Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 12

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Víra a náboženství Výchova k občanství – 6. ročník. Náboženstvím rozumíme:. víru ve schopnosti člověka

Download Presentation

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z kladn kola jakuba jana ryby ro mit l pod t em nem efektivn v uka pro rozvoj potenci lu ka

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

projekt v rámci Operačního programu

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Víra a náboženství

Výchova k občanství – 6. ročník


N bo enstv m rozum me

Náboženstvím rozumíme:

 • víru ve schopnosti člověka

 • víru v posmrtný život

 • víru v Boha, v Boha Allaha a Mohameda


Mezi v znamn n bo enstv pat

Mezi významná náboženství patří:

 • křesťanství, judaismus, islám

 • satanismus

 • animismus


Nejstar formy n bo enstv jsou

Nejstarší formy náboženství jsou:

 • animismus, fetišismus, totemismus

 • křesťanství

 • budhismus


Animismus je

Animismus je:

 • víra v jediného Boha

 • víra v posmrtný život

 • víra v existenci nadpřirozených sil a bytostí, které jsou v nějaké podobě ve všech jevech a předmětech tohoto i nadpřirozeného světa


Feti ismus

Fetišismus:

 • víra v přírodní síly

 • uctívání předmětů, které mají nadpřirozenou, magickou moc

 • víra ve své schopnosti


Totemismus

Totemismus:

 • nadpřirozené síly jsou uctívány v podobě zvířat a rostlin

 • uctívání osobních předmětů

 • uctívání zla


Charakteristick m znakem judaismu je

Charakteristickým znakem judaismu je:

 • víra v Ježíše Krista

 • víra v Alláha

 • víra v boha Jahve


Charakteristick m znakem k es anstv je

Charakteristickým znakem křesťanství je:

 • víra v jediného Boha Ježíše Krista

 • víra ve své schopnosti


Podstatou isl mu je

Podstatou islámu je:

 • učení o utrpení, které je podstatou života

 • převtělování

 • víra v Alláha, v božské poslání jeho proroka Mohameda, v nesmrtelnost lidské duše, v poslední soud, v posmrtnou odměnu v ráji


Posv tn kniha isl mu je

Posvátná kniha islámu je:

 • bible

 • korán

 • modlitební knížka


Z kladn kola jakuba jana ryby ro mit l pod t em nem efektivn v uka pro rozvoj potenci lu ka

Víra a náboženství 6. ročník ZŠ

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

 • Windows XP Professional

 • Zoner - České kliparty 1, 2, 3

  Autor: Mgr. Květa Jeníčková

  ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


 • Login