

 • víra v Ježíše Krista

 • víra v Alláha

 • víra v boha Jahve


Charakteristick m znakem k es anstv je

Charakteristickým znakem křesťanství je:

 • víra v jediného Boha Ježíše Krista

 • víra ve své schopnosti


Podstatou isl mu je

Podstatou islámu je:

 • učení o utrpení, které je podstatou života

 • převtělování

 • víra v Alláha, v božské poslání jeho proroka Mohameda, v nesmrtelnost lidské duše, v poslední soud, v posmrtnou odměnu v ráji


Posv tn kniha isl mu je

Posvátná kniha islámu je:

 • bible

 • korán

 • modlitební knížka


Z kladn kola jakuba jana ryby ro mit l pod t em nem efektivn v uka pro rozvoj potenci lu ka

Víra a náboženství 6. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional

 • Zoner - České kliparty 1, 2, 3

  Autor: Mgr. Květa Jeníčková

  ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


 • Login